Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

24 Haziran 2022 Cuma

Sevgi Yasakları: Düşmanlık Nedir?, Düşmanlığın Zararları Nelerdir?, Düşmanlığın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Düşmanlık Nedir?, Düşmanlığın Zararları Nelerdir?, Düşmanlığın Felsefi Tanımı

Düşmanlık, bir alana karşı yapılan bozgunculuk, düzen bozuculuk, kargaşa ve olumsuz eylemleri o alanda yaşatmaya çalışmakla ilgili bir kavramdır ve düşman olunduğu zaman tamamen bütün bağların koparılmış olması gerekmektedir ve çeşitli araçlarla ve bilgilerle birbirlerine zarar vermeye başlanır. Bu gibi davranışlar ve uygulamalar yine kesinlikle yasaklanmalıdır.

Düşmanlık, karşılıklı bu eylemi yaşatan alanların birbirlerini etkisiz hale getirmeye çalışma mücadelesiyle geçen yıkıcı, bozucu, olumsuz, zarar verici ve akabinde savaş gibi başka olumsuz eylemleri de beraberinde getirebilmek gibi özellikleri olan, oldukça gereksiz ve negatif etkileri olan bir eylemdir.

Bu yaşam alanı sisteminde bizim birbirimizden başka kimsemiz yoktur ve biz, yaşam alanı ve içerisindeki oluşumlar olarak bir bütünüz, bizim birbirimize her ne konuda olursa olsun düşmanlıklar beslememiz söz konusu olmamalı, nitekim yaşam alanını ülkelere bölenler, aramızda sınırları tasarlayanlar obsedör bilgilerdir ve insanlığı bu şekilde ayrı dillere, mekanlara bölmüşlerdir ve akabinde savaşmaya sebepler yaratmışlardır. Bizler sadece ve sadece bizim dışımızda bulunan alanlarda yaşayan obsedör varlıklara ve onlar gibi bizimle ilgili olmayan tüm yaşam formlarına bu şekilde düşmanca bir tavır sergileyebiliriz ve oda onların bizimle ilgili olması sonrasında olabilecek bir durumdur. Bizler birbirimiz arasında düşmanlığı kesinlikle yaşatmamalıyız. Bu özellikleri ile tüm insanlık içerisinde, insanların birbirleri arasında düşmanlıklar kesinlikle gereksiz, zararlı ve yasaklanmalıdır.