Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

28 Haziran 2022 Salı

Gerçekleri Gösteren Erdemsel Özelliği, Gerçeklerin Görülmesi Ne Demektir?, Varlıksal Bilgilerin Algılanmasını Sağlayan, Gerçeklerin Görülmesi Erdeminin Felsefi Tanımı

Gerçekleri Gösteren Erdemsel Özelliği, Gerçeklerin Görülmesi Ne Demektir?, Varlıksal Bilgilerin Algılanmasını Sağlayan, Gerçeklerin Görülmesi Erdeminin Felsefi Tanımı

Gerçekler bir konudaki doğru bilginin ortaya çıkması, anlaşılması, bilinmesi şeklinde bir uygulama sonrasında yaşanan algılardır, anlayışlardır, tanımlamalardır ve bu var olma hali yaşayan ve yaratılış gibi içerisi binbir tehlike dolu bir oluşumun içinde en gerekli ihtiyaç, uygulama olarak bilinmelidir. Düzensizlikler sizleri önce gerçekleri saklamak ile ilgili olarak bir oyun içine düşürme yolunu seçmek zorundalar, çünkü sizler gerçekleri anladığınız zaman kendi varlıksal yapılarınızı buna göre düzenlemek eğiliminde olan var olma hali yaşayan varlıklarsınız. Hakikat, sizin için siz farkında olmasanız bile önemli bir durumdur. Hakikati anlamayacak zihinsel seviyede olmanızın bile bir önemi yoktur, verdiğiniz kararlarda bile sizi etkileyecek olması, hakikatleri bilebilmek ve yaşamak istenmesi sayesinde çevrenizde sizi aydınlatmak için çalışabilir. 

Siz nasıl zihinsel seviyede olursanız olun, varlıksal alanlarınızdaki enerjetik güç içerisine yazılan bilginin uygulamasını yapar özelliklerdedir ve çok kısa çalışmalar ve çabalarla bir çok yolu kat etmek gelecekte zor bir durum olmayacaktır. Ve bu şekilde bir önemliliği olan gerçekleri bütün varlıkların bilmesi gerekliliği, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarak birbirine bağlı olan doğruluklar ve gerçeklerin yaşanması durumu ile bizler bu şekilde bir erdemin ve benzer erdemlerin uygulayıcısı olacak şekilde bütün yaşamımızı ve alanlarımızı yapılandırdığımız da ki, yalanın yasak olması da gerçekleri açığa çıkarıcı etkidedir, her zaman her halükarda hakikati ve gerçekleri yaşayan varlıklar olarak bir toplum halinde, bir bütün şeklinde ancak bu şekilde ve çalışmalarla bulunabiliriz.

Herkesin bunu uygulamıyor olması kimseyi ilgilendirmeden varlıklar kendi alanlarında bu erdemleri yaşatırsalar, etkileri mutlaka diğeri ile de temas eder ve bu şekilde gerçeklerin yaşandığı bir toplumsal düzeni oluşturabiliriz. Ve bu gerçeklerin varlıkların varlıksal alanlarında yaşatması konusunu engellemeye çalışanlar için bu erdem, varlıkların gerek duyularında, gerek varlıksal özellikleri ile ilgili olan diğer alanlarında kendisine ulaşmayan bilgi ve tecrübeler nedeniyle gerçeği bilememesi durumlarını engelleyici özellikte olarak bu engelleri yok eder, varlığın merkezi olan varlığa, kendi duyuları ve varlıksal alanları ile ilgili olarak sürekli gerçeklerin yaşatılması ile ilgili çalışmaları sağlar.

Bu görme duyunuzun size aslında gerçek olmayan yeri göstermesi şeklindeki yapılanmasının size gerçeklerin gösterilmemesini ifade etmesi ile bu erdemin bu engeli kaldırmak ve size gerçeklerin gösterilmesi konusunda çalışmalar yapması şeklindeki uygulaması ile tanımlanabilir. Aynı şekilde diğer duyusal özelliklerinizin içeriğindeki sizlere gerçekleri bildirmeyen bilgiler ve yanlışlıklar varsa, onlarında bu etkilerini ve oluşumlarını, tesirlerini yok ederek sizi duyularınızın gerçek bilgi ve tecrübeleri ile yaşamanız için destek olur, yalansız ve sahte bir gerçekliği yaşamamanız için çalışır. 

Bu erdem varlıksal alanlarınızdaki gerçek olmayan bilgi bildirimlerinin size gelmesi ile ilgili olarak onları yok edici şekilde çalışarak duyusal alanlarınızdan gerçek bilgi ve tecrübelerinizi kullanmanızı sağlar, hakik ise hakikat ile ilgili bir farkındalık yaşatmak ile ilgilidir ancak bu farkındalık şartlandığınız konularla ilgili olur. Gerçekler, nedenler, nasıllar üzerine derin araştırma ise içeriğinde bu sorularla ilgili olacak şekilde bir gerçekleri bilebilme imkanı sunar. Varlıksal alanlarınızın gerçekleri size bildirmesi ayarlarının bozulması yapılmadan size olmayan bir dünyayı gösteremezlerdi. Bu sebeple bu erdem, tamamen sizin kendi varlıksal özelliklerinize şartlanmış olarak kendinizdeki bilgi ve tecrübelerin hakiki anlamlarını bilmenizi sağlar.