Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

20 Haziran 2022 Pazartesi

Vavasi: Var Olma Özelliği Duyusal Özelliği, Var Olmak Nasıl Sağlanır?, Vavasi Nedir?, Var Olmayı Kanıtlayan ve Koruyan Duyusal Özellik

Vavasi: Var Olma Özelliği Duyusal Özelliği, Var Olmak Nasıl Sağlanır?, Vavasi Nedir?, Var Olmayı Kanıtlayan ve Koruyan Duyusal Özellik

Varlıkların var olmasını kanıtlayan ve ne yapılırsa yapılsın ( varlık kendi istemediği sürece, obsede edilmediği ve bunu kabul etmediği sürece ) yok edilmesi söz konusu olmayan, buna göre kendisine hep bir var olma hali oluşturmak için varlığın varlıksal alanlarını kullanan, öncelikle varlığın kendi özü olacak şekilde, içeriğindeki bilgilerin sadece O'nu kullanan varlığın kendi bilgileri ve tecrübelerinden oluşan, bu duyusal özellik içinde varlık için kendileri ile ilgili bir arşiv kayıt tutma, bir eksiklik söz konusu olduğunda bilgi ve tecrübeleri buradan elde edebilme imkanını bulunduran, varlığın kendisini ifade eden anlamları taşıyan, varlığın var olması erdemini sağlam bir şekilde tutarak O'nun var olmasının garantisi şeklinde bir savunma ve koruma mekanizması halinde çalışan duyusal özelliğidir.

Ve vavasi duyusal özelliğinin içinde, varlığın en başından bu yana edindiği bütün bilgi ve tecrübeler kayıtlar şeklinde bulunur, diğer duyularında bir sorun olursa, bu bilgi ve tecrübeler vavasi duyusundan edinilir. 

Aynı zamanda vavasi duyusundaki bilgi ve tecrübeler, varlığın edindiği bilgi ve tecrübelerin özü olduğu için varlıksal alanlarında bulunan bilgi ve tecrübelerle de bir uyum içinde bulunması gerekmektedir. Bu sayede varlıksal alanlarda bir eksiklik olduğunda bu duyusal özellikteki bilgi ve tecrübeler gereken eksikliği tamamlar, bu konuda çalışmaların yapılması için yaptırımlarda uygulatır. içeriğindeki bütün bilgi ve tecrübeler Vavasi alanında özel bir muhafaza haliyle saklanır ve varlıklar kendilerini böyle özel bir duyusal özelliğin koruması altında bularak çok uzun zamanlarca yok edilme sorunları olmadan yaşarlar. 

Bu özellik kendisinin yapılandırıldığı şekilde çalıştırılarak ve düşünsel bir alanla, varlığın varlıksal alanlarının merkezinde bulunur. Yani kendi merkez duyusal alanında, hatta varlık için en güvenli alanlarının neresi olduğunu bularak, eğer bu alanda güvenini kaybetmişse kendince güvenli bir ortam oluşturur, nitekim amacı varlığın var olmasını kanıtlayan bilgi ve tecrübelerin yok edilmesini engellemektir ve bu durum, tıpkı merkez duyusal özellik gibi varlığın ancak kendi kararı ile yapılabilir özelliklerdedir. 

Ve bu durum aynı zamanda bilinçli, farkında ve her hangi bir etki ve tesir altında kalmadan verilecek olan kararlarla yapılır, yani sizi uyuşturarak bir karar vermenizi sağlamaları vavasi duyunuz için bir anlam ifade etmeyecektir, sizin sebep ve sonuçlarını bilerek verdiğiniz kararlar ancak onun için önem arz edecektir. En azından artık böyle bir yapılanmanın söz konusu olduğunu kendi vavasi duyusal alanlarınıza bildirmelisiniz zaten bilmektedir de. Dünya şartlarında bulunmamız, kısıtlanmış duyularımızın olması hep bu gibi yok edilemeyen özellikte duyularımızın bulunması ve onların ancak obsede edilerek elde edilebiliyor olmasından ileri gelmektedir.

Ve bu alanların merkezinde, oldukça güvenli bir yerde düşünsel yapısı ile bekler ve var olma özelliğinin içeriğini oluşturur. Bu konuda varlığın bütün oluşumlarının merkez bilgilerinin olduğu yer olarak en güvenli ve sağlam bir yer şeklinde kendisi korur. 

Şöyle bir örnekle, vavasi duyunuz sizin bilgi ve tecrübelerinizle tehlike anında kendisini nasıl koruyacağını bilir ve bir yok edilme tehlikesi söz konusu olduğunda, diyelim ki bir çok duyusal özelliğiniz yok edildi ve bununla beraber içeriğindeki bilgi ve tecrübelerde yok edildi, işte vavasi duyusal özelliğiniz sayesinde onlar tıpkı en son halindeki gibi yeniden ortaya çıkarılabilir ve bütün bilgi ve tecrübeleriniz, duyularınız yapısı ile aynı şekilde sizin bir parçanız olarak yapılandırılabilir. Vavasi'nin genel amacı budur, sizin var olmanızı her daim sağlayacak şekilde önlemler almak ve en kıymetli oluşumlarınız olan bilgi ve tecrübelerinizin varlığını korumak. Eğer onlar olmasa var olmanızı kanıtlayamaz, anlam getiremezsiniz. Var olma özelliği, varlıkların bütün anılarını, bilgi ve tecrübelerini hakikat olarak kayıt eder ve bu kayıt asla silinemez, yok edilemez ve yapısı değiştirilemez. 

Bu özelliğin kendi yapısı bu imkanı sağlayacak ve bu korumayı yaşatacak şekildedir. Varlıkların var olduklarını ispatlayan bilgi ve tecrübelerini muhafaza ederek ve onları arşivsel ve varlığa varlığını ispatlayan, onlar yok olmadan varlığın yok olmasının mümkün olmadığı şekilde muhafaza eder. 

Bu durumda varlığın kendisinde istemediği hiçbir şey birde var olma özelliğinin bu şekilde bir yapılanması yüzünden olamaz, istedikleri olur. O zaman neden duyularımız kısıtlanmıştır sorusuna, bunları sanki kendimiz yaptırıyormuşuz gibi bir oyunla bu kısıtlanmalar yapılmıştır cevabını verebiliriz. 

Bütün duyularımız içeriğindeki kısıtlanmaları sanki kendimiz yaptırmışız gibi bir algı ile bu şekilde çalışmaktadırlar, oysaki bu bir oyundur ve bu oyun, işte bu hakikat bilgileri ile sona ermektedir. Ve varlığın kendisini yapılandırması sırasında kayıtlar şeklinde kendisine bilgi ve tecrübeleri alan var olma düşünsel duyusal özelliği vavasi, birde bu bilgilerin varlıkta uygulandığının bilgisi sayesinde varlığın kendi alanlarını etkiler ve varlığın kendi iradesinin kendi alanlarında uyguladığı yaptırım şeklinde ve çok daha başka şekilde bir uygulatma zorunluluğu ile yaptırım yöntemini, bilginin uygulatılması sağlar. Varlığa direk bağlı olan ve var olmayı kanıtlayan ve varlığın istemediği sürece asla yok olamayacak olan, özgür irade kadar sağlam bir duruşu olan duyusal özelliğidir. Bu güzel ve değerli, önemli anlamları ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasında yerini alır ve bütün varlıklarda, kendi bilgi ve tecrübesine göre yapılanmış şekilde duyu olarak bulunur. Varlıklar daha çok bu duyunun etkisi ile var olduklarını rahatça söylerler ve bu konuda kendilerine güvenirler.