Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

20 Haziran 2022 Pazartesi

Vil Anti Ox Erdemsel Özelliği, Vil Anti Ox Nedir?, Vil Anti Ox'un Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Vil Anti Ox Erdemsel Özelliği, Vil Anti Ox Nedir?, Vil Anti Ox'un Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Bu erdemsel bilgi, tamamen korku, şiddet, panik, ıstırap, işkence, aptallaştırma gibi olumsuz eylemlerin yaşanmasına özellikle engel olmak için hazırlanmış bir bilgisel savunma mekanizması, önlem ve bu olumsuz eylemleri gözleyen aktif bir bilgi yapılanmasıdır. 

Korku, Şiddet, Negatif Panik, Istırap, İşkence, ve Aptallaştırmaya neden olan, zekada gerilik yapan her şeye karşı olan erdemsel özellik....

Bu olumsuz eylemler gerek tesirlerle, gerek başka yollarla verilerek bir dengesizlik yaşatılmaya çalışılırsa bile ve her zaman zarar verici alanların kullandığı etkiler çeşididir bunlar ve aynı zamanda bu bilgiler, her hangi bir şekilde içeriğindeki olumsuzlukları yaşatmamak ve çevrenizde bulundurmamak için sizi, sizin bilgi ve tecrübelerinizin uygulamaları ile korur. 

Korku ve korkmak ve korkutmak ve korkularla ilgili olmak konusu, korkulan bir durumun yaşanmasına da izin vermeden, korkuların bilgisizlik yüzünden yaşandığı gerçeğine tamamen hakim ve bu konuda kendisine inanan varlığı aydınlatıcı düşünce ve fikirleri O'na sağlayan, aşırı korkusuzluk anlarına kadar sonunda ulaşılmasını amaçlamış ve cesaretin yaşanmasını tavsiye eder şekildeki algısı ile korku hakkında bir anti olarak ve Vil'in bilgisel yapılandırması ile inanan varlıkların, bu konuda destekleyici bilgi ve ilhamlarını edinmeleri için gereken şekilde çalışır. Korkulacak gibi görünen durumlarda Vil Anti Ox erdeminin içeriğindeki bilgilerin etkisini ve içeriğindeki güven verici bilgi ve anlamları kendilerinde yaşatarak, korkutan düşünce ve olayların zamanla kalmayacağına tanık olabilirler. 

Aynı şekilde her hangi şiddetli bir olay yaşatıldığı zamanda şiddetin yapısını algılayarak onu zarar verici olmak konusunda bir tanımla varlığa algılar ve anlayışlar şeklinde yaşatır ve bu erdeme inanan varlığın kesinlikle zarar görmeden ve şiddete maruz kalmadan ve zararlı ve şiddetli durumlar içinde olmadan ve yapmadan, O'na gereken bilgilendirme ve yardımcı düşünceleri sağlar, sevgisini yok edici olan bu eylemlerden biran önce uzaklaşması için sürekli çalışarak varlıkların sevgiye uyumlu olarak yaşamasını sağlar, sağlayıcı şekilde bir amacı bulunmaktadır.

Yine başka olumsuz eylemlerden biri olarak negatif panikler yaşatılarak varlıkların yaşamlarındaki uygulama ve tecrübelerinde hatalar ve yanlışlar yapılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar ve bu erdemsel bilgi, bununda olmasını engelleyici etkileri ile varlıkların panik yapmadan yapması gerekenleri halletmesi üzerine felsefi çözümler bulur ve bunu varlığın o an anlayacağı şekilde O'na açıklar ve negatif panik yaşanmadan durum halledilmeye çalışılır.

Aynı zamanda ıstıraplar ve işkenceler hissettiren, yaşattıran etkilerinde olması durumuna karşı da bu erdemsel bilgi gereken şekilde tepki verir ve asla varlığın bu gibi durumları yaşamasını onaylamaz ve bu gibi olayların içerisine girmek gibi konular söz konusu olduğunda, mümkün olduğunca oralardan uzak durmasını sağlayıcı bilgilerle O'nu korur. Mesela, asla sadizm barlarına gitmeyi önermemek gibi, bu gibi olumsuz eylemlerin yaşandığı yerlere özellikle gitmemek, kendisine acı ve ıstırap ve işkenceler yaşatacak alanlarda bulunulmaması ile ilgili olarak sürekli varlığı bu konuda gözlemleyerek, dalgınlıklarının ve dikkatsizliklerinin ardından böyle olumsuz bir sonuçla karşılaşmaması için bu gibi olayların yaşanmaması adına varlığın zihinleri ve algıları yoluyla O'nu korumaya çalışır. 

Ve son olarak aptallaştırmak, zekada gerilik yaşatmak gibi etkilerinde gönderilmesi, yada oluşturularak varlıklara verilmesi yada varlıkların kendilerinin bu gibi şeyleri kendilerine yapmaması şeklinde bir düşünsel ve ilhamsal yapılanma ile bütün bu yazılan önlemleri kendi içeriğinde bu erdeme inanan varlığın, zihinsel alanlarından ilgili duyularını baz alarak, gereken şekilde erdemin yapısına ters olan içerikleri de yok ederek, kendisini tamamen içeriğindeki bilgilerin uygulanması konusunda bir düzenleme haline sokar ve Vil Anti Ox erdemine inanan varlıklar zamanla korkularını yenmiş, şiddetten, ıstıraplardan, işkencelerden uzak kalmayı başarmış, negatif panikler ve aptallık gibi geri zeka seviyelerinde bulunmamayı anlamış ve amaç edinmiş varlıklar olarak yaşamaya başlarlar. 

Bu erdemsel bilgi, kendi içeriğini varlığın bütün kendi alanlarında yaşattığı gibi, duyularında ve çevresinde de gereken şekilde bir yapılanma sağlayıcı ve varlıkların inancını ve iradelerini bu konuda kullanarak onlara yardımcı olmak için çalışır. Bu erdemsel özellik içeriğinde varlık için özellikle yaşanmaması gereken olumsuz eylemleri yasaklamak ve varlıklardan uzaklaştırma çalışmaları ile kendisinde oldukça güçlü bir enerjetik yapılanmayı sağlar ve akabinde yasakladığı bilgiler ve tecrübelerin antileri olan zeka, cesaret, yardım edici pozitif panikler, barış, mutluluklar şeklinde erdemsel sonuçlar olarak ortaya çıkar ve bunlarda zaten erdemsel özellikleri ile varlıklarda yaşanmaya başlar. Korkularını yok ettikten sonra cesaretin yaşatılması çok daha kolay bir kavram olarak sayılır ve diğer erdemlerde kendilerine ters olan olumsuz eylemlerin engelleri ile karşılaşmadan, varlıkların sevgiyle uyumlu olan yapılanmalarında kolaylıkla işlerini yapma fırsatı bulurlar.