Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Haziran 2022 Salı

Vil İssev Erdemsel Özelliği, Şirinlik, Sempatiklik, Cana Yakınlık ve Sevecenlik Erdemleri Bütünlüğü, Vil İssev Nedir? Vil İssev'in Felsefi Tanımı

Vil İssev Erdemsel Özelliği, Şirinlik, Sempatiklik, Cana Yakınlık ve Sevecenlik Erdemleri Bütünlüğü, Vil İssev Nedir? Vil İssev'in Felsefi Tanımı

Şirinlik, sempatiklik, cana yakınlık ve sevecenlik hepsi aynı anlamlar gibi de kullanılan benzer ifadelerdir. 

Şirinlik Nedir?

Şirinlik, şirin olmak daha çok zararsızlık ve sevimliliğin, birde çekici bir masumiyetin içinde bulunduğu, ne yapsa iyi niyetindendir şeklinde tanımlamaların yapılabileceği davranış biçimidir. 

Sempatiklik Nedir?

Sempatiklik, davranışların varlıklara çekici gelmesi, davranışlardan varlıkların hoşnut olması durumudur ve böyle davranmayı bilen varlıkların bu tavırları sempatik olarak adlandırılır. 

Cana Yakınlık Nedir?

Cana yakınlık, bütün varlıklar ile aynı yaşam halini paylaşmanın ve aynı toplumda olmanın ve hepimizin insan olması gibi benzer bir çok durumdan dolayı birbirimize bağlı ve ihtiyaç duyduğumuz gerçeğini hiç aklından çıkarmayarak varlıklara bu bilginin etkisi ile davranma durumu, cana yakınlığı ortaya çıkarır. 

Sevecenlik Nedir?

Sevecenlik, çevresindeki her şeyin içinde onları değerli ve anlamlı kılan, onların beğenilmesi sağlayacak özelliklerdeki bilgileri anlamaya çalışarak ve bunları bulup bu şekilde davranmak sevecenliktir. Sevginin mümkün olduğu kadar yaşatılarak hayatı tanımlama ve davranabilme halidir. Sevecenlerin kolay kolay küsememesi, her olumsuz durumdan bir olumluluk çıkarmaya çalışması gibi harika özellikleri vardır. 

Ve bu dört erdemde bu erdem içinde bir araya gelerek yeni bir erdemsel özelliği oluşturmaktadırlar ve bu şekilde de bir bütünlük şeklinde varlıklar tarafından kullanıldığında ortaya oldukça çekici bir insan modeli çıkmaktadır, hepsinin bir arada kullanılması gibi, farklı farklı kullanılması da söz konusu olabilen ve sevgiyi tamamlayan erdemler olarak varlıksal alanlarımızda, hem sizleri hem de çevrenizi mutlu ve huzurlu yapmak için çalışırlar. 

Bu erdem, Vil İssev, hep pozitif düşünmeyi ve davranmayı, her zaman çevresine karşı duyarlı olmayı ve eğlenceli ve komik mizacının yanında aynı zamanda da çevresindeki varlıkların varlıksal hakları hakkında düşünceli olabilmeyi ve bu erdemleri kendisinde yaşatan herkesin bu erdemi uygulayanlardan memnun olması halini ortaya çıkaran, oldukça güzel davranışsal bir haldir, tutumdur, karakteristik özellikler şeklinde de varlıklarda yapılandırılan bir erdemdir. Bu erdemi yaşatanlar rahatsız etmeyen güzel şakalar yaparlar ancak yeri ve zamanını bilerek, bir mutsuzluk belirtisi gördükleri zaman yardımcı olmak için ellerinden geleni yaparlar, bu dert onlarında derdi olacak şekilde düşünceli olurlar, asla sahte davranamazlar ve etraflarına neşe saçarlar. 

Bu erdem ile varlıklar var olmanın oldukça keyifli bir durum olduğunu, var olmanın ve varlıksal durumumuzun kendi bilgi ve tecrübelerimize bağlılık gerektiren bir oluşum olduğunu, her üzüntünün mutluluklarla yok edilmesi gerektiğini bildiren gerçekleri algılatır,. Çünkü bu erdemi yaşamak her yerde bu şekilde bir düşünsel algıları yaşatır. İçeriğindeki bu güzel anlam ile sevginin içindeki yerini alır ve  gereken şekilde çalışır.