Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

17 Eylül 2022 Cumartesi

♫ Klasik Müzik, Danse Macabre - No Violin, Kevin MacLeod, Classical Musi...

Sorun, Sıkıntı, Dert ve Stres Meydana Getiren Olay ve Durumlardan Uzak Kalmamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil İssa Si

Sorun, Sıkıntı, Dert ve Stres Meydana Getiren Olay ve Durumlardan Uzak Kalmamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil İssa Si

Bu erdemsel özellik dertler, sıkıntılar, stresler konusunda varlıksal alanlarınızı bilgilendiren ve bu konuda sizi dikkatli olmaya çağıran, bu gibi sorunları yaşamamak için hayatınızı ve kendinizi düzenlemeniz gerektiği konusunda uyarıcı özellikleri ile gereken şekilde çalışır. Dünya şartlarında dert, sıkıntı ve stres sebebi olan bir çok konu vardır ve bunlardan elimizden geldiğince uzak durarak, uzak durma yollarını bularak temas etmeme imkanlarını yaşarız. 

Yaşamsal mecburiyetlerimiz yüzünden bunları yaşamak zorunda kalıyorum sorusu üzerine bunlar için erdemsel özelliklerin bilgilerini kullanarak dertleri, sıkıntıları ve stresleri olumlu olarak algılamak çalışması içine girebilir yada elinizden geldiğince bu olumsuzlukları erdemlerle telafi etme halini yaşatabilirsiniz. 

Sizin için dert olan konuların neler olduğunu, size sıkıntılar veren özellikle olaylar ve oluşumların bilgilerini, stres kaynaklarınızın nelerden oluştuğunu bildiren erdemsel özellik, bu konuda varlıklara bir farkındalık hali yaşatarak özellikte bu konuları yaşamanıza neden olan alanlara ve olaylara karışmamanız konusunda sizi uyarır, bilgilendirici ve aydınlatıcı özellikleri ile size hatırlatır. 

Vil İssa Si Erdemsel Özelliği, Dert, Sıkıntı, Stres Gözleyen Erdemsel Özellik, Vil İssa Si Nedir?, Vil İssa Si'nin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Verilen Kararların Arkasında Sabırla Durabilmenin Erdemsel Özelliği, Sebat

Verilen Kararların Arkasında Sabırla Durabilmenin Erdemsel Özelliği, Sebat

Sebat, bir kararın arkasında sabırla ve dayanıklı bir şekilde durabilme yeteneğidir. Bir karar veriyorsan ve şartlar zor olsa da bu kararının arkasında durabiliyorsan, seni çok zorlayanlar, kararından döndürmek isteyenler olsa da bunu yapmadan kararının arkasında duruyorsan işte sebatlı davranıyorsun anlamına gelmektedir. Yaşamlar verilen kararlardan sonra uygulanan olaylar zinciridir ve kararlarımız, ki özellikle geleceği çok etkileyen, toplumu etkileyen kararlarımız oldukça önemlidir. Bir kararın doğru bir karar olduğunu düşünüyorsan, verdiğin kararın yararları ve faydaları konusunda eminsen, senin için önemli olan şeyler açısından bu kararın sana destek olacak nitelikte ise, amacınla aynı doğrultuda, yaşamını destekliyor ise o zaman her ne olursa olsun bu kararın arkasında durman gereklidir, bu karar sana ve çevrene faydalıdır diyebiliriz ve kararının uygulayıcısı olarak senin iradenin kararının arkasında durulmasına ihtiyaç duyulur. İşte sebatla bu ihtiyaç giderilir.

Sebat Erdemsel Özelliği, Doğru Kararların Arkasında Durabilmek Erdemi, Sebat Nedir?, Sebatın Felsefi Tanımı

16 Eylül 2022 Cuma

♫ Klasik Müzik, National Express, Dan Bodan, Classical Music, Musique Cl...

Var Olmanın Sevincinin ve Kişisel Haklılıklara Uygun Olan Düşünselliğinin Hareketlerle ve Davranışlarla İfade Edilmesinin Erdemsel Özelliği, Saygı

Var Olmanın Sevincinin ve Kişisel Haklılıklara Uygun Olan Düşünselliğinin Hareketlerle ve Davranışlarla İfade Edilmesinin Erdemsel Özelliği, Saygı

Saygı, bir varlığın yada alanın diğerine duyduğu, var olması ile ilgili sevincin hareketlerle, davranışlarla ifade edilmesi şekli, ve bu var olma hakkından dolayı O'nun kendisi ile ilgili olan durumlarında ve alanlarında O'nun kurallarına uymaya çalışmak konusundaki uygulama hali, davranış biçimidir. Bu hakkından dolayı O'na kendisine davranılmasını istediği şekilde davranmaya çalışmaktır. Saygısızlık ise saygının zıt anlamlısı olarak saygının olmadığı hareketler, olaylar, düşünceler, bilgiler anlamına gelir.  Saygısızlık, bu tanımla karşı tarafın kendisine ait kurallarını çiğnemek anlamına da gelmektedir. Bir varlığın yada ilgili alanların kendince istediği bir yaşam tarzı, kendi oluşumsal istekleri vardır ve kendince kurallarla bunları yaşatmaktadır ve O, böyle var olmaktan hoşlanmaktadır ve O'nun için bu çok anlamlı ve kendisinin de uygularken mutlu olduğu şeylerdir ve kimseyi rahatsız etmediği sürece, kimsede O'na karışamaz ve herkes O'nun bu durumunu kabullenmek durumunda kalır. İşte bu olumlu davranış biçimi şeklindeki kabullenerek O'nun alanlarında O'na uygun davranmak, saygının yaşatıldığı anlamına gelir. Bu şekilde saygılı bir varlık, insan olunur.

Saygı Nedir? Saygısızlık Nedir? Saygı ve Saygısızlığın Felsefi Tanımı


Fikirlerin, Duygu ve Düşüncelerin Etkili Olabilecek Araçlarla Aktarılmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Sanat

Fikirlerin, Duygu ve Düşüncelerin Etkili Olabilecek Araçlarla Aktarılmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Sanat

Sinema, izleyicisine ilgili ekranlardan görüntüler ve sesler yoluyla ( bu bazen sessiz de olabilmektedir ) bir konuyu, kendisine has araç ve gereçleri ile anlatmak, açıklamak, göstermek, bildirmek, öğretmek şeklindeki bir amacı uygulatan sanat dalıdır. En etkili sanat dallarından biridir. Sanat ise bir konunun, düşüncenin, hayalin bazı araç ve gereçler kullanılarak ifade edilip insanlara aktarılması uygulamasıdır. Yani bir sözü direk olarak söylemenin ayrı bir etkisi vardır, ancak o sözü sinema yada başka sanat dalları ile yapılandırarak anlatmanın çok ayrı bir etkisi vardır. O sözün yada konunun direk açıklanması, sanat yoluyla ifadelendirilerek, yapılandırılarak açıklanmasından çok daha az etkilidir, çok daha az kalıcılığı söz konusu olur. Sanat, duygu ve düşünceleri göstermek özelliğini içinde barındırır, hissettirmek gibi olağan üstü özellikleri vardır, bu duygu ve düşüncelerle ilgilenmek istemek gibi bir çekicilik yaratır.

Sinema Nedir? Sanat Nedir? Sinema ve Sanat Üzerine Felsefi Bir Yazı.

15 Eylül 2022 Perşembe

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, 20 Şarkı,1 saat, 20 Songs, 1 Hour, Chill, A...

Sorunların ve Problemlerin Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil El Fi

Sorunların ve Problemlerin Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil El Fi

Bu erdemsel özellik, özellikle sorunlar ve problemler üzerine dayalı olan bakış açısını geliştirmek üzere hazırlanmıştır. Bir amacı, bir gayesi olan varlıkların bu amaçları konusunda sorunlar ve problemler onlar için en önemli konular olmaktadır ve bunların çözüme ulaştırılması konusunu halletmek, amaçları için oldukça önemli bir çalışma anını ifade etmektedir. 

Bütün amaçların, çalışmaların, hedeflerin üzerine gidilen yol içinde mutlaka sorunlar ve problemler ortaya çıkabilir ve bunlara karşı duyarsız olmamız durumunda bu sorunlar amaçların, çalışmaların seyrini değiştirecek özelliklerde olur ve bu erdemsel özellik sayesinde bir amacı olan ve çalışma içinde bulunan varlık, bu erdem sayesinde belirli aralıklarla sürekli amaçları üzerine sorun ve problem aramakla ilgili olarak bir çalışma içine girer. 

Vil El Fi Erdemsel Özelliği, Sorun ve Problem Arayan Erdemsel Özellik, Vil El Fi Nedir?, Vil El Fi'nin Felsefi Tanımı

İyiliklerle İlgili Olmaya Çalışmanın Erdemsel Özelliği, Sağduyu

İyiliklerle İlgili Olmaya Çalışmanın Erdemsel Özelliği, Sağduyu

Sağduyu, iyi bilgilere yani sevginin içindeki bilgilere uyumlu olarak yaşamaya çalışma çabası, uğraşıdır. İyilikler söz konusu olduğunda özellikle ilgili olma halidir. Yaşam halinde bu bilgilerin ellerinden geldiğince yaşatılması sonrasında davranışlara yansıyan sonuçlar sağduyulu davranmak anlamına gelir. Yani erdemler ve yasaklar ile ilgili olan konularda alakalı davranmak, ilgili olmak anlamına gelir. Aynı zamanda sevgi varlığı olmaya çalışmak ve öğrenme çabaları da sağduyulu olmak anlamına da gelen bir davranışı ifade etmektedir. Sağduyu denildiği zaman sevgiye uygun davranışlar göstermeye çalışılıyor şeklinde bir tanım yapılabilir. 

Sağduyu Erdemsel Özelliği, Sağduyu Nedir?, Sağduyu'nun Felsefi Tanımı

14 Eylül 2022 Çarşamba

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Ticker, Silent Partner, Chill, Ambient Musi...

Güvenli Bağlılıkların Erdemsel Özelliği, Sadakat

Güvenli Bağlılıkların Erdemsel Özelliği, Sadakat

Sadakat, bir konuda yada tamamen yada belirli şartlar içinde bir yere gönülden ve isteyerek bağlı olma durumudur. Ve bu bağlılığın gerekleri olarak ona karşı bir davranış içinde, zarar vericiliğin söz konusu olmayacağı durumlarda da bulunmadan, verilen sözlerle ilgili olarak gerekenleri mutlaka yapanlar sadıktırlar yani sadakati yaşatırlar. Bir varlığın öncelikle kendi varlıksal alanlarına karşı sadakat göstermesi gerekmektedir ve sonrasında nerelerle ilgili sadakat erdemini yaşatması gerektiğini düşünmelidir. Varlıksal alanlarınız, gördüğünüz bedenler gibi atıl olmaktan ziyade, kendilerine konuşma özelliği verdiğinizde varlıksal enerjileriniz, bilgileriniz sizin dışınızda başka seslerle konuşabilmektedirler diyebiliriz, bilgilerle yapılanan enerji türleridir varlıksal enerjileriniz ve bu örnekle neden sadık olmanız gerektiği konusu açıklanmış olabilir. Bir bütünsünüz ve merkez olarak varlıksal alanlarınızın size ihtiyacı vardır. Gelecekte o enerjilerden binbir güzellikte yaşam alanları, bilgiler, gezegenler yapabileceksiniz ve sadakat erdemini yaşatarak ancak onları kıymetini daha iyi bilebilirsiniz. Merkezlik özelliklerinizle en başta kendi varlıksal alanlarınıza sadık davranmalısınız, olmalısınız...

Sadakat Erdemsel Özelliği, Sadakat Nedir?, Sadık Olmak Nedir?, Sadakatin Felsefi Tanımı

Mutlu Bekleyişlerin Erdemsel Özelliği, Sabır

Mutlu Bekleyişlerin Erdemsel Özelliği, Sabır

Sabır, bir durum için, bir olay için, bir konu yada çalışma için gelmesi beklenen zamanı sakinlikle ve beklemekten kaynaklanan olumsuzlukların yaşanmasına izin vermeden bekleyebilme erdemidir, yeteneğidir. Genellikle bu gibi durumlarda beklenilen şeyler oldukça önemlidir ve bu bekleme anları oldukça sorunlu olabilir, ve işte sabır erdemi bu anlarda varlıkları sakinleştirici, uyumlu bir bekleyiş hali oluşturucu etkileri ile gereken şekilde çalışır. Önemli olan beklenen şeyin sonuca ulaşmasıdır ve eğer başarılı olunacak ise ve bunun için sadece zaman gibi bir eksik kalmış ise, başarılı olunmasına sevinerek, her hangi bir şekilde olumsuzluğa kapılmadan beklemek ve bu bekleyiş sırasında sonuca ulaşmak içinde gerekiyorsa çaba göstermeye devam etmek sabrı tanımlar. 

Sabır Nedir? Sabretmek Nedir? Sabretmenin Felsefi Tanım

13 Eylül 2022 Salı

♫ Sinematik Müzik, 20 Şarkı,1 saat, 20 Songs, 1 Hour, Cinematic Music, L...

İlgili Alanları Önemsemenin ve İyimserliğin Sonucu Olarak Yaşatılan Erdemsel Özellik, Rica Etmek

İlgili Alanları Önemsemenin ve İyimserliğin Sonucu Olarak Yaşatılan Erdemsel Özellik, Rica Etmek

Rica, bir olay hakkında istenen yada verilen cevapların oldukça iyimser olması durumudur. İsteklerle ilgili '' sizin bu sebeple meşgul olmanızı da ve benim yüzümden bir şeyle uğraşıyor olmanızı da önemsiyorum, ve yapabilmeniz için bütün güzel dilek ve temennilerimi, isteklerimi sunuyorum''  şeklinde benzer cümlelerin kelime haline dönüşmüş şeklidir rica etmek. Bir şey isterken rica etsem yapabilir misiniz dendiğinde, bu uzun cümle söylenmiş olur ve bu gerçekten söylenmesi gerektiği zamanlarda söylenir. Bir aile toplumunda ricaya pek gerek kalmayacak samimiyet söz konusudur, samimiyetin varlıklar arasında doğru bir şekilde yaşandığı zamanlarda bazı erdemlerin uygulanmasına gerek kalmamaktadır, nitekim bu erdemler kendisini tanımayan varlıklarla aralarında bir sorun olmaması için kullanılmaktadır. İşte rica etmekte bunlardan biridir. Ancak yine de böyle anlar olabilir, samimiler arasında da ve kullanılabilir. Birbirlerini tanıyan varlıkların birbirleri ile iletişimleri söz konusu iken karar verecekleri özelliklerde bir erdem olarak onlar arasında yaşatılır.

Rica Etmek Erdemsel Özelliği, Rica Etmek Nedir?, Rica Neden Edilir?, Rica Etmenin Felsefi Tanımı

Ani Durum ve Olaylara Karşı Bir Koruma İmkanı Sağlayan Erdemsel Özellik, Refleks

Ani Durum ve Olaylara Karşı Bir Koruma İmkanı Sağlayan Erdemsel Özellik, Refleks

Refleks, bir varlığın yada oluşumun kendi içeriğindeki bilgisini bir an önce, aniden, hemen uygulayabilmesi için ortaya çıkan enerjetik gücün, o oluşumda bir etkileme olanağı sağlaması sonrasında birden, hatta otomatik olarak bilgisinin uygulanması şeklindeki durumu yaşatan erdemsel özelliktir. Ani, hızlıca, birden bire olan olaylarda oluşumun düşünmesi gibi bir imkanı olmadığı zamanlarda bu özellik tepkiler şeklinde, yada olması gereken refleks konusunu uygulatır. Bu uygulama oluşumun normal şartlarda yaptığı kadar uzmanca ve doğru ve güzel olmayabilir ancak kesinlikle işe yarar bir çalışma halini yaşatır. 

Refleks Erdemsel Özelliği, Refleks Nedir?, Refleks'in Felsefi Tanımı

12 Eylül 2022 Pazartesi

♫ Klasik Müzik, Si la Rigueur, Ron Meixsell, Wahneta Meixsell, Classical...

Sorunsuz Geçen Zamanların Erdemsel Özelliği, Rahatlık

Sorunsuz Geçen Zamanların Erdemsel Özelliği, Rahatlık

Rahatlık, bir varlığın, oluşumun kendi yapısal özelliklerini olması gerektiği gibi kullanması sırasında hiç bir sorunun söz konusu olmaması halinin yaşaması anıdır, durumudur. Bu anlarda genellikle keyfinde, endişe ve acele gibi olaylarında söz konusu olmadığı, kendi yapısını, yapmak istediğini, o an olmasını istediği şekilde yaparken, olduğu bu durumu hiç bir şeyin bozmadığı, istediği gibi kendi özellikleri ile tam anlamı ile uyum halinde olma durumundan ortaya çıkan hissel, algılsal, fikirsel bir halinden memnun olma durumdur. Rahatken her şey kendi gibidir. Kendisi ne ise, rahatken ilgili yer tam anlamı ile öyle iken ancak rahat olur. Olması gereken kendisi için ne ise rahatlık anlarında bunu yaşar. 

Rahatlık, Rahatlama Erdemsel Özelliği, Rahatlık Nedir?, Rahatlık ve Rahatlamanın Felsefi Tanımı

Varlıkların Kendi Olma Bilgilerinin Sonucu Olarak Ortaya Çıkan Erdemsel Özellik, Psikoloji ve Davranış

Varlıkların Kendi Olma Bilgilerinin Sonucu Olarak Ortaya Çıkan Erdemsel Özellik, Psikoloji ve Davranış

Bir varlığı, toplumu, oluşumları yönlendiren davranışsal ve karakterler olarak kendilerinde yaşatmayı benimsettikleri düşünsel ve duygusal bütünlüğe psikoloji adı verilir.  Bütün düşünsel ve duygusal karakteristik ve davranışlarını şekillendiren bilgileri, yapılanmaları onların nasıl bir psikolojiye sahip olduğunu ortaya çıkarır. Kendileri olmaları adına hazırlanmış bilgiler, istekler, amaçlar ve bunların bütünlüğünden oluşarak ortaya çıkan zihinsel yönelimler, psikolojiler olarak da ifade edilebilir. 

Bir varlığın psikolojisini incelemek istediğimizde kendi olma bilgileri, duyguları ve onları kullanma durumu, inançları, istekleri, amaçları ve benzeri şekilde varlığın kendi karakterini şekillendirmesine neden olan bütün düşünsel ve bilgisel etkilere bakarak onun psikolojisinin nasıl olduğu hakkında bir fikir edinebiliriz. Davranışlar, varlıkların yapılandırılmaları, bilgileri, özellikleri ile ilgilidir ve davranışları da içine alan psikoloji, bir bütün olarak varlığı, toplumu, oluşumları  inceleyerek onun davranışsal ve zihinsel sorunlarını ortaya çıkarmaya çalışır ve sevgi uyumlu olmak ile en iyi psikolojik durumu yaşayacak olan varlıklar, bu konuda kendi gelişim seviyeleri nedeni ile özenle incelenir ve onların seviyesine göre en iyi psikolojik çareler bulunur bu erdemsel özellik sayesinde. 

Psikoloji ve Davranışları İnceleyen Erdemsel Özelliği, Psikoloji Nedir?, Psikoloji ve Davranışların İncelenmesinin Felsefi Tanımı

11 Eylül 2022 Pazar

♫ Klasik Müzik, Waltz of the Flowers, Tchaikovsky, Classical Music, Musi...

Bütünsel Çalışmaların Ortaya Çıkmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Projeler

Bütünsel Çalışmaların Ortaya Çıkmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Projeler

Bu erdemsel özellik bir bütün olarak projeler hazırlamak ve ortaya çıkarmak konusunda varlıkları destekleyici özelliklerde etkileri bulunan erdemsel bir özeliktir. Proje, bir çok uygulama ve sistemin bir arada olmasını da tanımlayan çalışmalar bütünüdür. Faydalı sonuçları olan bir amacın içeriğindeki bilgiler bütünlüğü proje olarak da tanımlanır. Çalışmayı tanımlayan bilgi, dokümanlar, oluşumları ve meydana gelme hallerinin detaylarını açıklayan ve nasıl yapılması gerektiğini bildiren, tasarlayan, hazırlayan, araştıran, tanımlayan, inceleyen ve istenilen o oluşumun meydana gelebilmesi için gereken bütün gereksinimleri kendi yapısında bulunduran bir amaç, ideal bildirgesidir, açıklamasıdır, kılavuz şeklinde tanımlamasıdır. Çalışmaların tüm hatları ile nasıl yapılacağını gösteren ve istenilen şeyin niteliğine göre bir yapım aşamasını sağlayan proje bilgileri, varlıkların idealleri söz konusu olduğunda öncesinde hazırladıkları çalışmalar olarak oldukça önemli bir oluşum şeklinde açıklanır. 

Projeler Erdemsel Özelliği, Proje Nedir?, Projeler Nasıl ve Neden Oluşturulur?, Projenin Felsefi Tanımı

Yönetimsel Konuların ve İdare Mekanizmalarının Erdemsel Özelliği, Politika ve Siyaset

Yönetimsel Konuların ve İdare Mekanizmalarının Erdemsel Özelliği, Politika ve Siyaset

Politika ve siyaset, aynı anlamlarda kullanılsa da bazı farklılıkları söz konusudur. Politika, çok yönlü düşünerek kararlar vermek ve yönetimsel şekilde bir konumla çevresini düzenleme uygulaması, anlayışıdır. Siyaset ise toplumların yönetilmesi ile ilgili olan bütün bilgi ve tecrübelerin, anlayışların, fikirlerin ve uygulamaların bir bütün şeklinde ideolojik yaklaşımlarla bir arada bulunarak uygulanması erdemidir. Bu ikisi de konusu itibarı ile çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler ve erdemsel özellik şeklinde tezahür eden ve politika ve siyasetle ilgili olarak yaşamlarını sürdüren varlıklarda, gerçek anlamlarını yaşatacak şekilde doğruluklar üzerine bir uygulama hali yaşatmışlarsa, duyu şeklinde tezahür etmiştir ve onlar, tam bir siyaset ve politika varlığı olarak toplumlara fayda sağlamaktadırlar.

Yönetimsel Konuların ve İdare Mekanizmalarının Erdemsel Özelliği, Politika ve Siyaset