Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

28 Haziran 2022 Salı

Düşünsel ve İlhamsal Erdemsel Özellik, İlham Nedir?, Düşünsel ve İlhamsal Erdemsel Özelliğin Felsefi Tanımı

Düşünsel ve İlhamsal Erdemsel Özellik, İlham Nedir?, Düşünsel ve İlhamsal Erdemsel Özelliğin Felsefi Tanımı

İlham, bilinmeyen konular ve olaylar ve durumlar üzerine yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayan edinimler ve düşüncelere verilen isimlerdir. Yeni projeler, yeni fikirler, yeni çalışmalar söz konusu olduğunda bunlara dair edinimlerin düşünceler yoluyla, zihinsel alanda ortaya çıkması ve bir oluşum ve durumla sonuçlandırılabilmesi ilhamları açıklar. Hiç bir kaynak söz konusu değilken bile edinilebilen ilhamlar, söz konusu bir kaynaktan da elde edilebilmektedir. Örnekle, bir ağaçtan, bir çiçekten esinlenerek bir ilham elde etmek şeklinde çok özellikli şekilde yeniliklere dair ilhamlar söz konusu olur ve bu durum kendisine inanıldığında ve yaşatılması istenildiğinde zihinsel alanlarda ortaya çıkan özellikleri ile yaşanır. İşte ilhamın bu açıklaması ile düşünsel ve ilhamsal bir erdemsel özelliği yapılandırarak bu konuda yoğunlaşan zihinsel alanlar çalışmaları ve uygulamalarında yeniliklere dair çok daha başarılı sonuçlar elde ederler. Yaşamda ilham kaynakları çok olduğu gibi zihinsel alanlarda bu konuda oldukça elverişli bir yapıdadır. Herkesin gördüğü, bildiği ve yaşadığı olaylar ve durumlar farklı olduğu için ilham kaynakları ve çalışmalarıda farklı olur. Bu erdemsel özelliği zihinsel alanlarında yaşatan varlıklar yeniliklere dair çok daha verimli sonuçların alınması adına gereken çalışmaları yaparlar.

İlham, bir konu olay ve durumla yada kavramla ilgili olarak zihinsel alanların ihtiyaç olunan konular ve durumlar söz konusu olduğunda ilgili zihinsel alanın bilgi ve tecrübelerinin toplamından oluşan çözümsel ve çaresel edinimlerin düşünceler, hisler ve anlayışlar ve algılamalar şeklinde ortaya çıkarak zihinsel alanları bilgilendirmesi, yönlendirmesi, aydınlatması şeklindeki yeni düşüncelere ve edinimlere verilen isimlerdir, şeklinde de başka bir tanımla çok daha farklı bir açıklamasını yapmış oluruz.