Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

19 Haziran 2022 Pazar

Bilginin İradesi Kanunu Nedir? Bilgilerin İradesini ve Uygulatılması İle İlgili Kanunu Açıklayan Felsefi Görüş

Bilginin İradesi Kanunu Nedir? Bilgilerin İradesini ve Uygulatılması İle İlgili Kanunu Açıklayan Felsefi Görüş

Haklı Bilginin İradesi En Güçlü Yaptırım Gücüne Sahiptir.

Bilgiler ilgili oldukları yerlerin yada varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama, bildirme yöntemidir. Yaratılış içinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşamlar, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır. Bilgi Nedir Tıklayınız.

Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve alanların bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık, bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar, hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez.

Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, alanların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan O varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile ilgili yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. 

Kendi varlıksal alanları içinde varlıklar, kendi varlıklarını diledikleri gibi şekillendirir, kullanırlar ve bu hak onlara var olmaları ile ilgili olarak verilmiş bir durumdur. Onların varlıksal alanlarında başkalarının hiç bir hakkı söz konusu olamaz ve bu açıklama ile bilgilerin iradesi bu konuda kendi varlıksal alanları içinde kendi bilgilerini oluşturur ve kendisi ile ilgili olan haklılık durumu dahilinde varlığın istediklerini uygulatır ve bu iradi gücü, hiç bir kuvvet geçemez.

Bilgilerin içeriğindeki anlamlara göre haklılığı o bilginin uygulanmasında en büyük güç unsuru yaratır. Haklılığın verdiği güçler, yaratılış içinde bilgilerle ispatlandığında işte o zaman bunu ispatlayan bilgiler, bu haklılık gücünü kendi yapısında bulundurarak ilgili alanlara gereken cevapları, gerek etkilerle, gerek yaptırımlarla verirler. Karşılıklı iki tarafında haklı olduğunu iddia etmesi durumunda kimin haklı olduğu, özgür iradeye uygunluğu ile ancak anlaşılabilir. Her varlık kendi özgür iradesi kapsamında kendi varlıksal alanlarında dilediğini yapar ve başkasının özgür iradesinin seçimlerine ve uygulamalarına karışmadığı sürece de, her zaman kendi bilgileri kendi alanları ve varlığı söz konusu iken haklı olma durumunu yaşatır ve uygulatır. 

Yani siz bir varlık olarak başkasının varlığını etkilemesi adına çalışmalar ve bilgiler oluşturuyorsanız, bu O'nun özgür iradesini etkilemek anlamına gelir ve özgür irade kanununa ters bir eylem yapıldığı için bilgilerin iradesi kanununca uygulama konusundaki hak, size verilmez, ne yaparsanız yapın böyle haksızlık içinde bir durumda iken bilgileriniz, çalışmalarınız, mekanizmalarınız, sistemleriniz ve uygulamalarınız hiç bir işe yaramaz.

Haklılığın gücü, bu konuda her şeyden üstün gelmektedir. Yaşadığımız dünya hayatında da bilgiler yine haklı olmaları durumlarına göre adaleti sağlamaktadırlar ve bu bahsedilen kanun, varlıksal alanlarınız içinde enerjinizin seviyesinin yüksek olduğu durumlarda anında uygulamalarla kendini gösterirken, dünya hayatındaki seviyesi düşük olan enerjetik ortam yüzünden günler süren işlemler sonrasında ancak haklılığının sonucunu alabilmektedir. 

Varlığın kendisini haklı gösteren bilgisi, açıklaması, O'nun özgür irade kanununa göre haklı olduğunu belirlemesi ile bilgisi, açıklaması varlığın bilgisinin iradesi kanununca bütün imkanlarını varlığın haklılığı karşısında elde etmesi gerekenler için sağlar.