Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

23 Haziran 2022 Perşembe

Sevgi Yasakları: Kötü Niyet Nedir?, Kötü Niyet Beslemek, Kötü Niyetli Çalışmaları ve Bilgileri, Düşünceleri Eylemlere Dökmenin Zaraları, Kötü Niyet Olumsuz Eylemi

Sevgi Yasakları: Kötü Niyet Nedir?, Kötü Niyet Beslemek, Kötü Niyetli Çalışmaları ve Bilgileri, Düşünceleri Eylemlere Dökmenin  Zaraları, Kötü Niyet Olumsuz Eylemi

Kötü niyet, bir oluşumun bir olayı yapmadan önce düşünüp istemesi durumunun olumsuz eylemler şeklinde ortaya çıkması halidir. Niyet bu isteğin ortaya çıkması, kötü niyet bu isteklerin kötü bilgilerle ilgili olması durumudur.. Bu oldukça zararlı ve kesinlikle yasaklanmış bir eylem olarak bulunur.  Kötü niyet, kötücül içsel düşünceler, kötü planlar programlar, kötülüğün özendiriciliği, olumsuz eylemlerle ilgili olan bütün çekicilik oluşturan düşünceler sevgiye ters olan yapısı ile yasaklanmıştır. Kötü niyet, kötülüklerin ortaya çıkmadan önce zihinsel alanlarda belirmesi şeklinde, varlıkların kendilerinin bildiği ve kötülükleri başlatan oluşumlardır, düşünceler ve istekleridir. Niyet tanımından yola çıkarak, kötü niyetin kötülüklerle ilgili olan niyetler olduğunu anlayarak ne kadar zararlı olduğunu anlayabilir ve varlıklarımızdan, zihinlerimizden bütün kötü niyetleri yok etme çalışmalarını yapabiliriz.