Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

18 Haziran 2022 Cumartesi

Saygı Nedir? Saygısızlık Nedir? Saygı ve Saygısızlığın Felsefi Tanımı

Saygı Nedir? Saygısızlık Nedir? Saygı ve Saygısızlığın Felsefi Tanımı

Saygı, bir varlığın yada alanın diğerine duyduğu, var olması ile ilgili sevincin hareketlerle, davranışlarla ifade edilmesi şekli, ve bu var olma hakkından dolayı O'nun kendisi ile ilgili olan durumlarında ve alanlarında O'nun kurallarına uymaya çalışmak konusundaki uygulama hali, davranış biçimidir. Bu hakkından dolayı O'na kendisine davranılmasını istediği şekilde davranmaya çalışmaktır. Saygısızlık ise saygının zıt anlamlısı olarak saygının olmadığı hareketler, olaylar, düşünceler, bilgiler anlamına gelir.  Saygısızlık, bu tanımla karşı tarafın kendisine ait kurallarını çiğnemek anlamına da gelmektedir. Bir varlığın yada ilgili alanların kendince istediği bir yaşam tarzı, kendi oluşumsal istekleri vardır ve kendince kurallarla bunları yaşatmaktadır ve O, böyle var olmaktan hoşlanmaktadır ve O'nun için bu çok anlamlı ve kendisinin de uygularken mutlu olduğu şeylerdir ve kimseyi rahatsız etmediği sürece, kimsede O'na karışamaz ve herkes O'nun bu durumunu kabullenmek durumunda kalır. İşte bu olumlu davranış biçimi şeklindeki kabullenerek O'nun alanlarında O'na uygun davranmak, saygının yaşatıldığı anlamına gelir. Bu şekilde saygılı bir varlık, insan olunur.

O'nun bu kurallarını ihlal etmek, bu haklarını kabul etmemek ve O'na uygun davranmamakta saygısızlık olur. Bilmeden yapılan saygısızlıklar sorun değildir, gerçeklerin öğrenilmesi sonrasındaki tutumlar bu konudaki belirleyici faktörler olurlar. Bu gibi saygısızlıklar bir kere yapılır ve bir daha tekrar edilmemesi şeklinde saygısızlık olarak algılanmasının önüne geçilir. 

Saygıyla ilgili olarak varlıkların özel alanlarına özen göstermek, onlara ait olan konularda önce onların fikrini almak, kendisine ait olmayan şeyler üzerinde saygısızca davranmamak gereklidir. Saygı, konuşurken sözünü kesmemek gibi nazik davranışlarda da kendisini gösterir. Konuşmakla ilgili bir hakkı söz konusu olmuştur ve bu hakkına saygı duyulması şeklinde bir açıklama ile neden sözünün kesilmemesi gerektiği anlaşılabilir. Saygısızlıklar karşısında ise özür dilemek gerçekten gerekli ise, saygısızlık olduğu belirlenmiş ise oldukça pozitif bir eylemdir. Hatamın farkındayım ve bir daha yapmayacağım anlamına gelir. Bir şeyin saygısızca olup olmadığını o şey ile ilgili olan alanın, varlığın o şeye karşı bakış açısından anlayabiliriz. 

Ancak her iki tarafta samimi olmalıdır. Kardeşim diye saygısızlığı saygılı gibi göstermek, kardeşim yanlış anlamaz diye saygısızlık yapmak, ileride sorunlara yol açan sebepleri oluşturabilir. Saygı, bir duruş hali olarak her alanda varlıkların kendilerinde yaşatmaları gereken ve bu şekilde çok daha anlamlı bir hayatı yaşamayı algılayabilmesine neden olan oldukça olumlu ve yaşatılması gereken bir erdemdir. 

Yakın olmanın en önemli özelliği birbirlerine karşı hatalarını ve yanlışlarını söylemektir, bu O'nun iyiliği içindir, sen söylemez isen O bilemeyebilir ve saygılı olduğunu sanarak bir yanlışı uygulamaya devam eder. Bu yüzden kesinlikle yakınlar, alınmayarak bu konuda samimi bir şekilde saygısızlığın söz konusu olduğu davranışları belirtmelidirler ve bu şekilde ilişkiler çok daha yaşanılır hale gelir. Saygısızlık, karşı koltukta bacak bacak üstüne atan biri varken, O'nun karşısında bu durumdan rahatsız olan birinin olması sonrasında, bacak bacak üstüne atan kişinin yaptığı şey olarak ifade edilemez. Buradaki özel alan, bacak bacak üstüne atanın kendisindedir ve bunu dilediği gibi kullanır ve bu saygısızlık olmaz, kendi alanında, yani kendi bedeninde kendi kurallarını dilediği gibi kullanmaktadır ve kendi bedeni olacak kadar özele inmiş bir durumda uygulanan bir eylemi saygısızca bulmak, bunu saygısızca bulanın saygı anlayışının farklılıkları ile ilgili olarak açıklanabilir. Bacak bacak üstüne atan saygısız değildir, diğeri için bu saygısızlıktır, dolayısı ile saygısızlığı yaşatmamak için bu duruşunu düzeltebilir.

Kişiler kendi olmaları konusundaki istikrar ile ilgili olarak nerede bu gibi isteklerine uyup uymaması gerektiğini bilirler. Babası olduğu için bacağını indirir, onlarda adet böyledir, bu durum O'nu sarsmaz, başkalarında ise böyle bir adet hiç yoktur, böyle davranmak zorunda kalmaz, gibi saygılı olmakta kişiden kişiye göre değişen, genel olarak kişilerin kendi kurallarına ve özel alanlarındaki yaşamlarına uygun davranmaya çalışma erdemidir diyebiliriz. 

En iyi saygılı olma şekli karşıdakini biran önce tanımaktan geçer ve O'na göre nelerin saygısızlık geldiği ve gelmediği gibi bir çok durum anlaşılarak gereken şekilde davranışlar şekillendirilebilir. Varlıklar kendilerine saygı duyulmasını beklemek zorundadırlar ve bu şekilde başkalarına da saygı duymak zorunda olurlar. Kimse kimsenin varlıksal haklarını ve alanlarını, O'nun istemediği şekilde rahatsız edemez ve edilirse bu durum, olumsuz bir eylem şeklinde saygısızlık olarak tanımlanır. Saygı, içeriğindeki pozitif ve kıymetlendirici özellikleri ile varlıklar ve toplumlar için oldukça gerekli, sevgiyi tamamlayan erdemlerden bir diğeridir. Saygısızlık ise bunun tam tersi olarak varlıkların, alanların kendilerinde yasaklamaları gereken ve sevgiyi yok edici özellikleri ile olumsuz bir eylem olarak rahatsız edici ve düzensizliklere yol açıcı şekilde yaşatılır.