Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

19 Haziran 2022 Pazar

Sevgi Erdemleri, Varlıkları Geliştirici ve Sevgiyi Tamamlayan Özelliklerdeki Erdemsel ve Duyusal Bilgiler, Yeni Erdemler

Varlıkları Geliştirici ve Sevgiyi Tamamlayan Özelliklerdeki Erdemsel ve Duyusal Bilgiler, Yeni Erdemler

Sevgi Erdemleri

İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü

Bu başlıklar şeklinde açıklanmış liste, sürekli yazılarımızda bahsettiğimiz sevgiyi tamamlayan erdemsel özellikte bilgileri içermektedir ve aynı doğrultuda olmak üzere liste arttırılabilir. İçeriğinde bazı yeni isimler, başlıklar sizlere çok yabancı gelebilir, bunlar İçerik olarak yeni erdemlerin bulunduğu anlamları ifade etmektedirler ve tarafımızca hazırlanmıştır, bazılarında ise duyusal özellik tanımı, kimilerinde erdem yada duyusal özellik tanımını beraber olarak yapılmış bulunmaktadır ve o başlıkla yoğun bir şekilde ilgili olan varlığın kendisinde duyusunu oluşturmuş olma ihtimalinden dolayı böyle bir tanım eklenmiştir. Aslında bütün bu erdemsel özellikleri uzun süre ve gerçek anlamda yaşatmakla duyusal özellik şeklinde kendi varlıklarınızda yapılandırmanız mümkün olmaktadır. Ancak bu kolay ve kısa bir süreç olmamakla birlikte, gerçek bir sanatçının sanat ile ilgili yıllarını verdiği bu uğraşı nedeni ile sanat erdemsel özelliği, duyusal özelliğine dönüşmüştür şeklinde örnekle nasıl çalışmalar sonrasında erdemlerin duyulara dönüşebileceğini açıklamış oluruz. Diğer duyusal özellik olarak belirtilenler ise var olmanız ile ilgili olarak olmasının çok mümkün olduğu özelliklerde duyularınız olarak tahmin edilmiştir. Bunların gerçek mahiyeti için kendinizi sizde kontrol edebilir, direk olarak yaşanmışlıklarınızla duyularınızı tanımlayabilirsiniz. Bu başlıklar zamanla içerikleri ile tanımlamaları ile yayınlanacaktır. Şimdilik başlıklar şeklinde merak edenlerin bilgisine sunulması için hazırlanmıştır... Zamanla bütün erdemsel özellikler gereken şekilde yayınlanmaya devam edecektir.


ADALET, ADİL OLMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SEVGİ AHLAKI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AİDİYET HİSSİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AİLE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AKIL VE MANTIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK VE MÜTEVAZİ OLMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ALDIRIŞ ETMEK, UMURUNDA OLMASI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ALGILAMAK, ALGI YETENEĞİ DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AMAÇ, İDEAL, HEDEF ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ANLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL AN LAM, ANLAMLI BİR ERDEMSEL ÖZELLİK

ANNELİK VE BABALIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ARGE, İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YAPILAN ÇALIŞMALAR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ARZU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

AŞK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

AYRINTICILIK VE DETAYCILIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

BİLGİ DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

BARIŞ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL GİBİ DA ERDEMSEL YADA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLGİNİN İRADESİ KANUNU ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL ŞÜN FEL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ DÜŞÜNSEL VE FELSEFİ ALANLAR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL VİSS İS DUYUSAL ÖZELLİĞİ, VARLIĞIN OLUŞUMLARININ YAPISINA İŞLENEN BİLGİLER ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

CESARET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

CESSA VİL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

CİDDİYET, CİDDİLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

CİNSELLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

CÖMERTLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÇALIŞMAK, ÇALIŞMA ARZUSU ERDEMSEL YADA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DANS ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DEĞİŞİM ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL GETA ŞA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, DEĞİŞTİRİLEMEZ AMAÇ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DİKKAT VE ÖZEN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL İZ VİX ERDEMSEL ÖZELLİĞİ DİNLENMEK VE YAŞAMIN TADINI ÇIKARMAK

VİL İYSE VİV ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, İYİYİ VE KÖTÜYÜ AYIRT ETME YETENEĞİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DOSTLUK VE ARKADAŞLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DUYGU, DUYGULAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DUYMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DUYU NEDİR, DUYUSAL ENERJİLER VE ÖZELLİKLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DUYU ÖTESİ ALGILAMA DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DÜRÜSTLÜK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DÜŞÜNSEL VE İLHAMSAL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DÜŞÜNÜR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DÜZEN, DÜZENLİLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

EĞLENCE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

EMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

EMPATİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ESNEKLİK VE UYUM ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ESPRİ, ŞAKA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

EŞİTLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL EXA FA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL EXXE VİL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

FARKINDALIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

FEDAKARLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

FELSEFE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GAYRET, OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞMA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GELİŞİM ERDEMSEL YADA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GEOMETA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GERÇEK, HAKİKAT, DOĞRU, BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GERÇEKLER, NASILLAR, NEDENLER ÜZERİNE DERİN ARAŞTIRMA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GERÇEKLERİ GÖSTEREN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GERÇEKLİK, GERÇEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GÖRMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VARLIKSAL ENERJİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GÜLMEK, GÜLDÜRMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GÜVEN VE ÖZGÜVEN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

GÜZELLİK, GÜZEL GÖRÜNMEK, OLMAK, DAVRANMAK, YAŞAMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

HAFIZA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAKİK, HAKİKATİ YAŞATAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

HİSSETMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HIZLI BİLGİ OKUMA VE OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ BİLGİYİ OKUMA YETENEĞİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

HUZUR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

HÜZÜN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İDEOLOF ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL SS X ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, İYİ BİLGİSEL BAKIŞ AÇISI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İNANÇ, İNANMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İNCELEME, ARAŞTIRMA, EKSİKLİK ARAMA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL RARA DE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İSTEK, İSTEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL TİL DANŞE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, İŞVE, CİLVE, NAZ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL SİBRİLİNELİTA, İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İZİN İSTEMEK, MÜSAADE İSTEMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KARAR VERME MEKANİZMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KARDEŞLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KENDİ HAKİKATİNİ ÖĞRENME ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KENDİ OLMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KOKLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KONSANTRASYON ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KONTROL VE DENETLEME ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KONUŞMAK, SES ÇIKARMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KURALCILIK, KURALLAR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MACERA VE AKSİYON ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MAHREMİYET VE YALNIZLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL LAY LA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, DİNLENMEK VE YAŞAMIN TADINI ÇIKARMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MASUMİYET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MERHAMET, ŞEFKAT ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MUHAKEME, SORGULAMA YETENEĞİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MUTLULUK, SEVİNÇ DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MİS VİL ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MÜCADELE ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MÜZİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NEZAKET VE KİBARLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NAMUS, VERİLEN SÖZLERİN ARKASINDA DURABİLME ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NİYET, İYİ NİYET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NOPES ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

NOVEN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

OBJEKTİF, TARAFSIZ BAKIŞ AÇISI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

OBSEVAŞ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

OLUMSUZLUKLARDAN DERS ÇIKARMAMIZI SAĞLAYAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

V Vil V, OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖĞRENMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ÖĞRETMEK, ÖĞRETMENLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖNLEMLİLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖRNEK ALMAK VE ÖRNEKLENDİRME ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖZGÜR İRADE, İRADE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ÖZGÜRLÜK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖZÜR DİLEMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖZVERİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

PİŞMANLIK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

POLİTİKA VE SİYASET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

PROJELER ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

PSİKOLOJİ VE DAVRANIŞLARI İNCELEYEN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

RAHATLIK, RAHATLAMA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

REFLEX ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

RİCA ETMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SABIR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SADAKAT ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SAĞDUYU ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL EL Fİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, SORUN VE PROBLEM ARAYAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SANAT ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SAYGI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

SEBAT, DOĞRU KARARLARIN ARKASINDA DURABİLMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL İSSA Sİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, STRES, DERT, SIKINTI GÖZLEYEN ERDEMSEL ÖZELLİK

ŞİİRSEL VE EDEBİ ANLATIM ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ŞİKAYET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL İSSEV ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, ŞİRİNLİK, SEMPATİKLİK, CANA YAKINLIK, SEVECENLİK ERDEMLERİ BÜTÜNLÜĞÜ

TAT DUYUSAL ÖZELLİĞİ

TASARIM ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

TEMİZLİK, TEMİZ OLMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

TEŞEKKÜR ETMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÜRETKENLİK,VERİMLİLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

UYARICI ÜZÜLMEK VE GÜZEL AĞLAMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VAVASİ: VAR OLMA ÖZELLİĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İYİ VE ERDEMSEL BİLGİLER, OLUMSUZ EYLEMLERİ YASAKLAYICI BİLGİLERİN UYGULANMASI METODUNU AÇIKLAYAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VARLIKLARIN KENDİLERİNİ KENDİ ALANLARINDA TEK SORUMLU YAPAN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

MERKEZ DUYUSAL ÖZELLİK, VARLIĞIN MERKEZİ VE YÖNETİCİSİ OLDUĞUNU İFADE EDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

SEVGİ BİLGİ FİLTRESİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ - ERDEMSEL BİLGİLER VE OLUMSUZ EYLEMLERİN YASAKLARINDAN OLUŞAN BİLGİ FİLTRESİ UYGULAMASI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

YARDIMLAŞMAK VE DAYANIŞMA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ZAMAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL ŞİL Zİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ZEKA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ZEVK, HAZ, COŞKU, HEYECAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

CİNSİYET ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KABUL ETMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

BİRLİK VE BERABERLİK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KOORDİNATÖRLÜK UYGULAMASI ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

RÜYA DUYUSAL YADA ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VARLIKSAL BEDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VARLIK BİLGİSİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DUYULARDAKİ SORUNLARIN ANTİ BİLGİSİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL ANTİ OX ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ANTİ OBSEDÖRLÜK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

DUYULARIMIZDAKİ TESİRLERİ, ETKİLERİ, YANLIŞ BİLGİLERİ YOK EDİCİ ÖZELLİKTEKİ BİLGİ ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

VİL İXİX SİS ERDEMSEL ÖZELLİĞİ, SEVGİYE UYUMLU İSTEKLERLE YAŞANAN CİNSEL ZEVKLERİN VE HAZLARIN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

İşte sevgi, tüm bu erdemleri uygulayan ve yasakları uygulamayan varlıklarda ortaya çıkan davranış, kişilik, karakter olarak tanımlanmaktadır. Ne kadar çok erdemleri uygulayabilir, bilebilir, yaşatabilirsen sevgin o kadar çoktur anlamına gelir. İçeriğinde bir çok yeni erdem tarafımızca hazırlanmıştır ve sizlerde erdemsel özelliklerde yeni erdemlerinizi hazırlayabilir ve size olumlu gelen ve iyiliklerle, düzenliliklerle ilgili teşvik edecek şekilde yapılandırabilirsiniz.