Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

18 Haziran 2022 Cumartesi

Eşitlik Nedir? Nasıl Eşit Olunur? Eşitliğin Felsefi Tanımı

Eşitlik Nedir? Nasıl Eşit Olunur? Eşitliğin Felsefi Tanımı

Eşitlik, iki yada ilgili alanların birbirleri ile söz konusu olan durumda şartlar ve imkanlar bakımından aynı olduğunu ifade eden bir bilgidir, anlayıştır, tanımlamadır. Dünya hayatı şartlarında bazı konularda bütün insanlar eşittir, ( her konuda diyemiyoruz, örnek olarak engelli insanlara tanınan haklar, engelli olmayan insanlara tanınmaz ve bu gibi örnekler yüzünden bazı kelimesini kullanıyoruz ) mesela insan olmak ve bu sebeple edinilen haklar, bütün insanları bu konuda birbirlerine eşitler. Eşitlik, ilgili tarafların kendi kişisel imkanlarının önemi olmadan eşitlik ile ilgili olan bilginin, kuralın, kanunun önemini vurgular, yaşatır. Zengin bir insanın fakir insan karşısında insan olmak anlamında haklar bakımından bu sebeple bir fark olamaz ve eşitlik ilkesi, içeriğindeki bilginin uygulamasını ayrım gözetmeden ve aynılığın olduğu durumları önemseyerek haklar ve hukuklar açısından bir düzeni sağlamak amacıyla kullanır, yaşatır, uygulatır ve bu haliyle erdemsel bir uygulama şekli olur. 

Eşitlik, toplumları birleştirici ve barışçıl özellikleri olan erdemdir. Adalet herkesin kendi hakkı olanları bildirip, savunup, korurken, eşitlik herkese eşit davranılması gerektiğini savunur, bildirir ve herkesin bu hakkını korur.

Bu anlamları ile birbirlerine bağlı çalışan erdemler, toplumların vazgeçilmez düzen sağlayıcı unsurları olurlar. Temel özellikleri olan insanların, varlıkların bu özelliklerinin yaşatılabilmesi ile ilgili olarak eşitliğin sağlandığı toplumlarda huzur ve barış çok daha çabuk ortaya çıkarılır. Yaşamda insanları birbirlerine, canlıları birbirlerine eşitleyen bir çok konu ve durum vardır ve bunların ortaya çıkarılarak, doğru ve gerçek nedenlerinin de açıklanması ile uygulamasının yapılması eşitlik ilkesinin yaşatıldığı anlamına gelir.

Toplumları yönetenlerin çok daha özen göstermesi ve dikkat etmesi gereken bu ilke, aslında en başından insanların kendi çevrelerinde yaşatmaya başlamaları ile geneli çok daha çabuk etkiler ve eşitliğin yaşandığı toplumun güzelliklerinden ve imkanlarından o toplumda var olan herkes faydalanabilir. Ve bu tanımdaki gibi güzel ve birleştirici anlamları ile eşitlik, sevgiyi tamamlayan diğer insani erdemlerden biri olur. Eşitlik erdemini kendi çevresinde yaşatmaya çalışan insanlar, bunu uygulamayan insanlardan çok daha sevgi dolu bir yapıya sahip olurlar. Sevgi, sözlerle ifade edilmesi şeklinde değil, bu gibi erdemleri yaşatan varlıklarda ortaya çıkar, görülür.