Duyusal özellik olduğunu kulak, burun, göz gibi organlara bağlı olan duyma, koklama ve görme duyusal özellikleri gibi kendisinin de cinsel organlara bağlı olmasıyla kolaylıkla anlayabiliriz, cinselliğin duyu olduğu çok belirgin ve net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

18 Haziran 2022 Cumartesi

Merhamet Nedir? Şefkat Nedir? Merhametli ve Şefkatli Davranmak Nasıl Olur?

Merhamet Nedir? Şefkat Nedir? Merhametli ve Şefkatli Davranmak Nasıl Olur?

Merhamet, bir varlığın başka bir varlığa, canlıya yaşanan olumsuzluklar sonrasında gösterdiği ileri derecede affedicilik ve bağışlama durumudur. Yaşanan olumsuzluklarla ilgili kusurların ve hataların affedilerek, önemli olanın bir olmak, var olmak olduğunu hatırlatan ve herkesin hatalar yapabileceğini ve bunların yeniden tekrar edilmemesi gerektiğini bilerek, yaşanan olumsuzluğun aradaki bağı koparmasına izin vermeden takınılan davranış biçimidir. Yaşanan hata ve olumsuz durumlar nedeni ile kendisini olumsuz hissetmemek ve karşıdakini de olumsuz bir şekilde etkilememek için yaşatılan samimi, içten, bağışlayıcı, birleştirici, affedici insani ve varlıksal erdemlerden bir diğeridir. Şefkat ise merhametin çok daha sevecen bir tavırla yaşatılması durumudur. Birbirlerine çok benzeyen bu iki insani erdemin içinde affedicilik, yardımlaşma, sevecenlik, samimiyet gibi başka insani erdemlerde bulunmaktadır ve merhametin kullanılması gibi birde olumsuz bir davranış biçimi vardır. Bu yüzden akıl ve mantık süzgecinden geçen merhamet ve şefkat, çok daha faydalı sonuçlar verir. 

Aynı yanlışı, sonuçlarını ve nedenlerini bilerek sürekli yapan bir varlığa aynı şekilde sürekli olarak merhamet, şefkat göstermek, O varlığın bu yanlışı yapmaması adına verilmesi gereken dersine engel olabilir ve bu tamamen varlıkların kendi bakış açısına ve algılama yeteneğine göre düzenlenmesi gereken bir davranış biçimi olur. Merhamet, şefkat içeriğindeki affedicilik ve samimiyet ile aslında ders verici özellikler taşımaktadır ancak algılanması ile ilgili sorunlar çıkabilmektedir. Bu yüzden merhameti içinde yaşatan varlıklar, kime, neye, hangi duruma göre, neden ve niçin merhamet ve şefkat göstermesi ve göstermemesi gerektiğini bilerek ve bu konuda samimi bir yaklaşımla kendisini de eleştirerek, çok daha verimli sonuçlar alabilirler.  Annelerin çocuklarına karşı davranışları, bu konuyla ilgili en iyi örneklerden biridir. ( İstisnalar dışında ) 

Ve içeriğindeki bu güzel anlamları ile merhamet ve şefkat, sevgiyi tamamlayan diğer insani erdemlerden olurlar.