Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

22 Haziran 2022 Çarşamba

Birlik ve Beraberlik Erdemsel Özelliği, Birlik ve Beraberlik Nedir?, Birlik ve Beraberliğin Felsefi Tanımı

Birlik ve Beraberlik Erdemsel Özelliği, Birlik ve Beraberlik Nedir?, Birlik ve Beraberliğin Felsefi Tanımı

Birlik, varlıkların yapı olarak, içerik olarak, işlev olarak benzer olmalarından kaynaklanan, bir aşağı iki yukarı farklarla aslında bütün varlıkların, insan bedenindeki ruhsal varlıkların bu benzer özellikleri nedeni ile bir olması ve dünya hayatı gibi, yada başka birlik alanı oluşturulan alanların söz konusu olabilmesiyle de varlıkların, oluşumların bir bütün şeklinde algılanmasını sağlayan kavram birlik kavramıdır. Dünya hayatı üzerindeki bütün insanların varlıksal alanları, duyuları vardır ve insan olmasıyla da bir benzerlik söz konusu olan bu benzerlikler onları bir çok konuda birlik olunması şeklinde teşvik eder ve birlik kavramı sonucunda varlıklar içerisinde kendisine yapılmasını istemediği hiç bir şeyi başkasına da yapmamak gibi genel ve çözümü bol bir ifade ile davranmak durumunda kalırlar. Birlik kavramı varlıkları bir olmaya davet ederek sorunları bu şekilde çözmek adına bir yapılanmayı da ifade etmektedir. 

Yani dünya yaşam alanı sistemi içindeki bütün insanlar bir olarak bu sistemin dışındakilere karşı şekilde bir direnç göstermek durumunda olmalıdırlar, birlik olmak örnekle bu şekilde bir uygulama için gereklidir, çünkü olayın mağdur ve haklı tarafında olmalarının yanı sıra, bir elin nesi var iki elin sesi var, her göz ayrı bir açıklamadır, birlikten kuvvet doğar ve benzeri şekilde daha bir çok ifadelerle birlik olunmasının faydalarını açıklayabiliriz. 

Zaten sevgi varlığı olmak konusundaki çalışmalar bütün insanları bu sistemden çıkana kadar birlik ve beraberlik içinde var olunması şeklinde yapılandırmaktadır. Aslında en başından herkes kendi varlıksal alanları ile birdir, bir bütündür, kesinlikle ayrılamaz özellikleri ile birlik içindedir ve bu erdemsel özellik öncellikle varlıkların kendi varlıksal alanlarındaki birlik konusunu sağlam tutarak, sonraki birlik konusunda varlığın anlayışına göre davranır. Ve varlıksal alanların birlik olması konusu birde bu erdemsel özellik sayesinde sağlanır. 

Beraberlik ise, varlıkların başka varlıklarla sevgiye uyumlu şekilde birlikte olmalarını, sorunlarını ve çalışmalarını birlikte yapmalarını ifade eden bir kavramdır. Bu bir zorunluluk olmaktan çok dünya hayatında özellikle, diğer varlıkların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak adına  yaşatılabilir bir kavramdır. Dünya yaşamı toplumsal bir düzen içinde vardır ve böyle düzenlerde beraberlik kavramı gerekli ve faydalı olmaktadır. Bu dünya yaşam alanı sistemi içindeyken bütün varlıklar bir şekilde başka varlıklara bağlıdırlar, onlarla bir ilişkisi, teması söz konusudur ve bu sebeple beraberlik kavramını en az şekilde de olsa yaşatmak zorundadırlar. Beraberlik kavramı birlikte olmayı kast etse de, içinde pozitif bir birlikteliği kast eden sevgiye uyumlu beraberliği ifade etmektedir. Sevgiye uyumlu içerikleri ile birlik ve beraberlik kavramları, bu özellikleri ile erdemler arasındaki yerini alarak gereken şekilde çalışır.

Dünya yaşamından çıktıktan sonra varlıklar kendi varlıksal alanları ile baş başa kalmak gibi oldukça güzel ve kıymetli bir durumu yaşayacaklardır ve birlik ve beraberlik kavramı o zaman, tamamen varlıksal alanlar içinde uygulamaya devam edecektir. Ancak şimdilik dünya yaşamı içinde insanların oluşturduğu toplumsal düzende yaşatılması gerekmektedir ve herkes bir bütünün parçaları gibi birlik şeklinde ve herkesin birbirine ihtiyacının olabileceği gibi de beraberlik şeklinde yaşamayı başarmalıdırlar. 

Dünya yaşamında obsedör oluşumlar nedeniyle insanlar bir çok ideoloji ve felsefe ve anlayışlar yüzünden birlik olmak kavramından çıkarak kendilerine ait topluluklarla birlik olmak kavramını yaşamaya başlamışlardır ancak bu tamamen yanlış bir uygulamadır ve bütün insanların bir olduğu, ırkların, ülkelerin, dillerin, anlayışların bu konuda yanıltıcı olduğu anlaşılmalıdır. Sevginin içeriğindeki yerini alan birlik ve beraberlik erdemi gereken şekilde varlıksal alanlarımızda çalışır.