Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

3 Eylül 2022 Cumartesi

♫ Klasik Müzik, Beethoven, Chopin, Bach, Mozart, Classical Music, Musiqu...

Kararlarımızın, Davranışlarımızın İlk Nedenleri, Niyetler

Kararlarımızın, Davranışlarımızın İlk Nedenleri, Niyetler

Niyet, bir konuda verilen kararın ortaya çıkmasını sağlayan ilk istek, kararın sebebi olan düşünce, işin yapılmasına neden olan amacı tanımlayan bilgidir, isteğin bilgisidir. Bu bilgi varlıkların kendi zihinsel alanlarında diğer duyusal özelliklerinin ortaklaşa çalışması sonrasında ortaya çıkar ve erdemsel ve duyusal özellik şeklinde varlıkların seviyesine göre yapılandırılmış olması durumları ile eğer duyu ise, kendisine ait duyusal çalışma özellikleri ile varlığın bütün niyetlerini ortaya çıkaran ve bunların hangi yollarla belirlendiğini bilebilen ve varlığı bu konuda oldukça masum bir konumda isteklerinin niyet şeklinde algılanmasını sağlayarak ve yapılandırıp varlığın zihinsel alanında ortaya çıkararak, O'nun son kez karar vermesi durumunu O'na yaşatır ve varlık isterse bu niyetini açıklar ve uygulamaya sokar ve eğer istemezse niyeti kendisinde saklı kalacak şekilde bir oluşumla kendisinin bilgisi dahilinde bilinmiş olarak kalır. 

Niyet Nedir? İyi Niyet Nedir?, Niyet, İyi Niyet Erdemsel yada Duyusal Özelliği,  Niyetin Felsefi Tanımı

Söyledikleri ve Verdikleri Sözlerin Arkasında Durabilen İnsanlara Namuslu İnsanlar Denilir...

Söyledikleri ve Verdikleri Sözlerin Arkasında Durabilen İnsanlara Namuslu İnsanlar Denilir...

Namus, varlıkların verdikleri sözlerin arkasında durması, konuştukları şeylerin gerçeklere dayalı olarak açıklanmasını ifade eden erdemsel bir özelliktir. O varlık bunu söylüyorsa doğrudur şeklinde yaptığımız tanımlar, O varlıkların namuslu olarak bilinmesinden ileri gelmektedir. Namus, varlıkların kendi bilgi ve tecrübelerince doğru ve gerçek bildikleri konuları açıklamasını sağlayan, niyeti ne ise eyleminin de o şeklinde bir uygulama ile ortaya çıktığı, kendilerini bu şekilde belli etmelerine neden olan bir davranış biçimidir. Namus konusu günümüzde oldukça yozlaştırılmış bir şekilde cinsellikle ilgili olarak kullanılmaya başlanmıştır ki, bununla uzaktan yakından alakası yoktur. Namus, varlıkların böyle davranmayı kendilerine alışkanlık yapması nedeniyle sonrasında kendilerinin Ne söyledim?, Acaba yanlış bir şey söyledim mi? Dün şunu konuştuk acaba doğru mu anlattım? gibi endişeli düşüncelere kapılmalarına engel olan erdemsel bir özelliktir. Namuslu varlıklar her an, kendi bildikleri doğruları açıklamaya şartlandıkları için böyle endişeler içine düşmezler.

Namus Erdemsel Özelliği, Verilen Sözlerin Arkasında Durmak Erdemi, Namus Nedir?, Namusun Felsefi Tanımı

2 Eylül 2022 Cuma

♫ Klasik Müzik, Bach, Beethoven, Debussy, Scriabin, Classical Music, Mus...

Toplumsal Yaşamın ve İlişkilerin Vazgeçilmez Uygulaması, Nezaket ve Kibarlık

Toplumsal Yaşamın ve İlişkilerin Vazgeçilmez Uygulaması, Nezaket ve Kibarlık

Kibar olmak bütün düşünce ve eylemlerde ince düşünmeyi, karşı tarafı hoşnut edecek davranışlarda bulunmayı ve asla kabalıkların söz konusu olmadığı bir şekilde davranmayı öngören ve sağlayan erdemsel özelliktir, davranış biçimidir. Nezaket ile eş anlamlı olan bu terim yaşatıldığı zaman gerçek ve anlamlı olan iletişim ortaya çıkar ve bu erdemi uygulayan varlıklar kesinlikle her zaman yaşamlarında kibar ve nazik olmaları ile dikkat çekerler. İnce düşünceler, hoşnutluk bırakacak hareketler, memnuniyetin söz konusu olduğu söylemler, tavırlar bunlar hep kibar davranış ve yaşayış sonucu ortaya çıkar ve bunu bir erdem olarak kullanan varlıkların olduğu gibi duyu olarak da yapılanmış olması söz konusudur ve kimi varlıklar doğuştan kibar ve naziktirler şeklinde tanımlamalar yapılır. Bundan yaşamı boyunca hiç bir zaman ödün vermeden yaşam biçimi olarak kendisinde yapılandırmışlardır. 

Nezaket ve Kibarlık Erdemsel Özelliği, Nezaketlik Nedir?, Kibar Olmak Nasıl Olur?, Nezaket ve Kibarlığın Felsefi Tanımı

Seslerin Güzelliğini Sanatla İfadelendirme Şekli, Müzik

Seslerin Güzelliğini Sanatla İfadelendirme Şekli, Müzik

Müzik, seslerle ilgili olarak bir çok ses çeşidinin kullanılması ile, bunlara melodiler ve notalar gibi isimlerde verdiğimiz ölçüleri sayesinde ortaya varlıkların keyifle ve mutlulukla bilgisini tanımlayabileceği bir oluşumun çıkması halini tanımlayan, oluşumlar, çalışmalar, duymak ve sesle ilgili olan ve sanat erdemsel özelliğinin içerisinde kendisine ait bir bölümle de anılan erdemsel özelliktir, sanattır. 

Müzik, seslerin ne kadar işlevsel ve kullanışlı oluşumlar olduğunu direk olarak ispatlayan özellikleri ile hayatlarımızda bulunur. Dinlendirme, neşelendirme, düşündürme, şaşırtma gibi bir çok erdemi ve eylemi sadece sesler yolu kullanılarak ve müzik gibi bir yapılanma ile sağlayarak varlıklarda yaşatabilmekteyiz. 

Müzik Erdemsel Özelliği, Müzik Nedir? , Müzik Nasıl Bir Oluşumdur? , Müziğin Felsefi Tanımı

1 Eylül 2022 Perşembe

♫ Klasik Müzik, NirvanaVEVO, Chris Zabriskie, Classical Music, Musique C...

Bir Çok Erdemden Oluşan Erdemler Bütünlüğü, Mücadele

Bir Çok Erdemden Oluşan Erdemler Bütünlüğü, Mücadele

Mücadele, bir konu, olay yada amaç için yapılan zorlu girişimleri, çalışmaları, bir çok erdemden oluşan çabaları ifade eden bir erdemdir. Gereksiz olan mücadeleler de konusunun anlamsız olması ile ilgili olur ve gerekli olan mücadelelerden kesinlikle kaçınmamak gerekir ve bu mücadele sonucunda mutlaka elde edilen bir fayda söz konusu olmalıdır. Zorluklar mücadele girişimi ile aşılır. Mücadele etmek savunduğun amacı yaşatmak ile ilgili olan, aynı zamanda gelişimsel etkileri de bulunan, içeriğinde cesaret ve zeka, çalışmak ve benzeri şekilde bilginin ve aklında ortaklaşa çalışması gibi bir çok erdemsel birlikteliğinde bulunduğu amaçları olan ve varlıklar için özellikle bu dünya şartlarında olması gereken bir özellik olarak yaşanır. Mücadele etmek sabırda gerektiren, azimde gerektiren bir konudur. Karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışmak mücadele etmek demektir. 

Mücadele, başarmak için yılmadan çalışmak anlamına da gelir. Mücadeleyi kabul etmeden, onun gerekliliğini ve anlamını tam olarak bilmeden zorluklara karşı durulması konusu zorlaşır. 

Mücadele Erdemsel Özelliği, Mücadele Nedir? Mücadelenin Felsefi Tanımı

Varolmanın Kıymetini Yaşatan Erdemsel Özellik, Mis Vil

Varolmanın Kıymetini Yaşatan Erdemsel Özellik, Mis Vil

Mis Vil, varlıkların var olması ile ilgili olarak onlara var olmayı kıymetlendirici şekilde etkileri sağlayan özellikleri ile yapılandırılmış erdemsel bir özelliktir. İçeriğinde mutluluğun sürekli olması bilgisi, hazları yaşamanın doğallığı, zevkin aslında bir yaşam tarzı olduğunu açıklayan bilgisi, güzel heyecanların ortaya çıkarılması ve var olma isteğinin daha da güçlenmesini sağlayıcı etkisi ile, varlıkların bu tanımlamaya göre bir yapılanma içerisine girdiklerinde, yaşadığı her andan kendisine göre pozitif değerler çıkarması ve bunu hisleri ile de algılaması ve bunun var olması ile ilgili olarak tatmin edici bir şekilde yaşanması, zaman geldikçe mümkün olur.

Mis Vil Erdemsel Özelliği, Mis Vil Nedir? Mis Vil Erdemi Nasıl Yaşanır? Mis Vil Erdeminin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Sihralis Şix Görüsü, Sihralis Şix Görüsü Nedir

Sihralis Şix Görüsü

Yine obsedör oluşumlar ve yanılgı dünyası zamanları ile başlayan ve çok uzun zamandır çalışmalar içerisinde bulunan materyalizm ve türevleri şeklindeki ideolojilerin görülmesine engel olduğu bir görü çeşidi, şekli daha vardır. Bu aslında masallarda, fantastik filmlerde ve hikayelerde izlediğimiz ve okuduğumuz olaylar, durumlar ve görüntülerin aslında bizim her an çevremizde yaşanıyor olmasını açıklamakla anlatılabilir... Yine örnekler vererek tam olarak ne demek istediğimi, neyi görmenizi istediğimi açıklamaya çalışacağım...

Şimdi bir filmden örnekle oldukça etkileyici ve bizim çevremizde her an bulunsa kendimizi fantastik bir filmde, bir masalda hissetmemizi sağlayacak olan bir ağaç...

Buda dünyada her an görebileceğimiz özelliklerde bir ağaç...

Şimdi ilk ağaç ile dünyada gördüğümüz ağaç arasındaki farkları ortaya çıkaralım, biri beyaz, kendisine ait özellikleri var, hatta kokusu ve çok özellikli amaçları da olsun diyelim ve görüntü olarak hiç alışmadığımız bir yapıda ve bu ağaç yapı itibarı ile masalsı, fantastik bir anlamı ortaya çıkararak bizler için çok daha etkileyici ve deyim yerinde ise büyüleyici özelliklerde görünmektedir. Bu ağacın farklı ve çok renkli modellerini düşündüğümüzde ve bunların hepsinin çevremizde, mahallelerimizde olduğunu düşündüğümüzde, hayatımızın ne kadar renkleneceğini, fantastik ve masalsı bir hal alacağını düşünebilirsiniz, değil mi?

Şimdi de dünyada her an gördüğümüz ağaçtan örnekle, bu ağacımızı tanımlayalım, yeşil yaprakları var, kahverengi gövdesi ve kendi özelliklerince meyve de verebilir yada koku da salabilir, çok özellikli başka amaçları da olabilir, peki bu ağaçta bir ağaçken ve her an çevremizdeyken, neden ilk örnekteki ağaç gibi kendimizi masalsı ve fantastik bir ortamda olduğumuzu düşündürecek etkileri sağlamıyor sizce? 

Oysa diğer ağaçtan temel anlamlar olarak hiç bir farkı yok, ikisi de ağaç, ikisinin de bir çok özelliği aynı, sadece rengi midir bu kadar büyük bir anlamla onları görmeyi birbirinden ayıran? Hayır, sadece uzun zamandır obsedör yapılanmaların yanılgı dünyasında olmasını istemedikleri büyüleyici, masalsı, fantastik atmosferin algılanması önleyen yapılanmalardır ve işte zem durumu da bu görüyü görmeye engeldir. 

Normalde bütün ağaçlarımızda ilk resimdeki ağaç gibi masalsı, etkileyici, fantastik özelliklerdedir ancak obsedör yapılanmalar yüzünden onlar sadece yeşil renkli, yanından geçtiğimizde bile anlamını fark etmediğimiz ağaçlar olarak algılanmaktadır. Oysaki bütün ağaçlarımıza baktığımızda aynı masalsı anlamı görebilmeliyiz.

Şimdi başka bir örnek daha verelim:

Yine masalsı ve fantastik film ve hikayelere konu olacak bir kuş görüntüsünü ele alalım, bu kuşlarda kendi özelliklerince kanatları olan, bildiğimiz kuş görüntüleri ile donatılmış, ekstra olarak pırıltıları çıkan ve bu haliyle bizler için oldukça etkileyici ve güzel görünen kuşlar olarak bulunmaktadır ve onlarında diğer kuşlar gibi sesleri, uçma özellikleri vardır ve bu gibi kuşlar yaşamda her an çevremizde olsaydı, yine kendimizi düşününce çok masalsı ve fantastik bir ortamın içinde hisseder ve yaşamı çok daha farklı algılardık, yaşamdaki etkileyici özellikleri göstermek konusunda bu kuşların çevremizde her an olması faydalı olurdu...

İkinci örnekte dünyadan görmeye alışkın olduğumuz başka bir kuş ve bu kuşu da tanımladığımızda yine diğeri gibi uçabilmesi ve kendisine ait özellikleri ile yaşaması şeklinde bir çok özelliği aynı olmaktadır. Onunda iki kanadı, ayağı ve gözleri ve kuş olmasını sağlayan özellikleri vardır ve peki yine aynı soruyu sorarsak, bu kuşa baktığımızda neden diğer kuşa baktığımızda hissettiklerimizi hissetmiyoruz, algılamıyoruz, anlamıyoruz? 

İşte bunun sebebi obsedör yapılanmaların yozlaştırdığı, görünmesini sakladıkları fantastik ve masalsı ( masalsılık ve fantastiklik burada gerçek olmayan anlamında değil, etkileyici özellikleri tanımlamak için kullanılmaktadır ) yaşamlarımızın gerçekleridir ve zem durumu ve benzer yapılanmaların dünyanın tek gerçek olduğunu, bu gibi varlıksal alan özelliklerinin gerçek olmadığını bizlere inandırmaya, empoze etmeye çalışmaları bu gibi görülerinde görülmesini engellemiştir. 

Aslında sizler için fantastik ve etkileyici ve masalsı olarak gelen izlediğiniz her şey dünya yaşamında da değişik örnekleri ile çevrenizde vardır ve işte Sihralis Şix görüsü ile çevrenizdeki masalsılığı, fantastik yaşamı görebilirsiniz, o her an çevrenizdedir, yeter ki bakmayı bilebilelim...

İşte bu görüye, bu şekilde çevremizi algılamaya ve anlamaya sihralis ismi verilmektedir ve çevrenizdeki sihralisi görün diyerek ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılmaktadır. Çevremiz, yaşam sihralislerle doludur ancak görmemiz engellenmiştir. Ama artık değil...

31 Ağustos 2022 Çarşamba

♫ Klasik Müzik, Five Armies, Kevin MacLeod, Classical Music, Musica clas...

Zamanın İstenilen Memnun Edici Şekilde Geçmesini Tanımlayan ve Yaşatan Erdemsel Özellik, Mutluluk ve Sevinç

Zamanın İstenilen Memnun Edici Şekilde Geçmesini Tanımlayan ve Yaşatan Erdemsel Özellik, Mutluluk ve Sevinç

Mutluluk, genel olarak varlıkların zamanlarının kendilerini oldukça memnun edecek şekilde geçmesi olarak tanımlanır ve bu geçen zaman genellikle hazlar, güzel heyecanlar, zevkler, yaşam istekleri gibi faktörleri de içeriğinde barındırır. Bu tanımla herkesin mutluluk anlayışı da farklı olduğu sonucu çıkarılabilir. Ancak ortak özellik, mutlu olduğunu söylediğinde zamanının kendisini oldukça memnun edecek şekilde geçiyor olmasıdır. Kimileri için mutluluk çocukları ile geçirdiği zamandır, kimileri için yüzmek O'nu mutlu eder, kimileri için dans ve kimileri için bambaşka şeyler. Bazılarında zevkle yaşanan olaylar tanımlarken, bazıları için hareketlilikle yaşadığı olaylar mutluluğu tanımlar. Ses sanatçıları mesela, sahnede, konserde kendilerini çok mutlu hissettiklerini ve tarifi edilmez hazlar aldıklarını belirtirler. Bu herkes için aynı anlamı taşımaz. Kimileri için sahne, çok büyük panik ve heyecan kaynağıdır, mutluluk sahnede O'nun için çok uzaktır. Aslında bilgilerle ortaya çıkarılan ve varlıksal alanlarımızdan bizleri etkileyen mutluluk bilgisi, dünyasal bedenlerimizde hormonlar olarak tanımlayıp mutluluğun sebebini bunlara yormamız istenmiştir ve bu şekilde bir çok gerçeğin üstü kapanmıştır. 

Mutluluk Nedir? Sevinç Nedir? Mutluluk ve Sevinç Nasıl Yaşanır?  Mutluluk ve Sevincin Felsefi Tanımı

Sorunları ve Yanlışlıkları Ortaya Çıkaran, Yeni Yollar ve Cevaplara Ulaşmamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Muhakeme ve Sorgulama

Sorunları ve Yanlışlıkları Ortaya Çıkaran, Yeni Yollar ve Cevaplara Ulaşmamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Muhakeme ve Sorgulama

Muhakeme, bir konu yada çalışma, yada bilgi ile ilgili eğrisini doğrusunu, yanlışını, nedenlerini, sonuçlarını ve benzeri açıklamalarını bulmak adına, o ilgili konuyu daha iyi, derinden, detayları ile anlamak için yapılan bir sorgulamalar türüdür. Muhakeme yeteneği olduğu zaman en güvenilir bilgilerde bile bir sorgulama içine girilmesi, bu sorgulamanın her zaman güven verici özelliklerde olması, muhakeme yeteneğinin bakış açısıdır. Muhakeme, duru bir şekilde duran bir oluşuma sorgulama özelliği ile gelen bir hareketlilik verir. Muhakeme, üretilen ve uygulanan bilgileri sorgular. Atıl ve boş bir şekilde uygulamaya bakmaz, her zaman acaba doğru çalışıyor mu? Bir sorun var mı? Sürekli mi? gibi binbir çeşitte felsefi ve düşünsel sorularla bu yeteneği kullanan varlığı sürekli konu hakkında bilgilendirir. 

Muhakeme ve Sorgulama Yeteneği Erdemsel Özelliği, Muhakeme Nedir?, Sorgulama Nasıl Yapılır?, Muhakeme ve Sorgulamanın Felsefi Tanımı

30 Ağustos 2022 Salı

♫ Klasik Müzik, Danse Macabre, Kevin MacLeod, Classical Music, Musica cl...

İleri Affedicilik ve Bağışlama İle Gelen ve Düzenlilik Sağlayıcı Erdemsel Özellik, Merhamet

İleri Affedicilik ve Bağışlama İle Gelen ve Düzenlilik Sağlayıcı Erdemsel Özellik, Merhamet

Merhamet, bir varlığın başka bir varlığa, canlıya yaşanan olumsuzluklar sonrasında gösterdiği ileri derecede affedicilik ve bağışlama durumudur. Yaşanan olumsuzluklarla ilgili kusurların ve hataların affedilerek, önemli olanın bir olmak, var olmak olduğunu hatırlatan ve herkesin hatalar yapabileceğini ve bunların yeniden tekrar edilmemesi gerektiğini bilerek, yaşanan olumsuzluğun aradaki bağı koparmasına izin vermeden takınılan davranış biçimidir. Yaşanan hata ve olumsuz durumlar nedeni ile kendisini olumsuz hissetmemek ve karşıdakini de olumsuz bir şekilde etkilememek için yaşatılan samimi, içten, bağışlayıcı, birleştirici, affedici insani ve varlıksal erdemlerden bir diğeridir. Şefkat ise merhametin çok daha sevecen bir tavırla yaşatılması durumudur. Birbirlerine çok benzeyen bu iki insani erdemin içinde affedicilik, yardımlaşma, sevecenlik, samimiyet gibi başka insani erdemlerde bulunmaktadır ve merhametin kullanılması gibi birde olumsuz bir davranış biçimi vardır. Bu yüzden akıl ve mantık süzgecinden geçen merhamet ve şefkat, çok daha faydalı sonuçlar verir. 

Merhamet Nedir? Şefkat Nedir? Merhametli ve Şefkatli Davranmak Nasıl Olur?

Suçsuzluğun ve Zararsızlığın Erdemsel Özelliği, Masumiyetlik

Suçsuzluğun ve Zararsızlığın Erdemsel Özelliği, Masumiyetlik

Masumiyet, bir durumun, bilginin, varlığın yada oluşumun suçsuz olmasından, kötü olmamasından, her hangi bir şekilde zarar vericiliğe sebep olmuşsa da bunu bilerek ve isteyerek ve anlayarak yapmamış olması gibi bir durumu da kendi anlamı içine sığdıran, suçsuzluğun, kimseye ve hiç bir şeye isteyerek zarar vermeme halinin, yaşadığı olaylarda kesinlikle olumsuz ve zarar verici olmamak gibi doğal  bir yapısının da olmasıyla yaşanan durumlar, bilgiler, varlıklar yada oluşumlar masumiyetlik sahibi olan alanlardır ve tekil olarak masum şeklinde anılırlar. Masum olması için ortaya çıkan olayın sebebi ve niyeti gözlenir. 

Masumiyetlik Erdemsel Özelliği, Masumiyetlik Nedir?, Masum Nedir?, Masumiyetliğin Felsefi Tanımı 

30 Ağustos Zafer Bayramı...

29 Ağustos 2022 Pazartesi

Zem Durumu Yüzünden İnsanlık....

Zem Durumu Yüzünden İnsanlık....

Zem Durumu yüzünden insanlık, Neden dünyadayım ? Burada ne yapıyorum ? Burada bulunma sebeplerim nelerdir? Dünyanın hakikati nedir? gibi sorulara kendisini verememektedir ve bu şekilde bir uyku içinde eski dünya yaşamının geçici ve sahte olan olayları ve konuları içerisinde bir yaşam sürmektedir... Bu uyku ve kayıtsızlığın, farkındalıksızlığın sebebi özellikle yapılandırılmış olan ve artık sonlanmaya başlamış bulunan Zem Durumudur...

♫ Klasik Müzik, A Brighter Heart, Audionautix, Classical Music, Musique ...

Dinlenmek ve Yaşamın ve Anın ve Olayların Tadını Çıkarmak...

Dinlenmek ve Yaşamın ve Anın ve Olayların Tadını Çıkarmak...

Dinlenmek, bir varlığın, oluşumun kendisi ile ilgili olmak adına ve varlıksal alanlarının bir mola, kendisine ait bakımların ve tedavisel ihtiyaçların uygulamaya alındığı, rahatlamalar ve keyifler ile yorucu geçen anlardan kalan yoğunluğun etkilerinden arınmak için yaşatılan, yaşanılan zamanların bütünüdür. Çalışmak için bir amaç ve bu çalışmanın faydalı olacağı alanlar ve bu yüzden kendisi ile ilgili olmaktan çıktığı durumlar söz konusu olur ancak dinlenme, çalışmayı yapan varlığın, oluşumun kendi duyularına ve varlıksal oluşumuna zaman ayırması ve onları çalışma sırasındaki yoğun tempodan çıkarması, zevkler, belki de hazlar, keyifler, mutluluklarla ilgilenmesi, kendisini çok zorlamadan kolay ve rahat şeylerle ilgilenmesi, ağır düşünceli konulardan çıkarak basit düşüncelerle zamanını geçirmesi, kendisine iyi gelen şeyler ne ise onlara yönelmeyi, belki sakin bir alanda sessizlik yada yalnızlık yada sıcak su yada ona iyi ve rahatlatıcı, kendisini yenilemesine neden olacak şekilde yapılandırıcı şeylerle meşgul olması durumu, dinlenmek ile ilgili olarak sayılabilir ve bunları yapanlar, yoğun çalışmaların ardından yada başka bir yoğunluk sonrasında bu şekilde bir dinlenme ile kendisine sağlık katarlar. 

Vil Lay La Erdemsel Özelliği, Dinlenmek ve Yaşamın ve Anın ve Olayların Tadını Çıkarmak Nedir?, Vil Lay La Nedir?, Vil Lay La'nın Felsefi Tanımı

Kişilerin Kendileri İle Baş başa Kalabilmesini Sağlayan Erdemler, Mahremiyet ve Yalnızlık

Kişilerin Kendileri İle Baş başa Kalabilmesini Sağlayan Erdemler, Mahremiyet ve Yalnızlık

Mahremiyet, bir varlığın, oluşumun kendisine özel olan durumlarla, konularla, özelliklerle ilgili olarak kendisini yapılandırması sonrasında bunların sadece kendisine özel kalmasını istemesi ile yaşanan, bu kendisine özel olan durum halidir. Bu özelliklerin kendilerine kalması ve kimsenin öğrenmesini, bilmesini, görmesini istememesi durumu mahremiyettir ve bu gibi durumlar sadece o oluşum yada varlığın kendisine özel konuları söz konusu olduğu zamanlarda yaşatılır ve buna kimse karışamaz. Özgür irade kavramının bir sonucu olarak her varlığın hakkı şeklinde yaşatılır. Mesela, cinsellik varlıkların kendi özellikleridir ve nasıl yaşamaları gerektiğine kendileri karar vereceklerdir. 

Mahremiyet ve Yalnızlık Erdemsel Özelliği, Mahremiyet Nedir?, Yalnızlık Nedir?, Mahremiyet ve Yalnızlığın Felsefi Tanımı

28 Ağustos 2022 Pazar

♫ Klasik Müzik, Triumphant Return, Audionautix, Classical Music, Musica ...

Yaşamı Eğlenceli ve Yaşanılır Kılan Erdemler, Macera ve Aksiyon

Yaşamı Eğlenceli ve Yaşanılır Kılan Erdemler, Macera ve Aksiyon

Macera, yaşanan olayları eğlenceli ve heyecan verici şekilde algılama, algılatma durumunu yaşama ve bu sırada eğlenme, bu durumdan oldukça keyif alma hali, bu keyif sırasında ilginç şeyler öğrenme ve görme durumu, komiklikler yaşama, duygulu ve düşünceli anlarında olması gibi ve genel olarak memnun edici bir meşguliyetin yerlerle, mekanlarla, alanlarla ilgili olarak yaşatılmasıdır. Macera verici durumlar içeriğinde bu gibi algıları da yaşatır ve bir çok macera sırasında bu gibi erdemler yaşanır. 

Aynı şekilde aksiyonda macera kadar mekanlarla ilgili olmayıp daha çok olaylarla ilgili olan bir algılama ve yaşama durumudur. Yani sürekli bir hareketliliğin içinde bulunduğu olayların yaşanması şeklinde bir algının yaşatıldığı durumdur aksiyonlar.  

Macera ve Aksiyon Erdemsel Özelliği, Macera Nedir?, Aksiyon Nedir?, Macera ve Aksiyon'un Felsefi Tanımı

Düzenleri Sağlayan Yapılanmalar: Kurallar

Düzenleri Sağlayan Yapılanmalar: Kurallar

Kural, bir konu yada olay hakkında, durum hakkında kesin kararlar alınarak buna uyma halidir ve kuralların uygulanmasının zorunlu olması şeklinde ortaya çıkan sonuçlarında, faydanın sağlanması halinin yaşatılması anlamında tanımlanır. Kurallar ile varlıkların yaşadığı alanlar düzenlenir, bilgiler en iyi kural şeklinde düzenlenerek yaşam, hayat şekillenir. Kurallara uymak toplum düzeninin olmaz ise olmazlarındandır. Kurallar olmasa ne bir düzen, ne gelişim, ne amaç, ne erdemler söz konusu olabilir. Kurallara uymak kesinlikle çok önemlidir ve bütün varlıklar kendisinde bunu alışkanlık haline getirerek kendi kurallarına yada toplumsal yaşam içindeki belirlenmiş yaşamsal kurallara, yani bilgilerinin anlamlarına uymayı başarmalıdırlar. Yaşam halinde faydalı olmayan, bir düzeni sağlayamayan şeyler kesinlikle kural olarak hazırlanmamalıdır, uygulamaya alınmamalıdır. 

Kuralcılık, Kurallar Erdemsel Özelliği, Kuralcılık Nedir?, Kural Nedir?, Kuralcılık ve Kuralların Felsefi Tanımı