Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

24 Haziran 2022 Cuma

Sevgi Yasakları: Sevgiyi Yok Edici Özellikleri Olan Taciz, Tecavüz, Gasp ve Sadizm Olumsuz Eylemlerinin Zararları ve Felsefi Tanımları, Taciz Nedir?, Tecavüz Nedir?, Gasp Nedir?, Sadizm Nedir?

Sevgi Yasakları: Sevgiyi Yok Edici Özellikleri Olan Taciz, Tecavüz, Gasp ve Sadizm Olumsuz Eylemlerinin Zararları ve Felsefi Tanımları, Taciz Nedir?, Tecavüz Nedir? Gasp Nedir? Sadizm Nedir?

Taciz, bir oluşuma yada varlığa istemediği bir şeyi zorla yapmaya çalışmaktır, tecavüz istemediği bir şeyi zorla yapmaktır, gasp ona ait olanları zorla almak, sadizm yine bu zorla ve içeriğinde olumsuz eylemlerin bulunduğu hareketleri cinsellik ve benzeri ilişkiler içinde de yaşatmaktır. Bunların hepsi varlıkların bütün alanlarında tamamen yasaklanmalıdır. Hiç kimse, hiç bir oluşum bu gibi istenmeyen şeyleri zorla yaptıramaz. Varlıklar özgür iradeleri kapsamında kendi hayatlarını diledikleri gibi şekillendirirler ve bu şekillendirme kesinlikle başkalarına zarar verici özelliklerde olmamalıdır. O zaman bilgideki özgür irade kanununa ters davranması sebebiyle haksız duruma düşer ve bu durumda hakkında varlıkların gerekenleri yapması haklı bir davranış şekli olur. Taciz söz konusu olduğu zamanlarda karşıdaki varlığın bundan rahatsız olup olmaması gözlenir, eğer rahatsız olmuyorsa zaten zorlama eylemi de söz konusu olmaz. 

Tacizler zorla ve istenmeyen şeylerin yapılması şeklinde tanımlanır ve bu olumsuz eylem sevgiye ters bir şekilde yaşatılır. Tecavüz ise yapmaya çalışmanın dışında tamamen eyleme geçerek bunu gerçekleştirmektir, varlığın bütün hak ve hürriyetlerine saldırmaktır, özgürlüklerine sahip çıkmaya çalışarak iradesini kontrol altına almak, tecavüzü tanımlamaktadır. 

Bir çok konuda taciz ve tecavüz söz konusu olabilir. Zihinsel ve bedensel, cinsel, yaşamsal tacizler, tecavüzler tamamen varlıklara zarar veren ve toplu yaşam alanlarında kesinlikle uygulanmaması gereken olumsuz eylemlerdir. Gaspta özellikleri ile bu iki eyleme benzemektedir ve başkasına ait olanları zorla almak, başkasına ait olan alanlara zorla girmek, tehdit ve baskılarla başkasının hakkı olan şeylerde hak iddia etmek gibi tanımla açıklanabilir ve içeriğinde zorlama, baskı, tehdit, şiddet olan her şey haliyle olumsuzdur ve gaspta bu olumsuz eylemler arasında yerini alır. Bu örneklerle benzer olumsuz eylemlerinde neler olduğunu anlayabilirsiniz. 

Aynı zamanda birde sadizm şeklinde isimlendirilmiş ve cinselliğin içerisinde olumsuz eylemleri de katarak cinselliği yaşatma eylemi vardır ki, buda tamamen sevgiye ters olarak yaşanmaktadır. Cinsellik, anlamı ve yapısı itibarı ile tamamen sevgiye uyumlu bir varlıksal özelliktir ve içeriğinde sadistçe arzuları ve istekleri yaşatmak zamanla cinselliğin yapısında, cinsellik duyusunda bozulmaları sağlar ve varlıklar yaşadıkları her olayın içinde olmaması gibi cinselliğin içinde de kesinlikle olumsuz eylemlerin hiç birinin olmamasına dikkat etmelidirler. 

Aslında bir çok cinsel sorunlar olumsuz eylemleri varlıklarında yaşatan varlıklarda ortaya çıkmaktadır. Olumsuz eylemler yapıları itibarı ile düzensizlikler meydana getirmektedir ve bunları varlıksal alanlarında yaşatan varlıklar, kendi bünyelerinde, yapılarında, bedenlerinde, varlıksal alanlarında, duyularında, enerjilerinde düzensizlikler meydana getirmektedirler. Ve varlıklar kendilerinde, zihinlerinde, çevrelerinde bu gibi olumsuz eylemleri yasaklamalıdırlar. Taciz, tecavüz, gasp ve sadizm ve bunlara benzer içerikli olumsuz eylemler, sevgiyi yok edici özellikleri ile bulunmaktadır ve kesinlikle varlıklara çok fazla zarar verici özelliklerdedir. Kesinlikle yaşatılmamalı ve yasaklanmalıdır.