Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

25 Haziran 2022 Cumartesi

Sevgi Yasakları: İğrençlik Nedir?, Aşağılamak Nedir?, İğrençliğin Nedenleri, Aşağılamanın Zararları, İğrençlik ve Aşağılamanın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: İğrençlik Nedir?, Aşağılamak Nedir?, İğrençliğin Nedenleri, Aşağılamanın Zararları, İğrençlik ve Aşağılamanın Felsefi Tanımı

İğrençlik, bir olayın yapı olarak görüntüsü ve algılanması sebebi ile itici ve kabul edilemez gelmesi durumudur. Hiç bir şeyi bu hale getirmemeliyiz, iğrenç şekilde tanımlanacak gibi bir oluşumu yaratmamalıyız, yaşamda iğrenç şekilde görünümler ve oluşumlar söz konusu olabilir, elimizden geldiğince bunların ortaya çıkmasını ve görünür olmasını engellemek ve yaşamlarımızda iğrençliklerin olmasına izin vermeyecek şekilde yaşamalıyız. Aşağılamak ise bir olayı kendisinden aşağı görerek yorumlama halidir ve yine kimse kimseyi hiç bir konuda aşağılamamalıdır. Bu iki olumsuz eylemde kendi anlamları ile oldukça gereksiz ve anlamsızdır uygulanması yasaklanmalıdır.

İğrençlik, varlıklarda rahatsız ediciliğe neden olan, göze, ortama, durumu tamamen ters ve itici şekilde bir yapılanmayla meydana getirilmiş oluşumlara denilmektedir ve bu gibi şeyler genellikle anlayışlarımızla ve duyularımızla temas ederek bizleri rahatsız etmektedir ve kimse bu gibi oluşumlar meydana getirmemelidir. Yanılgı yaşamının dışkı olarak meydana getirilmiş olan tuvalet gereksinimlerimizin bize iğrenç gelmesi, koku olarak, görüntü olarak, yapı olarak böyle algılamamız tamamen obsedörlerin kendi uygulamaları olarak düzenlenmiştir ve insan bedenlerinde yaşamsal özellik olarak yaşatılmıştır. İğrençlik, pis kokular, kötü görüntüler onlar için normalleşmiş ve benimsedikleri yaşam şekilleridir ve yaşam alanı sisteminde de bize bu şekilde bulaştırabildikleri kadar bulaştırmışlardır.

Şu hiç mantıklı mıdır, senden sana iğrenç gelen bir şey nasıl çıkabilir? Bu durum neden iğrenç gelecek şekilde yapılanmıştır, oysaki çokta güzel kokabilir, rengarenkte olabilir, temizde olabilirdi, işte bunlar ve benzeri bir çok iğrenç yaşam örnekleri obsedörlerin uygulamaları olarak yaşamlarımıza karışmıştır ve biz, bu saatten sonra mecburi yaşamak zorunda olduklarımız dışında hiç bir şeyi başkalarına iğrenç gelecek şekilde oluşturmamalıyız, her zaman güzel, temiz, bakımlı ve düzenli olarak oluşumları meydana getirmeliyiz.

Özellikle iğrençlik meydana getirecek oluşumlar yapmak obsedörlerin uygulamalarına destek vermek anlamına gelir ki, bizler için aslında hiç bir şeyin iğrenç gelmeyeceği şekilde bir anlayışımız, yaşam şeklimiz söz konusudur, olacaktır. İğrençlik gibi sıfatların yaşandığı bir yaşam, problemli bir yaşamdır ve bu özellikleri ile tamamen yasaktır. Mecburi bunu yaşamak zorunda olduklarımızı da mümkün olduğunca gizleyerek bizlerde özellikle iğrençlikler meydana getirmeyerek bu yasağın bilgisini uygulamış oluruz. İğrençlik, iğrençlikler oluşturmak, iğrençlikleri örnek göstermek, göz önünde tutmak ve benimsemek gibi bütün iğrenç gelen oluşumların yaşatılması, desteklenmesi yasaktır.

Aşağılamak ise hakaret halini almış şekilde başka şeyleri kendinden aşağı görerek bunu ona belirtmek eylemidir ve bu belirtme halinin aynı zamanda zarar verici ve dışlayıcı şekilde olması söz konusudur. Çünkü bunu belirten alan aşağılama eylemini uygulayarak bunu uyguladığı alandan kendisini ayırıp üstte olmayı başarı, aşağıda olmayı başarısızlık gibi gösterip amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Konu her ne olursa olsun başarılı olmak ve başarısız olmak şeklinde bir durumu yaşayan alanlar, yada benzer kıstaslarla yaşayanlar, kişiler bu şekilde ayrıştırıcı eylemlerle birbirlerine zarar vermemelidirler. Bu yaşam alanı sistemindeki bütün varlıksal oluşumlar kardeştir ve hiç bir şey diğerinden aşağı olacak şekilde bir düzen söz konusu değildir. Kendilerini üstün yada aşağı görenlerin bu gördükleri tamamen yanılsamadır. Hakikatte herkesin neyi varsa, nasıl durumda ise hiç fark etmeden hiç bir şeyden aşağıda değildir, üstünde değildir, eşittir ve bu kesinlikle değişmeyecektir. Aşağılamak, alanları, kişileri, hayvanları yada her şeyi aşağıda, öteki görmek, dışlamak, bu şekilde kendisini değerli göstermek gibi olumsuzluk yaratan eylemler tamamen yanlıştır, kesinlikle yaşatılmamalıdır.  Bu iki eylemde sevgiyi yok eden olumsuz eylemler olarak kesinlikle yasaktır, yaşatılamaz, uygulanamaz, yaşatılması doğru bulunamaz.