Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

24 Haziran 2022 Cuma

Sevgi Yasakları: Alaycılık Nedir?, Küçük Düşürmek Nedir?, Alay Etmenin ve Küçük Düşürmenin Zararları, Alaycılığın ve Küçük Düşürmenin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Alaycılık Nedir?,  Küçük Düşürmek Nedir?, Alay Etmenin ve Küçük Düşürmenin Zararları, Alaycılığın ve Küçük Düşürmenin Felsefi Tanımı

Bir varlığı kendi özellikleri yüzünden olumsuz bir şekilde etkilemek, O'nu kendisinden imkanları ve şartları bakımından aşağı görerek küçük düşürmek olumsuz eylemidir. Böyle bir davranış biçimi hiç bir şekilde aklı başında bir varlığın uygulayabileceği bir davranış biçimi değildir. Herkesin kendisine göre özellikleri olan bir yaşam alanındayız ve bu zaten geçici bir durumdur ve geçici olmasa bile bu şekilde bakış açısı, başkasını itham ederek O'na zarar vermekten çok itham edene zarar veren bir olumsuz eylemdir, çünkü aşağılamak ve küçük düşürmek gibi olumsuz bir bakışın sahibi olmak demek yaşamı ve değerleri görememek ve önemli olanların benliği ile ilgili olduğunu sanmak hatasını yaşadığını anlatır ve bu durum O'nun yaşantısına, çevresine, çalışmalarına tamamen zarar verici olarak ve zamanla diğer olumsuz eylemleride kendisine çekme özellikleri ile bencillik, kin ve diğerlerinide yaşatması çok kolay olacaktır. Bu şekilde davrandığı alan, varlık ise o anlık bunun etkisinde kalır ve sonrasında hatanın böyle davrananda olduğunu anlayarak yaşamına devam edebilir ancak bunu yaşatan için durum aynı şekilde gelişmez.

Bu yüzden kimseyi kesinlikle aşağılamamalısınız, bu size zarar verir. Bu aşağılayıcı bakış açısını içinizde yaşatarak kendinize zarar vermektesiniz ve oldukça olumsız bir eylem olarak, adalet ve eşitlik ve birlik ve beraberliğe ters anlamları ile kesinlikle yasaklanması gereken bir eylemdir. Aşağılamak, yani, o alanın, o varlığın hoşuna gitmeyecek şekilde O'nun kendisi ile ilgili olarak olumsuz eylemleri içeriğinde barındıran anlamları O'na yakıştırarak O'nu rahatsız etmek olarak tanımlanabilir. Yada O'nun kendi özelliklerini yetersiz bulmak, ancak bu durum O'nun elinde olmadan kendisinde bulunan bir özellik ise bunun yetersizliği ayrıştırıcılık içeren olayları yaşatacak yada anlamları ortaya çıkaracak şekilde dile getirilmemelidir.

Mesela bir yarışma olacaktır ve O'nun durumu yarışması için uygun değildir ve bunu söylemek küçük düşürmek değildir, bu bir kuraldır ancak O'na böyle bir kural olduğu halde O'nun bu uygunsuzluğu ile dalga geçerek O'na bunu söylemek, yarışmaya katılamamasını nedeninin yetersizliği olduğunu ısrarla yüzüne vurmak, bu konuda O'nun rahatsız olmasını sağlamaya çalışmak işte alaycılık ve küçük düşürmek olarak tanımlanabilir. Kural olmadan da bunun yapılması ve özellikleri nedeni ile özellikle alay edilerek, özelliklerinin yetersizliğinden dalga geçerek bahsedilerek O varlığa yada alana bunu yaşatmak alay etmektir, küçük düşürmektir. Bir olay yaşatılırken söz konusu bu gibi durumlarda, karşı tarafın ne algılayacağını ve söylenen sözün anlamının ne ifade ettiği birlikte gözlemlenerek gereken şekilde açıklama yapılır ve çok olumsuz bir durumda olsa, gülümseyerek ve aynı durumda olmanın aslında doğal olduğunu ifade edecek sözlerle bu gibi olaylarda küçük düşürmeden gerekenler kolayca yapılabilir, yeterki istenilsin... Küçük düşürmek, alay etmek özellikle yapılan bir olumsuz eylemdir, içeriği olumsuz bir niyetin sonucudur ve bunu istemeyenlerin zaten bilmeden yaptıkları bu anlamda görülmez. Bu sebeple, niyetlerimizde bu konuda önemli olarak anladığımız kadar, algılayabildiğimiz kadar kimseyi küçük düşürmemeli ve alay etmemeliyiz, herkesin kendi özellikleri kendi yaşamı ile ilgilidir ve küçük olan kimsenin olmadığı gibi diğerinden üstün olanda kimse yoktur. Görüntüler ve sahip olunan şeyler geçici ve yanıltıcıdır, bunlara bakarak yaşamı yorumlamamalıyız.