Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Haziran 2022 Salı

Gayret, Olağanüstü Çalışma Erdemsel Özelliği, Gayret Nedir?, Nasıl ve Neden Gayretli Olunur? Gayretin Felsefi Tanımı

Gayret, Olağanüstü Çalışma Erdemsel Özelliği, Gayret Nedir?, Nasıl ve Neden Gayretli Olunur? Gayretin Felsefi Tanımı

Gayret, bir çalışmanın oldukça fazla, yılmadan, bıkmadan ve kararlı bir şekilde yapılması durumudur ve normalin üstünde yapılan çalışma durumları için sarf edilen terimdir. Gayretle bir işi yapmak demek, demek ki çok fazla çalışılıyor anlamına gelir. Çalışma ile ilgili bütün ekipmanları toplamış şekilde ve zamanı iyi kullanarak yapılan işin başarılmasını sağlamak amacı ile kendinden geçerek sadece çalışmaya konsantre olunmuş çalışma disiplini halidir. Böyle gayretlerle yapılan işler genellikle başarı ile sonuçlanır. İçeriğindeki çalışmanın başarı ile sonuçlanması adına duyulan istek, arzu, temenni o işin başarılı olması için eksik olan şeyleri ortaya çıkarır, samimi bir gayret ise eninde sonunda çalışma, birde gerçek bir amacı olan çalışma ise başarı ile sonuçlanır. 

Gayretli çalışmalar içinde tembellik, baştan sağmalık, önemsememek, üzerinde durmamak, fark etmemek gibi olumsuzluk yaratan eylemler yaşatılmamalıdır ve bu şekilde bir düzenle yapılan çalışmalar gayretli olarak algılanır, yaşanır. 

Zaten ben gayret ediyorum ve başarmam lazım şeklinde bir söylemle yapılan çalışmalar olmaktan çok, çalışmanın kendisini alıp götürmesi ve çalışmanın içeriğinden başka bir şey düşünemez halde iken, bu arada olmaması ve olması istenen şeylerinde zaten yapılmadığının fark edilmesi gibi ve çalışmaları bütün yönleri ile düşünmeyi gerektiren halleri ile ortaya çıkan durumlardır gerçek gayretli çalışmalar. Amaç, çalışmanın içeriğidir ve bunun başarılmasıdır gayretin oluşturulması değildir, gayret çalışmanın içeriğine göre oluşturulan özelliklerde bir erdemdir.

Çalışma, gerekli ve samimi ve olması gerekiyorsa ve çalışma içinde bulunan varlık bunu anlamış ve algılamış ise zaten bu algıladığı gerçekler onu başarmasını sağlayacak etkilerde bulunur ve başarısı da ödülü olur ve gayret gerekiyorsa bu erdem, varlıkların başarılı olması için tetikleyici özellikleri ile çalışır. Ve çalışmaların gerekliliği ve zorunluluğu gibi durumdalar da, samimi ve dürüst olan varlıklarda gayret O'nda farkında olmadan ortaya çıkmış olur ve gayretli çalışmalar bu şekilde bir anlamda varlıkların yaşam halinde yaşatılır. Bu erdem gerçek gayretli çalışmaların niteliğini algılayarak ve bu şekilde bir gayretle yapılması gereken çalışmalarda eksik olan bilgi ve tecrübeleri de bularak, bunları çalışmayı yapacak olan varlıkta, oluşumda fark ettirerek gayretli bir şekilde çalışmayı yapmasını sağlar. 

Varlıklar içinde bu şekilde etkilerde bulunarak, çalışmalarının önemlilik seviyesine göre gayretli olma veya olmama durumuna göre bilgilendirme yapar, önerilerde bulunur. Kendisine özel erdemsel özelliği ile sevginin içindeki yerini alır ve çalışmalar bu şekilde bir ileri hali ile çok daha önemli durumlarda uygulama yapılacak şekilde başarılır. Gayret, bu tanımlarla olağan üstü çalışma olarak da adlandırılır ve gayret etmemiz gereken konular, işler, çalışmalar söz konusu olduğunda olağanın dışında bir mücadele ve çalışma disiplini ile gerekenlerin yapılması sağlanır.