Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

19 Haziran 2022 Pazar

Bilgi Nedir? Bilginin Evrimi ve Özellikleri, Bilginin Felsefi Tanımı, Bilgi Erdemsel Özelliği

Bilgi Nedir? Bilginin Evrimi ve Özellikleri, Bilginin Felsefi Tanımı, Bilgi Erdemsel Özelliği

Bilgi, varlıkların kendilerini ifade etmesine, karşısına çıkan olayları anlamasına, anlamlandırmasına, o olayların içeriği ile ilgili edinimler kazanmasını sağlayan, bir şeyin bilgisinin olması ile o şey hakkında bilmek erdemini yaşamasına neden olan varlıksal araçlardır. Bu araçlar öyledir ki varlıkların uzuvları şeklinde, oluşturdukları bilgiler kendilerine ait parçalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilgiler oluşturan varlıkların bu özelliklerinin gelişmiş olması nedeni ile duyu olarak bilgileri ortaya çıkarmak konusunda, kendilerini yapılandırmış olmaları çok mümkündür. Çünkü sürekli bilgilerle haşır neşir olanlar, sürekli yeni bilgiler ortaya çıkararak çalışmalar yapanlar, artık kendi varlıksal alanlarında bu işlemleri çabuk ve düzenli bir şekilde yapabilecek bir duyuyu geliştirmiş olmaları çok mümkündür. Bunlar genellikle yazarlar, şairler, yazı ve bilgiler ortaya çıkarmakla ilgili uğraşları olan kimseler olabilirler. Bilginin amacı aslında bir şeyi anlamlandırması ile ilgili olarak tanımlanmaktadır ve yazılı bilgiler yerine, mesela ''bilginin bilgisi'' kelimesini yazılı bilgiler kullanmayan varlıklar iki tane çubuk parçasını yan yan koyarak ifade etmektedirler, yada birbirlerine bu çubukları vermek onlar için '' bilginin bilgisi'' anlamına gelmektedir ve bu örneklerle aslında onlarında bu kullandıkları uygulamanın adı bilgidir diyebiliriz. 

Yazılı olarak kelimelerle ortaya çıkmış ve evrilmiş olması bilginin kendi gelişim süreci ile ilgili bir durumdur. Bilgi demek, araçlar kullanılarak bazı tanımları ve anlamları ilgili alanlara bildirmeye yarayan yöntemlerdir. 

Bilgileri bu amaçla kullanırız ve yazının ortaya çıkmasından önceki zamanlarda işaretlerle bile anlaşma yolu, bilginin uygulamasını ifade etmektedir. Ancak bilginin evrimi, şu an kullandığımız şekilde yazılarla en ince ayrıntısına kadar açıklamalar yaparak çok büyük etkileri sağlamanın da ötesinde, çok daha kapsamlı çalışmaları yapabilir hale gelecek şekilde, ilerleyen zamanlarda, belki de hayatlarda karşınıza çıkabilir. Yaşamda her şey bilgidir. Bir şey eğer tanımlanabiliyorsa, onun bilgisi vardır demektir. Bilginin olmadığı tek yer hiçlik alanlarıdır.

Karanlık ve içi boş bir alan olsun ve bu alanın böyle özelliklerini hakkında tanımlayabildiğimiz için bilgisi olan bir alandır diyebiliriz. Görünmez olması, bilinmez ve algılanmaz olması da bir bilgidir ve bu özellikleri ile bilgisinin, dolayısı ile varlığının kanıtı ortaya çıkar. Bilginin bu kadar yaşamda her alanla ilgili olacak şekilde bir yapılanmasının söz konusu olduğu durumda, bilgilerin kullanılarak varlıkların yaşamlarını düzenlemesi de kaçınılmaz olur. Yaşamdaki en değerli şeylerden biridir bilgiler ve dahilinde aslında kast edilen iyi bilgilerdir... Bilgilerde kendi içlerinde iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılmak zorunda kalmışlardır. Yaratılış, kendi içerisinde iyiliklerin ve kötülüklerin iç içe bulunduğu ve herkesin kendi bilgisini yaşattığı şekilde bir yapılanmaya sahiptir ve bilginin yaşatılması demek; erdemlerde bir bilginin uygulanmasını ifade eden davranış biçimleridir, olumsuz eylemlerde ve bu örneklerle bilgilerin varlıklarda nasıl yaşatıldığını anlayabilirsiniz.

Dolayısı ile herkesin kendi bilgisini uygulaması durumu, bilgilerin içerisinde böyle bir ayrımı yapmanın zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Yaratılış Dünya hayatı ile sınırlı olmamakla birlikte, gördüğünüz evren modelinin şimdilik bilgilerle oluştuğunu söyleyebiliriz.

Her tanımlanan oluşum bir bilgiye sahiptir ve gökyüzü parlak ışıklarla ve karanlık bir oluşumla doludur. Haliyle bilgiyi kullanan bu oluşumlar, ister yazı ile kelimelerle kullansın, ister başka şeylerle, sonuçta var olmayı anlamlandırmasını sağlayacak olan halini tanımlayan araçları bulunmaktadır.  İşte bu görünür ve tanımlanabilir özelliklerdedir ve bizler için bunun adı bilgidir ve bize göre bilgiler ikiye ayrılmakta, zarar verenler ve fayda sağlayanlar olarak kendimizde bu ayrımı yapmaktayız. 

Yani sevgiyi tamamlayan erdemlerin içeriğindeki bilgiler ve olumsuz eylemleri yasaklayan bilgiler, bu bilgilerin sonuçları olan ve aynı doğrultuda çalışmalara ve sonuçlara neden olan bilgiler iyi bilgilerdir. Ancak olumsuz eylemleri yaşatmak ve uygulatmakla ilgili olan bilgilerde bizler için kötü bilgilerdir ve bütün yaratılış baz alınarak, bilginin bu evrensel durumu kullanılıp kendinizi kötü bilgilere ve bunu uygulayanlara karşı koruyabilirsiniz. Çünkü kötülük, diğer yazımızda bahsettiğimiz gibi mesela obsesyon, bir evren sorunudur ve bizler, kendi varlıksal alanlarımızı şekillendirecek olan bilgilerimizi saptamalı ve onları uygulayarak varlıklarımızla bütünleştirmeli ve kötü bilgilerin ve uygulamalarının bizlere ulaşmasına engel olmalıyız. Bilgi, evrensel bir uygulamadır. Diğer gezegenlerde yazı kullanmıyor olabilirler ancak tanımlanması gereken alanları, araçları ve var olma özelliğini yaşatan oluşumları vardır. Bilgiler için bu özellikler yeterlidir. Yani kodlar, formüller, ne anlama geldiğini bilmediğimiz işaretler, mikro yapıların içindeki oluşumlar, bunlarda bilgidir ve anlamları önemli olmaktadır. Siz kendi bilgilerinizle kendinizi korursanız, onlar hiç bir bilinmeyen bilgi yöntemleri ile sizinle temas etme imkanı bulamazlar.

Bilgiler aynı zamanda oluşturulduğu andan sonra kendi anlamını sürekli olarak ilgili alanlara etkiler şeklinde bildiren özelliklerde oluşumlardır. Bu etkiler bilginin zamanla evrilen yapısının bir sonucu olarak kendilerinde yapılanmış şekilde oluşmuştur. Yani mesela, boş bir tahtaya '' Bu sınıfa kimse girmesin '' şeklinde bir yazı yazsak, sınıfa girenlerin görüp çıkmasını sağlayan etkileri, aslında bilginin kendi bulunduğu alanda gözlemciler olmadan da bir etkileme olanağının olması, gözlemcilerin görmesi ile eş değere yakınlıkta etkileri sağlamaktadır.

Yani anlatılmak istenen, o tahtada o yazı belirli bir süre kalsa ve sınıfa girip kimseler o yazıyı görmese de, tahtada yazılan o bilgi, sınıfa girilmesini kendi yapısal etkileme özellikleri ile engelleyebilecek şekildedir, ancak bu durum bir set gibi keskin ayrımlarla değil, zamanla artan etkilerin oluşturduğu yapılandırmalarla söz konusu olur. 

Aynı zamanda bilgileri oluşturanların o bilgileri oluşturması ile ilgili niyeti de bu konuda belirleyici bir faktör olur. Bilgi yazmak bir sanatı icra etmektir, araçlar kullanarak ifade edilen bir konu ve anlamlar vardır ve yaşamdaki her şeyin enerji olduğunu bilen bizler, bu enerjilere bilgileri yazarken aslında o enerjiyi bilginin içeriğince yapılandırıyoruz. Yazdığımız bilgiler, enerjilerin etkileme özelliğini kullanarak içeriğindeki anlamları gözlemciler olmadan da yaşatabilir hale gelmektedirler. Bu ilkel zamanlardan gelen ve bir çubukla bilgiyi kullanma metodunu uygulayan varlıklardan bu güne kadar gelmiş olan bilginin evriminin bir sonucudur ve bu güzel özellik, iyi bilgiler oluşturanlar için oldukça faydalı ve büyüleyici bir özellik olarak yaşanır. Yaşadığımız hayattaki maddi enerji, seviye olarak düşük bir yapıya sahiptir, yani değişimi için zaman ve çalışma gereklidir ancak bu gibi gereksinimlerin olmadığı enerjilerin yapı olarak bulunduğu yaşamlarda bilgiler, yazıldığı gibi yazılan alanda kendi içeriklerini oluşturan özelliklerde araçlar olarak kullanılır. Yani enerji seviyesi yüksek bir yaşamda olsaydık, yazdığımız bilgilerin içeriğinde ne varsa onunla ilgili bir oluşum karşımızda olurdu. 

Az önceki örnekten yine örnek verirsek, '' Bu sınıfa kimse girmesin '' bilgisinin uygulaması olarak sınıfın içinde bir koruma görevlisi, içeri girenleri engellemeye çalışırdı. Bilgi, kendi anlamını yaşatmak için gerekeni yapmakla ilgili olur ve onun bunu uygulamak dışında bildiği bir şey olmaz ve bu gibi bilgiler, işte bu uygulamalar içinde kendisini üreten varlıkların zihinlerini kullanarak bilgisinin uygulamasını en iyi şekilde yaparlar, dediğimiz gibi seviyesi yüksek enerjilerin bulunduğu yaşamlarda ancak söz konusu olurdu.

Yani kapıyı korurken nasıl davranacağı, nasıl görüneceği, bilgiyi uygulaması için ne yapması gerektiği gibi bilgi ve tecrübeleri, kendisini oluşturan varlığın zihinsel alanından alarak uygulamaya geçer ve bu durumda, bilgilerin varlıklarla bir bütün olduğunu açıklayan başka bir tanım olur. Şu an kısıtlı imkanların ve yaşam hallerinin içerisinde olduğumuz için Dünya yaşamını oluşturan bütün yapıların enerjileri, üzerine eklenen bilgileri anında uygulama özelliklerine sahip değildir, bilgiler bu ortamlarda kendi özelliklerini gereken şekilde ortaya çıkaramamaktadırlar. Buda Dünya yaşamı adına özellikle kısıtlanmış varlıksal özelliklerimizden başka biridir. Ancak zamanla görünmez şekilde etkileri sağlamaları açısından ve bunu da, bilgiyi oluşturanların niyetleri ve özellikle belirtmeleri şekliyle yapabiliriz, bu bir iyi niyet çalışmasının sonucudur ve ancak bu amaçla uygulaması mümkün olabilir. Kötü niyetli bilgisel oluşumlar bu konuda kesinlikle uygulayıcı olamazlar.

Bilgiler, kendilerini üreten varlıklara bir sorumluluk, bir bağ oluşturur. Varlıklar için bilgiler kendisinden parçalar şeklinde ve oluşturulduğunda içeriğindeki anlamı yaşatması özelliği ile oldukça önemli olarak sayılırlar. Kötü bilgi oluşturanların kendilerinde de kötü parçalar oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu kötü bilginin kendisine olan bağı, bilgiyi yok edene kadar kendisinde de yaşar. Sanmamalı ki yazdığı alanı etkilemesi ile ilgili olur sadece. Bu ve benzeri bir çok olumsuzluğa sebep olduğu için kötü bilgilerin oluşturulmasını varlıklar bütün alanlarında yasaklamalıdırlar. İyi bilgileri oluşturmakta bu açıdan son derece zararsız ve aksine varlığa faydası olacak özelliklerde çalışmalar olur. İyi bilgi oluşturdukça daha da verimli, sağlıklı, düzenli oluşumları kendisinde yapılandıran bir varlık olmaya başlanır. 

Bilgiler oldukça çok yönlü kullanımları ile varlıkların en çok kullandığı araçları, uzuvları, kendi özellikleridir. Sanki eli, kolu, bacağıdır diyebiliriz. Yaşamı, hayatı, varlıkları düzenler, yapılandırır, eğlendirir, bilgilendirir, anlamasına yardımcı olarak çalışır, kendisini tanımlar, çevresini tanıtır ve bilgiler bu sebeple varlıkların olmazsa olmazı olarak kullanılır. Ve gelecek bilginin evrimi ile ilgili tanık olduğumuz bir çok an ile dolu olacaktır.