Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

20 Haziran 2022 Pazartesi

İyi ve Erdemsel Bilgilerin, Olumsuz Eylemleri Yasaklayıcı Bilgilerin Uygulanması Metodunu Açıklayan Erdemsel Özelliği, Sevgi Bilgilerinin Obsedörler Üzerinde Uygulanması Metodları, Yasak Bilgileri ve Obsedörler Üzerinde Uygulama Yöntemleri

İyi ve Erdemsel Bilgilerin, Olumsuz Eylemleri Yasaklayıcı Bilgilerin Uygulanması Metodunu Açıklayan Erdemsel Özelliği, Sevgi Bilgilerinin Obsedörler Üzerinde Uygulanması Metodları, Yasak Bilgileri ve Obsedörler Üzerinde Uygulama Yöntemleri

Bu erdemsel özellik, erdemsel ve duyusal bilgiler olarak bahsettiğimiz bütün iyi bilgilerin, içeriğindeki olumsuz eylemleri de yasaklayıcı olan erdemsel bilgilerin nasıl uygulanacağını açıklayarak bu uygulama yöntemi ile yaratılış içindeki bahsedilen halleri bu uygulamaya göre düzenlemeyi anlayacaksınız. Yani Yaratılışı tanımlayan 3 Hal isimli bilgide bahsedilen Yok Olma Hali yaşayan varlıklara bu bilgilerin uygulanması metodu farklıdır ancak sizin gibi var olma hali yaşayan varlıklar için bu bilgilerin uygulanması metodu farklıdır. Şöyle ki, yok olma hali yaşayan varlıklar aslında yok olmakla ilgili bir halin içindedirler ve onlar için yapılacak en iyi şey, hem kendileri, hem yaratılış hem de bizim için onları yok edebilmektir. Yani hiç bir şekilde var olmakla ilişkisi kalmayacak şekilde yaratılış içinden onu silmek, bitirmek gereklidir. Kendi kendilerine yok edici özellikleri zaten bunun ispatıdır ve onlar aslında bu yok oluşu yaşamamak için varlıkları birde obsede etmektedirler. 

Yaratılış anlamsal olarak sevgiyle ilgilidir, iyiliklerle ilgilidir, zamanın başlangıçla ilgili olması ve zamanın erdem olarak sayılması zamanın bulunduğu her yerde bu yok olma hali yaşayan varlıkları yok etmekle ilgili olan bir çalışmanın söz konusu olması anlamına gelir. Yani bu varlıklarında bir zaman ayarı vardır ve algısı ve bu zaman ayarı onların yok olması şeklinde çalışmaktadır. 

Zamanın geliştirici özellikleri bu varlıklarda çalışamaz hale gelmiştir. Bu yüzden bu varlıkları yok etmek onlar için yapılan bir iyilik hareketidir. İşte bu tanımla, var olma hali yaşayan bir varlık, böyle erdemsel bilgiler varken ve var olmayı böyle kıymetlendirirken nasıl olurda bazı yaratıkları yok etmeyi uygun görebilir? Ona yardım etmenin iyiliğe yönlendirmenin bir yolunu neden aramıyor ? şeklindeki sorularınız ve yorumlarınız bizimle birlikte var olma hali yaşayan ve obsedörlerin etkisi ile olumsuz bir hayat yaşamak zorunda kalan varlıklar için ancak söylenebilir. 

Bizim gibi bu varlıklar düzelebilir özelliklerdedir, yani dünyadaki obsedör karakterli insanlar zamanla sevgi sayesinde bütün kötü bilgilerinden arınırlar ve bunun sebebi var olma hali yaşaması ile ilgilidir ve varlıksal alanlarında kendisine yapılan iyiliği anlayacak ve bunun ne anlama geldiğini bilebilecek oluşumlarının olması ile ilgilidir. Ancak obsedörler, yani dünya dışındakiler böyle değildir, onların düzelebilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Siz, onları düzeltmek istemekle, hiçliğin içinde bilgi olmasını ve bu şekilde bir hiçlik şeklinde var olmasını istemiş olursunuz ve bu durumda sizin sevgiyle uyumlu olan erdemsel bilgilerinizin bir etkisi nedeni ile yaşanmaktadır ancak bütün erdemleriniz ve yasaklarınız için onların yerine göre ve yaşam hali yaşayan varlıkların hallerine göre uygulanması konusunu bilmelisiniz. 

Siz eğer obsedörlere merhamet gösterirseniz, diyelim ki onları affettiniz, o bu affetmeyi bir fırsat bilerek size yeniden saldırıda bulunmak için bir yapılanma içine girer ve merhamet kullanılmış şekilde bir erdem olarak uygulanmış olur. Onları sevgi enerjisinin gücüde düzeltmemektedir, bu güç karşısında hızla yok olmaktadırlar. 

Oysaki siz, sevgi enerjisini hissetseniz, hemen güzelleşir ve bütün sorunlarınızdan kurtulursunuz. Halin değişik olması durumu, onların sizin yaşamlarınızı asla anlayamayacağı bilgisini de beraberinde getirir. Onların nedenleri yoktur, mantıkları yoktur, sevgiye dair asla değillerdir ve tek istekleri yok edici olmak, yok etmek ve zarar vererek yaratılışı tüketmektir... 

Bu konuda bir yapılanması olan varlıklar için sevginin içeriğindeki erdemler bir anlam ifade etmemektedir ve bu tanımdan sonra obsedör varlıklara merhamet gösterilmeden, fedakarlık yapılmadan, onlarla her hangi bir şekilde ortak bir durum sağlanmadan, aranızda hiç bir şekilde bir ilişkinin olmasına müsaade etmeden, bulduğunuz ilk fırsatta onları yok edebilmek uygulamasını yapmalısınız ve onlarla ilgili başka türlü bir uygulama halini aklınıza da çok getirmemelisiniz. Onları haklı bilginizin iradesi ile, ki yapıları size saldırmakla ilgilidir, gereken zamanlarda yok edebilirsiniz ve obsede olmamanın sonucu olarak obsede olmayan bütün varlıkların sonrasında elinde, kendisini obsede etmeye çalışan ve edemeyenlere karşı vermesi gereken bir cevap niteliğinde imkanlar bulunmaktadır ve işte bu cevap, affetmek, konuşmak, orta yolu bulmak gibi sizi yine obsesyonla ilgili yapacak uygulamalardan uzak, yok edici özelliklerde olan uygulamaların sağlanması şeklinde olmalıdır. Ve erdemsel bilgiler bu şekilde sadece insanlar arasında kullanılmalıdır. Yani bir katili affedebilirsiniz, hatadır yaptığı ve kendisini düzeltince, varlıksal alanları da düzelir ve o zamanla ilerde sevgi varlığı olabilir. Ve bu sınırlayıcı erdemsel uygulama varlıksal alanlarınızda gereken şekilde bildirimler bulunmak haliyle yanlış bir uygulama durumunu yaşarsanız, sizi bilgilendirecek şekilde nerede ve nasıl bu bilgilerin uygulanması gerektiği konusunda size rehber olur.

Diğer yandan bütün erdemsel bilgilerin uygulanması konusu, onları anladığınız oranda kendinizde yaşatmanızla ilgili bir konudur ve bu, sadece erdemsel bilgiler için geçerlidir ancak olumsuz eylemleri yasaklayan bilgiler söz konusu olduğunda, bu bilgileri anlamları ile niyetlerinizden bile yok etmelisiniz. Yani o olumsuzluğu anımsatacak, düşündürecek olan düşünceler aklınıza geldiğinde hiç düşünmeden öteleyecek, kabul etmeyecek ve bu bilgilerin uygulanmasını da bu şekilde niyetlerinizde bile bulundurmamaya kadar getirmelisiniz. 

Olumsuz eylemleri yasaklayan erdemleri yüzde yüz uygulamaya çalışarak yasakla ilgili bütün alanlarınızı yapılandırmalısınız, buna çalışmalısınız, ancak erdemlerle ilgili, anlayabildiğiniz oranda, acelesi olmadan, yavaş yavaş bile olabilirlik özellikleri ile bir uygulama haline girebilirsiniz. Çünkü bunlar yüzde yüz uygulanması halinde varlıksal alanlarınızda bazı güçleri ortaya çıkarmaktadır ve bu zorlanmadan rahatsız olabilirsiniz ve bu rahatsızlık konusunu yaşamanızı zorunlu kılacak şekilde bir acele etmek hali söz konusu değildir. 

Ancak denildiği gibi olumsuz eylemleri yasaklayan bilgilerde kesin, net ve kararlı bir şekilde uygulama hali içinde olmalısınız. Bu uygulama hali kolaydır, içsel baskılar ve dışlamalar, ötelemelerle size ait olmayan bu kötülükleri kendinizden yok edebilirsiniz. Ancak erdemleri uygulamak çokta kolay olmamakla birlikte anlamlarını yaşadıkça çok daha anlayabileceğiniz bilgiler olmaktadırlar.

Özetle;

1 - Obsedörler bir evrensel sorundur ve onlar sadece yok edilmelidir ve yok etmek için ne yapılması gerekiyorsa, obsedörler söz konusu olduğunda sadece o yapılmalıdır, bu yüzden erdemsel duyu bilgilerinin içeriğine göre onlara davranış sergilememelisiniz.

2 - Olumsuz eylemleri yasaklayan bilgileri niyetlerinizden bile yok etmelisiniz ve bu size ait olmayan kötü bilgileri sürekli yok etmekle ilgili çalışma halinde her zaman bulunmalısınız.

3 - Erdemsel bilgilerin uygulanmasında kendinizi çok zorlamadan anladığınız kadarını yaşamalı, zamanla ve uyguladıkça anlamlaşacağını bilerek çalışmaya başlamalısınız.