Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

23 Haziran 2022 Perşembe

Rahatlık, Rahatlama Erdemsel Özelliği, Rahatlık Nedir?, Rahatlık ve Rahatlamanın Felsefi Tanımı

Rahatlık, Rahatlama Erdemsel Özelliği, Rahatlık Nedir?, Rahatlık ve Rahatlamanın Felsefi Tanımı

Rahatlık, bir varlığın, oluşumun kendi yapısal özelliklerini olması gerektiği gibi kullanması sırasında hiç bir sorunun söz konusu olmaması halinin yaşaması anıdır, durumudur. Bu anlarda genellikle keyfinde, endişe ve acele gibi olaylarında söz konusu olmadığı, kendi yapısını, yapmak istediğini, o an olmasını istediği şekilde yaparken, olduğu bu durumu hiç bir şeyin bozmadığı, istediği gibi kendi özellikleri ile tam anlamı ile uyum halinde olma durumundan ortaya çıkan hissel, algılsal, fikirsel bir halinden memnun olma durumdur. Rahatken her şey kendi gibidir. Kendisi ne ise, rahatken ilgili yer tam anlamı ile öyle iken ancak rahat olur. Olması gereken kendisi için ne ise rahatlık anlarında bunu yaşar. 

İstemediği şeyleri yapmak, problemlerle uğraşmak, istenmeyen sorunlar, v.b. durumlar rahatlık halini bozucu şeyler olabilir ve bunlar yok edilince yeniden rahatlık haline kavuşulabilir ancak gerçek rahatlık bedensel olmaktan çok sorunsuz bir zihinsel alan ve cevaplanabilmiş bütün sorularımızın ardından yaşanır. Bedensel rahat olamam hali, bunun yanında ikinci planda kalmaktadır ve bu rahatlık elde edildikten sonra bedenin rahatsızlığı hissedilemeyecek kadar etkisiz olmaya başlamaktadır. Bir çok sorunumuzun nedeni, anlamsızlıklarımız, nedenini bilmediğimiz ve cevaplarını veremediğimiz yaşanmışlıklarımızdır.

Herkes için farklı olan rahatlık, yaşam halinde bir yaşama durumudur ve sevgi bilgilerinin etkisinde olan varlıklar, haliyle rahatlıklar alanı olarak kendisini yaşatacaktır. Rahatlık aynı zamanda mutlulukla da doğru orantılıdır ve keyifli, neşeli olmanın eş anlamlısı gibide sayılabilir. Rahatlık olmadan, mutluluk verici şeyler kendisini oluşturamaz. 

Sorunsuzluk rahatlıktır, ancak sorun olarak nelerin algılandığı konusu da herkese göre değişir. Yaşam halinde bir sorun çıktığında herkesin rahatı bozulmaz, rahatımızı bozacak sorunlar herkes için değişkendir ve ancak ortak konular ve çıkarlar söz konusu olduğunda genel bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Bizler aynı zamanda fikren de rahat olmayı bir şekilde başarmış gibi görünen aslında bunu özellikle düşünsel alanların yapılandırması yüzünden uyguladığımız, zihinsel boş vermişlik şeklinde sahte rahatlıkları yaşayan varlıksal oluşumlardık, obsedör düşünsel alanların bizler üzerindeki etkisi, boş vermişlikle gelen rahatlık haliydi, bu içlerinden sadece biriydi..

Çıkmazlarımız, sorularımız, bulamadığımız cevaplarımız, nereye gideceğimizi bilmemek gibi bir sorunumuz, amaçsızlık, ne yapacağını bilmemezlik ve bunun gibi fikren de rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olan fikirsel rahatsızlık konularımız artık yoktur, bu en büyük sorundu ve en büyük rahatsızlıktı ancak artık bütün cevaplar verilebilmektedir ve bizler düşüncede, fikirde de son derece rahat bir yaşam hali oluşumu içindeyiz artık, diyebiliriz... 

Rahatlık içinde yaşayacak ve ilerleyeceğiz. Bu bilgilerle aynı zamanda rahatlama durumu, hissel bir sonucu olan etkileri de yanında getirmektedir ve gereken zamanlarda varlıklar için gerektiği gibi kullanılabilir, extra mutluluk gibi, extra rahatlama gibi durumlar yaşatabilir. Konusu itibarı ile bir erdem olarak hazırlanan rahatlık, rahatlama sevginin içindeki yeri ile erdemsel özellik olarak gereken şekilde çalışır ve varlığın rahatlık konularına odaklanarak uygulanması gereken anlarda varlığı rahat ettirmenin yollarını açıklayan bilgilerle O'nu aydınlatır. 

Ve obsedör varlıkların en çok kullandığı tesir türlerinden biridir varlıkları rahatsız et amaçlı olanlar ve bu erdem, bu tesirlerin karşısında duran özellikleri ile varlıkları bu gibi olumsuz durumlardan da korur.