Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

20 Haziran 2022 Pazartesi

Duyularımızdaki Tesirleri, Etkileri, Yanlış Bilgileri Yok Edici Özellikteki Bilgi Erdemsel Özelliği, Duyulardaki Sorunlu Bilgileri ve Yapılanmaları Düzenlemek ve Düzeltmek Çalışması

Duyularımızdaki Tesirleri, Etkileri, Yanlış Bilgileri Yok Edici Özellikteki Bilgi Erdemsel Özelliği, Duyulardaki Sorunlu Bilgileri ve Yapılanmaları Düzenlemek ve Düzeltmek Çalışması

Duyularımız gerek dünya şartlarınca kısıtlanmış olmalarıyla, gerek çevresel faktörlerin etkileriyle, okuduğumuz ve inandığımız yanlışlarla ve bunlar gibi bir çok olumsuz olaylar sonucunda tesirler, etkiler ve yanlış yapılanmalarla doludur. Ve bunun artık farkında olarak varlıklar bu tesirleri, etkileri gerçekleri öğrenerek ve bunlar üzerinde düşünsel çalışmalar gerektiren şekilde uğraşlarla, iyi bilgilerle bunları yok etme uygulaması içine girmelidirler. İşte bu bilgi, bununla ilgili varlıkları aydınlatarak onların şu zamana kadar edindikleri yanlış bilgileri anlaması, duyularında gerek kendileri sebepli, gerek başkalarının etkisi ile bulunan tesirleri yok etmesi, temizlemesi anlamında onlara yardımcı olacak özelliklerde anlamları kendi içeriğinde barındırır ve buna inanarak çalışan varlıklar duyularını kısıtlamalardan, olumsuz tesirlerden, bilgilerden temizlerler. Öyle ki bu bilgileri varlıkların kendileri düzenlemiş gibi bir durumda yanılgılar şeklinde duyularda oluşturulmuş olabilir, bunun da farkında olarak varlıklar için zararlı olan bütün etkileri, tesirleri ve bilgileri yok etmekle ilgili olur.

Bir çok duyusal özelliğin kendi normal işlerini yapamamasının nedeni bu gibi tesirler, etkiler, yanlış ve kötü bilgilerdir. Bu gibi oluşumlar duyuların içerisine enerjetik olarak yerleşmişlerdir ve onları gerçeklerle, hakikat bilgileri ile varlıklar temizlerler. 

Bu bilgi, bu konuda varlıkların varlıksal alanlarında yer edinerek onların duyularını en iyi şekilde temizlemekle ilgili, ve benzer özellikteki bilgiler eşliğinde gereken şekilde çalışması için yapılandırılmıştır. İnandığını yaşayan varlığın kendi duyusal alanlarını temizlemesine inanması, aslında ne kadar çok özellikli olmasına rağmen böyle kısıtlı bir varlıkmış gibi yaşamasının anlamsızlığını kavraması sonrasında varlıklar kendi özleri ile ilgili bilgilere kavuşacaklardır.

Duyular varlıkları varlık yapan özelliklerde oluşumlardır ve onların temizlenmesi, bakımı, korunması gerekmektedir ve bu bilgi, bu işler için çalışan bilgi olarak varlıksal alanlarınızda sizin için çalışır. Bu güzel özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemlerden sayılarak gereken şekilde varlıksal alanlarınızda bulunur. Bu konu varlıklar için oldukça önemli olduğundan, bu konuda yeni yeni erdemler üretmek ve bunlara konsantre olarak çalışmak gereklidir, tıpkı hakikat bilgilerine ulaşmak için bir çok hakikat arayıcı bilgi erdemi oluşturduğumuz gibi. Böyle önemli konularda bir tek erdem oluşturmak yerine farklı içeriklerle ve bilgilerle dolu başka erdemleri de oluşturmak varlıklar için oldukça yararlıdır.