Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

22 Haziran 2022 Çarşamba

Sağduyu Erdemsel Özelliği, Sağduyu Nedir?, Sağduyu'nun Felsefi Tanımı

Sağduyu Erdemsel Özelliği, Sağduyu Nedir?, Sağduyu'nun Felsefi Tanımı

Sağduyu, iyi bilgilere yani sevginin içindeki bilgilere uyumlu olarak yaşamaya çalışma çabası, uğraşıdır. İyilikler söz konusu olduğunda özellikle ilgili olma halidir. Yaşam halinde bu bilgilerin ellerinden geldiğince yaşatılması sonrasında davranışlara yansıyan sonuçlar sağduyulu davranmak anlamına gelir. Yani erdemler ve yasaklar ile ilgili olan konularda alakalı davranmak, ilgili olmak anlamına gelir. Aynı zamanda sevgi varlığı olmaya çalışmak ve öğrenme çabaları da sağduyulu olmak anlamına da gelen bir davranışı ifade etmektedir. Sağduyu denildiği zaman sevgiye uygun davranışlar göstermeye çalışılıyor şeklinde bir tanım yapılabilir. 

Yapabildiği kadarı ile, elinden geleni kadarı ile. Herkesin bu konuda edindiği bilgiler ve tecrübelerle  kendi yaşam tecrübeleri olarak kendilerine mal olmuş erdemlerin uygulanması hali sağduyulu davranmayı ortaya çıkarır. Erdemlerin uygulanması sağduyulu olmayı gerektirir.

Sağduyulu davranışlar, istekler, çalışmalar sevgi varlığı olma yolundaki varlıklara çalışmaları adına yardımcı olacaktır ve sağduyulu davranmak bir uygulama halini de tanımlayan özelliklerdedir. Sevginin içeriğindeki bilgilerin tecrübe edilmesi durumu da sağduyulu bir davranış olarak algılanır.. Sağduyulu çalışmalar, iletişimler, hareketler, söylemler her zaman devam edecektir, nitekim sevginin içeriğindeki bütün bilgiler sağduyulu davranmayı desteklemektedir ve sağduyu erdemsel özelliği, bu konuda bütün varlıkları ve çevrelerini etkileyerek, sevgiye uyumlu olmaya çalışılmasını en uygun şekilde bildiren etkileri ile çalışır. Sağduyulu davranmak ilgili konu hakkında alakalı olmak ve sorun varsa eğer bunu dile getirerek, ortaya çıkararak bir eylem içinde bulunmak şeklinde kendisini gösterir. Yoksa varlıkların yanlarında olumsuz eylemler yaşanıyorken ve bunlara duyarsız bir şekilde bakmak ve hiç bir tepki ve etkide bulunmamak, kendini sakınmamak, gereken şekilde uygulamalar yapmamak sağduyulu davranmanın dışında olan eylemler olarak ifade edilir.

Bu durumda sağduyulu davranmak, o olumsuz eylem yaşanıyorken onun zararlarını ve varlığa katacağı olumsuzlukları anlatmaya çalışmak, yada yapamıyor ise kendisini bu olumsuzluktan ayrı tutmak, veya bu olumsuzluğu ilgili alanlara bildirmek, elinden geldiğince kendisine de zarar gelmeyecek şekilde yardımcı olmaya çalışmak, sorunu çözücü olarak eylemler yapmayı düşünmek, yapmak sağduyulu davranmak anlamına gelir. Bu güzel özellikleri ile sevginin içindeki yerini alan sağduyu erdemsel özelliği, varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.