Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

18 Haziran 2022 Cumartesi

Felsefe Nedir? Felsefe Nasıl Kullanılır? Felsefenin Felsefi Tanımı

Felsefe Nedir? Felsefe Nasıl Kullanılır? Felsefenin Felsefi Tanımı

Felsefe kısaca, bir olayın, konunun, bilginin nedenlerini ve var olma amaçlarını araştırmakla ilgili olan yetenek, özellik, düşünsel beceri sağlayan bir erdemdir. Yaşamda bir çok olayın oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır, bilgilerin ardındaki nedenler ortaya çıkarılır. Bir şeyin nedeni, o nedeni bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk nedenlerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma ve düşünme şeklidir felsefe.

Nedensellik üzerine dayalı bakış açısı ile yaşamı, hayatı yorumlama metodu, bilinmeyen konuları aydınlatan düşünme tarzıdır ve gerçekleri öğrenebilmenin bir yolu olarak felsefe kullanılır. Gizli gerçekleri açığa çıkarır, bunun en açık yolu da ilgili olayın içindeki her konunun, durumun, bilginin nedenlerini araştırmaktır. Her neden kendisine ait bir anlamı ifade eder ve felsefe ile bu anlamlar ortaya çıkarılır. Bulunan nedenlerinde sebepler sonuçlar açısından bir akla ve mantığa uygun gelmesi durumunun da söz konusu olması gerekmektedir. Sadece nedenler düşünülerek yapılan çalışma değildir felsefe, bunun içine araştırma, inceleme, bütün bilgisel imkanlarını kontrol etme, olayın başka etki kaynaklarını ortaya çıkarma, olay ile ilgili olan konuları anlamak ve benzeri kavramların toplamı ile düşünebilme ve bunların birliğinden oluşan sonuçlarla bir karara varabilme durumudur felsefe.

Felsefenin olmadığı bir zihinsel alan durağandır, sebepleri ve sonuçları algılayamaz. Ve kullanıldıkça bir verimliliğin ortaya çıktığı felsefe erdeminde, zamanla çok daha çabuk düşünerek tüm bu yorumlar kolayca ve hızlıca yapılabilir. Bilgilerin kendisindeki gizleri, açıklamaları gerekli ise bir doktrin şeklinde ortaya çıkaran başka bir doktrindir felsefe. Felsefi görüşler, felsefi çalışmalar, felsefi bakışlar hep bu şekilde soruların ve araştırmaların söz konusu olduğu çalışmalardır.

Bir oluşumun yada varlığın çevresinde olan olayların neden var olduğunu bilmemesi durumu, onun her an bir sorunla karşılaşabileceği anlamını doğurur ve bu durum hiç akla ve hayale gelmeyen sorunları ortaya çıkarma özelliklidir. Dolayısıyla felsefe ile varlıkların ve oluşumların çevresindeki nedenleri ve gerçekleri ortaya çıkarabiliriz ve bir çok sorundan bu şekilde kurtulabiliriz. Aynı zamanda başka bir şekilde felsefe, ilgisi olmayan başka bir konuyu araştırırken bambaşka bir konuda sorunların ve cevapların ortaya çıkması şeklinde de kendi erdemsel özelliğini yaşatır. Yaratılış içinde her şeyde nedenlerin söz konusu olmadığı durumlarda vardır ve bu durumlarda bilinerek felsefe ile çok daha etkili bir yorumlama imkanına kavuşulur. Felsefe, öncesini ve sonrasını anlayabilmek adına gösterilen bir bilgi edinme halidir.

Felsefe için bilgiler arasında bir karıştırıcı ve sonrasında ortaya bu karışımdan yeni yeni güzelliklerde bilgiler ortaya çıkarıcı etkisinin olduğunu ve bu yolla varlıkların hayatlarına faydası olabilecek yorumları, durumları, olayları kattığını söyleyebilir ve bilginin neden ve sonuçlara dayalı bir açıklama halidir diyebiliriz son olarak.

Ve bu çok güzel anlamı ile varlıklar ve zihinsel alanları için çok gerekli olan felsefe erdemi, sevgiyi tamamlayan bir diğer insani erdemlerden biri olarak bulunur. Felsefe bilen zihinler, neden sevmeleri gerektiğini ve kötüye nasıl davranılması gerektiğini ve bunları neden yaptığını bilirler. Bu erdemi kendilerinde yaşatan zihinler, nedenini bilmedikleri şeyleri yapmaması ile bilinirler...