Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

9 Temmuz 2022 Cumartesi

♫ Klasik Müzik, Gymnopedie No 1, Kevin MacLeod, Classical Music, Musique...

Bir Anekdot: Yenilikler Çoğu Kez İlhamlar Yoluyla Ortaya Çıkar...

Bir Anekdot: Yenilikler Çoğu Kez İlhamlar Yoluyla Ortaya Çıkar...

İlham, bir konu olay ve durumla yada kavramla ilgili olarak zihinsel alanların ihtiyaç olunan konular ve durumlar söz konusu olduğunda ilgili zihinsel alanın bilgi ve tecrübelerinin toplamından oluşan çözümsel ve çaresel edinimlerin düşünceler, hisler ve anlayışlar ve algılamalar şeklinde ortaya çıkarak zihinsel alanları bilgilendirmesi, yönlendirmesi, aydınlatması şeklindeki yeni düşüncelere ve edinimlere verilen isimlerdir...

Düşünsel ve İlhamsal Erdemsel Özellik, İlham Nedir?, Düşünsel ve İlhamsal Erdemsel Özelliğin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Yalan, Bir Hakikatin Yaşanmasının Önündeki Engeldir...

Bir Anekdot: Yalan, Bir Hakikatin Yaşanmasının Önündeki Engeldir...

Yalan, bir hakikatin yaşanmasının önündeki engeldir ve hakikatin yaşanması bir yol ise ve bu yoldan geçilmesi gerekiyor ise, yalan bu yola koyulan barikatlardır ve hakikatin yaşanmadığı bir yerde saadetten, hakikat bilgisinden, huzurdan bahsetmekte zor olacaktır. Dürüstlük, varlıkların kendisine temas eden konuları, olayları, bilgileri yalansız ve doğru bir şekilde açıklaması ile yaşatılır.

Dürüstlük Nedir? Yalan Nedir? Dürüst Nasıl Olunur? Dürüstlüğün ve Yalanın Felsefi Tanımı

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Momentous, Lish Grooves, Chill, Ambient Mus...

Bir Anekdot : Dünya Şartlarında Duyularımızla Elde Edemediğimiz Bilgileri Duyu Ötesi Çalışmaları İle Elde Edebiliriz...

Bir Anekdot : Dünya Şartlarında Duyularımızla Elde Edemediğimiz Bilgileri Duyu Ötesi Çalışmaları İle Elde Edebiliriz...

Bu duyusal yada erdemsel özellik, duyuların algılayamadığı algıları bilmek ve anlamak ile ilgili olan duyusal yada erdemsel özelliktir. Yani duyuların görmediği, duymadığı, hissetmediği alanlar ve benzer örneklerdeki gibi durumlar, bu özellikteki varlıksal alanlar ile algılanabilir olur. Bu özellik daha çok teknik konuları olan duyularla ilgili olarak çalışır. Yani duymak, görmek, farkındalık, hissetmek v.b. bir yerle ilgili olan bilgilerin alınması konusunda teknik özellikleri olan duyulardan daha ileri seviyede bilgi alabilme çalışmasını sağlar. 

Duyu Ötesi Algılamalar Erdemsel Yada Duyusal Özelliği, Duyu Ötesi Algılama Nedir?, Duyu Ötesi Algılamaların Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Duyular Varlıkları Varlık Yapan Yapıları ile Var Olmayı Anlamlandıran Varlıksal Özelliklerdir...

Bir Anekdot: Duyular Varlıkları Varlık Yapan Yapıları ile Var Olmayı Anlamlandıran Varlıksal Özelliklerdir...

Duyu, varlıkların kendileriyle bir bütün şeklinde bulunan ve tamamen içeriğini direk olarak varlığa yaşatan ve yapısal ve işlevsel özellikleri ile emsalsiz olan varlıksal oluşumlardır. Varlıkları varlık yapan özellikleri duyularıdır. Varlıkların kendisine ait bütün bilgi, tecrübe, özellikler, yetenekler ve anlayışları duyuları ile yerini korumaktadır. Her varlığın kendi varlıksal oluşumunu karşılayan mutlaka bir duyusal özelliği vardır. Duyularla varlıklar kendilerini tanımlarlar, kendilerinin var olma hali yaşadığını kanıtlarlar. Duyuların hepsi, kendi içeriklerindeki bilgi ve tecrübelerin enerjilerini oluşturan özelliklerde yapılar olarak varlıklara kendi amacını yaşatmakla ilgili olurlar. Görmek, koklamak, tad almak, hissetmek, farkındalık, zaman, cinsellik, duymak, konuşmak, zihin, duygu, hafıza, özgür irade ve varlıkların kendi yetenek ve yaşam tarzlarına göre de içerikleri genişleyebilen ve bir çok daha duyusal özelliğinde bulunabilmesinin söz konusu olduğu şekilde varlıklar, bu duyularla kendilerini yaşarlar. Nasıl bilgi ile çok uğraşan varlıkların bilgi duyusal özelliğinin gelişerek yapılanmış olabileceğinden bahsettiysek, bu örnekteki gibi başka başka duyusal özellikleri de kendi varlığınızda tamamen yaşattığınız ilgi alanlarınıza, bilgi ve tecrübelerinize göre oluşturmanız mümkün olur. 

Duyu Nedir? Duyusal Enerjiler ve Özellikleri Nelerdir? Duyuların Özellikleri Nelerdir? Duyuların Felsefi Tanımı

♫ Sinematik Müzik, A Fallen Cowboy, Sir Cubworth, Cinematic Music, Cinem...

Bir Anekdot: Duymak Duyusal Özelliği Sayesinde Bilgiler Sesler Yoluyla Elde Edilir...

Bir Anekdot: Duymak Duyusal Özelliği Sayesinde Bilgiler Sesler Yoluyla Elde Edilir...

Duymak duyusal özelliği, varlıkların bilgileri sesler yoluyla almasını sağlayan ve kendisine özel yapısı ile var olmalarının en başından belki de bu yana kendilerinde olan bir duyusal özelliktir. Bu duyunun çalışmasına göre bilgiler ses denilen bir oluşumla alınır. Yaratılış içinde seslerde kendilerine ait yapıları ile bir özellik, yapılanma, etkiler olarak kullanmamız için bulunurlar ve bu şekilde elde edilen bilgilerin faktörü, diğerlerinden farklı özellikler içerir. Mesela, ses frekansı kullanılarak dünya kulaklarınızla duymanız engellenmiş ayarlamalarla bir etkileme imkanı oluşturulabilir ve dünya kulaklarının duymadığı ancak duyusal özelliğin algıladığı sesler ile varlıksal alanlarınız bu şekilde bilgi alma yoluyla etkilenebilir ve sizin haberiniz bile olmaz. Ses, kendi yapısı içinde bir çok özellikleri barındırmaktadır ve savunma mekanizmasından, eğlenceye, iletişime kadar bir çok alanda kullanılan bilgilerin bu yolla edinilmesi ve bilgilerin bu yolla aktarılması uygulamasıdır ve bu konu ile ilgilenen duyusal özelliğimizin adıdır, duymak duyusal özelliği. Normalde kısıtlanmamış şekilde çalışsa, çevrenizdeki en küçük kıpırdanmalardan çok uzakları duymaya, seslerin ortaya çıkardığı bilgileri algılamaya, duymak istedikleriniz ve istemedikleriniz gibi seçimlerle duyunuzu yapılandırmaya kadar bir çok imkanını kullanır, hiç duymadığınız özel seslerle keyifler, zevkler, hazlar alabilirsiniz. Bir ses tonundan zevk almak imkanı çok kolay bir uygulama olarak yaşatılabilir. 

Duymak Nedir? Duymak Duyusal Özelliği, Duymak Kavramının Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Duygularda Görmek, Duymak ve Farkındalık Gibi Varlıklara Özel Olan Yapılanması İle Çalışan Duyusal Bir Özelliktir

Bir Anekdot: Duygularda Görmek, Duymak ve Farkındalık Gibi Varlıklara Özel Olan Yapılanması İle Çalışan Duyusal Bir Özelliktir

Duygu, varlıkların kendi bilgi ve tecrübelerinin hisler şeklinde algılanması ve ortaya çıkması sonrasında yaşanan hissi bir tanımlama, algılama, yaşama durumudur. Hissetmek duyusal özelliğimiz ile direk olarak bir bağlantı şeklinde çalışmasının söz konusu olduğu duygular erdemi ve duyusal özelliği, varlıkların bilgilerle ve tecrübelerle elde ettiği ve kendilerinde yapılandırdığı şekilde ortaya çıkabilecek olan hisleri de ifade etmektedir. Ancak dünya şartlarında bu duyusal özelliğin çalışması o kadar kontrolsüz bir şekilde yapılandırılmıştır ki, varlıklar duygularının nasıl kullanılması gerektiğini bilemeden, ve dünya hayatının içeriğinde kötü bilgilerin ve tecrübelerinde duygusal şekilde ortaya çıkması gibi bir durumun olması ile, duygular kendi başına ve düzenlenmeden dünya hayatında yaşanan tecrübelerle elde edilen hislerin tanımlanması ve yaşanması yoluyla bir açıklama getirilmesi zorunda bırakılmıştır. 

Duygu Nedir? Duygu Nasıl Tanımlanır ? Duygunun Felsefi Tanımı

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Nadia's Theme, Topher Mohr and Alex Elena, ...

Bir Anekdot: Dostluklar ve Arkadaşlıklar Varlıkların Birbirlerindeki Eksiklikleri Tamamlamasını Sağlayan Özel ve Keyifli İlişkilerine Verilen İsimlerdir...

Bir Anekdot: Dostluklar ve Arkadaşlıklar Varlıkların Birbirlerindeki Eksiklikleri Tamamlamasını Sağlayan Özel ve Keyifli İlişkilerine Verilen İsimlerdir...

Dostluk, iki varlığın yada oluşumun kendisinden başka kendisini en iyi anlayan, en iyi tanıyan, her konuda aralarından su sızmayan, birbirlerini beraber olmaları ile sanki tamamlayan, birbirleri ile birlikteyken her an zevk ve neşe alınmasını, dostların kendi yapılarına göre zamanın onlar için iyi geçmesini sağlayan ilişkilerin yaşanmasını tanımlayan ilişki çeşididir. Dostu O'nun hakkında sanki her şeyi bilir, birbirlerinin eksiklerini tamamlarlar, biri mutlu iken diğeri de O'nun mutluluğundan mutluluk duyar, biri üzgün ise diğeri de O'nun üzüntüsünü geçirmek için elinden geleni yapar. Bu aslında yaşam halinde bütün yakın ilişkiler içinde bulunan varlıklar arasında da böyle olur ancak dostluk çok daha ileri seviyesi olarak yaşanmaktadır.  

Dostluk ve Arkadaşlık Erdemsel Özelliği, Dostluk Nedir?, Arkadaşlık Nedir?, Dostluk ve Arkadaşlığın Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: İyiyi ve Kötüyü Ayırt Etmek İçin Yöntemlerin Erdemsel Özelliği,Vil İyse Viv

Bir Anekdot: İyiyi ve Kötüyü Ayırt Etmek İçin Yöntemlerin Erdemsel Özelliği,Vil İyse Viv

Varlıklar bu zamandan sonra artık iyi ve kötü hakkında iki türlü bakış ve uygulama halini kullanarak bu kullanımı da bir yetenek haline getirerek davranışlarını ve yaşamlarını şekillendirmelidirler. Bunlardan biri '' Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliği - Erdemsel Bilgiler ve Olumsuz Eylemlerin Yasaklarından Oluşan Bilgi Filtresi Uygulaması '' bilgisine göre inceleme ve arındırma yaparak iyi ve kötüyü ortaya çıkarmaktır ve diğeri ise '' İyiyi ve Kötüyü Nasıl Ayırt Ederiz?  Düzen ve Düzensizliğin İyilikleri ve Kötülükleri Belirleyici Özellikleri. İyiliklerin ve Kötülüklerin Tanımlanmasını Açıklayan Felsefi Görüş.'' bilgisinin açıkladığı felsefi görüş ile olayları incelemektir bu iki yöntemin eleğinden de geçen bilgiler, olaylar, konular, durumlar, ilişkiler, sohbet ve aklınıza gelen ne varsa hepsi, bu bütünlükten oluşan bir iyi ve kötü ayrıt etme özelliği şeklinde yetenekle kendisini ortaya çıkarır ve bu yetenek, bu iki bilginin içeriğini de ezbere bilmek halini yaşayan varlığın artık bir olaya baktığında onun gerçekten iyimi yoksa kötümü olduğunu anlamasını sağlar. 

Vil İyse Viv Erdemsel Özelliği, İyiyi ve Kötüyü Ayırt Etme Yeteneği Erdemsel Özelliği, Vil İyse Viv'in Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

8 Temmuz 2022 Cuma

♫ Caz, Blues Müzik, Beer Belly Blues, John Deley, Jazz, Blues Music, Jaz...

Bir Anekdot: Dinlenmek ve Yaşamın Olabildiğince Tadını Çıkarmak İçin Bir Erdemsel Özellik, Vil İz Vix

Bir Anekdot: Dinlenmek ve Yaşamın Olabildiğince Tadını Çıkarmak İçin Bir Erdemsel Özellik, Vil İz Vix

Dinlenmek, bir varlığın, oluşumun kendisi ile ilgili olmak adına kullandığı zamanlar ve bu zamanların rahatlatıcı, varlıksal özelliklerine bir duraksamayı anımsatan faydalı ve eğlenceli uğraşlar şeklinde geçirdiği anlar, yaşanmışlıklar, zamanlar bütünüdür. Çalışmak için bir amaç ve bu çalışmanın faydalı olacağı alanlar ve bu yüzden kendisi ile ilgili olmaktan çıkarak başkaları ile ilgili olarak, kimi zaman kendileri ile de ilgili olarak ta görülebilen özelliklerdedir ancak dinlenme, çalışmayı yapan varlığın, kendi duyularına ve varlıksal oluşumuna zaman ayırması ve onları çalışma sırasındaki yoğun temposundan çıkarması, zevkler, belki de hazlar, keyifler, mutluluklarla ilgilenmesi, kendisini çok zorlamadan kolay ve rahat şeylerle uğraşması, ağır düşünceli konulardan çıkarak basit düşüncelerle zamanını geçirmesi, kendisine iyi gelen şeyler ne ise onlara yönelmeyi, belki sakin bir alanda sessizlik yada yalnızlık yada sıcak su yada ona iyi ve rahatlatıcı, kendisini yenilemesine neden olacak şekilde yapılandırıcı ne ise, o şeylerle meşgul olması durumu dinlenmek ile ilgili olarak sayılabilir ve bunları yapanlar, yoğun çalışmaların ardından yada başka bir yoğunluk sonrasında bu şekilde bir dinlenme ile kendisine sağlık, şifa, yenilik katarlar ve bu dinleniş halini uygularken bir yapılanma ile de aynı zamanda bütün varlıksal özellikler, bu erdemsel özellik sayesinde bir dinlenme moduna geçme halini yaşarlar. 

Vil İz Vix Erdemsel Özelliği, Dinlenmek ve Yaşamın Tadını Çıkarmak Neden Uygulanır?, Vil İz Vix Nasıl Bir Erdemdir?, Vil İz Vix Erdemsel Özelliğinin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Bir Anekdot: Görülmeyen ve Fark Edilmeyen Olaylar ve Durumlar İçin Dikkat Erdemsel Özelliği...

Bir Anekdot: Görülmeyen ve Fark Edilmeyen Olaylar ve Durumlar İçin Dikkat ve Özen Erdemsel Özelliği...

Dikkat, bir konu, olay yada durum ile ilgili bütün algılarını, özelliklerini, fark etme hallerini, konsantre olma durumlarını en iyi şekilde kullanabilme yeteneğidir. Zihinsel bir çalışmanın söz konusu olduğu sırada yaşatılan bir erdem olarak dikkat, olayların içerisindeki görünmeyenlerin görünmesini, fark edilmeyen şeylerin fark edilmesini ve benzer şekilde ayrıntılarla ortaya çıkabilecek olan durumların algılanmasını, bilinmesini sağlayan bir özellik, yetenektir.

Dikkat ve Özen Erdemsel Özelliği, Dikkat Nedir?, Özen Nedir?, Dikkatli ve Özenli Olmanın Felsefi Tanımı

♫ Klasik Müzik, Secret Second Earth, The129ers, Classical Music, Musique...

Bir Anekdot: Varlıksal Alanın Yapılanmalarını Bozmak İsteyen Bütün Kötü Amaçlı Durumları Engelleyen Erdemsel Özellik, Vil Geta Şa

Bir Anekdot: Varlıksal Alanın Yapılanmalarını Bozmak İsteyen Bütün Kötü Amaçlı Durumları Engelleyen Erdemsel Özellik, Vil Geta Şa

Bu erdemsel özellik varlıkların kendi varlıksal alanlarının yapılarını ve bilgilerini değiştirmek gibi oyunlarla onları obsede etmek gibi amaçları olan yaratıkların bulunduğu bir yaratılışta ve sanki kendimiz yapıyormuş gibi bir düzenle de kendi oluşumlarımıza yön vermek uygulamasını yaptırmak sahtekarlığını kullanıyor olmaları tehlikeleri karşısında, hiç bir şekilde ve şartta, bu gibi durumlar söz konusu olsa da, ben dünya hayatında iken söylüyor olsam bile gibi uyarılarla değiştirilemezlik özellikleri katacağımız amaç ve bilgiyi oluşturarak ve bu amaç ve bilginin içerisine anti obsedör bir bilgi mekanizmasını da eklememizle, obsedörler ne yaparsa yapsın, bu bilginin değiştirilmesini söz konusu edemezler ve bu olmadığı sürece de sizi obsede edemez ve amacına ulaşamaz olur.

Vil Geta Şa Erdemsel Özelliği, Değiştirilemez Amaç Erdemsel Özelliği, Vil Geta Şa'nın Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Bir Anekdot: Değişim, Gelişen Yaşamın Bir Özelliği Olan Yapılanmalardır...

Bir Anekdot: Değişim, Gelişen Yaşamın Bir Özelliği Olan Yapılanmalardır...

Değişim, bir durumun başka bir duruma dönüşmesi, başkalaşım haline geçmesi anlamına gelir ve bu durum değişen şeylerin yapısına göre bazen kolay bazen de zor bir süreç olmaktadır. Her şeyin bilgi olduğu yaşamda bilgilerin değişmesi ve bu sebeple oluşumları değiştirmesi ve bu değişim sırasında bir çok yeni bilgilerin oluşumlarda yapılanması, eski bilgilerin etkilerinin gitmesi şeklinde örneklendirilebilecek bir süreci ifade eder değişim genel olarak. Değişmek, gerekli olması söz konusu olunca ancak doğru bir uygulama halidir. 

Değişim Erdemsel Özelliği, Değişim Nedir? Değişimin Felsefi Tanımı

♫ Elektronik, Club Müzik, Two Step, Huma-Huma, Electronic Music, Club Mu...

Bir Anekdot: Müziğin Melodilerine ve Ritmine Uyum Sağlayarak Yapılan Hareketler Dans Olarak Ortaya Çıkar...

Bir Anekdot: Müziğin Melodilerine ve Ritmine Uyum Sağlayarak Yapılan Hareketler Dans Olarak Ortaya Çıkar...

Dans, müzik ile bir uyum içinde ritmik ve karışık hareketler uygulayarak ve bunları bir düzenle yaparak estetik, hareketli, kararında coşkulu olma halidir. Bedensel özelliklerin bu uyumla çalışmasıdır ve oldukça haz verici bir yetenektir, özelliktir. Müziğin melodilerine ve ritmine uyum sağlayarak yapılan hareketler dans olarak ortaya çıkar ve bu uyum sırasında müzik gibi etkileyici olabilme imkanı ortaya çıkar. 

Dans Erdemsel Özelliği, Dans Nedir?, Dans Etmenin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Yenilikler, Düzenlilikler ve Gelişimler Çalışmanın Bir Sonucu Olarak Ortaya Çıkarılır...

Bir Anekdot: Yenilikler, Düzenlilikler ve Gelişimler Çalışmanın Bir Sonucu Olarak Ortaya Çıkarılır...

Çalışmak, bir olayın sonuçlanması için gösterilen mücadeleler, emekler, özveriler, çabalar ve azimler bütünüdür. Çalışmak, bir düzeninin kendisini idame ettirmesi için olmaz ise olmazlardan biri olan erdemdir. Çalışarak varlıklar gelişirler, gelişimin en gerekli sebebidir çalışmak. Varlıkların yaşamının geleceği için düşünülen projeler, idealler tamamen çalışma erdeminin sonucu olarak bir düzen içinde ortaya çıkarılır. Çalışarak yanlışlar bulunur, çalışarak doğrular anlaşılır. Yenilikler, düzen, gelişim her zaman çalışarak elde edilen sonuçlarla belirlenir. Çalışmak, ilgili olunan konuya dair emekler sarf etmenin dışında da içeriğinde bir çok erdemi bulundurur. Çalışarak kişiliklerin yapılandırılması da söz konusu olur. En iyisini çalışarak bulabiliriz. En doğru sonuca çalışarak ulaşabiliriz.

Çalışmak ve Çalışma Arzusu Erdemsel Özelliği, Çalışmak Nedir?, Çalışma Arzusu Nedir?, Çalışmanın Felsefi Tanımı

♫ Klasik Müzik, Shattered Paths, Aakash Gandhi, Classical Music, Musique...

Bir Anekdot: Yardımlaşmanın Bir Diğer Adı da Cömertliktir...

Bir Anekdot: Yardımlaşmanın Bir Diğer Adı da Cömertliktir...

Cömertlik, bir konuda ihtiyacı olan bir alana yada varlığa gereken şekilde kendisinde olandan hiç düşünmeden, ihtiyacın baz alınarak yapıldığı bir yardımlaşma çeşidini ( kendinden vermekle ilgili olan davranış biçimi ) tanımlayan erdemsel bir kavramdır. Yani kendisinde iki tane olan bir eşyadan bir başkasında hiç yoksa ve O'nun ihtiyacı varsa ve iki tane olanda hiç düşünmeden ihtiyacı söz konusu olduğu için kendisindeki iki taneden birini veriyorsa o zaman bu cömertliktir, hatta kendisindeki bir taneyi de iki bölerek vermek daha da cömert olmak anlamına gelir. 

Cömertlik Erdemsel Özelliği, Cömertlik Nedir?, Cömert Nasıl Olunur?, Cömertliğin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Cinsellik ve Dahilinde Orgazm Varlıksal Alanlarımızdaki Bütün Düzensizlikleri Düzene Sokmakla İlgili Olarak Çalışan Özelliklerimizdir...

Bir Anekdot: Cinsellik ve Dahilinde Orgazm Varlıksal Alanlarımızdaki Bütün Düzensizlikleri Düzene Sokmakla İlgili Olarak Çalışan Özelliklerimizdir...

Bu enerji, yapı itibarı ile oldukça güçlü ve Dünya'nın seviyesi düşük olan enerjetik yapısını öteler özelliklerdedir. Orgazmı yaşarken bu enerjinin yapısını, özelliklerini düşünürseniz emsalsiz ve Dünya dışı bir enerjetik oluşum olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Böyle bir enerji, bu kısıtlı bedenlerimizin tahrikler ve tahminler, zevkler ve heyecanlar sonrasında ortaya çıkarabileceği türden bir enerji değildir. Tamamen duyusal özelliğin sonuç olarak ortaya çıkardığı bir enerji şeklinde yaşanmaktadır. 

Cinsellik, akabinde orgazm varlıksal alanlarınızdaki düzensizlikleri düzene sokmakla ilgili, obsedör tesirler ve oluşumlar varsa onları yok etmekle ilgili, varlıksal enerjilerinize bakım yapmakla ilgili olarak sayabileceğimiz bir çok faydası bulunmaktadır.

Cinsellik Nedir? Cinsellik Duyusal Özelliği, Cinselliğin Felsefi Tanımı

♫ Elektronik, Club Müzik, I Hear Voices, Underbelly, Electronic Music, C...

Bir Anekdot: Ciddiyet, Önemli Durumlar ve Konular Söz Konusu Olduğunda Çok Daha Başarılı Görülerin ve Edinimlerin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Davranışsal Bir Özelliktir

Bir Anekdot: Ciddiyet, Önemli Durumlar ve Konular Söz Konusu Olduğunda Çok Daha Başarılı Görülerin ve Edinimlerin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Davranışsal Bir Özelliktir

Ciddiyet, ilgili konu yada alanlarla ilgili olarak anlamaya, algılamaya, bilmeye, gözlemlemeye ve benzeri bir çok erdemi uygulayabilmek için varlıksal alanların ve özelliklerin bir sükunetlik içinde konsantre olunan konuyu öğrenmeye çalışmak için yapılan, oldukça elverişli bir iletişim atmosferinin oluşturulduğu davranışsal bir tutumdur, tavırdır ve bu özellikleri ile erdemsel özellik olarak yaşanır. Bu uygulama halini bozacak olan sohbetler, konuşmalar, hareketler ciddi olmanın dışına çıkmakla ilgili olur ve ciddi olunması gereken konular genellikle önemli olan konular olarak sayılır. Her olay ve konuda ciddi bir hal takınılmaz. Ama önemli olan konular ciddi bir bakış açısı ile, kendisini yanıltacak olan başka etkenlerin olmamasını sağlayarak, sadece o konuya özel bir davranma hali ile, konuya şartlanmış şekilde uygulama yapmakla en iyi şekilde sonuçlara kavuşur. 

Ciddiyet, Ciddilik Erdemsel Özelliği, Ciddi Olmak Nedir?, Ciddiyet Nedir?, Ciddi Olmak Nasıl Olur?, Ciddiyetin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Cesaret, Umut, Güven, Mücadele, Azim, Çaba ve Çalışmanın Bütünlüğünün Erdemsel Özelliği, Cessa Vil

Bir Anekdot: Cesaret, Umut, Güven, Mücadele, Azim, Çaba ve Çalışmanın Bütünlüğünün Erdemsel Özelliği, Cessa Vil

İçeriğinde cesaret, umut, kendine ve varlıksal oluşumlarına güven, mücadele, azim, çaba, çalışma ve çalışma arzusu olan ve bu bütünlük ile ortaya son derece korkusuz bir tavırla kendine güveni olan ve umudu hiç bitmeyen ve bu şekilde bir bakış açısı ile azmeden, çabalayan, çalışan ve bu çalışmadan zevkte alan bir başarı ve amacına doğru ilerlemeyi sağlayan erdemsel özellik çıkmaktadır...

Cessa Vil Erdemsel Özelliği, Cessa Vil Nedir?, Cessa Vil'in Felsefi Tanımı

♫ Caz, Blues Müzik, El Gavilan, Quincas Moreira, Jazz, Blues Music, Jazz...

Bir Anekdot: Cesaret, Korkaklığın, Korkuya Sebep Olan Konuların Bilgi ve Zeka ile Yok Edilmesi Durumudur....

Bir Anekdot: Cesaret, Korkaklığın, Korkuya Sebep Olan Konuların Bilgi ve Zeka ile Yok Edilmesi Durumudur....

Cesaret, korkaklığın, korkuya sebep olan konuların bilgi ve zeka ile yok edilmesi durumudur. Tehlikeli ve korkutucu gelen sorunları görüp, onu bilgi ile, akıl ve mantık süzgecinden geçmiş yöntemlerle halledebilme yeteneğidir. Korkulan bütün olayların arkasında bilgisizlik söz konusudur. Bilginin olduğu yerde korku olmaz ve haliyle cesaret yaşanır. Cesaret, bir güç gösterisinin söz konusu olduğu sırada kendini ortaya atarak umarsızca herkese gücünü ispatlamak ve onları mağlup etmeye çalışmak demek değildir. Cesaret, kendisindeki bilgi ile aklını ve mantığını kullanarak, O'na korkutucu ve tehlikeli gelmeye çalışan olayların üstesinden en asgari zararla ve çaba ile çıkabilme yeteneğidir ve buda bir zeka işidir. Zeka ile doğru orantıda çalışır ve gereken zamanlarda kaçmak eylemi de cesaretin bir sonucu olarak yaşanabilir. Göz göre göre, zarar göreceğini bile bile neden kendisini tehlikeye atsın ki? şeklindeki açıklama gibi, korkutucu ve tehlikeli olan konuyla ilgili duruma göre, ana göre, olaya göre, olayın önemine göre nasıl davranılması gerektiğini bilebilme durumudur cesaret. 

Cesaret Nedir? Korku Nedir? Korkuların Üstesinden Nasıl Gelinir? Cesaret ve Korkunun Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Varlıksal Alanların Kendi Yapısına Ait Olan Bütün Oluşumların Bütünlüğünü Sağlayan Bilgisel Yapılanma, Vil Viss İs

Bir Anekdot: Varlıksal Alanların Kendi Yapısına Ait Olan Bütün Oluşumların Bütünlüğünü Sağlayan Bilgisel Yapılanma, Vil Viss İs

Varlıklara ait olan bütün oluşumların, bilgilerin, enerjilerin, güçlerin ve daha başka ne varsa O'na ait olan her şeyin yapısına bir bilgi işlenir, bu oluşumların bu varlıkla ilgili olduğuna ve ait olduğuna ve O'ndan ayrılamaz özellikleri bulunduğuna dair amacı olan bir bilgidir bu, yapılanma bilgisi diyebiliriz, kesinlikle sizin yazmış olmanız gerekli yada duyusal özelliğiniz sizin bilgi ve tecrübelerinizle sizin için yazacaktır, hiç yazmamış olsanız bile. Bu bilgi, varlığın bütün oluşumlarının yapısına işlenerek oluşumları varlıktan ayrılamaz özelliklerde yapar ve böyle bir yapılanma, bütün varlıkların kendi varlıksal alanları için gereklidir. Kendisine ait olan ne varsa onlarla bir bütün olduğunu ve asla ayrılamazlık özelliklerini bu bilgiye eklemelidirler ve bu şekilde yapılanan bilgi sayesinde birde varlıksal alanlarınızdan bir şeyin alınması söz konusu olamaz. 

Vil Viss İs Duyusal Özelliği, Varlığın Oluşumlarının Yapısına İşlenen Bilgilerin Duyusal Özelliği, Vil Viss İs Nedir?, Vil Viss İs'in Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

♫ Klasik Müzik, Unknown Longing, Asher Fulero, Classical Music, Musique ...

Bir Anekdot: Bilgilerin, İnançların ve İdeolojilerin, Felsefelerin Düşünsel Alanlarını Açıklayan ve Yapılandıran Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği

Bir Anekdot: Bilgilerin, İnançların ve İdeolojilerin, Felsefelerin Düşünsel Alanlarını Açıklayan ve Yapılandıran Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği

Düşünsel alanların mantığını dünya yaşamında bir örnekle açıklamak gerekirse mesela, ideolojik bir kavram, materyalizm olsun, buna inanan varlıklar bu inançlarından dolayı enerjetik bir düşünce yayını, düşünsel alan enerjileri yayarlar ki böyle bir çok insanın yaydığı bu enerjetik güçler, kendileri gibi bilgileri ve tecrübeleri içeren özellikteki yayınlarla bir olarak bütünlük haline gelirler ve bu bütünlük dünya hayatının içinde yaşayan ve o düşünsel alanları oluşturan varlıkların bulundukları yerde etkisini yaşatan şekilde, görünmez ve bilinmez gibi özellikleri ile aslında fikrinin ve inancının yaşatılması ile orada olmasının anlaşılacağı bir sistemle düşünsel alanı bulunur ve bu alan, bu düşüncelere sahip olmayanları bile kendisi ile temas ettirme özelliklerine sahip olarak materyalizm ideolojisini buna inanan varlıkların yaydıkları çalışmalarının dışında birde bu düşünsel alan yaymakla ilgili çalışmalar içinde bulunur ve bu şekilde felsefelerin, ideolojilerin, inanç konularının kendilerine ait düşünsel alanları oluşur ve bunun gibi bir çok düşünsel ve felsefi alanın içinde bir yaşam alanı sistemi olarak dünya yapılandırılmıştır. 

Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği, Düşünsel ve Felsefi Alanları Açıklayan Erdemsel Özellik, Vil Şün Fel Nedir?, Vil Şün Fel'in Felsefi Tanımı, Düşünsel Alanlar Nedir, Düşünsel Alanların Tanımı

Bir Anekdot: Haklı Bilginin İradesi En Güçlü Yaptırım Gücüne Sahiptir.

Bir Anekdot: Haklı Bilginin İradesi En Güçlü Yaptırım Gücüne Sahiptir.

Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve alanların bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık, bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar, hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez.

Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, alanların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır. 

Bilginin İradesi Kanunu Nedir? Bilgilerin İradesini ve Uygulatılması İle İlgili Kanunu Açıklayan Felsefi Görüş

7 Temmuz 2022 Perşembe

♫ Klasik Müzik, Prelude No 8, Chris Zabriskie, Classical Music, Musique ...

Bir Anekdot: Vil Gibi Da, Düzenli Bilgiler Oluşturmak Konusunda Varlıkları Yapılandıran Erdemsel Özelliktir.

Bir Anekdot: Vil Gibi Da, Düzenli Bilgiler Oluşturmak Konusunda Varlıkları Yapılandıran Erdemsel Özelliktir.

Bu erdemsel özellik varlıkların bilgiler oluşturması için odaklanarak bir olayın içindeki bilgiyi alma yeteneğini güçlendiren, bilmedikleri konular olduğunda ve bunlarla bilgileri oluştururken gerektiğinde bu eksik parçaları oluşturması konusunda onlara ilhamsal ve düşünsel olarak destek çıkan ve varlıkların bilmesini sağlayan, varlıkların bilgi yazmasını ve oluşturmasını onların bir yeteneği haline getirmeye çalışan erdemsel özelliktir. Kendi varlıksal alanları olan varlıkların, bu alanları ile özgür bir şekilde kaldıklarında kullanacakları en çok özellik bilgiler yazmak konusundaki yetenekleri olacaktır. Bilgi yazmak ve oluşturmak böyle varlıksal özellikleri olan oluşumlar için hayati önem taşıyan uygulamalardır. 

Vil Gibi Da Erdemsel yada Duyusal Özelliği, Bilgi Kaynağı Duyusal Özelliği ve Bilgi Yazma Yeteneği Erdemsel Özelliği, Bilgi Kaynağı Nedir?, Vil Gibi Da'nın Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Bir Anekdot: Barış, Özelliği Anlamında Düzensizlikleri Yok Eden ve Düzen Getiren Erdemlerden Bir Diğeridir...

Bir Anekdot: Barış, Özelliği Anlamında Düzensizlikleri Yok Eden ve Düzen Getiren Erdemlerden Bir Diğeridir...

Barış, ilgili alanların, varlıkların, organizasyonların ve benzeri oluşumların birbirleri arasında kesinlikle olumsuz eylemlerin yaşatılması olumsuzluğunun bulunmadığı bir şekilde ilişkiler içerisinde bulunabilme erdemidir. Düşmanlıklar, savaşlar, kavgalar ve benzeri olumsuz eylemler barışların bulunduğu alanların, varlıkların bulunduğu yerlerde olmazlar, nitekim barış erdemi ile birlikte bir düzenlilik meydana gelmiştir ve herkes bulunduğu alanda başkaları ile olumsuzluklara neden olmayacak şekilde yaşamayı başarmış olur. 

Barış Erdemsel Özelliği, Barış Nedir?, Barışın Felsefi Tanımı

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Mind And Eye Journey, Emily A. Sprague, Chi...

Bir Anekdot: Varlıklar Bir Bilgiler Bütünlüğü, Bilgilerin İleri Evrilmiş Halidir...

Bir Anekdot: Varlıklar Bir Bilgiler Bütünlüğü, Bilgilerin İleri Evrilmiş Halidir...

Bilgi, varlıkların kendilerini ifade etmesine, karşısına çıkan olayları anlamasına, anlamlandırmasına, o olayların içeriği ile ilgili edinimler kazanmasını sağlayan, bir şeyin bilgisinin olması ile o şey hakkında bilmek erdemini yaşamasına neden olan varlıksal araçlardır. Bu araçlar öyledir ki varlıkların uzuvları şeklinde, oluşturdukları bilgiler kendilerine ait parçalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilgiler oluşturan varlıkların bu özelliklerinin gelişmiş olması nedeni ile duyu olarak bilgileri ortaya çıkarmak konusunda, kendilerini yapılandırmış olmaları çok mümkündür. Çünkü sürekli bilgilerle haşır neşir olanlar, sürekli yeni bilgiler ortaya çıkararak çalışmalar yapanlar, artık kendi varlıksal alanlarında bu işlemleri çabuk ve düzenli bir şekilde yapabilecek bir duyuyu geliştirmiş olmaları çok mümkündür. Bunlar genellikle yazarlar, şairler, yazı ve bilgiler ortaya çıkarmakla ilgili uğraşları olan kimseler olabilirler.

Bilgi Nedir? Bilginin Evrimi ve Özellikleri, Bilginin Felsefi Tanımı, Bilgi Erdemsel Özelliği

Bir Anekdot: Gizlilikler, Saklanan Gerçekler Ayrıntıcılık Erdemsel Özelliği İle Çok Daha Kolay Ortaya Çıkarılabilme Özelliğinde Olur...

Bir Anekdot: Gizlilikler, Saklanan Gerçekler Ayrıntıcılık Erdemsel Özelliği İle Çok Daha Kolay Ortaya Çıkarılabilme Özelliğinde Olur...

Ayrıntılar, her olay ve durumda ve birde bir çalışma içinde bulunuluyorsa, ki yaşam zaten kendi yapısı ile ilgili bir çalışma halidir, bu çalışma esnasında ayrıntılar kesinlikle daha çok anlamak, daha çok bilmek, daha çok görmek, daha çok başarabilmek, algılayabilmek ve çözüm bulabilmek gibi bir çok olaya sebebiyet veren özellikte bir bakış açısıdır, inceleme ve gözlem halidir, özelliğidir. Detayları araştırmak, konuya dair başka bilgileri bulabilmek ayrıntıcılık erdemsel özelliği ile sağlanır. Yaşamda bir çok şeyin kendisine ait bir ayrıntısal, detaylı bilgileri bulunur. Yani kendi öz bilgisinin dışında ve buna bağlı olarak başka bilgiler, yakınındaki, içeriğindeki, çevresindeki, öncesindeki, sonrasındaki bilgiler ve onunla ilgili olan her yerin en ince detaylarına kadar incelenmesi, ayrıntılarını bulabilmek adına bir çalışma halidir ve bu yolla edinilen gözlemler, incelemeler ayrıntıların görülmesini ve ortaya çıkarılmasını sağlar. 

Ayrıntıcılık ve Detaycılık Erdemsel Özelliği, Detaycılık Nedir?, Ayrıntıları Görmek Nasıl Olur?, Ayrıntıcılık ve Detaycılığın Felsefi Tanımı

♫ Klasik Müzik, Egmont Overture, Kevin MacLeod, Classical Music, Musica ...

Bir Anekdot: Aşk, İlişkilerin İçeriğinde Özelliklerin Yaşatıldığı Bağlılıklar Şeklinde Bir Yapılanmaya Sahiptir...

Bir Anekdot: Aşk, İlişkilerin İçeriğinde Özelliklerin Yaşatıldığı Bağlılıklar Şeklinde Bir Yapılanmaya Sahiptir...

Aşk, bir varlığa, bir oluşuma, yada bir olaya, konuya çok yoğun ve sevgiyle uyumlu olan duygularla, düşüncelerle bağlılığı ifade eden bir erdemdir. Aşk duyulan yer ile teklik haline gelebilme özelliği, onun derdinin dert, mutluluğunun mutluluk kaynağı olması sonuçlarını doğuran davranışlar, kendisinden önce aşık olunan alanı düşünmek gibi bir erdemi yaşatmak, yüksek fedakarlık ve benzeri erdemsel özelliklerin açığa çıkması şeklinde yaşatılan diyaloglar, tüm bunları yaparken aşkın arzusu ve arzunun çekiciliği ile yapılması, hislere ve duygulara da bunların yansıması, enerjetik bir tanımı da olan, iki yer ile olmasının çok daha anlamlı olduğu, ikiyi tekleştirme özellikli, üç olduğunda yapısında bozulmaların olabileceği ( göreceli bir durum olabilir, yapısı bozulmadan yaşatabilenler bulunabilir, varlıklar dışında alanlar, oluşumlara hissedilen aşklar için geçerli olabilir, olur, varlıklar arasında yaşananlarla, oluşumlar, konular ve olaylar arasında yaşanan aşk, içeriği bakımından aynı olsa da yaşanmışlıkları farklı olur.... ), o iki alanı birbirine sonsuz güven ve bağlılık ile birleştiren, birbirlerinin yanında olmalarının bile en büyük mutluluk kaynağının olması şeklinde bir halin yaşandığı, bu iki alanın birbirleri ile yaşadığı her şeyin içinde aşkla yapılması gibi bir erdemsel özelliğinde eklendiği, aşkla cinsellik, aşkla çalışmak, aşkla eğlenmek gibi artılarla yaşanan anları da bu şekilde yapılandıran, oldukça keyif verici, bambaşka bir bağlılık ve uyumun tadılması gibi bir tecrübenin anlaşılmasını sağlayan ve varlıkların bunu yaşatmayı başarabildiğinde ortaya çıkan bir erdemdir. 

Aşk Erdemsel Özelliği, Aşk Nedir?, Aşk Nasıl Oluşur?, Aşk Nasıl Yaşanır?, Aşkın Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Bir Çok Konuya ve Duruma Özel Arzular ve Çeşitleri Vardır...

Bir Anekdot: Bir Çok Konuya ve Duruma Özel Arzular ve Çeşitleri Vardır...

Arzu, bir olayı, durumu kendisine özel olan hisleri ve duygusu ile birlikte, bu his ve duyguların anlamları ile yaşatıldığı, enerjetik bir isteme durumudur. İstekler akla ve mantığa uygun gelecek şekilde olmanın dışında birde arzulanarak istenildiği zaman çok daha güçlü bir şekilde ilgili konu yada durum yaşatılır, istek uygulanması ile ilgili çok daha etkili olur. Bir çok konuya göre değişen arzu çeşitleri vardır. Cinsel arzular, çalışma arzusu, öğrenme arzusu, eğlenme arzusu ve bunlar gibi genellikle erdemsel özelliklerin yapısında bulunabilecek şekilde ortaya çıkarılan isteklerin anlamlarını hisleri ve duyguları ile yaşatma halidir arzular. Ve bu yaşatma halinde aynı zamanda bir çekicilik, mutluluk, haz, pozitif heyecanlar, neşe gibi erdemlerde vardır. Arzu ile ifade edildiği zaman içerisine bunlarında gireceği şekilde istekler şekillenir ve hisler ve duygularla da ifade edilecek şekilde yapılanır.

Arzu Duyusal Özelliği, Arzu Nedir? , Arzulamak Nasıl Olur?, Arzunun Felsefi Tanımı

♫ Sinematik Müzik, Mist, Odonis Odonis, Cinematic Music, Cinematic songs...

Bir Anekdot: '' Damlaya Damlaya Taş Delinir '' İfadesi Arge Çalışmalarını Tanımlar...

Bir Anekdot: '' Damlaya Damlaya Taş Delinir'' İfadesi Arge Çalışmalarını Tanımlar...

Arge, bir çalışma ile ilgili aynı veya farklı yöntemler kullanılarak, araştırmalar ve geliştirmelerle o çalışmanın sürekli olmasını sağlayarak çalışmanın uzun bir zamana dağılması durumunu kullanıp, çalışmanın ancak bu şekilde bir uzunluk döneminden sonra başarılabileceği sonucuna ulaşmamızı sağlayan çalışma metodudur. Geliştirme konusu zamana dağıldığı için sürekliliğin söz konusu olması gerekmektedir. Bu metod ile sürekliliğin nasıl katkılarının olduğunu anlıyor ve bu şekilde bir çalışma metodunun olduğunu öğreniyoruz. Damlaya damlaya taş delinir şeklindeki deyimler arge çalışmasını ifade eder ve bir damla o taşı delemezken, bir çok damla sonunda o taş delinir. 

Arge Nedir?, Arge Erdemsel Özelliği, Arge Çalışması Nasıl Olur?, Argenin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Annelik, İnsanlığın Şimdiye Kadar Tanık Olduğu En Kapsamlı Erdemlerden Bir Diğeridir...

Bir Anekdot: Annelik, İnsanlığın Şimdiye Kadar Tanık Olduğu En Kapsamlı Erdemlerden Bir Diğeridir...

Annelik, insanlığın şimdiye kadar tanık olduğu en kapsamlı, ideal, sahiplenici, koruyucu, birleştirici, fedakar, sevgi dolu, yaşamları en iyi şekilde koruma ve bakımlarını yapabilmek konusunda kendisinde içsel ve isteksel gereken donanımları bulundurabilen, kendisini bu anlamda en iyi şekilde ve art niyetsiz ifade edebilen, doğal bir bilme hali şeklinde söz konusu anneliği olduğu zaman hiç bir şekilde sevgiye ters bir davranışın olmamasının söz konusu olduğu, aksine kendi özellikleri ile daha fazla mücadeleci, daha fazla korkusuzluk, daha fazla istikrar, daha fazla kararlılık, daha fazla cesaret, daha fazla azim ve çaba, daha fazla inanç ve çalışkanlık ve benzeri erdemlerin oluşmasına neden olan özellikleri ile yaşadığı bir erdemdir ve kişiliği şekillendiren, kendisini sıfat olarak tanımlamasını sağlayan ve kesinlikle gerçekten istemeden ve beğenmeden, ve içeriğini özümseyerek uygulamadan olunamayacağı bir özelliktir annelik. 

Annelik Nedir?, Babalık Nedir?, Annelik ve Babalık Erdemsel Özellikleri, Anneliğin ve Babalığın Felsefi Tanımı

6 Temmuz 2022 Çarşamba

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Jay Sweeps, Geographer, Chill, Ambient Musi...

Bir Anekdot: Vil An Lam, İnsanları Birlik ve Beraberliğe, Dostluğa, Arkadaşlığa ve Sevgiye Davet Eder...

Bir Anekdot: Vil An Lam, İnsanları Birlik ve Beraberliğe, Dostluğa, Arkadaşlığa ve Sevgiye Davet Eder...

Bu dünya yaşamı sırasında bir arada olarak, iyiliğin, sevginin ne demek olduğunu anlayan insanlık toplumunun bildiği ve yaşamdan anladığı bir çok kıymetli ve değerli bilgi ve tecrübelerin bizler için önemli bir varlıksal gelişim halini ifade ettirdiğini de bilerek,  insanları birlik ve beraberliğe, dostluğa, arkadaşlığa, ve sevginin içerisindeki erdemlerin yaşatıldığı bir toplum düzeninde yaşamaya çağıran özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasında oldukça anlamlı olarak bulunur ve bütün dünya insanlığını bir bütünün parçası gibi sayarak, kimsenin kimseden üstün olmadığını, bütün kötülüklerin kaynağının obsedörler ve onların etkileri ile karşı karşıya kalmış insanların hatalarından kaynaklandığını belirterek, insan olmayı, insanlık olarak yaşamayı anlamlandırır... 

Vil An Lam Erdemsel Özelliği, Anlamlı Bir Erdemsel Özellik, Vil An Lam Nedir?, Vil An Lam'ın Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Bir Anekdot: Bir Şeyi Anlamak O Şeyi Bilmek Anlamına Gelir...

Bir Anekdot: Bir Şeyi Anlamak O Şeyi Bilmek Anlamına Gelir...

Bir şeyi anlamak için onu görmek, yada duymak, yada tecrübe etmek, bilgisini az çok bilmek, anlamlandırmak gibi bir çok yapısına göre uygulamaların yapılması gerekmektedir ve bu kadar çabuk sürede bu durumu size yaşatan nedir? Karar verme mekanizmanız gibi bu duyusal özellikte kendisinin oldukça önemli bir faktörünün olması şeklinde varlıklarda tezahür etmiştir ve anlaşılması gereken konu ile ilgili olunca, ilgili bütün duyuların bilgi ve tecrübesini edinerek varlığa anlam bilgisini verir ve varlıklar bu bilgi ile olayları, durumları, konuları anlamlandırırlar.

Bir şeyi anladıysan o şeyi gerçekten çok iyi biliyorsun anlamına gelir. Anlamak, o şeye düşünsel anlamda hakim olmakta demektir. Anlamak, aynı zamanda bir şeyleri yaşamadan da anlayabilmek kavramına da temas ettiği için, gerçek anlamda yaşamadan anlayabilmeyi başaranların duyularının oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Anlamak Duyusal Özelliği, Anlamak Nedir?, Anlayış Nasıl Olur, Anlayışın Felsefi Tanımı

♫ Klasik Müzik, Angevin - Thatched Villagers, Kevin MacLeod, Classical M...

Bir Anekdot: Amaç, Buluşların ve Faydalı Çalışmaların Arkasındaki Yegane İtilimdir...

Bir Anekdot: Amaç, Buluşların ve Faydalı Çalışmaların Arkasındaki Yegane İtilimdir...

Var olması adına bir amacının olması bilgisi, varlığın kendisine dair oldukça kıymetli bilgileri edinmesini sağlar. Gelişimle doğru orantılı olan amaç erdemi, buluşların, faydalı çalışmaların, iyi bilgilerin arkasındaki yegane itilimdir, gerçekleştirme konusudur. 

Amaç belirlenmelidir ki amaca gidilen yolda nelerin yapılması gerektiği ortaya çıkarılsın ve gerekenler yapılsın. Amaç edinmek, bunları uygulamaya çalışmak ve bunu başarmak, oldukça güzel bir çalışma halidir ve bütün varlıkların bulundukları alan nasıl olursa olsun, kendilerine ait amaçları olmalıdır ve bu uğurda zamanlarını geçirmelidirler. 

Amaç, İdeal, Hedef Erdemsel Özelliği, Amaç ve İdeal Nedir?, Amaç ve İdealin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Yaşamı Algılamalısın ki Gerçek Anlamda Yorumlayabilesin, Anlayabilesin...

Bir Anekdot: Yaşamı Algılamalısın ki Gerçek Anlamda Yorumlayabilesin, Anlayabilesin...

Algılamak, bir olayı, konuyu, durumu, bilgiyi, şeyi fark etmek, onunla ilgili bir farkındalık yaşama durumudur. Bu durum farkındalık özelliğinden farklı olarak bilgileri, görüntüleri, yanlışları ve doğruları, detayları, sorunları, gizleri, bilinmeyenleri algılamak şeklinde ilgili olunan alanlarla ilgili gerekenleri fark etme halidir, anlama, algılama halidir. Bu algının sebepleri bir kaç şekilde örneklendirilebilir, kimileri algılarını okudukları yazılar içindeki derin anlamlar için kullanabilir, kimileri algılarını gördükleri bir manzaranın içindeki detaylar için kullanabilir, algılar farkındalık özelliğinden yerine, duruma, olaya göre yapılandırılması şekliyle farklıdır. Farkındalık özelliği, yaşamı, hayatı fark etmek, kendisinin var olduğunu ve burada bulunduğunu kendisine ispatlamakla ilgili bir özelliktir. 

Algılamak sorunlarla ilgili oldukça faydalı çare olma durumu yaratır, aynı zamanda yaşam içinde de çevrede olanları algılamalısın ki yaşamın gerçek anlamda tadını çıkarabilesin, yorumlayabilesin. Her şey algılanarak yorumlanır. 

♫ Klasik Müzik, Brandenburg Concerto No4-1 BWV1049 - Classical Whimsical...

Bir Anekdot: Aldırış Etmediğimiz Olaylar ve Konular Çok Önemli Durumların Habercisi Olabilirler....

Bir Anekdot: Aldırış Etmediğimiz Olaylar ve Konular Çok Önemli Durumların Habercisi Olabilirler....

Bir olayın, durumun başarılı bir sonucunu yaşatmak için o olay ve durumla ilgili olan bütün alanlarla ilgili olmak, aldırış etmek gereklidir. Her aldırış edinilen konu, bilgi, olay, durum, anlık yaşananların arkasında başka bir gerçeği açığa çıkarabilir ve bu o anda ettiği aldırışlar neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Küçücük bir görüntüye aldırış ederek, onun ne olduğunu anlamak için incelendiğinde, üzerindeki onu kapatan örtünün olduğunu görüp ve örtüyü kaldırdığında çok zararlı şeylerin saklandığını fark ederek hemen çalışmalar yapıp bu zararları yok etmek ve başarılı bir iş yapmış olmak, en başından küçücük bir görüntüye aldırış ederek ne olduğunun incelemesi ile aldırış etmenin nasıl sonuçlara varabileceğini anlatan bir örnek olabilir. Yaşam sizin için sahnelenmektedir ve aldırış etmediğiniz konular aslında çok önemli olayların habercisi olabilirler. 

Aldırış Etmek, Umurunda Olması Erdemsel Özelliği, Aldırış Etmek Nedir?, Aldırış ve Umurunda Olması Erdeminin Felsefi Tanımı

Bir Anekdot: Kendini Başkalarından Üstün Görmeye Engel Olan Erdemsel Özelliktir Alçak Gönüllülük

Bir Anekdot: Kendini Başkalarından Üstün Görmeye Engel Olan Erdemsel Özelliktir Alçak Gönüllülük

Alçak gönüllü olmak kendisinde olan bir özellik, yetenek, imkan, değer ile ilgili şeylerin söz konusu edildiğinde ve bunun başkaları için çok çok önemli ve kıymetli olarak bilinmesine rağmen, bu durumun verdiği kendini beğenmişlikten etkilenmeyerek, o kıymet ve önemin etkisinde kalmadan davranabilmek erdemidir. Alçak gönüllü olmak değerlerin sahibi olanların şımarmamasını sağlar ve bu sayede elindeki değerin gerçek anlamda nasıl kullanılması gerektiğini anlatır. Hem bu şımarıklık değerin değer olmasına neden olan bilgilerin görülmesini engeller, anlamda değil değerde olunması anlamlarını taşıyan, olmaması gereken bir tavır alma halidir şımarmak. Kendi özellikleri nedeniyle kendini üstün görmek olumsuz eylemine alçak gönüllük engel olarak varlıklarda yaşatılır. 

Alçak Gönüllü ve Mütevazi Olmak Erdemsel Özelliği, Alçak Gönüllük ve Mütevazilik Nedir?, Alçak Gönüllülüğün ve Mütevaziliğin Felsefi Tanımı

Felsefi Film Replikleri, Filmlerden Alıntılar, Filmlerden Anekdotlar
♫ Klasik Müzik, NirvanaVEVO, Chris Zabriskie, Classical Music, Musique C...

Bir Anekdot: Var Olmayı Anlamlandıran ve Özellikli Hale Getiren Akıl ve Mantık...

Bir Anekdot: Var Olmayı Anlamlandıran ve Özellikli Hale Getiren Akıl ve Mantık...

Akıl, düşüncelerle, bilgilerle, tecrübelerle, yaşanan olaylarla, duyuların verdiği sonuçlarla, gözlem ve inceleme yaparak, araştırmalar şeklinde bir kavrayış hali ile anlamayı sağlayıcı olarak varlıklarda yaşanır. Bir konuyu bütün anlam ve içeriği ile, bilgileri ile inceleyerek o konuyu varlığın anlayacağı şekle getirmek durumu akıl yeteneğinin çalışıyor olmasından ileri gelir. Kaynağı belirli olmayan ve üzerinde akıl yürüterek, yorumlar yaparak anlayışlar geliştirmek durumları da söz konusudur ve bu durumda başka bir çözüm olarak mantıklı olmak özelliği devreye girer.

Mantık da bütün bilgi ve tecrübelerle, elimizde olan durumu bu bilgi ve tecrübelerin bizlere bulduğu sonuçlarla başarılı olarak uygulatmaya çalışmak şeklinde kendisini yaşatır. Belirsiz bir konu ile ilgili bir akıl yürütmenin söz konusu olduğunda, iş yorumlara kaldığında mantıklı olanları seçerek yol haritası çizeriz. Mantıklı davranmak akıl ile elde edilen sonuçlar içinde doğru kararları verebilmek ve bu şekilde sonuçlar ortaya çıkarabilmek konusundaki başarıdır.