Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

22 Haziran 2022 Çarşamba

İdeolof Erdemsel Özelliği, İdeolof Nedir?, İdeolof'un Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

İdeolof Erdemsel Özelliği, İdeolof Nedir?, İdeolof'un Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

İdeoloji, bilgiler bütünlüğünden oluşarak çok büyük çapta etki alanına sahip olan ve ilgili olduğu konuyu açıklama, detaylandırma, bilgilendirme, örneklendirme ve yapılandırılması için bilgilerin bir araya getirilmesinin sağlandığı, konunun niteliği, yapısı ve ilgili olan konu ne ise onun bütün ayrıntıları ve hatları ile ortaya çıkarılması şeklinde olan çalışmalara verilen genel isimdir. İdeolojilerde bir ana konu bulunur ve bunun üzerine tanımlamalar ve çalışmalar yaparak o konunun ideolojisi ortaya çıkarılır. Bu erdemsel özellik Vil Exxe Vil gibi olmayıp, Vil Exxe sizinle temas eden her konuyu incelemekle ilgili olarak, ideolof ise anlamsal olarak bir öğreti ile sonuçlanabilecek oluşumları ortaya çıkaran çalışmalar için kullanılan erdemsel özelliktir.

Mesela bütün erdemsel bilgilerin ideolojileri çıkarılabilir ve bir öğreti şeklinde bir kitap olacak kadar detaylı açıklamalarla çalışmalar yapılabilir. Ve ideolof erdemsel özelliği işte bu şekilde sizler için önemli olan ve anlamsal özelliklerle detaylandırılabilme ve açıklamalarla bir öğretiyi yaşatma şeklinde bulunan konular için kullanılan çalışmalar, araştırmalar sonucu ortaya çıkarılan bilgiler bütünlüğüdür. İdeolof erdemsel özelliği kullanılırken yorumlar ve bakış açıları da öğretisinin içerisinde kullanılabilir ve varlıklar kendileri için önemli olan bütün konuların ideolojisini çıkarmalıdırlar. 

Mesela, obsesyonun ideolojisi, sevginin ideolojisi, sistemsel yaşam alanı dünyası ideolojisi şeklinde ana başlıkları olan ve sonuçları ile de oldukça faydalı şekilde varlıklara katkı sağlayan, zamanla eklemelerinde yapılabileceği bir anlamsal, anlayışsal, kavramsal bilgiler bütünlüğü ile öğretiler ve tanımlamalar, açıklamalar çıkarma uygulamasıdır.  Bu açıklamalar ile ideolof erdemsel özelliğini kullanarak kendi ideolojilerinizi oluşturup, hem kendi düşünsel alanlarınızı yaratırsınız hem de bu çalışmalar bütünü varlıksal alanlarınızda oldukça yer eden bir şekilde uygulamaya alınır. İdeolojilerin en etkili düşünsel alanlar oluşturan oluşumlar olması durumunu da göz ardı etmeden, sevgiye uyumlu ideolojilerin artık düşünsel alanlar şeklinde oluşabileceği gerçeği bu açıklamadan sonra ortaya çıkmış olur. Aynı zamanda artık, sevgi varlığı olma yolunda olan insanlığın kendi ideolojileri de artık sadece kendilerini etkileyecek şekilde bir kapsama alanında bulunacaktır ve bir başkasının etkilenmesi söz konusu olmayacaktır. Aydınlanan, bilinçlenen varlıkların edindiği bu bilgiler sonrasında varlıksal alanları artık kendilerine ait olmayanları kabul etmediği gibi kendileri ile ilgili olmayan düşünsel alanlarında etkisinde olmamakla ilgili olurlar. 

İdeolojiler, içeriği sevgiyle uyumlu olduğu zaman hem bilgisel anlamda bir bütünlüğü oluşturarak varlıksal alanlarınızda sizi aydınlatmakla ilgili olurlar, hem de düşünsel alanları ile sizi koruyarak ideolojinizi sizin çevrenizde ve varlığınızda yaşatırlar. Bir ideoloji örnek vermek gerekirse '' Sevgiyi Tamamlayan İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü'' ideolojik bir çalışma olarak sizlere örnek olması açısından yeterince uygundur.

Bu ideolojik bilgiler bütünlüğünün oluşturduğu sevgi düşünsel alanı, ilgili olan bütün varlıkların ve alanların çevresinde, onların bilgileri daha iyi anlayabilmesi ve uygulayabilmesi için kendilerinin dışında da yardımcı olarak çalışır ve sevgiye ters olan bütün ideolojik düşünsel alanları yok eder. Çünkü bu ideoloji, hakikatle ilgilidir ve tektir. Bu güzel çalışma yöntemi ile ideolof erdemsel özelliği, varlıkların faydalı bir şekilde uygulamalar yapması adına kullanılır ve varlıksal alanlarında gereken şekilde çalışır ve sevginin içerisindeki yerini alır.