Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

22 Haziran 2022 Çarşamba

Kontrol ve Denetleme Erdemsel Özelliği, Kontrol Nedir?, Denetleme Nedir?, Kontrol ve Denetlemenin Felsefi Tanımı

Kontrol ve Denetleme Erdemsel Özelliği, Kontrol Nedir? Denetleme Nedir? Kontrol ve Denetlemenin Felsefi Tanımı

Kontrol, bir durumun, olayın, çalışmanın yeniden içeriği ile ilgili olarak çalışmasını, yapısını, içeriğini incelemek, bir sorun olup olmadığını anlamaya çalışma uygulamasıdır. Kontrol ederken varlıklar ne niyetle bunu yapıyorsa kontrolün amacı da o olur. Varlıkların yaşamdaki önem verdiği her konuda kullanılabileceği gibi bizler için şu aşamada önemli olan varlıksal alanlarımız, bilgilerimiz, erdemlerimiz, yasaklarımız ve bunlara uygun davranan bizlerdir. Bu durumun sürekli kontrol altında tutulması söz konusu olmalıdır ve bu erdemsel özellik, bu konuda varlıklara gereken şekilde yardımcı olur. 

Denetlemek ise kontrol ederken aynı zamanda hatalar aramak anlamına gelir ve bu iki özellik oldukça önemli şekilde kullanılır. Varlıksal alanlarımızla ilgili olan her çalışma mutlaka denetleme ve kontrol özelliği ile yeniden gözlenmelidir, denetlenmelidir, ancak bu şekilde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir, bu şekilde daha güvenli ve sağlıklı olarak varlıksal alanlarımıza sahip çıkabiliriz. Bir hata, bazen o anın durumuna göre kendisini göstermeyebilir ve kontrol ve denetleme sayesinde bu hatayı sonraki seferlerde görebilme imkanımız olur. 

Hem ilgili konuların, her an ortaya çıkan yeni bilgiler ile kontrol edilmesi, denetlenmesi söz konusu olur ve yeni bilgiler ile eski çalışmalar kesinlikle kontrol ve denetleme içinde olmalıdır ve bu şekilde istikrarlı bir şekilde başarılı sonuçlar elde edilebilir. Yarın öğrendiklerin yeni bilgiler olurlar ve bugün uyguladıkların yarının bilgisi ile kontrol ve denetleme içinde tutularak, birde o bilgilerle gereken incelemeler yapılır.

Her çalışma mutlaka kontrolden ve ardından denetlemeden, belirli aralıklarla geçmelidir ve varlıksal alanlarımızdaki bütün oluşumların merkezi olan siz, her an kendinizi yani varlıksal alanlarınızı kontrol ve denetleme halinde tutmalısınız. Dünya şartlarındayken varlıksal alanlarınızın durumu inançlarınız, uyguladığınız bilgileriniz, erdemsel özellikleriniz, duyularınız ve zihinsel alanlarınızdaki oluşumlarınız, düşüncelerinizdir, varlıksal alanlarınızla temas etme, yönlendirme mekanizmalarıdır bunlar ve sizler dünyadayken bu özelliklerinizi kontrol ve denetleme altında tutarak, yani sevgiye uyumlu hale getirerek varlıksal alanlarınız için gereken faydayı sağlamış olursunuz. 

Şu zamana kadar insanlık, kendisi ile ilgili oldukça fazla kontrolsüz ve kendi varlığını denetlemediği bir süreçten geçmiştir ve artık her düşündüğü şeyi bile neden düşündüğünü araştıracak, o düşüncenin kaynağını bulup kendisini her haliyle bilme ve anlama halinde yaşamalara başlayacaktır. 

Bunlar ilk başta zor gelse de zamanla artık çok kolay uygulamalar olarak kullanacaksınız. Size ait olan düşünceler ve olmayan düşünceler şeklinde zihinsel alanınızı, size ait olan inançlar ve olmayanlar şeklinde çevrenizi, varlığınıza temas eden bütün alanları kontrol ve denetlemelerden geçirerek sevgiye uyumlu hale getirmelisiniz.

Yaşamınız, hayatınız oyuncak değildir ve eğer siz kendinizin kıymetini bilmezseniz, başkaları sizin kıymetinizi anlamış durumdadırlar ve onlar için zaten çok kıymetli olarak, sizin bu kendinizi bilmeme halleriniz fırsat olacak şekilde başkaları tarafından tanımlanabilir ve geçmişte zaten tanımlanmıştı da. Şunu düşünün: Bütün özelliklerinizle siz bir varlıksınız, ve sizin dışınızda birde varoluş, yaratılış var. Yaratılış tek bir birey, sizi tek bir birey olarak ele alırsak, siz sizin dışınızdaki her şeye bu şekilde bakarak bir anlama, bilme, öğrenme zorunluluğunuzun olduğu ve tek olan yaratılışın kendi kendine oluşumlar meydana getiren bilinçsiz bir sonsuzluk olduğunu da düşünürseniz, siz kendinize bakmak, kendinizi korumak, çevrenizi tanımak, anlamak, bu varoluş içinde bir birey, varlık olarak yerinizi tanımlamak, adınızı koymak zorundasınız. Yaratılış varlıkların tanımlamasına, anlam getirmesine muhtaç bir oluşumdur ve bunu yapmak durumunda olanlar sizlersiniz. Dolayısı ile kendi konumunuzun ciddiyetine vararak, kendinizi bilme, tanıma, evrensel bir varlık olarak yapılması gerekenleri yapmak halinde olmalısınız. Nitekim sevgi varlığı olmak çalışmaları da bizzat bu uygulamaları yapmakla ilgili bir çalışmadır.

Bu dünyanın bizleri bunları düşünmekten alı koyan düşünsel alanlarına daha fazla kapılmadan gerçekleri anladıktan sonra kendinizi bilmek, kıymetinizi anlamak şeklinde bir bilgiyle, gerekenleri yapmalısınız. İşte kontrol ve denetleme erdemsel özelliği de, varlıkların kendileri için önemli olan konuları kontrol etmeyi ve denetlemeyi gerekli kılan ve varlıksal alanlarınızda yapılandırdığınızda gereken konularda bu uyarıları hatırlatarak kontrol ve denetleme yapılmasını sağlayan ve sevgiyi tamamlayan erdemlerden bir diğeridir.