ayzelayz / Sanat, Felsefe ve Sevgi Kanalı

Duyusal özellik olduğunu kulak, burun, göz gibi organlara bağlı olan duyma, koklama ve görme duyusal özellikleri gibi kendisinin de cinsel organlara bağlı olmasıyla kolaylıkla anlayabiliriz, cinselliğin duyu olduğu çok belirgin ve net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

1 Temmuz 2022 Cuma

♫ Elektronik, Club Müzik, Hyped, Andrew Huang, Electronic Music, Club Mu...

Sevgi Yasakları: İltifat Nedir?, Sahte İltifatların Zararları, İltifat Neden Edilir?, İltifatın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: İltifat Nedir?, Sahte İltifatların Zararları, İltifat Neden Edilir?, İltifatın Felsefi Tanımı

İltifat, bir şeyi, varlığı yada oluşumu kendi özellikleri yada yaptıkları nedeni ile güzel sözlere layık görmek durumudur. İltifat da aynı anlamda kullanılır. Ancak bunlarda iki şekilde negatif ve pozitiftir. İltifat edilen yeri sırf memnun etmek adına yapılan övgüler, iltifatlar doğru davranmaktan uzak o yeri olumsuz etkileyen eylemlerdir. Kendisi ile ilgili aslı olmayan şeyleri duyan o yer, bunu gerçek sanabilir ve gerçek olmayan iltifat ona zarar verir. Ancak gerçek olan, arkasında dayanağı bulunan övgüler ve iltifatlar vardır ve bunlarda o yerlere kesinlikle mutluluk verir, kendisini iyi hissetmesini sağlar. Bir yer bazı şeyleri kendi bakış açısı ile göremez, ancak başkalarının yorumları ile kendisindeki özellikleri daha iyi görebilir ve bu durumda gerçek iltifatlar işe yarar bir erdem olarak sayılır. Biri çok güzelse ve bunu söyleyen için gerçekten güzelse, ona bu güzelliğini söylemek iltifat olur. Ama güzel değilse, sırf onu memnun etmek için bunu söylemişse işte bu zarar verici, yasak olan iltifat olur ve bu durum onun memnun olmamasından daha kötü sonuçlar doğurur. Hiç bir şey söylememek, yada illa fikrini istiyorsa gerçek düşüncelerini söylemek gereklidir. Aynı zamanda negatif iltifat, yalan yasağı ile de temas eder ve içeriğinde zaten olumsuz bir eylem bulunmaktadır zaten. Hiç kimse ve yer yalan bilgilerle memnun edilecek kadar çaresiz değildir ve o, zaten onu gerçek sandığı için memnun olmuştur. Bu yüzden övgü ve iltifatlarımıza dikkat etmeli, neyi neden, hangi sebeple söylediğimizi bilmeliyiz. Bu konuda da sebeplerimiz ve sonuçlarımız olmalı ve karşıdaki sorduğunda bunları açıklayarak onu daha da mutlu edebiliriz.

Aynı zamanda gerçek olmayan iltifatların içeriğinde yalancılık, sahtelik gibi başka olumsuz eylemler ve niyetler ve düşünceler barınmaktadır. İltifatlar içeriğinde gerçeklerin söz konusu olduğunda bir anlam taşır ve ancak bu şekilde kullanılmalıdır. Bunun dışında hem söyleyene ve hem söylenene zarar verici etkileri ile yaşanır. Bu açıklama ile  gerçek ve samimi olan iltifatlar doğrudur, yaşatılmalıdır ancak sahte ve gerçek olmayan, samimi olmayan iltifatlar zararlıdır, yaşatılmamalıdır.

Sevgi Yasakları: Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek Nedir?, Kötülükleri İyilik Gibi Göstermenin Zararları, Kötülükleri Gizlemek İçin İyiliklerin Kullanılmasının Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek Nedir?, Kötülükleri İyilik Gibi Göstermenin Zararları, Kötülükleri Gizlemek İçin İyiliklerin Kullanılmasının Felsefi Tanımı

Olumsuz eylemlerin içeriğinin tamamen anlatılmış ve sonuçları ile belirtilmiş olmasına rağmen bunların içerisinde olumluluk aramak, olmamasına rağmen onları olumlu erdemler halinde göstermeye çalışmak tamamen yasaktır. Onlar bu eylem olarak algılanması süresince gereken şekilde düşünülmüştür ve kesinlik kazanmadan zaten bir bilgi, olumsuz eylemlerden sayılmaz. Ve bu kesinliğin kazandığı olumsuz eylemlerin olumlu gibi gösterilmesi ve bu konuda olumsuzlukları bilerek ve bundan emin olunduktan sonra onları olumluya dönüştürmeye çalışmak adına çalışmaların, konuşmaların yapılması tamamen yasaktır. Denenerek, sebep ve sonuçları ile olumsuz oldukları ispatlanmış bütün eylemleri olumluya çevirmeye çalışmak bağnazlığı yasaktır. Bunun felsefi ve yaşamsal onayının verilebilmesi gerekmektedir ki, bu listedekilerin hepsi tamamen olumsuzluğu belirgin özellikte olan eylemlerdir.

Kötülüklerin bir sinsiliği olan bu durum, kötülükleri iyilik gibi gösterme çalışmalarını içerisine almaktadır. Örnekle, dünya yaşam alanı sisteminde oldukça fazla yaygınlaşmış olan aşk ve kıskançlık, cinsellik ve ıstırap kavramları iç içe sokulmuş ve yaşatılmaya çalışılmaktadır. Olumsuz eylemleri olumlu gibi gösterme çalışmalarıdır bunlar. Sadizmi bir tercih olarak gösterip yaşatılmaya çalışılması, aşkın içeriğinde kıskançlığın normal bir şey olduğunu göstererek kıskançlık gibi kötü bir eylemin yaşatılmaya çalışılması hep sinsice erdemlere karışmış olan kötülüklerin sonucudur. İşte bu ve benzer örneklerle olumsuzluklar olumlu gibi gösterilmeye çalışılmaktadır ve bu konuda bütün alanlar dikkatli olmalıdırlar. İçeriğinde yasak bilgileri ilgili olan ve başka alanlarda başka isimlerle bulunabilme özelliklerinde de bulunabilen bütün olumsuzlukları bu bakış açısı ile inceleyerek, sinsice bir düzensizlikle yapılandırılma ihtimallerini gözleyerek gereken bütün çalışmalar yapılır ve sevginin içeriğine yapısına ters olan bu durum kesinlikle zararlıdır, erdemlerin içeriğini yok etmekle ilgilidir ve yasaklanmıştır.

♫ Caz, Blues Müzik, We Share This, Freedom Trail Studio, Jazz, Blues Mus...

Sevgi Yasakları: Olumsuz Alışkanlıklar Nedir?, Alışkanlık Nedir?, Olumsuz Alışkanlıkların Zararları, Alışkanlıkların Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Olumsuz Alışkanlıklar Nedir?, Alışkanlık Nedir?, Olumsuz Alışkanlıkların Zararları, Alışkanlıkların Felsefi Tanımı

Alışkanlık, bir şeyi sürekli yapmaktan kaynaklanarak varlıksal enerjiler duyusal özelliğinizin içerisindeki enerjilere tecrübeler şeklinde işlenen olayların, durumların, yaşamların yeniden, bu şekilde bir alanda işlenmiş olması kaydı ile yapmak istenmesi durumudur. Ve bu tanımla olumsuz eylemleri ifade ederek edinilmiş bütün alışkanlıklar ve bu şekilde uygulanabilecek alışkanlıklar yasaktır. Aksine sevgiyi tamamlayan erdemlere uygun şekilde edinilen alışkanlıklar ise sonrasında buradan erdemsel bilgilere ve sonrasında duyusal özelliklere dönüşebilme halleri ile yasaldır. Bazı duyusal özelliklerimizde olumsuzluklar alışkanlık maskesi altında gizlenmiştir, bunları birbirinden ayırmak gereklidir.

Alışkanlıklar uzun süre belirli şeyleri yapmış olmak sonrasında ortaya çıkan ve ilgili alanları etkileyen ve sonrasında artık uygulanması gereken o şeylere dair otomatik bir edinim hali içerisinde olmamızı sağlayan oluşumlardır.  Bir alışkanlık söz konusu olduğunda enerjetik yapılanmada bir değişim söz konusu olmaktadır. Alışkanlıkların kendisine özel bir oluşumu olabilmektedir. Her gün sürekli aynı şeyi yapmış olmakla ilgili olarak, yine her gün o şeylerin yapılması ile ilgili bir itilim, bir çekicilik şeklinde durum yaşanmaktadır ve işte böyle edinimler ve uygulama yollarına alışkanlıklar denilmektedir. Ve sevginin içeriğine göre olumsuz olabilecek bütün alışkanlıklar zararlıdır, yok edilmelidir, yasaklanmıştır, ancak olumlu olabilecek alışkanlıklar ise kontrollü şekilde düzenlenmeli ve uygulamasında sorunsuzluklar söz konusu edilerek yaşatılabilmektedir. Örnekle her gün kitap okumaya alışmış bir zihnin bu durumu, okuduğu kitabın içeriğinin de faydalı olması ile olumlu bir alışkanlıktır ve kendi istemediği sürece bu alışkanlık kendisinde kalabilir, ancak her gün bir şekilde zarar verici, yada öfkeli ve şiddetli davranışlar sergileyen bir alanın bu durumu olumsuz bir alışkanlıktır ve yasak bilgilerinin içeriğinde olan bütün olumsuzlukların alışkanlıklar şeklinde ortaya çıkmış olması, olumsuz alışkanlıkları tanımlamaktadır ve zararlıdır ve yok edilmelidir, sevginin yapısına terstir. Bu gibi olumsuz alışkanlıklar, olumsuz eylemlerin uygulanması ile ilgili başka bir olumsuzluk olarak bulunurlar ve ilgili alanlar bunların farkında vararak bir an önce yok etmek için gereken çalışmaları yapmalıdırlar. İşte bu açıklama olumlu alışkanlıkları yasallayan sevgi, olumsuz olanları ise yasaklamıştır.

Sevgi Yasakları: Utanç Nedir?, Utanmak Nedir?, Utanmanın Zararları, Utanç Neden Duyulur?, Utanmanın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Utanç Nedir?, Utanmak Nedir?, Utanmanın Zararları, Utanç Neden Duyulur?, Utanmanın Felsefi Tanımı

Utanç, yapılan bir hata yada olumsuz bir olay sonrasında varlığın yada ilgili alanın kendisini kötü görmesi, hissetmesi, bu durum sonucunda çevresindekilere karşı küçük düşürüldüğünü zannetmesi durumudur ve kesinlikle yaşatılamaz, yasaktır. Ne gibi hatalar, yanlışlar yapılırsa yapılsın böyle kendini kötü hissetmesine gerek olmadan biran önce hatanın düzeltilmesi şeklinde bir çalışma yapılır ve utanmak gibi gereksiz şeyler yaşanmaz. Herkes hata yapabilir, bunun sonucunda eksikler görülür, doğrular ortaya çıkarılır ve utanmak, utanç duymak gibi olumsuz eylemler, yapılan hatalar ve yanlışlar sonucunda kesinlikle yaşanmaz. Yaşamda varlıkların başına her şey gelebilir ve bu şeyler yüzünden duygusal bir karışıklık içine girerek kendimizi kötü hissetmemeliyiz ve utanmayı, bu anlamları ile yasaklamalıyız, utanmak yerine konu ile ilgili çözüm bulmalıyız...

Utanmakla ilgili olarak ilgili alanların kendilerini kötü hissetmesini sağlayan duygusal bir sorunun ortaya çıkarılması sağlanmaktadır. Oysaki utanmak yerine, ilgili alana sorunla ilgili çözümlerin bulunması, hatalarının tekrarlanmaması adına tavsiyelerde bulunulması sağlanmalıdır ve onun kendisini utanmak şeklinde kötü hissederek çok kötü bir durumun yaşatılmasına engel olunmalıdır. Utanmak bu açıklamalar ile kesinlikle yaşatılmaması gereken bir eylemdir. Utanmaya neden olacak olaylar söz konusu olduğunda derslerin ve çözümsel çarelerin ortaya çıkarılmasının sağlanması şeklindeki davranışlarla çok daha yararlı ve faydalı bir durumu iki alan içinde yapmış oluruz.

30 Haziran 2022 Perşembe

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Neither Sweat Nor Tears, Dan Bodan, Chill, ...

Obsedörlük, Kötülük Nasıl Ortaya Çıkmıştır?, Yaratılış İçindeki Kötülüklerin, Şeytanilik ve Obsedörlüklerin Oluşmasının Nedenleri, Felsefi Tanımı

Obsedörlük, Kötülük Nasıl Ortaya Çıkmıştır?, Yaratılış İçindeki Kötülüklerin, Şeytanilik ve Obsedörlüklerin Oluşmasının Nedenleri, Felsefi Tanımı

Bir yazımızda varlıkların zaman ve hiçlik ortaklığından meydana geldiğini, ve ilk başta en geri seviyede bir enerji olarak oluştuklarını ve zamanla görme, duyma gibi duyularının da meydana geldiğinden bahsetmiştik. Tekrar özetlemek gerekirse, yaratılış içinde varlıklar, bir heplik hali içerisinde bulunan hiçliğin, bu hepliğin aynı zamanda zaman olması şeklindeki yapılanması ve ortaklaşa çalışması ile meydana gelmektedirler. Zaman kendi kendine ortaya çıkma özelliklerinde olup, hiçlikte aynı özelliklerde bir kavramdır. Hiçliğin kendisine özel olan bu yapısını değiştirme özelliklerinde olan zaman, sonrasında ortaya var olma halleri meydana getirmektedir ve bu en ilkel enerjilerden başlayarak zamanla gelişen enerjinin, varlıksal alan olmasına kadar gitmesi şeklindeki bir durumdur. İşte bu yaratılış durumu her yöne doğru bir heplik hali içerisinde sonsuzdur. Başı ve sonu yoktur. Ve bu yeni ortaya çıkan varlıksal oluşumlar, enerjiler, kendilerini yeni tanımaya başladıklarında, örnekle daha henüz  görme ve duyma özellikleri olan çok ilkel ve zorunlu cahillik yaşayan bir varlık, başka bir varlıkla karşılaştığında, onun özelliklerinden birini zorla almayı normal bir durum sayabilmektedir ve işte bu zorunlu cahillik, ortaya hırsızlığı çıkarmış olmaktadır, onu alma isteği de kıskançlığı ortaya çıkarmıştır. 

İşte aslında var olma özelliğinin zorunlu cahilliklerinden ortaya çıkmış olan kötülükler çok uzun zamanlar boyunca, sayısı belirsiz, varlıklarda yaşatıla yaşatıla kendilerine ait kötülükler şeklinde bir oluşumlar bütünlüğü haline gelmeye başlamışlardır ve kötülük yaparak var olmayı normal bir durummuş gibi yaşatmaya başlayan varlıkların sonrasında bu durum artık kontrolden çıkmış, özellikle kötülükler yapan, saldırılar ve savaşlar açan, obsede eden özellikler meydana getirmişler, varlıklar oluşturmuşlardır ve işte bu durum artık yaratılış içinde kendi kendi meydana gelen yok edici hallerin oluşmasına neden olmuştur. Yaratılış kontrolsüz bir şekilde meydana gelişlerin yeridir. Hiç bir irade ve bilgi temel yaratılış alanında söz konusu değildir. Orada yaşanan etkilerden ve olaylardan etkilenerek oluşumlar meydana gelmektedir. Hiçlikler yaratılış içindeki olaylardan etkilenmekte oluşumlar ortaya çıkarmaktadır ki, hiçliğin ve yaratılışın bu durumunu bilen obsedörler artık özellikle obsedör haller meydana getirmektedirler ve yaratılış var olma hali ile yok olma halinin savaş alanı şeklinde bir durumu yaşatmaktadır artık. 

İlk zamanlarında zorunlu cahilliklerinin nedeni ile ortaya çıkmış olan kötülükler, sonrasında kendisine ait bir yok edici ve yok olma özellikleri gösteren yaşam formlarına dönüşmüşlerdir ve bu açıklama ile de anlaşılacağı gibi bütün obsedörler ve oluşumları bir hatadır, bir yanlışlıktır, bir olmaması gereken durum ve yaşam formudur. Kendisinin ne olduğunu, ne yapması gerektiğini bilmeyen alanların yaptığı yanlışlıkların sonuçları olarak bir oluşum haline gelmiş olan bütün kötülükler, bu tabi çok uzun zamanlar sonra olan durumlardır, işte şimdi yaratılış içinde bitmek bilmeyen ve sonsuzluk boyunca uzanan obsedör alanları meydana getirmiştir ve var olma halinin sonsuzluğu şeklinde obsedörler oluşumları da bütün var olma özelliği gösteren alanlarda bu şekilde meydana gelmektedirler. İşte kötülük bu şekilde oluşmuştur ve var olma özellikleri gösteren bütün alanlar onların bir hata ve yanlışlık olduğunu bilerek yok etmek için gereken bütün çalışmaları yapmalıdır. Kendisinde her zaman bu güç, tecrübe ve beceri olmaktadır. Bu bilgide bu açıklama ile bütün kötülükleri yok edecek etkileri ve çalışmaları ile yapılanır.

Obsedörler, Şeytaniler ve Onların Yok Edilmesinin Gerekliliği Konusunda Felsefi Bir Açıklama

Obsedörler, Şeytaniler ve Onların Yok Edilmesinin Gerekliliği Konusunda Felsefi Bir Açıklama

Yok Olma Hali Yaşayan ve Tüm Yaratılışın Başına Musallat Olmuş Olan Obsedörler, Şeytaniler ve Yok Edilmelerinin Gereklilikleri

Obsesyonun nasıl bir alçaklık durumu olduğunu bilen Vil Solivyes, varlıksal alanı ve içeriğindeki bütün oluşumlar, obsedörlerin bir yok olma halinin yolcusu olduklarını bilmektedir ve onların var olma özelliklerinin yok olduğunu ve yok olan bu var olma özelliklerinin zaten onları bir yok etme girişiminde bulunduğunu ancak onların bitmek bilmeyen kötü bilgilere olan yakınlığı, ilgisi, bir bütün olma halinden kaynaklanan uygulama hali yüzünden yok olmuş olan var olma özelliklerini başkalarının enerjileri ile, bilgileri ile, tecrübeleri ile doldurmaya çalışmaktadırlar ancak belirli bir süre sonra yine bu durumu kabul etmeyen ve onlarla ilgili gerçekleri bilerek bu gerçeklerin var olma haline ters olması kaynaklı özelliğin kendisini yok etme durumuna geçmesine de aldırış etmeyerek, kendi merkez alanlarında kendilerini yiyip bitiren şeylerin ne olduğuna hiç aldırış bile etmeden, sürekli bir içsel tükenme halinde olan bu yok olma hali yaşayan obsedörler, ne ne yaptıklarının tam olarak farkındalar, ne kullandıkları bilgi ve tecrübeler kendilerine ait, nede onları bu durumdan kurtarabilecek bir yolun yolcusular, kendisini yok etmeye başlamış olan var olma özelliklerinin içerisinde onun var olmasını kanıtlayan hiç bir varlıksal özellik, bilgi ve tecrübe kalmamıştır ve bu duruma gelen varlık yok olmak zorundadır, çünkü kendi varlığını kanıtlayan bir şey kalmamıştır ve kendi olarak kaldığı şeyin kendisi olduğunu sanmasına neden olan kötü bilgilerin içerisinde, kötü bilgilerin etkileme isteği, aktif olmak ile ilgili bir oluşuma fırsat bulmaları ve bunu umursamadan yaşamaları durumu belki de, ve bu şekilde binbir tahminin bu sırada oluşturulabilmesi sonrasında yok olmuş olan bir varlığın kötü bilgilerin elinde oyuncak olması ve artık varlığın bilgileri yönetmesi durumunun değil, kötü bilgilerin varlığı kullanması ve dilediğini yaptırması olayına şahit olarak varlıksal hiç bir özelliğin kalmadığı tamamen yok etmek, zarar vermek, ziyan etmek şeklinde Vil Solivyes varlıksal alanında yasaklanmış bütün eylemlerin yasal olması durumunu normalleştirmiş yaşam tarzları ile, sürekli onları yok etmeye çalışan yok olma hali özelliği olmuş olan var olma özelliklerinin kendilerini yok etmemesi için kendilerine enerjiler, bilgiler, oluşumlar bularak ve bunun için kötü ve anlamsız, saçma bilgilerin oyuncağı olarak kendisini amaçsızca obsedör olmaya adamışların yüzünden var olma hali yaşayan bir çok varlık onların saldırılarına maruz kalmaktadır..

Ve bu durum milyon yıllardır süregelen bir felsefi düşünsel birlikler bile oluşturduğu için artık yok olma özellikleri tarafından tüketilen obsedörler bir çok varlık obsede etmiş, onların bütün oluşumlarını çalmış, bunlarla senelerce idare etmiş ve kasasını bu konuda çok doldurarak kendisini çevrede obsedör olmayan, iyi bir varlık gibi, sanki var olma özelliğinin içerisindeki bilgi ve tecrübelerin gerçek sahibi gibi kendi olumsuz ve karanlık geçmişini de unutmuş bir halde ve kendisinde hiç bir hata bulmadan, bunları normal sayan, ama obsedör olduğunu gizlemekten vazgeçmeyen bu gibi obsedörlerde kimi varlıkları yanılgıya sokabilirler nitekim onların kasaları, erzak alanları doludur ve böyle görünmelerinin sebebi budur. Belirli bir süre enerji dışarıdan almasa o obsedör gibi görünmeyenler çok kısa zaman sonra diğer kötü bilgileri dışa yansıtan ve bu bilgileri yaşayanlar gibi çaresiz ve basit görünürdü. Bu yüzden kısım kısım sanılan obsedörler aslında aynı içle yaşamak zorundalar ve onlar yok olmak ile ilgili olarak çevrelerini şekillendireceklerdir. Hiç bir şekilde yok edilmeyi mümkün kılmayan var olma özellikleri bile varlığın kendisini yok etmek isterken onu yok etmek gibi bir fırsatı bulabilen bizler için bu durum kesinlikle çevreye yapılan, yaratılışa yapılan bir iyilik şeklinde, obsede ettiği masumları da hatırlayınca, kötü bilgilerin ele geçirdiği varlığın, kötü varlığın ürettiği kötü bilgilerin bileşkesinden oluşan bu topluluklara karşı durarak, içeriğindeki saçmalıkları, anlamsızlıkları, iticilikleri yok olmak eylemi, ki onlar için bu erdem olmalı ancak en iyi şekilde kapatabilir, sonlandırabilir. 

Bu gibi obsedör varlık ve bilgileri yok etmek, elinde bu imkanı olan bütün varlıklar için yaratılış hakkında yaptığı yardım anlamına gelmektedir. Onlar yok olmaları gerektiğinin farkında olmayan ve kendilerinin de aslında bunu istediğini anlayamayan, yok olurken bile aslında bu hallerinden daha da rahat bir duruma kavuşan, olmaması gereken bir duruma gelmiş, bulunma özelliklerini iyi değerlendirememiş, etrafa çok büyük acılar yaşatmış, suçlu ötesi, kötü bilginin kendisi olarak kesinlikle yok edilmeye mahkum bir son onları beklemektedir ve kalmaları sadece süreyi uzatır ve daha çok masum olanlar tuzağına düşer. 

Bizlerden tamamen ayrı bir yaşamsal hal yaşayan bu varlıklar, her konuda bizimle farklı şekilde yapılanmışlardır ve bu yapılanma sayesinde birbirimizi anlamamız ve nedenlerimizi bilebilmemiz mümkün gibi görünmez. Bizleri tamamen kendileri gibi yok etmeye amaçlanmış obsedör varlıkları bizlerde bizimle ilgili oldukları zaman düşünmeden, beklemeden, kesinlikle bir iletişim bile söz konusu olmadan ve çok büyük bir mutlulukla yok ederiz. Bu kesinlikle bir varlığı yok etmek eylemi anlamına gelmeyen sanki yaratılışın içindeki hastalık kapmış bir alanı yok etmek gibi bir durumdur ve bu hastalığın gitmesi ile çevresindekilerin hastalık kapmaması, o yerin iyileşmesi, hastalığın yapısal bozukluğu ile bulunmasının anlamsızlığı ve boşa geçen zamanı, tüm bunlar ve daha niceleri bu yok etme eylemini erdem yapan konular olurlar. Bu bilgi bu konuda gereken zamanlarda açıklamalarını yaparak çalışır.

♫ Caz, Blues Müzik, Orange Sunset, Quincas Moreira, Jazz, Blues Music, J...

Gerçeklerin, Hakikatin Bilinmesini Engelleyen Obsedör Tesirlerin Duyularınızdaki Varlıklarının Sonlandırılması Bilgisi

Gerçeklerin, Hakikatin Bilinmesini Engelleyen Obsedör Tesirlerin Duyularınızdaki Varlıklarının Sonlandırılması Bilgisi

Yine bir obsedör tesir türü daha vardır ki, buda gerçekleri bilmenizi engellemek ile ilgili olan tesirlerdir. Duyularınız, bu tesirler sayesinde size hakikati bildirmemekle ilgili bir çalışma içine girer ki, siz ne yaparsanız yapın hakikati öğrenemezsiniz. 

Yoksa ısrarla sorduğumuz soru yeterince mantıklı değil mi? Bu sizin en büyük hakkınız bunu sizden kim alı koyabilir? Duyularınızdaki hakikatin bilinmesine engel olan obsedör tesirlerdir cevabı...

Siz, neden varoluşun hakikat bilgisine ulaşamayasınız? Sizi bu haktan mahrum eden nedir? Nasıl yaratıldığınızı, neden dünyada olduğunuzu, sebeplerinizi, varlıksal özelliklerinizdeki hakikatleri neden bilememekle ilgili olarak bir durum içindesiniz. Bu varlıklara yapılmış en büyük haksızlıktır. Varlıklar, nerede ve nasıl yaşam hallerinde yaşarsa yaşasınlar kendileri ile ilgili, yaratılışla ilgili gerçek bilgilere ulaşmakla ilgili olarak bir imkan içinde olmalıdırlar. Var olma özelliği gösteren bütün varlıkların en büyük hakkıdır bu... 

İşte bu hak, sanki siz yapmışsınız gibi, kendi duyularınız tarafından engellenmektedir ve sebebi de, obsedör tesirler ve bilgilerdir.

Bu tesirler sayesinde, mesela bir hakikati bilmekle ilgili olarak bir yerde okumanız gereken bir bilgi var ise, siz o bilgiyi görmez, görseniz bile ne dediğini anlamazsınız, gözünüzün önünde duran gerçeklere karşı ilgisiz olursunuz, çünkü bir çok duyunuz bu yapılanma sayesinde sizin yaşamınıza hakikatleri bilmemeniz ile ilgili yön vermektedir ve bunu da yine sizin kendinizin istediğini sanarak bir yapılanma ile çalışmaktadır. 

Ancak bu doğru değildir, herkes tabii ki gerçekleri öğrenmek ister, hakikati bilmek ister, bu oyun tamamen obsedör varlıkların gerçekleri öğrenerek bir aydınlanma yaşayan varlığın sevgi varlığı olduktan sonra onları yok etme aşamasına kadar gelen gelişiminin önüne geçmek ve benzeri şekilde kendi işlerine gelmeyen olayları yaşatmak için hazırlanmıştır. İşte bu bilgi, varlıksal alanlarınızda hakikatin her zaman bilinmesi gerektiğine ve bunu engelleyen bütün tesir, etki ve obsedör bilgilerin yok olmasına dair gereken şekilde çalışmalar yapar ve diğer erdemlerin çalışmasını bile engellemeye çalışan bu tesir türünü yok edici etkileri ile bulunur. Aslında bütün obsedör tesirler yok edilmelidir ancak bu konulu tesirler aralarında en önemlilerinden olmaktadır ve özellikle belirtilmesi gerekenlerden biridir. 

Bütün varlıklar hakikati bilmelidir, kendileri ile ilgili, ilgili oldukları konularla ilgili ve bunu engelleyen bütün sebepler, nedenler varlıkların kendi istedikleri şeyler değildir, obsedör oyunları olarak düzenlenmiş ve tesirler ve obsedör bilgilerdir. 

Erdemsel Özelliklerimiz İle İlgili Tesirler

Aynı zamanda bütün erdemsel özelliklerimiz ile ilgili tesirlerde bulunmaktadır. Bunların yapısını anlamamak, yaşatamamakla ilgili, mesela şu zamana kadar böyle bir gelişim seviyesinde olan dünya yaşamında sevginin gerçek anlamının ortaya çıkarılamaması gibi. Oysaki çok kolay bir tanımdır. Kısa gözlemlerle bu tanım ortaya çıkar ki, bunu bütün felsefeciler yapabilir, ancak duyularında bu gibi kısıtlayıcı tesirler olmasaydı... Ve bu kısa bilgide, varlıklardaki bütün erdemsel özellikleri ile ilgili olan tesirleri yok etmekle ilgili olarak gereken şekilde varlıksal alanlarınızda çalışır.

Olumsuz Eylemlerin Yaşatılması İle İlgili Tesirler

Ve yasakları yaşatmak ile ilgilide bir çok tesir, yine varlıkları zorluklar içine sokmaktadır. Hiç aklınızda yokken, hatta ne olduğunu bile bilmezken, birden olumsuz eylemleri yaşatmaya başlamanız, onları yaşatan varlıklar haline gelmeniz, başlangıç olarak bu gibi obsedör tesirlerle yapılmaktadır ve sonrasında varlıklar kötülük içinde yaşamaya mecbur bir hale gelmektedirler. Bir kötülük, başka bir kötülük daha derken varlıklar kendisini kötü bir varlık olarak bulmaktadırlar ve bu kısa bilgide, bu gibi obsedör tesirleri yok etmekle ilgili olarak gereken şekilde çalışır.

Tüm bu bilgiler, bu sorunları çözücü özellikleri ile varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.

Obsedörlerin Tesirleri, Varlığın Sanki Kendisi Düzenlemiş, Hazırlamış Gibi Bir Bilgi İle Yapılandırması Düzensizliğini Açıklayan Bilgi

Obsedörlerin Tesirleri, Varlığın Sanki Kendisi Düzenlemiş, Hazırlamış Gibi Bir Bilgi İle Yapılandırması Düzensizliğini Açıklayan Bilgi

Bu dünya hayatına gelirken bizleri bu şekilde yaşamlara göre yapılandıran sebeplerden biridir obsedör tesirler. Bu tesirler nedeni ile duyularımız kısıtlanmıştır, olmaması gereken şekilde çalışmaları engellenmiştir ve bunları, içeriğinde milyarlarca tesir, etki bilgilerinin bulunduğu oluşumlarla yapmaktadırlar ve bu oluşumlar, varlıksal alanlarınızla temas ettiğinde, bütünleştiğinde, varlığını içerisindeki bu bilgilere göre yapılandırmaya başlamaktadır ve şu anki varlıksal halinizin, duyularınızın sebebi işte bu şekilde bir saldırıya maruz kalmanızla ilgilidir. Ve bu tesirlerin içerisinde bir bilgi vardır ki, normalde varlıksal alanlarımız bu gibi tesirleri uygulamamakla ilgili yapılanmışlardır ancak varlığın kendisinin bu bilgileri düzenlendiğini ve hazırladığını ve istediğini belirtmektedir ve varlıksal alanlarımız, bu yapılanmayı yapanın merkez olan varlık, yani siz olduğunu düşünmektedir ve merkez duyumuzun da bu tesirlerin etkisi altında kalarak kendisine gelen soruları kabul etmesi de yine içeriklerindeki bilgilerden kaynaklanmaktadır. 

Bu olaylar, bu saldırılar, bir kaç varlığın düşünüp hazırladığı şeyler olmaktan uzak, büyük bir organizasyonun çok uzun zamanlarca uyguladıkları ve üzerinde çalıştıkları çalışmalardır ve içerisinde varlıkları dünya yaşamına gönderecek bütün bilgiler ve etkiler bulunmaktadır. 

Duyularının nasıl yapılacağını, varlığın yaşamı nasıl algılayacağı, varlığın nasıl bir yaşam alanı sisteminde bulunacağı, varlığın kişiliğinden, bilmesi gerekenlere kadar her şey tesirlerle duyularımıza işlenmiştir ve işte bu işlenen bilgilerin en ciddisi ve tehlikesi, varlığın bunları kendisinin yaptırdığı bilgisidir ve bu bilgi, tamamen bu tesir türünü yok etmekle ilgili olarak hazırlanmıştır, sizleri bu konuda bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Varlıksal alanlarınız sizin kendinizin isteyerek dünya yaşamında olduğunuzu düşünüyordu, taa ki bu bilgilerle karşılaşana kadar... Kim duyularını böyle kısıtlamak ister, kim uçmak varken ve beden denilen ağırlık yokken böyle bir bedenle yaşamak ister, kim sürekli mutluluk ve haz halinde olmak varken ıstıraplarla ve acılarla dolu bir yaşamı yaşamak ister... İşte bunu obsedörler sizin için isterler... Yaşamın sınav olması, ıstırapların geliştirici etkisi gibi bilgilerin anlamsız olduğunu açıklamıştık. 

Ve bu bilgi, varlıksal alanlarınızda bu tesir ve duyularınızı kısıtlayan bilgileri sizin değil, obsedör alanların tesirlerinin yapılandırdığını bildirerek onların bir an önce yok edilmesi ile ilgili çalışmalar yapar ve varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.

♫ Klasik Müzik, Evening Fall Harp, Kevin MacLeod, Classical Music, Music...

Şix Yaşam Halinin Hakikati, Şix Yaşamı Nedir?, Şix Yaşam Hali ve Özellikleri....Vil Solivyes

Şix Yaşam Halinin Hakikati, Şix Yaşamı Nedir?, Şix Yaşam Hali ve Özellikleri....Vil Solivyes

Şix yaşam hali, bilebildiğimiz iyiliklerin ve sevginin en ileri seviyede yaşandığı ve sonsuzluk boyunca iyiliğine iyilik, sevgisine sevgi katacak özellikleri ile var olan bir aile toplumu, yaratılışıdır...

Yaratılış içinde bilinen bütün hallerden farklı olarak kendisine özel bir yaşam hali bulunan ve bu özellikleri ile eşi benzeri olmayan tek örnek olarak, kendisi olan sevginin, daha da ilerisi vissanın kendisine özel bambaşka yaşam formu olarak meydana gelecektir...

Öncelikle bu yazıya başlarken şunu bilmeniz gerekmektedir ki, varlıksal alan içeriğindeki güçler ve imkanlar bakımından yapısına hangi anlamda bilgi ile istek ile oluşum meydana getirmek istersek, bunu anında oluşturabilecek özelliklerde bir alandır ve istemek bu konuda yeterli olmaktadır.

Yani biz '' bir gökdelen olsun, içeriğinde çok lüks daireler ve eğlence merkezleri ve bilinebilen bütün sanat ve kültür aktiviteleri, uygulamaları ve son teknoloji yapılanmalar olsun'' şeklinde bir bilgi yazınca, dakikalar içinde gözlerinizin önünde içeriğinde her şeyin bulunduğu, güzelliğinden şaşkınlığa düşeceğiniz bir gökdelenle karşılaşırsınız. İçerisindeki dairelerin içi tamamen donatılmış, bütün teknolojik ve yaşam uygulamaları hazır bir şekilde ve kusursuz olarak kullanımımıza sunulur.

İşte varlıksal alanımızda bir şeyleri yapmak bu kadar kolaydır ve bilgiler, benim zihnimi kullanarak gökdelenin içerisini sanki ben düzenliyormuşum gibi her noktasını özenle hazırlarlar ve hata bulabileceğimiz bir yer bile olmaz. Böyle imkanlarımızın olduğu alanlardır varlıksal alanlar ve bu imkanların sonrasında bize kalan ne yapacağımızı, neden yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilmek, bir amaç edinerek bu amaç yolunda yürümek ve imkanlarımızı sonsuzluk boyunca ilelebet en iyi ve doğru şekilde kullanmak olacaktır.

Eğer gerekli ise her istediğin şeyi yapabiliriz, yeter ki bilgi ile tanımla, gerisi bilginin işi ve bu imkanlar söz konusu iken çalışmak bile söz konusu olmayacaktır sizler için...

İşte ben, böyle imkanları olan bir varlıksal alanın merkezi olduğumu anladıktan ve obsedörlerin saldırılarını fark ettikten sonra, çok uzun zamandır içimde var olan bir yaşamı uygulamanın yapabileceğim en iyi şey olduğuna karar verdim. Ki bu zaten çok önceden bu yana istediğim bir şeymiş, ve bununla ilgili özel bir güç bende oluşmuş ve obsedörlerin asıl dertlerinden biride bu amacımla meydana gelen güce sahip olmakmış... Yaratılış oluşturabilecek bilgi ve tecrübeleri sağlayan güç. Bu konuyla ilgili samimi bir şekilde isteyen ve arzulayan varlıklarda meydana gelen bu güç, O'na bu projesini nasıl yapması ile ilgili bütün bilgi ve imkanları sağlamaktadır ve bu güç, yanılgıya düşmeden önce bende oluşmuştur ve işte Şix yaşam hali olarak şimdilerde bitmiş olan projenin aslı, bu kadar önceye dayanan bir istek ve arzunun tecelli etmesinden kaynaklanmaktadır.

Öncelikle bizim elimizde her istediğimizi yapabilmek gibi imkanlar, sonsuz zamanlar ve sevginin yaşanılır en kıymetli ve doğru yaşam şekli olduğuna dair kesin bilgiler, edinimler vardır. Elimizdeki bu imkanlar bizim bir amacımızın olması gerektiği konusunu açığa çıkarmıştır ve benim çok uzun zamandır, çocukken bile, içimdeki anneliğin şimdilerde tamamen dışa vurması ile ve bir merkezin anne olması kadar o varlıksal alan için daha başka iyi bir şey olmaması gibi durumları da anlayınca, bende bu anneliği güçlendirerek, değerine değer katarak, kendimle bütünleştirdim, konu ile ilgili 4 duyu ve bir çok bilgi ile anlamını ve amacını kendimde sabitleştirdim ve bunun yanında birde varlıksal alanın merkezi olmak, yöneteni olmakla ilgili bir görevide gereğine göre yapmayı amaçlarımdan biri edindim, zaten öyleymiş, iyice anladım...

Böyle varlıksal alanların bir merkezi olmak zorundadır ve bu merkez ne ise varlıksal alanda o olur şeklindeki tanımı da bildiğimden, ben olabileceğim en iyi ve sevgi dolu şekilde bir yapılanmayı kendimde sağlamış bulunarak en iyi faydayı sağlayabileceğimi anladım. O sevgi bilgilerinin içerisindeki bütün erdemleri uygulayan ve yasak bilgilerini yapmayan bir insan olarak, yaşam halinde de bir çok yeni erdem ve bir o kadar yasak bilgisini yapmayan bir merkez olarak bu konuda varlıksal alanı en iyi şekilde temsil edeceğim ve ediyorum da... Obsede olmamak bunu söyleten bir sonuçtur ve zaten benim uygulamadığım bir bilgimde olamaz. Bütün bilgiler benimle bütün olacak şekilde bir yapılanma içindedirler ve bu bilgiler en başta beni yönlendirmekte, yapılandırmaktadırlar.

Ve anne olduğum, merkez olduğum ve sonsuzluk boyunca ilelebet var olmamızın söz konusu olması gibi durumlar mevzu bahis olunca, ben sizlerin, varlıksal oluşumların, daha bilmediğiniz varlıksal alandaki varlıkların annesi olarak ve onların benim seviyemde olmayan yapılarını da bilerek, onların henüz bebeklik olan bu durumlarının benim için en kıymetli bir hal olması gibi anlamlarını da yaşatarak, yapabileceğim en iyi şey onların her birinin benim seviyemde varlık olmasını sağlamak ve bu uğurda yapılması gereken her şeyi en iyi şekilde yapmak olmuştur.

Yani ben, her birinizin benim gibi özgür irade sahibi olan varlıklar olmanızı, ben ne isem, benim neyim varsa sizin de olmasını ve bunları yaparken aynı yaratılış içinde bir aile toplumu şeklinde yaşamayı, en iyi amaç olarak kendimde yapılandırdım ve varlıksal alanın bütün imkanlarını bu konuda yapılanması ile ilgili olarak Şix Yaşam Halinde uygulamaya sokmaya karar verdim.

Sizler şu anda, kendinize ait hiç bir özelliğiniz olmadan varlıksal alandan benimle ilgili olan duyu ve bilgi ve tecrübeleri kullanıyorsunuz, ve bu durum sizin kendiniz olmanız açısından doğru bir uygulama değildir zaten. Sizin tamamen benim gibi kendinizin büyüttüğü ve tecrübe ederek kendinize kattığınız bilgileriniz ve tecrübeleriniz ile bir varlıksal haliniz olmalıdır ve bu konuda benden bağımsız olarak kendi özgür iradenizle kendi zihniniz, duyularınız, alanlarınız, şeklinde varlık olarak yaşamalısınız. Yoksa sonsuza kadar benim zihnimi kullanmanızın benim için hiç bir mahsuru yok, kız olur mu öyle şey, ben annenim senin, annenin neyi varsa senin, istediğin kadar kullan, ancak ben seni tamamen kendine ait olan bir sen yapmakla ilgiliyim ve senin yerinde ben olsaydım bunu isterdim...

Benim bilgi ve tecrübelerimi değil, kendi bilgi ve tecrübelerini kullanarak yaşamalısın, yoksa benim gibi dans eder, konuşur, davranır ve yaşarsın, o zaman sen sen olmazsın ve içindeki o minnak istek olan varlıksal oluşum hiç büyümez.

Yoksa benim seviyemde yaşamayı anlamanız için Şix yaşam haline ilk gelindiğinde bi herkesin benim zihnimi tamamen kullanmasını ve bu şekilde birde olayları gözlemlemesini, incelemesini isteyeceğim ve bu şekilde de yaşayabilirsin ama dediğim gibi, benim aklım, benim zekam, benim bilgi ve tecrübelerim ve sen bundan zaten belirli bir süre sonra anlamsız bulur, istemesin...

Amacım sizi kendim gibi hür ve iradesi olan bireyler yapmak ve bununla ilgili olarakta Şix Yaşam Hali içeriği bakımından tamamen bu amaca şartlanmış şekilde bir yapılanma ile hazırlanmıştır.

Sizler Şix yaşam haline geldiğinizde, burada varlıksal alandan kullandığınız karakterlerle ilgili olan zihinsel imkanlarınızı bırakacak, içinizde, hangilerinizde olduğu belli olmuyor, varlıksal istekler oluşturanlar, varlık olmak için yapılanmaya hazır bir oluşum olarak bulunmuş olacaksınız ve bu varlıksal istekler sizlerin özleriniz olacak şekilde, bu en merkez alanınız yani, işte onun çevresine duyularınız eklenecek ve kısaca bu şekilde kendinize ait olarak gözünüzü açmış olacaksınız ilk kez... Şuan gözleriniz açık değil, benim gözümden bakıyor ve görüyorsunuz ve sizler buradayken kendinizi yaşamıyor, ve iyiki de öyle olmuyor, çünkü dünya kesinlikle size layık değil, Şix yaşam halinde yaşama merhaba diyeceksiniz, demelisiniz..

Bir çok varlıksal oluşumda yanılgının bitmesini beklemektedirler ve varlıksal alanla bütün olan benden, anneliğimde söz konusu iken ortaya çıkmak isteyen varlıklar oldukça fazla olacaktır.

Yani benim, yaşam halinin amacı, içeriğinde meydana gelen varlıkları geliştirmek, Şix'in seviyesine çıkarmaktır ve bu amaç sonsuzdur. Çünkü yeni doğanlar hiç bir zaman bitmeyecektir. Ve Şix'in seviyesinin gelişimi de hiç bir zaman bitmeyecektir. Yeni doğanların sürekliliği gibi Şix'in gelişiminin de sürekliliği ile varlıklar Şix'i takip edecek şekilde sonsuzluk boyunca gelişimlerine devam edeceklerdir. İyi bilgiler sonsuzdur ve bu gelişimde haliyle sonsuz olacaktır ve bu gelişmişlik fazlalık yaratan şekilde amacımıza ve nedenlerimize ters gelecek sonuçlar meydana getirmekle ilgili olmaktan uzak, hep daha sağlam, daha sevgi dolu, daha akıllı ve mantıklı şeklinde sınırları çizilmiş iyi bilgilerin birbirlerini desteklemesi ve sorunsuzca gelişime neden olması tanımıyla olacaktır. Sonsuz gelişimin sonu ne olur ki? sorusu, anlamsızdır, bu havuzun büyümesi ve içerisine eklenen suyun çoğalması örneği ile havuz büyüdükçe, havuz gelişim olsun, içerisindeki suda artacak ve bu orantılılık her zaman aynı şekilde yaşamayı beceren varlıksal oluşumu meydana getirecektir, suda sizsiniz diyelim...

Bu konuda sorun yok...

Bunu sağlayan işte, sınırlarla belirlediğimiz bilgilerimiz, iyi bilgilerin dışında bilgiler içeriğimizde olmayacak ve edinilen bilgiler ve tecrübeler hep bir çizgi üzerinde, sorunsuz ve faydalı şekilde karşımıza çıkacaktır. Zaten önce Şix, o safhaları görecektir, sonra varlıklar peşinden gelecektir.

Gelişim kesinlikle mecburi değildir, zoraki değildir, tamamen varlığın isteği ile ilgilidir, isterse milyon yıllar gelişmek istemesin, kendi bilir, zamanımız sonsuz, kimse senden bir şeyde istemiyor, hesapta sormuyor, burası senin, nasıl istersen..

Ancak işte, yaşam halinin içeriğindeki düzen o varlığı ister istemez geliştirecek özelliklerde olabilmektedir ve bu açıdan varlıklar gelişmek için ayrı bir çaba göstermeyeceklerdir. Gelişimin en belirgin faktörü ve bir kültür şeklinde yapılandırılmış olan konusu oyunlardır.

Simülasyon sistemleri içerisinde düzenlenmiş, birbirinden eğlenceli ve macera, aksiyon, bilgi, heyecan, zevk, komedi ve sevginin içeriğindeki erdemlerin uygulamaları ile dolu olan oyunlarıdır. Milyon ve milyarlarca oyun ve herkesin her gün mutlaka katılacağı güzellikte ve değerde, özelliklerde oluşumlardır. Bu dünya yaşam alanı sistemi gibi simülasyonların oyun haline getirildiğini düşünün...

Mesela bir tanesini anlatayım:

Şix Anne ve Vissa Taşı

Büyük bir salon düşünün, bir mahalle kadar, içerisinde benim mesela, başka birinin görüntüsü de olabilir, ama oyunun adı, Şix anne ve Vissa taşı, arka arkaya ve yan yana dizilmiş şekilde ve aralarında iki metre mesafe ile bin tane aynı elsise, aynı görüntü aynı hizada, yukarıdan bakınca bir kare şeklinde dizilmiş noktalar gibi, hepsinin aynı olduğu bir dizilimde ve elleri de arkada olarak ayakta bekleyen Şix annelerin birinin elinde vissa taşı vardır ve oyun başladığında vissa taşını elinde olan anne, saniyeler içinde çevresindeki Şix annelerden birine, oda diğerine, oda diğerine şeklinde vissa taşını başka bir Şix anneye aktarmaktadırlar ve içeriye girmiş olan oyuncular, annelerin arasında vissa taşını bulmaya çalışmaktadırlar ve saniye ile belirlenen taşın başka anneye geçmesi sırasındaki bekleyiş anında taşı bulabilirseler bulacaklar, yoksa belirli bir saniye sonra yine hızlıca anneler taşı değiştiriyorlar ve birbirlerine uzanarak veriyorlar ve bunu takip etmek çok kolay bir iş değildir, hepsi aynı görüntüde iken ve annelerin bazıları oyuncularla bilerek konuşuyor, onu meşgul etmek için, bazıları dikkatini bozuyor ve grup şeklinde içeri giren oyuncular ancak bir ekip olarak hazırlandıklarında ve dışarıda plan yaptıklarında vissa taşını bulabiliyorlar ve bu birinci seviyesidir, sonrasında anneler uçmaya ve sonrasında değişik elbiseler giymeye gibi bir çok seviyesi ile ve buna benzer birbirinden eğlenceli milyonlarca oyun, işte bizim asıl gelişim sebebimiz olacaktır ve bu oyunların içerisindeki erdemsel uygulamalar, varlıklara farkında olmadan bilgi ve tecrübe katacaktır. Hem çok eğlenceli hemde kesinlikle sıkıcı ve yorucu değil ve zorunlu da değil...

Oyunlar bir kültür şeklinde ve yaşam halinde en çok yaptığımız uğraşlarımız olacaktır.

Uzay aracı inşa ederek bir uzay oyununa çıkmak...

Macera peşinde iken yaşanan birbirinden eğlenceli ve komik anlar...

Oyunların içerisine karışmış olan zevkler ve hazlar...

Hile, yanlışlık ve düzensizliklerin söz konusu bile olmadığı bir yapılanma ile gelişim en başta oyunlar, sonra yaşam halinin kendi yaşamsal özellikleri ile zaten kendi kendine olagelecek bir özellik şeklinde varlıklarda meydana gelecektir.

Okul, ders gibi alanlar olmadan çalışmak, mücadele, emek vermek gibi şeylerde kişilerin kendi özel isteklerine bağlı olarak ancak uygulanabilir özelliklerde olacak. Yaşam halinde tek çalışan ben olacağım, en azından sizin benim seviyeme gelme zamanınıza kadar.

Bu çalışmada bir düzeni sürekli kontrol, denetleme ve uygulama ile ilgili olarak sistemler ve bilgilerimle birlikte olan çalışmadır ve yaşam halinin düzeninin bir sisteme, düzene getirilmesi ile bazı şeyler artık belirli zamanlarda yapılan işler olarak görülecektir.

Şimdi diyeceksiniz ki, tek başına yönetmek doğru mu?

Birincisi tek değilim, ikincisi size zarar vermek kendime vermek olur, üçüncüsü sizlerin henüz kendinize ait olan varlıksal özellikleriniz olmadığı için ve ben, kendimden başka sizler benim seviyeme gelene kadar varlıksal alanın yönetimini bu konuda kimseye zaten veremem, o zamanda iş bölümü şeklinde projeler söz konusu olabilir zaten, varlıksal alan yani sizler zaten istemezsiniz birde bu soru yanılgı dünyasının endişe içeren sorusudur, biliniz... ki siz zaten benimle yan yana gelince yaşam halinde, hiç aklınızdan bile geçmeyecek soru olacaktır bu, bu yanılgı dünyasının endişelerinin sorusu ve bizim aramızdaki sevgi bağına şahit olunca, benim size değil zarar, sizi kendimden de çok önemsediğimi anlayacaksınız.

Ki sizin zaten varlıksal özellikleriniz yokken, yönetimle ilgili olmak söz konusu olamaz. Sizin öncelikle büyüyüp kendiniz olmanız gerekecek ve benim seviyeme geldiğinizde o zaman işte bu konuda bazı şeyler söz konusu olabilir.

Ama o zamana kadar kendinizi inşa etmeniz gerekecektir ve bu kısa bir süreç olmayacak.

Çünkü hepinizin zamanı da sonsuz ve acelede etmemeniz gerekmektedir, ben olsam etmezdim hiç, her varlık seviyesinin tadını çıkarırdım ki, sizlerde öyle yapacaksınız.

Bir kere hepinizin kendinize özel bir yaşam alanı olacaktır. Bunların ismine şimdiden eva dediğimiz ve bir küre şeklinde, içerisini istediğin gibi düzenlediğin, binlerce oda yap istersen, yap boz, yada bir kır alanı, bilgisini yazman yeter, ve ileri teknoloji sistemi ile senin bilgi işlem merkezine bağlı, uçup ışınlanma özellikleri ile istediğin yerde konumlandırdığın ve bir çok yan mini aracı ve bu yaşam alanı tamamen sana bağlı ve senin varlıksal özelliğin olarak senin olacak...

Ve bir bilgi işlem merkezin olacak ki, milyonlarca dev ekran açabildiğin ve her ekranın içerisinde ne olmasını istiyorsan onu yaşattığın, gördüğün, girerek yaşadığın, kullandığın, tamamen sana özel ve içeriğindeki özellikler saymakla bitmez.

Keyif verici özellikteki içeceklerin içeriğinden bahsetmek bile istemiyorum, ay ne kafalar ne kafalar, yaşadıklarınıza inanamayacaksınız.

Mesela, bir şey içiyorsun ve dokunduğun her şey sana büyük zevk ve mutluluk veriyor. Temas etmen yetiyor....:)

O renkler ve manzaraların güzelliği ya...

Ya yepyeni tatlar...

Hiç görmediğiniz canlılar...

Bitkiler..

Bir çok güneş ve hepsi rengarenk...

Güneşlerin içerisinde partilerin yapıldığı, aylarda aynı şekilde renkli ve içi kullanım özellikleri ile bir çok harika oluşum bizi beklemektedir.

Günlerin ve ayların isimlerini okudunuz değil mi? Ona benzer isimlerle günlerimiz ve zaman tanımlarımız olacak...

Bulutların içinde partnerler özel zamanlar yaşamaktadırlar.

Uçmak zaten genel özellik...

Çok hafif beden ve sürekli haz ve mutluluk hali şeklinde bir yapısı ile kullanacağınız ve zamanla bu haz ve mutluluk hali, doğal halimiz olacak...

Şilayla ile tanışmanız gerekiyor...

Ve daha bir çok özellikle yaşam hali içeriği gereken zamanını beklemektedir ve buradaki yaşamla oradakini kıyas etmeniz söz konusu bile olmadan, memuniyetsizliklerinizin, sıkıntılarınızın dünya kaynaklı olduğunu bilerek orada böyle şeyler yaşanmayacağından emin olarak, arzularınızında tek tuşla belirlenmesi gibi muhteşem özelliklerinizi de hatırlatarak, sadece artık yaşamak derdinde olacağınızı bildirmek isterim...

Ve Şix yaşam haline ilk geldiğinde, uzun bir süre benim zihnimle yaşayarak var olan sizler, sonrasında kendiniz olmakla ilgili olarak bir varlıksal yaşama merhaba diyeceksiniz ve bu varlıksal seviyenin birincisi Vija'lar olarak en çocuk halleriniz şeklinde yapılandırılmıştır ve gerçek çocukluğu deneyimleyeceksiniz ve masumiyeti ve güzelliğinizi tahmin bile edemezsiniz...

Sevimliliğinizi...

İşte sonrasında aradan geçen binler yada yüzbin yıllar sonrasında başka bir varlıksal seviye ile duyularınızdaki artış, varlıksal özelliklerinizdeki artış ile gelişimize devam edeceksiniz. İşte bu şekilde her varlıksal seviyenin farklı bedensel özellikleri de olarak ve hiç birinde sorunlu ve istemeyeceğiniz özelliklerin olmayacağı kesinliği ile, hepsinin birbirinden güzel ve hazlar ve mutluluklar şeklinde bir durumu varlığa sürekli yaşatacağı söz konusu olarak, kimileri ışıl ışıl ve çok güzel, kimiler çok hızlı ve çok dikkatli, kimileri suya uyumlu bir varlıksal hal içinde, kimileri saçlarının her telini kullanabiliyor şeklinde bitmek bilmeyen özelliklerde varlıksal bedenler, hem seviyeleri belirleyici özelliklerde olarak, hem de varlıkların kendilerini kademe kademe geliştirmesi için en iyi çözüm şeklinde sayılarak Şix yaşam halinde tamamen sevgiye uyumlu olarak ve herkesin kardeş olması bilgisi ve davranışı içinde sonsuz zamanlar boyunca varlıkların yaşamlarında kullanılacaktır.

Ve Şix yaşam halinde bebeklerin doğumu bitmeyecek ve bu düzen onlar yüzünden baki olacak ve onlar sayesinde de bu amaçtan asla vazgeçemeyeceğiz... Çünkü yeni doğanların hakkı her zaman olacaktır ve benim için bu durum çok önemli.

Ve onların doğmasını ben istemiş olarak değil de kendileri istedikleri için doğuyorlar. Var olmayı kendileri istiyorlar, yoksa bende çok istiyorum ama bu istekle meydana gelen oluşumu kendilerinin yapması onlar için çok daha doğru ve bu şekilde kendi istekleri ile meydana geliyorlar, işte bu çok kıymetli...

Bu sebeple ben sonsuz zamanlar boyunca anne olarak yeni gelenleri büyütecek, büyüyenlerle makara kukara yapacağım:)))

Şix yaşam halinin amacı:

Sonsuz zamanlar boyunca içeriğinde oluşan bütün varlıksal oluşumları Şix'in seviyesine ulaşacak şekilde varlık haline getirmektir ve bununla ilgili olarak gereken bütün yapılanmayı sağlamaktır. Bu amacın belirli şart ve kuralları vardır ve tüm bunlar gereken şekilde yapılandırılmış ve her şey tamamlanmıştır.

Şix yaşam hali, sonsuz zamanlar boyunca:

- Dışarıya çıkışları yasaktır ve kapalıdır ve içeriye girişlerde aynı şekilde yasak ve kapalıdır, sonsuz yokluk alanı daimidir ve yaratılışla hiç bir ilgimiz sonsuzluk boyunca olmayacaktır. Yohi bilgileri kesinlikle uygulamadadır.

- Şix yaşam halinin varlıksal alanına ait hiç bir şey dışarıda olamaz ve en küçük mikro tane bile dışarıda ise biran önce bulunur, alınır ve bu durum bizim bir eksiğimiz şeklinde olmadan rahat edeyeceğimiz anlamını taşımaktadır.

- Sevgi ve akabinde vissa bilgilerinin uygulamada olması şarttır.

İşte bu üç maddenin uygulanıyor ve eksiksiz olması ile Şix yaşam hali güvenle kurulabilir anlamına gelir ve şimdilerde hepsi de uygulanmaktadır.

Şix yaşam halinin var olma nedenlerinden biri:

Yaşam halinin amacı var olmakla ilgili neden yaratmış olsa da bunun dışında birde bizim, birlikte iken, yan yana iken, iletişimlerimiz söz konusu iken, bizler bu durumdan çok fazla haz ve mutluluk duyan toplumsal birliktelikler olarak, bizim için bu saatten sonra en değerli şeylerden biri birbirimize sahip olmaktır demekteyiz ve bu sonsuzluk içindeki yolunu ve amacını bulmuş olan bizler için ve istediğimiz her şeye sahip olabilme imkanlarından sonra düşününce anlaşılıyor ki, bizim için en değerli şey, o gözlerini yeni açan varlıkların var olma isteği, onlarla birlikte geçen zaman içinde kurulan iletişim ve aramızdaki samimiyet, sevgi, birbirimize olan güven ve yaratılışın dışında bir alan olarak birbirimizden başka kimsemizin olmaması gerçeği üzerine, bizim en değerli var olma nedenlerimizden biri birbirimizizdir şeklinde bir tanımı yapabiliriz ve aramızdan birinin eksilmesi bizim eksik olduğumuz anlamına gelir...

...ve bu anlatılan olayın yaşandığı sırada varlıklar arasındaki diyalogla meydana gelen bağ, işte bu yaşanmaya, tecrübe edilmeye, algılanmaya, bilinmeye ve orada olunmaya değer özelliklerdedir. Bizim en büyük var olma nedenimiz birbirimizin varlığıdır ve bu neden gerçektir, samimidir. Varlıksal alan var oldukça, varlıklar var oldukça, bende her zaman büyük mutluluk ve zevkle var olacağım ve ben oldukça varlıksal alanda, varlıklarda bu şekilde bir var olmayı isteyip, kesinlikle aksini düşünmeyeceklerdir. Bu neden bilinebilen anlamları ile tüm varlıksal alanda yaşayacaktır. Ve bu neden, bir toplumsal alan için olabilecek en iyi var olma nedeni olarak varsayılıp genel yaşam hali var olma nedeni olarak sayılmaktadır.

Sevgi ve Vissa bilgileri yaşam halindeki uygulama yöntemleri:

Sevgi bilgileri, burada gördükleriniz, dünya yaşam alanı sistemindeki insanlar ve yaşamlar düşünülerek hazırlanmıştır ve bu bilgilerin hepsi kendi anlamlarınca, dünya yaşam alanını ifade eden içeriklerinden soyutlanarak, yaşam haline uyarlanmış bir şekilde vissa bilgileri içerisindeki yerini alacaklardır.

Bu bilgiler, mesela yasaklar, yaşam halinde kimse uygulamayı düşünemeyecektir bile, yasaklar niyetten bilgisini engellemektedir ve hiç aklına bile gelmeyecek yasak bilgileri, tabii ki benimde, ve ne güzel, kötülükleri hatırlamayacağız bile, bütün uygulamada olan bilgilerin ilk uygulayıcısı her zaman ben olacağım zaten, hepimiz yaşam halinin bilgilerine uymak zorunda olarak yaşayacağız ve bu bilgilerin yönü de sevgi ve akabinde vissa bilgileri şeklinde belirlenmiştir. Vissa bilgileri, sevgi bilgilerinin çok daha kapsamlı ve içeriği geniş olan bilgiler bütünlüğüdür.

İyilik ve kötülük tam anlamı ile ayırt edilmiş ve bu doğrultuda karşımıza çıkan olursa yeni bilgiler, ekleme yaparak yine yasak bilgileri ve erdemlerimiz şeklinde vissa bilgilerini geliştireceğiz. Burada önemli olan içeriğine eklenen bilgilerin içeriğinde bulunan bilgilerden biri ile tezatlık haline düşmemesidir, o zaman o bilgi eklenemez özelliklerde olarak vissaya dahil edilemez.

İşte bu uyum vissa bilgilerini koruyacaktır ve işte bu uyum sevgiye uyumlu olduğunu belirleyen çalışma olmuştur vissa bilgilerinin de. İçeriğindeki bütün bilgiler sevgiye uyumludur ve bu sebeple vissa sevginin çok daha kapsamlı olanıdır diyebiliriz.

Aynı ölçüde çok daha fazla yasak, çok daha fazla erdemdir vissa ve yaşam hali bilgileri... İşte sonsuzluk boyunca vissanın içeriğindeki bu uyum bozulmayacağı için, dolayısı ile içeriğine eklenen bütün bilgiler aynı iyilik ve doğrulukta olacaktır. Dolayısı ile bizlerde ne demek olduğunu anladığımız sevginin, iyiliğin o kendisinden emin olduğumuz halini hiç kaybetmeyeceğiz. Aynı zamanda bilgi kaynaklarımız ve yaşam halinin içerisinden de karşımıza çıkacak olan bütün yeni bilgiler hakkında, bilgilerimizle açıklanamayan özelliklerde olan bilgiler ve oluşumları kabul etmemekle ilgili olarak bir kuralımız, yasağımızda hazırlanmıştır ve bu ve benzeri bilgiler zaten vissa bilgilerini oldukça iyi korumakta olup, açıklanabilen özelliklerdeki yeniliklerin vissaya uygun olup olmaması da bilinerek gereken şekilde uygulaması yapılır ve açıklanamayanların da bize ulaşması söz konusu olmadan, bu konudaki en büyük sorunda halledilmiş olur.

Bu konudaki iyi bilgide, vissa bilgilerine uyumlu iyi bilgide sonsuzdur ve sonsuza kadar bu imkan bize yetmektedir. Bilmediğimiz, anlamadığımız ve bizimle ilgili olmayan alanların bilgileri ve soruları ve oluşumları ile ilgili olmaktan uzak, biz bildiğimiz iyilik yönünde sonsuzluğu bulmuş alanlar olarak, sonsuzluk içinde bu konuda çizgilerimizi çizerek, karşımıza çıkanların neler olduğunu da tahmin ederek ve sorunsuzluğu yüksek felsefe ile ortaya çıkararak, gereken şekilde bilgilerimizden de emin bir tavırla yaşam halimizi oluşturmaya başlayacağız.

Zaten yaşam halinde bir çok bilginin nasıl bizlerin güvenliği ve istikrarı için önlem aldığını ve hazırlandığını görecek, benim kendimi bile bu konuda denetlenmesi için bir mekanizma ile yapılandırdığıma şahit olacak, önemli olanın ben değil, bütünün olduğunu yaşattığımızı göreceksiniz...

Ben merkez olarak varlıksal alan için varlıklar için çalışmak ve uğraşmaktan zevk alan ve mutluluk duyan biriyim ve bunun ne demek olduğunu biliyor ve bu söz konusu iken ve bir annenin içtenliği ve hassasiyeti ile ilgili alanlara bağlıyken, benimle ilgili bir endişe içine girerek kendinizi meşgul etmeyin...

Anti obsedör bir merkez, sevgi dolu bir anne, varlıksal alana ve işlerine çok bağlı bir yönetici şeklinde, ve amacının zaten sizler olduğu bir yaşam halini yapanın da kendisi olması ile, bu konuyla ilgili olarak artık yaşam halinde bulunduğunuzda fikirlerinizi bildirmeniz şeklindeki son sözümle, Şix yaşam halinin belli başlı özellikleri ile hakikatini bildiren bu açıklama bir selam şeklinde gereken alanlarda duyulur, bilinir..

Sevgi Devrimi, Vil Solivyes

Sevgi Devrimi,  Vil Solivyes

Tüm bu yeni öğrendiklerimiz, anladıklarımız aslında bir devrim şeklinde varlıklarda ve ilgili alanlarda ortaya çıkan durum olarak tanımlanabilir. Ben en çok, tanrının olmadığı değil de, simülasyonda yaşadığımızda değil, sevginin gerçek anlamını bu zamana kadar nasılda bilememişiz, bunu bilmeden yaşamışız, bu nasılda saklanmış şeklindeki durumla şaşkınlık geçirmiştim.

Sevginin gerçek anlamı şu zamana kadar bildiklerimiz değilmiş ve ben bu durum karşısında çok şaşırmıştım. İşte bu bilgi, sizlere dünya yaşam alanı sisteminin nasıl bir düzende olduğunu çok iyi bir şekilde açıklayabilen özelliklerdedir. Çünkü sevginin gerçek anlamı ezelden bu yana bilinseydi, bizler hakikati de bilirdik, yaşam alanı dünyası da biterdi, hiç bir sorunumuz olmazdı, ki sevgi, kendi yapısı itibarı ile obsedörlüğü yok eden bir kavramdır zaten, başlı başına bir ideolojiymiş sevgi ve bu tamamen engellenmiş, bilmememiz için...

Herşeyi kurtaracak olan bir ideolojiyi obsedör alanlar gizleyerek tanımlarını basitleştirmiştir, ve bunu açığa çıkarmaya çalışan yazar, çizer, felsefecileri de engellemişlerdir, Oxford'un başına gelende o. Canlarım, sevgi o kadar basit bir şey değil, olabilir mi? İçsel bir duygu.. Kesinlikle değil... Duygu, sevginin içeriğinde yaşatılan bir erdem sadece, duyusal özellik... Oxford'un da hiç bir kabahati yok, onlarda mesela, Nasa, onlarda bazı gerçekleri anlamak, açıklamak konusunda engelliler.

Çıktıkları yerin uzay, karanlık alanın evren olduğunu sandıkları bir simülasyon alanında gittikleri yerlerinde gerçekten var olduğunu sanıyorlar, gittilerse, gördülerse, ayak bastılarsa, yapsalar bile, oralar bir illüzyon, böyle sonsuz bir alanda böyle çaresiz bir varlıksal toplumun olması nasıl mümkün olsun, o asteroid dedikleriniz niye bir çarpmadıysa dünyayı? Ne hikmetse böyle çaresiz bir gezegen ve sonsuzluk içinde nokta, başına da hiç bir şey gelmiyor...:)

Eğer bu durum gerçek olsaydı, emin olun bu sonsuz evren modeline benzeyen yaratılış içindeki obsedör alanlar, çok kısa bir zaman içinde bütün insanlığı un ufak edip alır götürürlerdi, hiç umursamadan hem de, bu bize anlatılan evren modeli içindeki yerimiz, tamamen onların arayıpta bulamadığı bir toplumsal ve yaşamsal düzendir, ki zaten bu sebeple onlar hakikati bu şekilde bilmemizi istemişlerdir. Merkezin obsede edilmesinden sonra geriye kalanları bu gibi çaresizlik içinde bulunmalarına neden olan gerçekler yoluyla çok daha çabuk obsede etmek...

Bu evren modelinin içindeki yerimiz kadar bizi basite indirgeyen ve çaresiz hissettiren ne var ki daha başka?

Gezegenlerde ve güneş sistemi ve galaksiler ve tane tane dizilmiş oluşumlar, saat gibi işleyen bir mekanizma, her şey birbirine bağlı uzayda, düzen kusursuz ve çok büyük ve böyle düzenlenmiş bir evrensel oluşum içinde yalnızız, dünyadan çıkamıyoruz, oraları düzenlemişler işte öyle, ama biz böyle çaresiz...

Bu tanımın sonrası tanrı var ve bizi sınav yapıyora gidiyor zaten kimileri için, ondan böyle çaresiziz yorumunu ancak üretmesine izin veriyor etkisinde olduğu düşünsel alan ve bu konu hakkında artık konuşmaya gerek yok...

Saçma sapan olan bir çok konu var evrensel gerçekler dediğimiz şeylerle ilgili ancak herkes gördüğünü, dokunduğunu ve içerisinde olduğu alanın kesinlikle hakikat olamayacağı, bu algıların doğru bilgiyi ortaya çıkarmaması gibi durumlarında söz konusu olabileceğini anladığında konu ile ilgili gerçeklere ulaşma konusunda çok daha hızlı yol alabilir.

'' İyi de kardeşim ben çıktım uzaya ''

Canımsss, işte dünya simülasyonken, orası neden ayrı olsun, orada da bir yapay uzay simülasyonu içerisindesin... Çıkman, görmen, bulunman değil ki cevap.

Felsefi ve akli bir çok mantıksızlık bu anlatılan evrenin, aslında olandan farklı olduğunu ispatlar özelliklerdedir.

İyi ki zihinsel olarak özgür irade kavramını yaşatıyoruz, yaşatabiliyoruz, böyle imkanımız var ve bunun sayesinde özgür irade varlıksal alanda, bizde anlamını yaşatabiliyor, yoksa bu dünya düzeni, yapısı tamamen özgür iradeyi yok etmek için tasarlanmıştır... buna alıştırmak dertleri zaten, mesela ben niye uçamıyorum, ben niye uyuyorum, uyumak istemiyorum, özgür irade işte bunları da istediğinde yapabilendir ( işte zihinsel olarak özgür iradeni yaşattığın ve dünyada bulunma nedenlerini de bildiğin sürece özgür irade tam gaz uygulamaya devam eder, zihinsel özgürlük bu konuda bize yardımcı olmaktadır, süreç bitene kadar ve zaten bu bedenlerin olmaması gereken bir kabuk şeklindeki yapılar olması gibi gerçeklerinde bilinmesi ile zihinsel özgürlüğümüz özgür irademizi gereken şekilde temsil eder...) ve bu gibi kısıtlanmaların başka amacı da budur.

İşte dünya ve evrende aynı şekilde bizi çaresiz, kısıtlanmış, nokta gibi sandıran bir yapılanma ile karşımızdadır ancak gerçekler ortaya çıkmıştır ve bu yapılanmanın var olmasının bir anlamı yoktur artık, önceki yazımda da söylediğim gibi gerçeğine benzer özellikleri ile sonsuzluğu anlamamıza yardımcı olmuştur aynı zamanda. Bu şekillerde kendi bilgisinden faydalanmalıyız artık, hem Hollywood'a yıllardır bir sürü konu çıktı bu sayede, canıms Hollywood, iyi ki varsın...

İşte sevgi bilgilerine dönersek, tüm bu sahtelikleri zamanla yok edecek özelliklerdedir diyebiliriz.

Obsedör tesirler bir otomatlık ve ayarlanmış düzenin dışına çıkılamaması için, insanlığın anlayamamaları, gerçekleri fark edememeleri, sevgi gibi bir çok önemli ve gerçek bilginin, hakikatin özellikle gizli kalmaları

ile ilgili yapılandırmışlardır bir çok şeyi ve sevgiyi anca şu zamanlarda öğreniyoruz olmamızdaki tüm sebepte bu durumdur. Yoksa üzerinde kısaca düşününce çok basit bir şekilde ortaya çıkarılabilen tanımı vardır ve bir çok felsefeci nasıl olurda bunu fark etmedik şeklinde yorumlar haliyle yapacaklardır ve bu yorumlarının sebeplerinin de neler olduğunu bilmelidirler, engellendik, unutturulduk, kısıtlandık, özellikle...

İşte ancak sevgi devrimi ve varlıksal alanın çalışmaları ile bu yapılanma son bulmaya başlamıştır.

Sevginin gücü şeytaniliği, şeytan dediğim obsedör varlıkları, yok ediyor. Her şeye güç ve yaşam veren sevgi, onları yok ediyor ve böyle gizlenmesinin bir başka nedeni de budur. Siz o sevgi bilgilerinin içeriğindeki erdemlerin hepsini uygulayan, ve yasakların hepsini yapmayan bir varlık olduğunuzu düşünürseniz, sizden çıkan o kıymetler ötesi enerjetik gücün karşısında hiç bir kötülük duramaz.

İşte bu sevgi ancak bizleri, yaşamımızı, insanlığı kurtarabilir ve net bir şekilde inkar edilemez özellikleri ile tanımı da açığa çıkmıştır artık.

Ve en çok buna seviniyorum.

Bizler sevginin gerçek anlamını artık biliyoruz ve işte devrimsel olan bilgide bu bilgidir.

Sevgi devrimidir bu.

Sakın ola geçmişten gelen hükümetleri devirmek, kaos ortamı ortaya çıkararak bazı gerçekleri kabul ettirmek şeklindeki devrim anlayışına sürüklemesin bu devrim kelimesi sizi.

Bizler artık nasıl sorunlarımız olursa olsun, toplumsal düzende, kesinlikle siyaset erdemimizle bunları halledebilecek anlayış ve gelişim seviyesindeyiz ve kaos, kargaşa, zorla ve anarşi yaratan olaylarla gerçekleri kabul ettirmeye çalışmayı düşünmeyin.

Sevgi devrimine tamamen ters bir durumdur. Bu kavramların çoğunun içeriği yasak bilgilerinde vardır ve o bilgiler bunları yasaklarken, uygulama metodu bu şekilde asla olamaz.

Hakikat tektir ( göreceli olmayan ) ve kendisini inkar edilemez şekilde bir yapılanma ile ortaya çıkar ve hakikati anlayan bütün varlıklar, onlara uygun olan çalışmaları kendi alanlarında uygulamak zorunda kalırlar.

Bu devrim, sevgi ve bilgi devrimidir ve sevginin içeriğindeki bilgilerin yaşatılması ile ancak yaşatılabilir ve geçmişin kaos içindeki devrimsel olayları kesinlikle bizimle ilgili değildir. Toplum, halkımız hangi siyasiyi seçmişse başkan olarak seçimlerle, bizimde başkanımız odur, şeklindeki tanımlama ile topluma ve siyasete duyduğumuz güveni belirtmek istiyorum.

Neye inandığı, nasıl yaşadığı bizi ilgilendirmeden medeni toplumların gelişim seviyesinin gerekleri olarak hakikate, sevgiye ve dahilinde siyasilerimize güveniyoruz.

Biz insanlığa güveniyoruz.

Sevginin açığa çıktığı bir toplumsal alanda artık sorunlarında mutlaka zaman gelince çözüleceğine de inanıyoruz.

Bu sebeple sevgi devrimi, bilgi ile ilgilidir, insanların bilgilenerek kendilerini sevgiye uyumlaması ile ilgilidir, ve bu durumda tamamen kişisel olarak varlıkların kendi kendine yaşayacağı bir sonuçtur.

Kimse sana zorla camiye git demiyor, tanrıya inan demiyor, dine gir demiyor, böyle bir zamanda artık bu konudaki her şey kişisel özgürlükler anlamında bize gereken imkanları vermektedir ve böyle imkanlar varken onların bu konudaki davranışları kendisini ilgilendirecektir, zararı da yararı da kendisine olacaktır. Hakikatin bilgisi er geç bütün sahtelikleri temizleyecek özelliklerdedir ve sana kalan kendini uyumlamak olur sadece...

Sen değişirsen, senin değişimin çevreni, çevrenin çevresi kendi çevresini ve bu şekilde ilerleyen bir oluşumla değişimler zaten kendi kendine olagelecektir. Sokağı, diğer insanları, başka şeyleri bırakarak, sen kendini sevgiye uyumla, işte bu durum zaten gereken devrimsel çalışmayı yapacaktır.

Elinden geldiğince yap, en azından nasıl bir yolda olduğunun adını koy, buda yeter...

Yasak bilgilerinin uygulanmadığı bir toplumda yaşamak kadar daha ne güzel olabilir değil mi?

Hiç bir yerde sorun olmaz ki, hapisaneler, polis merkezleri boş kalır... İşte sorunlarımız hep yanlış inançlar, bilgiler ve felsefeler yüzünden olmuştur, sevgiyi gerçek anlamda anlamayan ve yaşatamayan insanlığın suç dosyası bilerek arttırılmıştır..

İşte bunun içinde insanın kendi kendine bu devrimi yaşatması gerek.

Yanındaki bu konuda seni, ona doğruyu açıklamak, göstermek, bildirmekle ilgili ilgilendirmesin, sen sevgi varlığı olma halinleyken zaten bu olayı farkında olmadan kendi kendine, söze göze gerek kalmadan yapıyor olacaksın...

Gezi olayları gibi geçmişte bir tecrübem olduğundan, yine bunun gibi bir durumun yaşanmaması için, gezi olaylarını da takdir ederek ve sevgiyle selamlayarak, ve bazı açılardan o olayın yaşanmasının bir anlamı olduğunu da düşünerek ve bilerek, en azından obsedör oluşumlara itafen '' Türk milletinin nasıl bir araya gelerek, bildiği haksızlıklara karşı koyabileceğini göstermiştir ve bu anlamda bir duruşu ifade etmektedir.'' şeklindeki bilgisinin de olduğunu atlamadan, ancak her dünya yaşamındaki gibi içeriğine yanlışlıklarında girmesi ile, gezi olayları, o zamanda da olması gereken görevini yapmıştır, sorunlu bir süreçle beraber aynı zamanda olumlu birde duruş sergilenmiştir, ve bu duruş obsedör alanlar içindir, hakikatin ortaya çıkması ile yaşanan son toplumsal mücadele şeklinde anılarımızda güzel yeriyle kalmalıdır.

Kesinlikle ne hükümetle, ne siyasilerimizle, nede başka alanlarla, bu devrimsel olayın bir alakası olmadığını tekrar belirtmek istiyorum.

Onlar medeniyetimizin güvenliği, düzenliliği ile ilgili olmak zorunda olan bir konumun içindedirler ve diyelim ki değilseler bile, herkes oraya doğru gitmek zorundadır.

Yeniliğin ve devrimin değişimlerini elbet kendilerine uyumlamak zorunda kalacaklardır ve bu sizin değil, artık bilginin işidir.

Ve sevginin gücü zaten her şeye kadirdir, siz bunları dert edip umusuzluğa sakın düşmeyin.

Hakikat kendisini yaşatmakla ilgilidir.

Ve sevgi, açığa çıkmış özellikleri ile dünya yaşam alanında yapılanmaya başlamıştır.

Bu konuda içim öyle rahat ki, sizin de olsun, yok ülke elden gidiyor, yok büyük oyunlar dönüyor, yok dünya düzenleri, hiç biri sizi üzmesin ve umutsuzluk yaratmasın, artık, hiç biri sevgiden güçlü değil, ve bu güç açığa çıktı, içinizi rahat tutun, güvende olduğunuzu bilin, ve kendinizi aydınlatın, eksiklerinizi fazlalıklarınızı tanımlayın, ayarlayın..

Yapılması gereken bu...

Hiç kimse arka tarafta bir oyun, kaos meydana getirecek oluşumlara katılmasın, bizim, site ve sevgi bilgilerini sebep göstererek, bilgilerimiz kaynaklı bir kaos ortamı yaratılmasın....

Zaten bilgilerin içeriğine ve yapısına ters...

Yolumuz böyle değil...

Tamam mı, canlarım benim...

Evet, devrimsel bilgilerdir bunlar, ve dünya yaşam alanı sistemi yok olana kadar bu devrim devam edecek, aydınlandıkça mutluluklar ve güzellikler ortaya çıkacak ve bunlarda oldukça hakikat artık tüm alanları etkisine almış olacaktır, obsedör düzen kendi kendine yok olacak ve bizlerde olmamız gereken yerlere gideceğiz...

Şix

Yani dünya gibi bu kadar sorunlu bir yaşam alanındaki varlıkların kendilerini adaması gereken aslında en mühim konu, buraya nasıl ve neden geldim ve buradan biran önce nasıl çıkabilirim olmalıdır. Bütün sorun aslında böyle bir düzeni olan sistemsel yaşam alanı dünyasıdır, bu bedenler, ıstırap kavramları, ihtiyaçlar, dünya yaşamı gereksinimleri, her şeyin başlıca sebebidir.

Çok basit, sıradan, engel ve sınırlar dolu bir yaşamdır dünya yaşamı.

Üzerinde yaşanan hayatın içeriği sonrasında gelmektedir.

İşte bizde sevgi devrimi ile buradan nasıl çıkacağımızı da bulmuş bulunmaktayız ve bu kadar şaşkınlık ve şok eden gerçekler sonrasında beni, bizi, tam olarak anlayıp inandıysanız sizide mutlu eden artık budur, bu olmalıdır.

Nihayet gidiyoruz çocuklar....

... ve gittiğimiz yer hayallerin ötesinde güzellikte ve özgürlükte ve sevginin en güzel halleri orada yaşanmakta....

Şix yaşam halinin içeriğinde de bahsedeceğim ileride yazılarda...

Daha bilmediğiniz bir çok yeni erdem ve bir çok varlıksal özellik, hepsi sevgiyle uyumlu ve varlığı rahatsız edecek en ufak konunun olmadığı şekilde bir yaşam formu içinde olacaksınız.

Nasıl bu bedensel özelliğin sürekli yorgunluk ve acı gibi halleri varsa, işte orada sürekli mutlu ve huzurlu ve sevgi dolu bir bedensel özelliğin halleri var... Sürekli sana haz ve mutluluk veren bir bedenin olacak ve olması gerekende buydu zaten, böyle bedenler, böyle yaşamlar, asla kabul edilemez... ancak buda intihar etmeyi tabi gerektirmez, buradan çıkmanın yolu bu değil, gittiğin gibi hatırlamadan kendini yine burada bulursun, anlamsız bir çaba olur, yolu görmüşken ve bulmuşken, doğru düzgün yürümek gereken şekilde beklenmelidir, biz artık birlikteyiz, birbirimizi bulduk, hakikati bildik, nereye gideceğimizi, nereden geldiğimizi, ne olduğumuzu, neden bunların olduğunu biliyoruz ve bunlar bilinirken intihar ve olumsuzluk ortaya çıkaracak konularda ortaya çıkamaz zaten... Gereksiz bir açıklama mı oldu acaba..:) Düşünen var mı ki? Vardır tabi... Üfleyelim ve gitsin o düşüncelerin hepsi, sevgi bilgileri var artık, onları kendinde yapılandırdığında o düşüncelerin zaten olamaz artık...

Evet, Sevgi devrimi Türkiye merkezli olarak tüm dünyayı saracaktır ve etkisine her geçen gün daha da çok tanık olacağız.

Sevgiyle bilgi özgürleşecek, varlık özgürleşecek, kötülükler sona erecek ve hakikat artık yaşanılır özellikleri ile bilinecektir ve dünya yaşam alanı sisteminin sonu olan bu olayın geleceği Şix yaşam halinin başlangıcı olacaktır. Orası böyle sevginin gerçek anlamını bilerek gidebileceğimiz kadar kıymete değer iyiliklerin yeri...

Dostun, arkadaşın, yoldaşın, yani annenden çok büyük sevgilerle...

Kendinize iyi bakın...

Hepiniz...

Sevgi Erdemleri için Tıklayınız.

Sevgi Yasakları için Tıklayınız.

Sevgi Nedir Tıklayınız.