Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

24 Haziran 2022 Cuma

Sevgi Yasakları: Sinsilik Nedir?, Sinsilik Nasıl Anlaşılır?, Sinsiliğin Zararları, Sinsiliğin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Sinsilik Nedir?, Sinsilik Nasıl Anlaşılır?, Sinsiliğin Zararları, Sinsiliğin Felsefi Tanımı

Sinsilik kısaca, bir veya bir çok olumsuz eylemi gizlice uygulamaya çalışmaktır. Kimsenin görmesini, bilmesini istemeden olumsuz eylemleri kendi içinde yaşatıp, çevresinde sanki kendi yapmamış gibi bir imajda çizerek, kötülüğü uygulama halidir. Suçu başkasının üzerine atmakta sinsiliğin bir sonucudur. Kendi yapısında olumsuz bir çok eylemi yaşatan sinsilik, bunu açıktan bir şekilde dışa vurmak yerine, gizliden gizliye yaşatarak, kimsenin anlamaması için özel çalışmalar içine girerek, olumsuz eylemleri yaşatır ve kendince bir amacı da olabilir yada bundan anlamsızca keyifte alabilir.

Sinsilik, sinsice düşünceler, sinsice hareketler, sinsilik içeren projeler ve çalışmalar, sinsiliğin her haliyle yaşatılması hallerini varlıklar ve ilgili alanlar, kendilerine ait olan her yerde yasaklamalıdırlar. Olumsuz eylemleri yaşatıyor olmak başlı başına varlıkları uçuruma götüren özelliklerdeyken, birde bunu gizlice yaparak kendi düştüğü hatayı kendi içinde çok özel bir şekilde muhafaza etme imkanını yaratmış olacaktır. Bu durum artık O'nun sırrı şeklinde, ikinci bir yüzü halini alan ve dışarıya başka şekilde davranan biri olarak yaşamasını sağlar. Hakikatin er yada geç ortaya çıkması gerçeği de sinsiliği açığa çıkarmakla ilgili olarak görülebilir. Sinsi varlıkların sinsilikle ilgili olan konuları açığa vuramaması, artık her zaman kendi içinde çevresinden ve toplum tarafından onaylanmayan bir kişiliği yaşattığı anlamına gelir. 

Ve sinsi varlık modeli ortaya çıkar. Sinsilik, kendisini iyi biri gibi göstererek gizlice kötülük yapmak amacında olan varlıkların en çok işine yarayan olumsuz eylemdir. Bu şekilde ancak hem kötülüklerini rahatça yapabilme imkanı bulurlar hem de suçlu olarak addedilmezler, gizlenmenin yollarını bulmuşlardır. 

Size çelme takarak düşüren O sinsi varlık iken, sonrasında yanınıza gelerek çok üzgün davranıp, düşmüş olmanla ilgili sebepler ve sorumlular, suçlular arayacak kadar utanç verici bir sahtelik içinde bulunabilir. Konunun kendisi ile alakasının olmadığını yaşatarak anlatır, bu O'nun için artık normal bir durumdur. İçsel rahatsızlıkları kalmamıştır.  Ve varlıksal erdemleri içerisinde yaşatmadığı için son derece rahat bir şekilde, sanki gerçekten kendisi yapmamışçasına yaşanan olayla ilgili dinleyici, izleyici, yorum yapan kişi olabilir. Sinsilik, yanında bazı kişilik bozukluklarını da isteyen, bazı erdemleri yaşatmayan insanlarda ancak görülebilir. Merhametli olanlar, yalan söylemekten hoşlanmayanlar mesela, kesinlikle sinsi olamaz. Bu kılığa girmesi adına yapısı uygun değildir. Sinsilerin aksine düşmancıl varlıklar, alanlar göz göre göre kendisinin düşman olduğunu, sizinle savaştığını belirtirler ve karşınıza geçerek sizi hedef alırlar, sizde kendinizi buna göre korur ve savunursunuz. Sonrasında bu düşmancıllar, kendi yaptığını kabul etmiş şekilde yaşarken, sinsiler sizin karşınızda iyilik rolü oynamak ve içinde aynı zamanda sinsiliğine neden olan olumsuzluğu da yaşatmak şeklinde, diğerinden çok daha zarar verici olarak çevrenizde bulunurlar. 

Sinsiler için kötünün de kötüsü şeklinde bir tanım yapabiliriz. İyilerin bütün imkan ve erdemsel özelliklerini kullanmak için fırsat ararlar, bulurlar ve yavaş yavaş tüketmek eylemini sinsiler yaşatırlar. Olumsuz eylemlerle kendisini iyice bütünleştirmiş şekilde yaşayan varlıklar için sinsilikte bu eylemlerin rahatça uygulanabilmesi için bir yoldur. Bu yüzden çevrenizde sinsilerinde olabileceği ihtimaline karşı iyilik maskesi ardında saklananları görebilmek adına algılarınızı bu konuda her zaman açık tutmalısınız. Diğer erdemsel özellikleri uygulama şekliyle, sözlerle değil de, uygulamasını yapıp yapmadığını inceleyerek, sinsice bir içselliğinin olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bazı erdemsel özellikler ancak yaşanıyorsa uygulanabilir özelliklerde olur, kendisini hissettirir ve bu şekilde erdemler, sinsilik gibi eylemlerin uygulanmasına izin vermeyen bilgileri içeriğinde bulundururlar.

Mesela fedakarlık, gerçek fedakar varlıklar, bunu uygulayanlar sinsi olamazlar, şeklinde gerçekten uygulandığını anlamayı başarmalı ve çevrenizde varsa şüphelendiğiniz sinsi varlıklar, onları bu örneklerdeki gibi inceleyebilirsiniz. Bu açıklamadaki gibi yıkıcı, bozucu ve ayrıştırıcı bir eylem olan sinsilik, sevgiyi yok edici özellikleri ile kesinlikle yaşatılmaması gereken olumsuz başka bir eylemdir. Varlıklar, alanlar sorun veya yapılması istenen şeyler ne ise bunu sinsice değil, açıkça ortaya koyma şeklinde yapacak kadar erdem sahibi olmalıdırlar. Sinsilik, yaşadığı alanın kendisini de sinsice etkileyen ve hastalık şeklinde de tanımlayabileceğimiz olumsuz bir eylemdir.