Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

28 Haziran 2022 Salı

Varlıkların Kendi Alanlarında Kendilerini Tek Sorumlu Yapan Erdemsel Özelliği, Varlığın Merkezi Olmak Ne Demektir?, Varlığın Merkezi Olmanın Felsefi Tanımı

Varlıkların Kendi Alanlarında Kendilerini Tek Sorumlu Yapan Erdemsel Özelliği, Varlığın Merkezi Olmak Ne Demektir?, Varlığın Merkezi Olmanın Felsefi Tanımı

Varlıklar, bu dünya şartlarında yaşamaya başladığı andan sonra günümüze kadar varlıksal alanlarından bi haber yaşamak zorunda bırakılmıştır ve 6 tane duyu ile çaresiz insan olarak bir gerçeğe inandırılmıştır. Siz gerçekten duyularınızın altı tane olabileceğine ve zihninizde, varlıksal alanlarınızda, düşüncelerinizde bu kadar çok özellikli iken ve çevresini anlamlandırarak yaşamı tanımlayabilme gibi özellikleriniz de varken, hala inanabiliyor musunuz? Altı tane duyu ile ne yapabilirsiniz?

Yani duyu demek zorunda da değilsiniz, en azından ruhsal güçlerinizin çok özellikli olduğunu bilmelisiniz. Duyulardır aslında onların gerçek tanımlaması ancak insanlık bazı gerçeklere uzun zamandır sıkı sıkıya sarılarak yaşadığı için bunlardan kurtulması da çok kolay olmamaktadır. 

Önemli olan bilgiyi edindiğin zamanda yeni bilgi ve eski bilgiler arasında bir mukayese yaparak hangisinin günün şartlarına göre sana daha çok faydalı olduğunu ortaya çıkarmak ve sonrasında sana zarar veren ve gelişimine destek olmayan, akıl ve mantık ve düşünsel bir çok yeteneğin onaylamadığı bilgileri elemen olacaktır. Eğer yeni bilgileri deneyimleyemeyecek ve kendince onların gerçekler yada doğrular olduğunu anlaman konusunda yetersizliklerin varsa, bu yöntem işine yarayabilir. 

Atadan kalma, yüz yıllardır süregelen, hep böyleydi, herkes buna inanıyor ama gibi çaresiz ve anlamsızlık ötesi cevaplarla varlıksal alanlarınızı ve kendinizi yapılandırmak konusunda zaten başarılı olamazsınız. Bu sebeple, yeni bilgilerle ilgili yukarıda bahsedilen denetim ve gözlem çalışmasını yaparak kendinize kabul edip etmeme konusunu ortaya çıkarabilirsiniz.

İşte bu şekilde kendi özelliklerinden bi haber yaşayan varlıklar olarak bizler üzerinde oynanan oyunlardan biride, kendi varlıksal alanlarımızın merkezi olan bizleri, varlıksal alanlarımızın merkezi olduğumuz bilgisinden çıkarmaya çalışmalarıdır. 

Yani duyularımız ve enerjilerimiz ile, bilgi ve tecrübelerimiz ile çevrili ve dolu olan varlıksal alanlarımızın içerisini işgal etmiş olan obsedör tesirler, yıllardır varlıksal alanlarımıza merkez olan varlığın bizler olmadığını, bu varlıksal alanının merkezinin olmadığını, merkezden gelen iradi bilgi ve yaptırımlara uyulmaması gerektiğini bildiren ve aşılamaya çalışan bilgilerle doludur ve bizleri merkezlik özelliğinden çıkararak bütün varlıksal alanlarımızı başı boş bırakmak ve onları elde etmeye çalışmaktadırlar. Kendi olmayan ve başkalarının yönlendirmeleri ile yaşamaya, baskılarla yaşatılmaya çalışan insanlık bunun örneğidir. Ancak bu uğraşmaları ile elde edebilecekleri bir sonuç değildir, yine de yapalım belki olur aptallığı ile içine girdikleri bir çalışmadır. 

Çünkü, merkez olarak varlık şeklinde bütün varlıksal alanlarımızı bir arada tutan ve bizi temsil eden merkez duyusal özelliğimizin en derin alanlarında, sadece merkez varlıklarda olan bir enerjetik güç, tek ve eşi benzeri olmayan yapılanma, içerisindeki bilgisi ile bizimle bütün olmuş şekilde bulunmaktadır ve bu merkezliği ifade eden özellikleri ile bütün varlıklarda bir tane olur ve buda merkez olan varlığın kendisini yaşattığı, ifade ettiği alanları onaylamaktadır sadece. Yani bu güç, şuan sizinle dünya yaşamına bakıyor, yaşıyor. Yani sizin özünüzdür bu... Bunu yapmaları için bu özelliği yok etmeleri gerekmektedir ve bunun içinde daha öncede denildiği gibi obsede edinilmesi gerekir. Obsede olmadan, onlar hiç bir şey yapamazlar, yapsalardı zaten böyle bir dünyaya gelmezdik, orada yaparlardı. İşte bu erdemsel özellik, zaten merkez duyusal özelliğimizin de bulunarak kendince bu etkileri sağlaması gibi kendi içeriğinde bilgilerce varlıksal alanlarımızda bizlerin kendi alanlarımızda tek sorumlu olan merkez varlık olarak bulunduğumuzu bildiren ve buna karşı olan bütün oluşum ve obsedör bilgi ve tesirleri yok eden özellikleri ile gereken şekilde çalışır. 

Bu bilgi, sizi varlığınızın yöneticisi, merkezi olarak yeniden onaylayarak kesinlikle bu konumdan ayrılamayacağınızın garantisi şeklinde bütün varlıksal özelliklerinize bu haberi verir, bilgisini yaşatır. Sizler, varlıksal alanlarınızın tek sahibi olan üstün özellikli varlıklarsınız ve bunları olması gerektiği gibi kullanarak yaşamak en doğal hakkınızdır ve bu kullanımın en güvenli ve sağlıklı hali, sevgiyle uyumlu olan varlıksal alanlarınızın yapılanmasıdır. Bu şekilde bir yapılanma sayesinde artık sorunsuz ve istediğiniz gibi yaşama imkanları bulabileceksiniz. Bu bilgi, içeriğindeki anlamlı, güven verici ve temizleyici özellikleri ile varlıksal alanlarınızda ve sevgiyi tamamlayan erdemler arasında bulunarak gereken şekilde çalışır. Bir varlık olan, bir iradesi olan ve duyuları ile yaşayan bütün varlıkların kendisini kendi varlıksal alanında sorumlu yapan erdemsel özelliktir. Kendisinin ve varlıksal alanın sorumluluğu sadece kendisindedir.