Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Haziran 2022 Salı

Vil An Lam Erdemsel Özelliği, Anlamlı Bir Erdemsel Özellik, Vil An Lam Nedir?, Vil An Lam'ın Felsefi Tanımı

Vil An Lam Erdemsel Özelliği, Anlamlı Bir Erdemsel Özellik, Vil An Lam Nedir?, Vil An Lam'ın Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Bu erdemsel özellik varlıkların dünya hayatında birbirlerinden başka kimsesinin olmadığını açıklayan, bu sonsuz yaratılış kavramı içinde iyiliklerin ve kötülüklerin iç içe geçtiği karışık düzen içinde medeniyet gibi, böyle iyi erdemler gibi bilgileri kendi yaşamsal yapısında bulunduran insan varlıklarının bu özelliklerinin bir ayrıcalık olduğunu onlara hatırlatan ve bu özellikleri ile herkesi birbirine bağlayarak, bizlerin birbirimizden başka kimsesinin olmadığının gerçekliği ile birlik olmaya davet eden, insanlığın dışındaki varlıksal türlerin kendi yaşamsal özelliklerinin bizlere zarar vermesi gibi sonuçlarının olabileceğini bildiren ve bu dünya yaşamı sırasında bir arada olarak, iyiliğin, sevginin ne demek olduğunu anlayan insanlık toplumunun bildiği ve yaşamdan anladığı bir çok kıymetli ve değerli bilgi ve tecrübelerin bizler için önemli bir varlıksal gelişim halini ifade ettirdiğini de bilerek, ( bu dünya obsede olmamış bir yaşam alanı dünyasıdır ve bu durum bizim için çok kıymetlidir ve bunun başarılmasında bütün insanlığın etkisinin, faydasının olması söz konusu olmuştur.  ) insanları birlik ve beraberliğe, dostluğa, arkadaşlığa, ve sevginin içerisindeki erdemlerin yaşatıldığı bir toplum düzeninde yaşamaya çağıran özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasında oldukça anlamlı olarak bulunur ve bütün dünya insanlığını bir bütünün parçası gibi sayarak, kimsenin kimseden üstün olmadığını, bütün kötülüklerin kaynağının obsedörler ve onların etkileri ile karşı karşıya kalmış insanların hatalarından kaynaklandığını belirterek, insan olmayı, insanlık olarak yaşamayı anlamlandırır ve varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır. 

İnsanlık, sevgiyi tamamlayan bu erdemlerin bir çoğunu yaşatan özellikleri ile yaratılış içindeki bir çok varlıksal alan ve topluluklardan farklı olarak bir gelişim haline girmiştir ve bu durum gerçekten kıymetlidir. 

Annelik, aile, farkındalık, bilgi ve evrimi, özgür irade ve daha bir çok erdemsel özellik, insanlık olarak bizlerinde bildiği ve yaşattığı erdemlerdir ve bu güzel özelliğimizin kıymetini bilerek, herkese kardeşçe bakabilmek şeklinde bir yaşam tarzını öğütlemektedir.

Bizlerin birbirimizden başka kimsesi yoktur, en azından insan olarak bir toplumsal anlayış düzeyinin ve şeklinin içinde olarak bağlı olduğun alanlar bulunmaktadır. Yaratılış içinde obsedör organizasyonlar obsede etmek için varlıklar ararken, bizler iyilik anlayışımız, medeniyet ve sevgi bilgilerimiz ile onların bize yaklaşamamasını sağlayan yaşamsal gelişim düzeyine ulaşmış toplumsal bir düzeni başarı ile gerçekleştirmiş ve yaşamış olmaktayız. Kısıtlanmalar ve bu şekilde bir dünya yaşam alanı sisteminde bulunmamız durumu, her geçen gün iyiye giden özellikleri ile sonlanmaktadır ve elimizde kalan, yaptığımız iyilikler olarak medeni ve sevgiyi tanıyan bir insanlık bilgisinin sahibi olmamız olacaktır. Kötü insan diye bir tanım yoktur, kandırma, aldatma ve zorlamalarla kötülük üzerine yapıştırılmış ve bunu yaşamak zorunda bırakılmış insanlar vardır. Ve bu üzerlerindeki lekelerde sevginin yaşatılması ile yok olacak özelliklerdedir. Gerçek kötülük sadece yok olma hali yaşayan obsedörlerin kendileri olarak sayılır. Kötü insanlar, onların etkileri ile bu kötülükleri yapmışlardır. Bu sebeple, sevginin gerçek anlamını öğrenen ve anlayan insanlığın bu gibi olumsuz saldırı ve eylemlerin etkisinden kurtulması kolay ve hızlı bir şekilde olacaktır. İnsanlık için ışık görülmüştür ve bu erdemsel özellik bunu müjdeleyen içeriği ile gereken açıklamaları yapar.