Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

23 Haziran 2022 Perşembe

Sevgi Yasakları: Sapıklık Nedir?, Sapkınlık Nedir?, Sapkınlıklar ve Sapıklık ve Bunları Yaşatmak ve Yaşamanın Zararları, Sapkınca Davranışlar ve Sapıklıklar Nasıl Olur?, Sapıklık ve Sapkınlığın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Sapıklık Nedir?, Sapkınlık Nedir?, Sapkınlıklar ve Sapıklık ve Bunları Yaşatmak ve Yaşamanın Zararları, Sapkınca Davranışlar ve Sapıklıklar Nasıl Olur?, Sapıklık ve Sapkınlığın Felsefi Tanımı

Sapkınlık, doğru ve düzgün seyreden, giden, ilerleyen bir halden sapma durumudur. Doğruluğa ve düzgün olan şeye karşı durma durumudur ve bu şekilde bir tanımla sapkınlık denilen olumsuz eylem, bizim için sevgiye ve içeriğindeki erdemlere karşı olma anlamını taşımaktadır ve hiç bir saptırı, yol, bilgi, konu, olay, düşünce, sapkınlık yaratacak oluşumlar, uygun bulunmadan kesinlikle yasak olarak sayılır.

Sapıklık ise, bir varlığın dengesini kaybederek, yaşamın değerlerini ve bilgilerini umursamadan kendisine ve çevresine zararlar verme haline gelmesine neden olan akli, zihinsel hastalık hali, psikopatça, yani bozuk psikolojinin uygulandığı hastalıklı bir davranış biçimidir. İçeriğindeki olumsuz eylemleri normal gibi uygulamaya çalışması şeklinde hastalığı yaşatılır. Bu açıklamalarla sapıklık ve sapkınlık her haliyle yasaktır.

Bizler içinde sapkınlık,  sevgi bilgilerinden vazgeçmek olur zaten ve kesinlikle doğru giden bu düzenimiz bozulamaz. Bizlerin doğru ve düzenli bularak yaşadığımz her şeyi bozmaya çalışmak işte sapkınlıktır. Yasak bilgilerinde bahsedilenleri uygulamaya çalışman sapkınlık içinde olacağın anlamına gelmektedir.

Sapıklık, doğru ve olması gerektiği gibi, düzenli var olma anlarında bir rahatsızlıkları meydana getirme, kendi düzgün içeriğindeki sevgi bilgilerinin yaşatıldığı hayatın bu düzenini bozmaya, onun için aykırı gelecek şekilde bunalımlara sebep olmaya, içerisinde zorla elde etmekten, hastalıklı bir şekilde ilgi göstermeye, cinsel ve diğer bir çok erdemsel ve duyusal özelliklerin yapılarına ters olan olumsuz eylemleri başkalarının yaşamında, hayatında ve çevresinde yaşatmasına denilmektedir ve sapıkça davranışlar oldukça rahatsız edici ve toplumlar tarafından hastalık olarak tanımaları ile oldukça fazla zarar vericiliği ortaya çıkmıştır zaten ve kimseler, bu gibi yaşamının düzenine ve anlayışlarına ve bakış açılarına ters olan sapıklık şeklindeki tacizlerde bulunamaz, zorla yada baskı ile yada kandırarak bunları yaptıramaz.

Ve varlıklar kendilerine sapıkça davranan varlıksal alanlardan uzak durmalıdırlar. Çünkü bu olumsuz eylemin içinde bir çok başka olumsuz eylemlerin yaşatılması söz konusu olmaktadır ve bunu yaşatan varlıklar zor bir hastalık şeklinde kendilerinde engel olamadıkları kötü bilgilerin, tesirlerin etkilerini yaşatmaktadırlar ve bu eylem sonucunda her iki alanda olumsuz etkilenerek, sapıklık içinde bulunanlar, toplumlardan da dışlanabilirler.

Bu gibi varlıkların bulunduğu alanlar gözlendiğinde polislere haber vermek doğru bir yöntem olur ve suçundan dolayı ceza çekmek gibi toplumsal güvenlik kurallarımız, masum insanların hayatlarını bu gibi insanların hastalıklarından korumaktadır. Aynı zamanda sapıklık ve sapkınlıklar olumsuz eylemleri, uygulayanların kendi yapısını da etkileyerek bozmak halidir. Sapkınlıklar için kıstas yasak bilgilerini uygulamakla tanımlanabilir kısaca, sapıklıklar için ise başkasının yapılanlardan rahatsız olması şeklindeki tanım onu kısaca açıklayabilir.

Toplumsal yaşam alanlarında herkesin huzurlu olmasını sağlayacak şekilde bir yaşam şeklini benimseyerek, sapkınlıklar ve sapıklıklar yaparak bu eylemi yaşatan yerler olmaktan uzak olmalıyız ve bu yasak bilgisi, bu gibi eylemleri olan varlıkları bularak onları da niyetlerinden engelleyip, yasaklayarak bilginin çalışmasını sağlar. Bu bilgi, asıl olarak varlıkların niyetlerini bu konuda temizleme çalışması yapar.