Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

25 Haziran 2022 Cumartesi

Sevgi Yasakları: İhanet Nedir?, İhanetin Zararları, İhanetin Felsefi Tanımı, Verilen Sözlerin Arkasında Durmamak Ne Demektir?

Sevgi Yasakları: İhanet Nedir?, İhanetin Zararları, İhanetin Felsefi Tanımı, Verilen Sözlerin Arkasında Durmamak Ne Demektir?

İhanet için verilmiş bir söz, uyulması gereken bir durum, karar verilmiş bir konuya uyma bağlılığı gereklidir ve ihanet etmek, bu gibi durumlara uyacağını, yaşayacağını, içinde olacağını söyleyerek, söz vererek, belki de bir şekilde anlaşmalarla tastikleyerek, bilgilerle onaylatarak sonrasında bunlara uymayarak bütün verdiği sözleri ve uymak için yaptığı şeyleri kabul etmemek, vazgeçmektir. Bu oldukça yanlış bir davranış biçimi olarak varlığın kendisine öz saygısını kaybetmesine neden olur ve yapılamayacak olan sözlerin verilmemesi gerekmektedir. Bu gibi davranışlar yasaktır.

İhanet, verilen sözlerin tutulmaması, bir alana yada kişiye güven vaat ettikten sonra bunun uygulanmaması gibi içeriğinde yalan ve sahteciliğin bolca yaşatıldığı tamamen varlıkları, alanları birbirlerine uzaklaştıran, aralarındaki güven unsurunu yok eden olumsuz bir eylemdir.

İhanet etmemek, verilen sözlerin arkasında durabilmek bir erdemdir ve içerisinde iradi bir çabanın da söz konusu olduğu, böyle obsedör bir yaşam alanı sisteminde uygulanması gereken erdemsel özellik olarak sayılır. Namus kavramı da bu tanımla benzerdir, verilen sözlerin arkasında durabilme yeteneğidir namus ve ihanet etmemekte, bir konuda, olayda bir güven unsuru oluşturduktan sonra bunun arkasında durabilmekte namuslu olmak şeklinde tanımlanır.

İhanet bir çok alana yayılmış şekilde yaşamlarımızı etkileyen olumsuz bir eylemdir. Amacına ihanet, dostuna ihanet, sevgiliye ihanet, sevgiye ihanet gibi verilen sözlerin tutulmaması şeklinde bir çok durum ve konuya dağılmıştır ve bunun karşısında durabilmek için varlıklar yapamayacakları sözleri vermemelidirler. Çünkü bu söz veriş sonrasında durum genellikle tek taraflı olmaktan çıkarak başkalarını da etkilemekle ilgili olur ve ihanet içerisine girildiği zaman kendisinin zarar gördüğü gibi başkaları da zarar görür ve ihanet denilen olumsuz eylemi yaşatmak durumunda kalır... Bu yüzden en başından bu söz verme durumunu yaşatmamak gereklidir. Yoksa ihanet bir çok düzeni bozması anlamında oldukça kötü sonuçları olan olumsuz bir eylemdir.

Verilen söz, iradi bir çabayı gerektirdiğinden bu iradenin arkasında durabilmesi hakkında ilgili alanlar onun ihanet etmemesine ihtiyaç duyar ve ihanet kavramı tek taraflı olmaktan çıkar. Toplumsal şekilde yaşayan varlıklar olarak güven unsurunu yaşamlarımızda daima yaşatmalıyız ve ihanet gibi kişiliği yozlaştıran, varlıkların kendisine ve çevresine olan saygısını yitiren olumsuz eylemlerden uzak durmalıyız.

Bir olumsuz eylemin muhattabı olmamak için gerekenler ne ise onları yapmalıyız. İhanet eden olmamak için gereken açıklamaları cesurca yapmalıyız, yada yapamayacağımız işlerle ilgili sözler vermemeliyiz. Toplumlar verdiği sözlerin arkasında durabilen varlıklara ihtiyaç duyar ve yalanlarla, ihanetlerle, namussuzluklarla ilgili olanlar yine bütün olumsuz eylemlerin muhattabı olan obsedör oluşumlar ve bilgilerdir ve bizler elimizden geldiğince bu olumsuzlukları yaşamlarımızdan, zihinlerimizden, kendi alanlarımızdan uzaklaştırmalıyız.

İhanet etmemek için elinden geleni dürüstçe yapman ihanet etmediğin anlamına gelebilir. Baskılar ve zorlamalar sonrasında artık dayanacak gücünüzün kalmadığı durumlarda yapılan eyleme ihanet denilmez. Bu durum karşısında elinizden geldiğinizce direndiyseniz ihanet etmiş olmazsınız. Ki bu istikrarlı duruş akabinde ihanet etmek istemeyen alan yada kişilere gereken destekleri verecek şekilde bir etkiyi açığa çıkarır.

Erdemsel özellikler, bilgiler ve onların yaşatılması adına gereken çareleri, kendilerini yaşatırken ortaya çıkarırlar. İhanet etmemek ve buna çabalamak erdemsel bir davranıştır ve çaresi elbet bir şekilde ortaya çıkacaktır. İhanet kavramı obsedör oluşumların üzerinde en çok durduğu konulardan biridir, nitekim iyiliğe, sevgiye ihanet ettirmekle ilgili bir çok oluşum hazırlamışlardır. Amaca ihanet edilmesi, onların en çok arzuladığı şeylerden biridir ve bu olumsuz eylemin uygulanmaması için ihanet edildiği zaman nelerle sonuçlanacağı, akabinde nelerin olacağına dair yapılan incelemelerle olayın ciddiyeti yeniden yeniden algılanarak dayanılabilindiği kadar dayanmak gereklidir.

Bir ülkeyi yönetenin ülkesine ihanet etmesinin sonuçları çok çok ağır olacakken, evli bir çiftin birbirine ihanet etmesinin sonuçları da kendisine göre ağırlıkta olacaktır. İhanet, iyilikle ilgili olan bütün alanlara bu yaşam alanı sisteminde bulaşmak istemektedir, çünkü iyiliklerin temelinde düzen ve bir amaç, kavram, görüş vardır. Bu sebeple varlıksal oluşumlar kendileri için nelerin arkasında daima durulması gerekir şeklinde bir inceleme yaparak, bunların önem durumuna göre ihanet kavramını bu durumlara, olay ve konulara yaklaştırmamalıdırlar.

Bu yaşam alanı sistemi içerisinde bir çok olumsuz eylemi yaşatan şekilde bir oluşumdur ve iyilikle ilgili olmak, bu olumsuzluklarla karşı karşıya mutlaka gelmek gibi bir sonucu doğuracaktır ve bu durumda ihanet etmemeniz gereken konu, inandığınız iyilik olacaktır. Bizler için önemli olan, çevremiz, toplumumuz için önemli olan hiç bir konuda ihanet kavramını yaşatmamalıyız ve aynı önemlilikte verdiğimiz bütün sözlerin arkasında durabilecek bir şekilde davranışlarımızı yapılandırmalıyız. Bu anlatılanlar şekliyle ihanet etmek, verilen sözlerin arkasında durmamak eylemleri tamamen yasaklanmıştır, yanlıştır, anlamsız ve gereksizdir.