Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

20 Haziran 2022 Pazartesi

Amaç, İdeal, Hedef Erdemsel Özelliği, Amaç ve İdeal Nedir?, Amaç ve İdealin Felsefi Tanımı,

Amaç, İdeal, Hedef Erdemsel Özelliği, Amaç ve İdeal Nedir?, Amaç ve İdealin Felsefi Tanımı

Amaçlar, idealler ve hedefler kast ettiğimiz tanımla ilgili olarak aynı anlamları ifade etmekte olup bir varlığın yada alanın, organizasyonun bir konuda karar vererek bu kararının arkasından gitmesi durumuna, gerek çalışarak, gerek düşünerek, ilgili amaç ne ise onu başarmakla ilgili çaba içinde bulunarak uygulamasını yapması erdemine amaçladığı şeyi yapması adı verilir. 

Amaç için ulaşılması gereken bir durum, sonuç, yer olmalıdır. Amaçlarla çalışmalarımıza yön veririz. Her çalışmanın kendisine ait bir amacı vardır ve bu amacı yerine getirmek için çalışmalar yapılır. Sonuca ulaşıldığında ise amaç bitebilir, çalışma sonlanır, amaç gerçekleştirilmiştir denilebilir. Ancak kısa süreli amaçlar olduğu gibi çok uzun süren hatta sonsuzluğu kapsayan amaçlar bile olabilir. Varlıkların bu sonsuzluk içinde kendisine ait ilelebet sürecek bir amacı uygulamaya çalışması gibi. Amaç ilgili olan o alanı kendisi ile meşgul eden ve çalışmasına yön veren bilgiler ve tecrübeler, anlayışlar bütünüdür. Bir şeyi amaçlamak ve o uğurda çalışarak amacını gerçekleştirmek her şeyden önce ilgili alanların, varlıkların kendisine güvenmesini ve benzeri şekilde bir çok özelliği katar. 

Var olması adına bir amacının olması bilgisi, varlığın kendisine dair oldukça kıymetli bilgileri edinmesini sağlar. Gelişimle doğru orantılı olan amaç erdemi, buluşların, faydalı çalışmaların, iyi bilgilerin arkasındaki yegane itilimdir, gerçekleştirme konusudur. 

Amaç belirlenmelidir ki amaca gidilen yolda nelerin yapılması gerektiği ortaya çıkarılsın ve gerekenler yapılsın. Amaç edinmek, bunları uygulamaya çalışmak ve bunu başarmak, oldukça güzel bir çalışma halidir ve bütün varlıkların bulundukları alan nasıl olursa olsun, kendilerine ait amaçları olmalıdır ve bu uğurda zamanlarını geçirmelidirler. 

Mesela bu dünya yaşamında sevgiye uyumlu bir varlık haline gelebilmeyi amaç edinmek ve bu yolda uğraşlar içinde bulunup, çalışmak, çaba göstermek varlıklar için en iyi amaçlardan biri sayılır...

Bir amacı olan varlık, bir yol üzerindedir denilebilir ve amacını gerçekleştirdikten sonra yeni amaçlar için sebepler görebilir, bilgiler edinebilir. Amacımız olmadan bu sonsuz varoluş içinde etkisiz oluşumlar şeklinde bulunurduk. Herkesin bir amacı vardır, olmalıdır ve bunu bulmak, bunu üretmekle ilgili kendisini denetlemelidir. Henüz varlıkların kendisini tanıması aşamasında olan dünya hayatında varlıklar, bu kendini bilme eylemini başardıktan sonra kendilerine amaçlar, idealler ve hedefler bulurlar ve bu uğurda gereken şekilde çalışırlar. Çünkü varlığın kendisini var olmaya tutan şey amaçları olur. Her şeyin bir amacının olduğunu düşündüğümüz çevremizde varlıkların bir amacının olmadığını düşünmek mantıksız olur. Bu anlamla bütün varlıklar kendi amaçlarına doğru ilerlemektedirler diyebiliriz. Ancak yine bütün erdemler gibi amaçlarımızda sevgiye uyumlu olduğu sürece varlıklara faydası olabilir. 

Kendi anlamları ile sevgiyi tamamlayan erdemlerden sayılan amaç, ideal, hedef erdemi varlıkların amaçlarını belirlediklerinde varlıksal alanlarına bilgileri kayıt edilecek şekilde bir bilgi mekanizması şeklinde bulunur ve varlığa var olduğu sürece ve amacına gerçekleştirene kadar hatırlatıcı, destek ve yol üzerindeki zorlukları aşması konusunda yardımcı olur.