Duyusal özellik olduğunu kulak, burun, göz gibi organlara bağlı olan duyma, koklama ve görme duyusal özellikleri gibi kendisinin de cinsel organlara bağlı olmasıyla kolaylıkla anlayabiliriz, cinselliğin duyu olduğu çok belirgin ve net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

20 Haziran 2022 Pazartesi

Gülmek ve Güldürmek Erdemsel Özelliği, Gülmek Nedir?, Güldürmek Nedir?, Gülmek ve Güldürmenin Felsefi Tanımı

Gülmek ve Güldürmek Erdemsel Özelliği, Gülmek Nedir?, Güldürmek Nedir?, Gülmek ve Güldürmenin Felsefi Tanımı

Gülmek, komik olan bir durum sonrasında varlıktan ortaya çıkan rahatlatıcı bir reaksiyondur ve niteliği ile ilgili oldukça iyi hissettirmektedir. Komiklik ise bu olayın eğlenceli ve kişiden kişiye göre değişen şekilde şaşkınlık ve ilginçlik konularının bir reaksiyon yaratacak davranışlarla sergilenmesi sırasında ortaya çıkan anlamsal bir kavramıdır ve bu davranışları gören, izleyen oluşumlar ve varlıklar, yine kişiden kişiye göre değişen tarzları ile gülmek denilen durumu yaşarlar. Bütün varlıkların kendi olmak duyusunun içerisindeki bilgilere göre gülmek ve güldürmek konuları değişmektedir ve bunlara göre kendisine komik gelen durumlara gülmektedirler. Sevgiyle uyumlu olan komikler tabii ki varlıklar için en iyi gülme fırsatı sağlamaktadır. 

Yoksa dünya şartlarında varlıkların birbirlerini aşağılamasına gülmek gibi, birbirlerine argo konuşmasına gülmek gibi komiklikler olumsuz eylemleri de içerisine katmıştır. Bunlara gülmek aynı zamanda bu eylemlerin kendisi ile temas edilmesini sağlamaktadır ve varlıklar bu konuda dikkat etmelidirler. Güldüklerinizi kabul etmek gibi bir yanlışın içine girmemelisiniz. 

Mesela yolda giderken önünüzde birinin ayağı kaydı ve yere düştü, bu durum size komik gelebilir ancak O'na yardım etmemenizi ve O'nu rencide edecek şekilde gülmenizi sağlayacak şekilde bir davranış sergilememelisiniz. 

Aynı zamanda başkalarını rencide etmek için gülmek konusu tamamen başka bir eylemdir, bu gülmeler argonun içine giren, varlıkları küçük düşürmek için yapılan eylemlerdir. Bahsettiğimiz gülmek bu olumsuz eylemlerle ilgili olanları değildir. 

Gülmek, kimilerine göre bir ses çıkarma olayı ile de eğlendiğini ifade etme durumudur. Eğlenceli bir sestir bu, mesela: ha, ha, ha... gibi...  Ve oldukça faydalı bir özelliktir. Güldükçe varlıklar kendilerini iyi hisseder, gülmek bir olumsuzluk söz konusu olduğunda olayı hemen olumluya yönlendirir, ortamdakileri pozitif düşünmeye çağırır ve gülümseyen bir varlığın her zaman izlenimleri daha iyi olacaktır. Gülümsemek, mutlu, iyi, keyfinde olduğunu ifade ederken, asık suratlılık olan zıddı bir sorun olduğunu ifade eder. Dolayısı ile yaşam halindeki herkes gülümseyerek davranmayı ve yaşamayı kendilerine alışkanlık edinmelidirler ve bu gülümseme, sevgi anlamları ile dolu olan bir davranış biçimidir. Umut vericidir, ilişkileri düzenleyicidir, keyif ve mutluluk verir, hayatı yaşanılır kılan özelliklerdedir. 

Yaşam hallerimizle var olduğumuz için mutlu olduğumuzu ifade eden davranışlarımızdan biridir gülümseme... Bizi biz yapan şeylere sahip olduğumuz için sevinirken, güzellikleri düşünürken gösterdiğimiz pozitif reaksiyondur gülümseme. Aynı gülümseme, kahkahadan farklı olarak normal bir davranış şeklidir de. Kahkaha, gülmenin çok daha fazla reaksiyonla yapılanıdır, yani çok eğlenmiştir ve etkisi uzun sürmüştür. Bu hallerin gülmek erdeminin içerisinde oluşan kahkaha tanımı ile adlandırılmasını yapabiliriz. 

Bu örneklerle gülmek iyi ve sevgi ile ilgili olan bir erdemdir şeklinde tanımlanır. Varlıklara kendilerini iyi hissettiren gülmektir, birde güldürmek daha da güzel bir erdem olarak başkalarına kendisini iyi hissettirmek için komiklerin yapılmasıdır diyebiliriz. 

Tabi her zaman gülümseyerek var olmak gerekirken, gülmek ve güldürmek konuları da yeri ve zamanı olan duygusal durumlar olarak bulunur. Çok ciddi ve  hayati önem taşıyan işler söz konusu iken bir espri patlatmak, yersiz ve zamansız olabilir, zaten kimsede gülebilecek adaptasyon bulamaz, ama bu işleri bile gülümseyerek yapmalıyız, çünkü işler önemli olsa bile gülümsemek moral kaynağı olarak doğru düşünmeyi desteklemektedir. Bu bahsedilen tanım sahte ve zorunlu bir şekilde yapılan gülmek ve gülümsemek değildir, bunu yapmak samimi, içten ve gerekli olarak bir varlıksal hal şeklinde yaşanır. 

Ve gülmek ve güldürmek erdemi bir varlıkta erdem şeklinde bulunmaktadır ve diğer bir çok varlıkta ise, özellikle komedyenlerde mesela, duyu olarak yapılanmıştır ve onlar ne yaparsa yapsın güldürmek gibi harika özelliklere kavuşmuşlardır. Bu güzel ve faydalı, yaşamı renklendiren, hayatı yaşanılır kılan gülmek ve güldürmek erdemleri sevginin içerisindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Gülümseyerek davranmayı, yaşamayı sürekli uygulayan varlıklar zamanla bunun ne kadar faydalı bir erdem olduğunu anlarlar, gülmek ve güldürmek erdemlerinin kendilerine faydası olduğu gibi çevrelerine de faydası olur. :)