Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

24 Eylül 2022 Cumartesi

♫ Sinematik Müzik, Slow Hammers, The Mini Vandals, Cinematic Music, Cine...

Sevgi Bilgilerine Göre Alanları, Durumları, Oluşumları, Kavramları Filtre Etmekle İlgili Olarak Çalışan Erdemsel Özellik, Sevgi Bilgi Filtresi

Sevgi Bilgilerine Göre Alanları, Durumları, Oluşumları, Kavramları Filtre Etmekle İlgili Olarak Çalışan Erdemsel Özellik, Sevgi Bilgi Filtresi

İsminden anlaşılacağı gibi bu filtre, içeriğindeki anlamlara ters olan bilgi ve tecrübelerin varlıkların kesinlikle yaşamamasını, uygulamamasını, kendi varlıksal alanlarında bu filtreden geçmeyen bilgilerin bulunmamasını, eylem ve olayların yapılmamasını inceleyen, varlıklarında kontroller şeklinde uygulamasını yapabildiği bir bilgilerin ve tecrübelerin incelenmesi, filtre şeklinde arındırılmasını sağlayan uygulama çalışması yapan erdemsel özelliktir. Bu Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliğine inanıp yapılandırma sayesinde varlıksal alanlarınızda yer eder ancak aynı zamanda sizin de kontrollerinizi yapabileceğiniz özelliklerde olabilecek şekilde tanımlamaları yapılmıştır. Bu filtre, en çok yasaklarla ilgili uygulamaları yapmak çalışması içinde bulunmaktadır ve aynı zamanda erdemlerin yapısına ters olan bilgilerinde engellenmesini sağlamaktadır. 

Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliği, Erdemsel Bilgiler ve Olumsuz Eylemlerin Yasaklarından Oluşan Bilgi Filtresi Uygulaması, Yeni Erdemler

Varlığın Merkezsel Özelliklerini Yaşatan Duyusal Özelliği, Merkez Duyusal Özellik

Varlığın Merkezsel Özelliklerini Yaşatan Duyusal Özelliği, Merkez Duyusal Özellik

Duyularımız arasında öyle bir duyu vardır ki bu duyusal özellik, içeriğinde bütün duyuların çekirdek sayılabilecek merkez bilgisini bulundurup, aynı zamanda varlığın sahibi olan varlığı bu varlıksal oluşumda merkez, yönetici olduğunu ispatlar. Bu merkezlik duyusal özelliği bütün duyularla bağlantılı olarak onları yönetir, onların bilgi ve tecrübesi ile varlığı yönetir. Aynı zamanda yöneticilik ve merkezlik özelliği olan bu duyusal özelliğin gücü varlıksal bütün alanı sımsıkı birbirine bağlar, bir çekim kuvveti ile varlığın kendisine ait olan her şeyi bir arada tutar, varlığın iradesine bağlı olarak bu özelliği yaşatır. Bütün duyusal özelliklerinizin küre şeklinde olağan üstü enerjetik oluşumlar olduğunu ve onların merkezlerinde de duyuların içeriği ve görevi ile ilgili bilgilerinde olduğu başka bir küçük küre olduğunu düşünüp, bu merkezdeki küre duyusal bilgi alanlarının da merkezlik duyusal özelliğinin içindeki çekirdek duyu bilgilerine bağlı olarak çalıştığını, bütün duyuların kural, yaptırım ve bilgilerini aslında merkez duyusal özellikten aldığını düşünebilirsiniz. 

Merkez Duyusal Özellik, Merkez Duyu Nedir?, Varlığın Merkezi Olduğunu İfade Eden Duyusal Özelliği, Merkez Duyunun Felsefi Tanımı

23 Eylül 2022 Cuma

♫ Klasik Müzik, Dreams Become Real, Kevin MacLeod, Classical Music, Musi...

Varlıkların Kendilerinden, Kendi Alanlarından ve Oluşumlarından Sorumlu Olduğunu Açıklayan ve Yapılandıran Erdemsel Özellik

Varlıkların Kendilerinden, Kendi Alanlarından ve Oluşumlarından Sorumlu Olduğunu Açıklayan ve Yapılandıran Erdemsel Özellik

Varlıklar, bu dünya şartlarında yaşamaya başladığı andan sonra günümüze kadar varlıksal alanlarından bi haber yaşamak zorunda bırakılmıştır ve 6 tane duyu ile çaresiz insan olarak bir gerçeğe inandırılmıştır. Siz gerçekten duyularınızın altı tane olabileceğine ve zihninizde, varlıksal alanlarınızda, düşüncelerinizde bu kadar çok özellikli iken ve çevresini anlamlandırarak yaşamı tanımlayabilme gibi özellikleriniz de varken, hala inanabiliyor musunuz? Altı tane duyu ile ne yapabilirsiniz?

Yani duyu demek zorunda da değilsiniz, en azından ruhsal güçlerinizin çok özellikli olduğunu bilmelisiniz. Duyulardır aslında onların gerçek tanımlaması ancak insanlık bazı gerçeklere uzun zamandır sıkı sıkıya sarılarak yaşadığı için bunlardan kurtulması da çok kolay olmamaktadır. 

Varlıkların Kendi Alanlarında Kendilerini Tek Sorumlu Yapan Erdemsel Özelliği, Varlığın Merkezi Olmak Ne Demektir?, Varlığın Merkezi Olmanın Felsefi Tanımı

Yaratılış İçindeki Yok Olma Hallerini Yaşatan Alanlara Nasıl Davranılması Gerektiğini Açıklayan Erdemsel Özellik

Yaratılış İçindeki Yok Olma Hallerini Yaşatan Alanlara Nasıl Davranılması Gerektiğini Açıklayan Erdemsel Özellik

Bu erdemsel özellik, erdemsel ve duyusal bilgiler olarak bahsettiğimiz bütün iyi bilgilerin, içeriğindeki olumsuz eylemleri de yasaklayıcı olan erdemsel bilgilerin nasıl uygulanacağını açıklayarak bu uygulama yöntemi ile yaratılış içindeki bahsedilen halleri bu uygulamaya göre düzenlemeyi anlayacaksınız. Yani Yaratılışı tanımlayan 3 Hal isimli bilgide bahsedilen Yok Olma Hali yaşayan varlıklara bu bilgilerin uygulanması metodu farklıdır ancak sizin gibi var olma hali yaşayan varlıklar için bu bilgilerin uygulanması metodu farklıdır. Şöyle ki, yok olma hali yaşayan varlıklar aslında yok olmakla ilgili bir halin içindedirler ve onlar için yapılacak en iyi şey, hem kendileri, hem yaratılış hem de bizim için onları yok edebilmektir. Yani hiç bir şekilde var olmakla ilişkisi kalmayacak şekilde yaratılış içinden onu silmek, bitirmek gereklidir. Kendi kendilerine yok edici özellikleri zaten bunun ispatıdır ve onlar aslında bu yok oluşu yaşamamak için varlıkları birde obsede etmektedirler. 

İyi ve Erdemsel Bilgilerin, Olumsuz Eylemleri Yasaklayıcı Bilgilerin Uygulanması Metodunu Açıklayan Erdemsel Özelliği, Sevgi Bilgilerinin Obsedörler Üzerinde Uygulanması Metodları, Yasak Bilgileri ve Obsedörler Üzerinde Uygulama Yöntemleri

22 Eylül 2022 Perşembe

♫ Caz, Blues Müzik, Orange Sunset, Quincas Moreira, Jazz, Blues Music, J...

Varlıkların Var Olma Özelliklerini Kanıtlayan, Koruyan ve Sonsuzlaştıran Duyusal Özelliği, Vavasi

Varlıkların Var Olma Özelliklerini Kanıtlayan, Koruyan ve Sonsuzlaştıran Duyusal Özelliği, Vavasi

Varlıkların var olmasını kanıtlayan ve ne yapılırsa yapılsın ( varlık kendi istemediği sürece, obsede edilmediği ve bunu kabul etmediği sürece ) yok edilmesi söz konusu olmayan, buna göre kendisine hep bir var olma hali oluşturmak için varlığın varlıksal alanlarını kullanan, öncelikle varlığın kendi özü olacak şekilde, içeriğindeki bilgilerin sadece O'nu kullanan varlığın kendi bilgileri ve tecrübelerinden oluşan, bu duyusal özellik içinde varlık için kendileri ile ilgili bir arşiv kayıt tutma, bir eksiklik söz konusu olduğunda bilgi ve tecrübeleri buradan elde edebilme imkanını bulunduran, varlığın kendisini ifade eden anlamları taşıyan, varlığın var olması erdemini sağlam bir şekilde tutarak O'nun var olmasının garantisi şeklinde bir savunma ve koruma mekanizması halinde çalışan duyusal özelliğidir.

Ve vavasi duyusal özelliğinin içinde, varlığın en başından bu yana edindiği bütün bilgi ve tecrübeler kayıtlar şeklinde bulunur, diğer duyularında bir sorun olursa, bu bilgi ve tecrübeler vavasi duyusundan edinilir. 

Vavasi: Var Olma Özelliği Duyusal Özelliği, Var Olmak Nasıl Sağlanır?, Vavasi Nedir?, Var Olmayı Kanıtlayan ve Koruyan Duyusal Özellik

Sorunları Ortaya Çıkaran ve Hüznün ve Mutluluğun Güzel Göz Yaşlarını Temsil Eden Erdemsel Özellikler, Uyarıcı Üzülmek ve Güzel Ağlamak

Sorunları Ortaya Çıkaran ve Hüznün ve Mutluluğun Güzel Göz Yaşlarını Temsil Eden Erdemsel Özellikler, Uyarıcı Üzülmek ve Güzel Ağlamak

Üzülmek, sorunlu bir konu hakkında duyguları da kullanarak sadece soruna konsantre olma hali ile varlıksal canlılığı durdurma anıdır. Üzülürken varlıklar, genelde sıkıntılı bir hal içinde olurlar ve kendilerini üzen konuyu düşünürler sürekli. Bu konuda çareler aranmasını söz konusu yapar bu üzüntü durumu. Üzüntü durumu varken sorun hep aklında olur ve çare bulunmadığı sürece bu üzüntü hep kalır. Ve bu haliyle eğer üzücü bir olay yaşanırsa orada bir sorun vardır şeklinde sorunu algılamakla ilgili üzülmek konusu bu şekilde bir uyarıcı olarak yapılandırılır ancak kimseyi üzmek, üzüntüye sebep olmak, üzücülük ile ilgili kaynak olmak konuları kesinlikle yasaktır ve olumsuz eylemlerle ilgili bir durumdur. Biz, bu yasakları uyguladığımız halden farklı olarak, bir yerde üzülen varlıklar bulunursa orada bir sorun olduğunu anlamak ile ilgili uyarıcı üzüntü şeklinde bu durumu erdem olarak yapılandırarak kullanıyoruz. Ve üzüntüleri sadece bu açıdan ele alarak yorumlayıp, gereken çare olma çalışmalarını yapmalı, varlıkların üzüntülerini giderici olarak bir yardımlaşma içine girebilirsiniz. İşte bazı varlıkların dertlerini açıklayamaması sorunu üzerine de çare olabilecek bir durum olarak üzüntüler bu şekilde kullanılır. Erdem olarak gereken şekilde varlıksal alanlarınızda çalışır ve sevginin içindeki yerini alır.

Uyarıcı Üzülmek ve Güzel Ağlamak Erdemsel Özelliği, Uyarıcı Üzülmek Nedir?, Güzel Ağlamak Nedir?, Uyarıcı Üzülmenin ve Güzel Ağlamanın Felsefi Tanımı

21 Eylül 2022 Çarşamba

♫ Klasik Müzik, Victoria, Density & Time, Classical Music, Musique Class...

Yeniliklerin, Oluşumların ve Yaşamsal İmkanların Ortaya Çıkmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Üretkenlik

Yeniliklerin, Oluşumların ve Yaşamsal İmkanların Ortaya Çıkmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Üretkenlik

Üretkenlik, verimlilik olmayan bir şeyin ortaya çıkarılması durumu yada olan bir şeyden daha da fazla şeyler ortaya çıkarma halini, çalışmasını, uğraşını tanımlayan bir kavram olarak tanımlanır. Üretmek zaten faydalı hale getirmekle ortaya çıkmış bir varlıksal, bilgisel, oluşumsal, o yerin kendisinde olan özellik şeklinde de ifade edilebilen bir yetenek, anlayıştır. Çalışma isteğinin yeni bir şeyler ortaya çıkarmakla bağdaştırılarak gelişimi destekleyen, yenilikleri getiren, azim ve çaba ile de birlikte yol alan, çalışkanlığın bir sonucu olan bilinmeyenleri bildirmek, yepyeni bilgilerle tanışmak, farklı olanları deneyimlemek üretkenliğin bir sonucu olarak yaşatılır. Ve tabii ki her şey gibi sevgi uyumlu içerikleri üreten varlıkların ortaya çıkardığı sonuçlar yine aynı oranda sevgi uyumlu olacaktır ve bu uyum gözlenerek üretkenlik söz konusu edilmelidir. 

Üretkenlik, Verimlilik Erdemsel Özelliği, Üretkenlik ve Verimlilik Nedir?, Üretkenlik ve Verimliliğin Felsefi Tanımı

Yaşamı ve İlişkileri Pozitif Yönde Etkileyen ve Güçlendiren Erdemsel Özellik, Teşekkür Etmek

Yaşamı ve İlişkileri Pozitif Yönde Etkileyen ve Güçlendiren Erdemsel Özellik, Teşekkür Etmek

Teşekkür etmek, yapılan bir yardım, iyi bir iş, bir ince davranış, güzel bir söz sonrasında bunu yapan yerlere söylenen ve yaptığı şeyi karşılayacak ölçüde bundan memnun olduğunu ifade eden bir incelik sözüdür, memnun olma ifadesidir, yaptığı için minnettar olduğunu anlatmanın ve ilişkileri pozitif yönde etkileyici bir tavır alma halidir, sözlerle ifade edilerek teşekkür etmek şeklinde dile getirilir. Ve bu gibi sözler, toplum içinde birlik ve beraberlik sağlayıcı, saygıyı yaşatan, önemseyen bir cevap olarak kullanılır. Her hangi bir şekilde bu gibi olaylar yaşanınca teşekkür ederler ve bunu duyan diğer varlıklar, bundan mutlu olur ve yaptığı şeyi yapmış olmaktan dolayı sevinir. Teşekkür edilmesi, varlığın kendisini iyi hissetmesine neden olur, tabii ki samimi ve gerçek teşekkürlerdir bunlar. 

Teşekkür Etmek Erdemsel Özelliği, Teşekkür Etmek Nedir?, Teşekkür Nedir?, Teşekkür Etmenin Felsefi Tanımı

20 Eylül 2022 Salı

♫ Sinematik Müzik, A Whisper, ann annie , Cinematic Music, Cinematic son...

Güzelliğin, Bakımlılığın ve Sağlığın Erdemsel Özelliği, Temizlik

Güzelliğin, Bakımlılığın ve Sağlığın Erdemsel Özelliği, Temizlik

Temizlik, bir yerin, olayın, konunun, varlığın yada ilgili yerin düzenli, güzel, bakımlı, çekici, ferah, ve içinde bulunulduğu zaman diğer her şeye kolaylık, rahatlık ve mutluluk katan özellikleri olan bir yapılanma, oluşturma halidir, bir çalışmanın sonucu, bir çalışma şeklidir. 

Yaşam halinde her yer bu örnekle görüntüler ve mekanlar açısından temiz olmalıdır ve bu temizlik olağan hali olarak yaşanan bir durumdur. 

Aksi olan kirlilikler yaşam halinde bulunmamalı, bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Temizlikte iyilikle ilgili olarak bir düzen işi, kirlilikte olumsuzluklarla ilgili olarak bir düzensizlik işidir. 

Temizlik, Temiz Olmak Erdemsel Özelliği, Temizlik Nedir?, Temizliğin Felsefi Tanımı

Bir Düzenleme Çalışması Şeklinde ve İçeriğinde Bir Çok Erdemi Bulunduran Erdemsel Özellik, Tasarım

Bir Düzenleme Çalışması Şeklinde ve İçeriğinde Bir Çok Erdemi Bulunduran Erdemsel Özellik, Tasarım

Tasarlamak, dizayn etmek, düzensiz olanları bir düzene sokmak, onları güzellik bilgisi ve düzen ve geometa gibi ve daha bir çok duyusal ve erdemsel özelliklerin bilgileriyle ortaklaşa bir çalışma içine girerek yepyeni ve göze ve alana çok yakışan ve gereksinimleri karşılayan uygulamaların biçime girmiş hali olarak tanımlanır. Olmayan bir görüntülerden oluşan eşyaları, renkleri, görünen ve ilgili olunan alanları, kullanılan şeyleri, bir biçime sokmaya çalışmak sırasında ona kendinden de bilgiler eklemek yoluyla şeklini ve şemalini değiştirmek olayı tasarlamak anlamına gelir. 

Bu kendinden bilgi vermek, onun şekli hakkında nasıl olması gerektiğine karar vermek anlamına gelir ve bu şekilde kendi görüş ve anlayışlarınla, bilgiler bütünlüğü ve tecrübelerinle o yerleri, şeyleri, alanları, varlıkları, kendini, eşyaları tasarlayabilir ve bu durum varlığın kendisi olma bilgisi ile uyuşan bir durum olduğu için, her varlık zamanı gelince tasarım bilgisini edinmek isteyecektir ve bunun yaşamın zorunlu özelliği olduğunu anlayacaktır. 

Tasarım Erdemsel Özelliği, Tasarım Nedir?, Tasarım'ın Felsefi Tanımı

19 Eylül 2022 Pazartesi

♫ Klasik Müzik, Wistful Harp, Andrew Huang, Classical Music, Musique Cla...

Tatlar Yoluyla Bilgiyi Edinmenin Duyusal Özelliği, Tat

Tatlar Yoluyla Bilgiyi Edinmenin Duyusal Özelliği, Tat

Tat almak, varlığın bilgiyi çeşitli özellikteki ve bu çeşitlilikte olan özelliklerin sadece kendisine ait tarzı şeklindeki oluşumlarını bir inceleme, deneyimleyerek niteliğini ortaya çıkarma durumu gibi yaşayarak elde ettiği bilginin niteliği ile ilgili açıklamalar yapması ve bu durumunda diğer duyusal özellikler gibi kendisine özel olması, tat alma özelliği ile ilgili olarak gıdalar denilen tatların bütünleştiği araçlar, tatlı, ekşi, tuzlu gibi bir çok çeşitle ifade edilen tatların yorumlanmasını sağlayan duyusal özelliktir.

Tat Duyusal Özelliği, Tat Almak Nedir?, Tat Nasıl Bir Duyudur?, Tat Almanın Felsefi Tanımı

Yaşamı ve Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemler Bütünlüğü, Vil İssev

Yaşamı ve Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemler Bütünlüğü, Vil İssev

Şirinlik, sempatiklik, cana yakınlık ve sevecenlik hepsi aynı anlamlar gibi de kullanılan benzer ifadelerdir. 

Şirinlik Nedir?

Şirinlik, şirin olmak daha çok zararsızlık ve sevimliliğin, birde çekici bir masumiyetin içinde bulunduğu, ne yapsa iyi niyetindendir şeklinde tanımlamaların yapılabileceği davranış biçimidir. 

Sempatiklik Nedir?

Sempatiklik, davranışların varlıklara çekici gelmesi, davranışlardan varlıkların hoşnut olması durumudur ve böyle davranmayı bilen varlıkların bu tavırları sempatik olarak adlandırılır. 

Cana Yakınlık Nedir?

Cana yakınlık, bütün varlıklar ile aynı yaşam halini paylaşmanın ve aynı toplumda olmanın ve hepimizin insan olması gibi benzer bir çok durumdan dolayı birbirimize bağlı ve ihtiyaç duyduğumuz gerçeğini hiç aklından çıkarmayarak varlıklara bu bilginin etkisi ile davranma durumu, cana yakınlığı ortaya çıkarır. 

Vil İssev Erdemsel Özelliği, Şirinlik, Sempatiklik, Cana Yakınlık ve Sevecenlik Erdemleri Bütünlüğü, Vil İssev Nedir? Vil İssev'in Felsefi Tanımı

18 Eylül 2022 Pazar

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Neither Sweat Nor Tears, Dan Bodan, Chill, ...

Bilinmeyen Yanlışlıkların, Hataların Ortaya Çıkarılarak Düzeltilmesini Sağlayan Erdemsel Özellik, Şikayet

Bilinmeyen Yanlışlıkların, Hataların Ortaya Çıkarılarak Düzeltilmesini Sağlayan Erdemsel Özellik, Şikayet

Şikayet, bir konuda anlaşılan yanlışlığın konu ile ilgili olan alana bildirilmesi, düzeltilmesinin istenilmesi durumu ve bu haliyle oldukça faydalı olan ve konu ile ilgili olmayanların o konu hakkında bir çalışma içinde bulunmasına neden olan ve ilgili alana yardımlarının dokunulması gibi bir faydayı da sağlayan davranış biçimidir.

Herkes kendi görüş alanına göre bildiği ve gördüğü yanlışlıkları, bunların düzeltilmesi şeklinde bir bildirim ile ilgili alana bildirmek şeklinde bir pozitif uygulamayı kendisine görev edinerek hem yanlışlığın düzeltilmesini sağlarlar hem de yaşam halinin yapısına dair katkıda bulunurlar. Şikayetler oldukça fayda sağlayan ve herkesin kendi anladığı kadarı ile ettiği yardımlardır. 

Şikayet Erdemsel Özelliği, Şikayet Nedir?, Şikayetin Felsefi Tanımı

Yaşama Anlam ve Değer Katan Sanatsal İletişim Yöntemi, Şiirsel ve Edebi Anlatımlar

Yaşama Anlam ve Değer Katan Sanatsal İletişim Yöntemi, Şiirsel ve Edebi Anlatımlar

Şiir, bir konunun yazıyla ve cümleler arasında kafiyeler ve uyumun son derece muazzam bir şekilde kullanılarak konuların, olayların, açıklamaların anlatılması çalışmasıdır. Bu şekilde anlatımlarla etkileme durumu çok daha fazla olur ancak bunun bir yeri ve zamanı olması şeklinde bir durumda vardır. Çünkü şiirsel yazılar ve anlatımlar oldukça etkileyici bir özellik olarak, uygulandığı sırada içerikten çok kelimelerin ve cümlelerin güzelliği, uyumu, ifade ediliş hali etkilerde bulunur ve bu durum her zaman kullanılmak istenmeyebilir. Şiirsel anlatım, kendisine özel durumlarda ortaya çıkarılması şeklinde kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. 

Ancak bunun kullanılması anları da yaşanan hallerdendir ve yazıları, anlatımları güzelleştiren, kendince bambaşka bir etki alanı ile ortaya çıkaran anlatımlardır. Edebi anlatımlarda buna benzer özelliklerdedir ve bu anlatım çeşidinin içinde de uyum, güzel ve hoş gelecek şekilde anlatma yolu vardır. 

Yani açıklama yapılan konu ilgili olan alana O'nun beğeneceği şekilde, hiç bir rahatsızlık söz konusu olmadan, güzel düşünceler içine girerek konuyu algılaması sağlanarak yapılan anlatımlardır edebi anlatımlar. Şiirde kafiye ve bir ritim vardır ve edebi anlatımlarda daha çok masalsı hayallere kapılarak gerçekleri anlama durumu vardır. 

Şiirsel ve Edebi Anlatım Erdemsel Özelliği, Şiir Nedir?, Edebi Anlatım Nedir?, Şiirsel ve Edebi Anlatımın Felsefi Tanımı