Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

25 Haziran 2022 Cumartesi

Sevgi Yasakları: Şehvet Nedir?, Şehvetin Zararları, Şehvetin Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Şehvet Nedir?, Şehvetin Zararları, Şehvetin Felsefi Tanımı

Şehvet: Olumsuz Eylemlerin Çekici Gösterilmesi Durumlarını

Şehvet, olumsuz eylemleri çekici gösteren, düşündüren, bildiren durumlar, bilgiler, olaylardır. Yani içeriğinde olumsuz eylemler olan şakaların güzel gelmesi şehvete kapılmakla ilgili olur. Her hangi bir şekilde olumsuz eylemler olarak adlandırılan tüm bilgilerin çekici, ideal, yaşanabilir olduğunun sanılması şehveti simgeler. Bütün olumsuz eylemlerin çekici, özenilir ve beğenilir gelmesi durumunu yaşatmak kesinlikle yasaktır.

Şehvet denilen kavram bildiğimiz bütün olumsuz eylemlerin bir zararı olmadığı yanılgısına varlıkları ve alanları iten, olumsuz eylemlerin içeriğinde, onların çekici görünmesi için erdemsel özellikte oluşumları yaşatarak, hem o erdemin içeriğini, yapısını ve sevgiyle ilgili olan uyumunu bozmaktadırlar hem de istedikleri olumsuz eylemlerin varlıklarda ve alanlarda yaşatılması için imkan yaratılar. Buda tabii ki obsedör oluşumların bir düzensizliği olarak yaşam alanlarımızda yaşatılmıştır.

Mesela sadizm, içerisine cinsellik eklenerek ve bu şekilde yaşanan cinselliğin zevk vermesi durumunun haz ve zevk verici olduğunun yanılgısı içinde varlıklar, sadistçe davranışlar ve hareketler içinde bulunarak cinsellik gibi çok büyük olumsuz eylemler karşıtı olan erdemi yozlaştırmışlardır, tecavüz, taciz gibi örneklerle de olumsuz eylemlerin en çok cinsellik kullanılarak varlıklara ve alanlara zarar verilmesi için içerisine yerleştirmişlerdir, kasıtlı olarak, bunların olması düşünülerek...

İçeriğinde olumsuz eylemin yaşatıldığı cinsellik, birincisi gerçek erdemsel özelliğini yaşatamamaktadır ve akabinde sürekli olarak yaşatılan olumsuz eylemin başka olumsuz eylemleri de çekmesi, zamanla diğer olumsuzluklarında çekici gelmesi gibi zemini hazırlamaktadır ve amaç tamamen bu sürüklenişin içine varlıksal alanları sokmaktır.

Olumsuz eylemler olarak belirlediğimiz yasaklar anlam olarak, felsefe ve kavram olarak, amaç olarak, kattıkları ve etkileri anlamında da erdemlerden çok çok farklıdırlar ve bu kadar farklı olan iki davranışsal ve oldukça etkili sonuçlarla yaşatılan kavramlar, anlam olarak bir araya gelemezler. Acı çekmek zamanın memnuniyetsizlik içinde geçmesi ve geçen zamandan hiç bir şekilde keyif ve mutlu olamamayı ifade eden bedensel ve varlıksal bir negatif haller içinde bulunma durumudur ve mutluluk ise tam tersi olacak şekilde zamanın çok güzel ve memnun geçmesidir, zevkte aynı tanımla açıklanabilir ve bu birbirlerine zıt olan kavramları karıştırmak gibi saçma bir durumu yaşatanlar, kendileri gibi saçma olan obsedörlerdir ve bu saçmalık onların planlarıdır...

Bu kavramların birlikte olmaları, yaşanmaları gibi bir durumun yaşanması, ortaya karışık, anlamsız, erdemi bozan, olumsuz eyleminde amacını bir nebze yaşatıp sadizm gibi, taciz ve tecavüz gibi başka olumsuzlukların üretilmesini sağlayan, tamamen bir aldatmaca ve yanlışa düşürme oyunu olarak yaşam alanlarımızda yaşatılmıştır. İşte bu tanımlardan anlaşıldığı gibi olumsuz eylemler olarak belirlediğimiz kötü bilgilerin, yasakların bizlere çekici gelmesini sağlayan şeyler söz konusu olamaz.

Çekicilik bizler için erdemsel özellikleri içeriğinde barındırması ile söz konusu olabilir, nitekim bizler yok olma hali yaşayan yaratıklar değiliz ve bizlerin özünde bu gibi olumsuzlukları beğenmek ve bu şekilde bir yaşamdan haz almak gibi algılar ve anlayışlar yoktur. Yasak bilgileri başka bir yaşam halinde bulunan yaratıkların kendilerinde yaşattıkları ve onlara göre bulundukları alanlara uygun olan özelliklerde kavramlar, bilgilerdir... Erdemsel bilgiler ve özellikler o halin içerisinde olamazlar, giremezler yani hale, yapısı ve bulunma hali olarak terstir...

Yani bir sebebi mesela, erdemsel bilgiler kendilerini zaman duyusal özelliği olan bir varlığın bulunduğu alanlarda ancak gereken şekilde yaşatabilirler ve işte obsedörlerin zaman duyuları yoktur ve erdemler onların yaşam hallerine uygun değildir ve bizler içinde yasak bilgileri uygun değildir, tamamen anlamsal olarak incelediğinizde bütün erdemleri yok etmek amacındadırlar zaten... Bir araya getirilmesi de nasıl bir düşüncesizlik...

Kötülükler, yasak bilgilerinin içeriğini oluşturan olumsuz eylemler, iyilikleri yok etmek amacında olan anlamları içermektedirler ve onların iyi olan, erdemsel olan, var olma hali yaşayan her şeyi yok etmek amacından başka bildikleri bir şey yoktur. Düzenlere düzensizlik getirmektir içeriğindeki bilgilerin genel amacı... Oysaki iyiliklerin, erdemlerin öyle değildir, erdemler kendilerini bulundukları alanlarda yaşatmakla ilgilidirler ve erdemlerin yaşatılmasının doğal sonucu olarak kötülükler yok olmaktadır, bu, erdemlerin onları amaç ve hedef almış şekilde bir yapılanmasından kaynaklanmamaktadır onlarda olduğu gibi...

Ama bu tanımda anlatılanları fark eden ben, bunun ciddi bir sorun olduğunu anlayarak bir çok anti obsedör, anti kötü bilgi, ve obsedör savaşçı, kötülükleri özellikle yok etme amacında olan ve onlarla özellikle savaşan bilgiler ve erdemler ürettim ve bunların genel olarak ismi de anti obsedörlük kavramı çatısı altında diğer erdemlerle de birleşerek, hem hiç bir şekilde savunma içeriği bulunmayan erdemleri korumakla ilgilidirler, hem de obsedör oluşumları ve bilgileri yok etmekle ilgilidirler...

Ve olumsuz eylemlerin nasıl bir oluşum, bilgi hali olduğunu açıkladıktan sonra ve erdemlerinde aslında içeriğinde olumsuzlukların olmaması gerektiği şeklinde yaşatılması ile ancak gereken şekilde amacına uygun olarak yaşanabileceğini de belirterek, içeriğinde olumsuz eylem bulunan bütün iyi gibi görünen, çekici gelen, sempatik ve masum görünen şeyler kesinlikle şehvetsel bir durumu yaşatmak amacıyla hazırlanmıştır ve şehvet, bütün olumsuz eylemlerin çekici gelmesi ve yaşatılması adına gerekenleri düşündüren oluşumlardır, düşünce ve bilgilerdir...

Ve bütün varlıksal alanlarda bu gibi durumlar, bilgiler, erdemlerle olumsuz eylemlerin birbirlerine karıştırılmaya çalışılması, yasakların çekici gösterilmeye çalışılması, işte bunları tanımlayan şehvet ve ilgili durumlar, olaylar, kavramlar kesinlikle yasaktır...

Şehvet, obsedörlerin en büyük başka düzensizlikleridir ve haz ve zevkler ve mutluluklar onlar için kullanılması en uygun erdemler olarak bulunurlar. Çünkü zevk kavramı, haz ve mutluluk gibi erdemler, kendilerinin yaşatıldığı sırada varlıksal oluşumlarda oldukça etkili ve rahat, olumsuz eylemlerin olumsuzluğunu örtecek şekilde bir etkiyi yaşatan özelliklerdedir ve bunu kullanarak aslında erdemin etkisini azaltıp, içerisine kendi pisliklerini katmışlardır...

Mesela, cinsellik yaşarken cinsel zevk alma halinde bulunan varlığa kırbaçla vurulduğunda kendisinin çektiği acı, aldığı zevkle karışır ve acı ve zevk birbirlerine çok tezat iki kavram olarak zevk acıyı hissettirmez ve yaşanan anlarda da bunu yaşayanlar, bu kırbaçın kendisine zevk verdiğini sanarak bir yanılgı ile bu durumdan zevk almayı kendince uygun görür ve yaşaya yaşaya artık zevklerini kırbaçlarla, acılarla bütünleştirmiş olarak sadizm denilen olumsuz eylemi doğalmış gibi yaşatılan bir durumla karşı karşıya kalır...

Bu örneklerde olduğu gibi içerisine olumsuz eylemler karıştırılarak bir çok erdem yozlaştırılmaya çalışılmaktadır ve şehvet yasağı, bu yozlaştırmayı engellediği gibi aynı zamanda yanlış tanım ve algılarla da olumsuz eylemlerin çekici görünmesini sağlayan yalan bilgiler ve olaylardan da bütün varlıksal alanları korur... Olumsuz eylemlerin hiç biri kesinlikle içeriğinde çekicilik oluşturan bir sonucu varlıklarda yaşatmaz ve düzensizlikleri meydana getirmesi ile ilgilidir hepsi de... 

Şehvet konusuna dikkat ediniz, arzularınızı, zevklerinizi, hayallerinizi, isteklerinizi kullanarak olumsuzlukları yaşatmak, işte şeytaniliğin nelerle uğraştığını gösterir özelliklerde bir tabloyu açığa çıkarır şekilde anlamları vardır bu söylediğim şeyin, onun gecesi gündüzü seni tuzağa düşürmekle ilgilidir ve bu uçmak zorunda olan kuşun uçma durumu gibi, onun için mecburi...

Bizler ise sadece kendimizi korumak ve savunmak ve onları uzaklaştırmakla ilgili olarak bir var olma hali içindeyiz. Onlar bizim peşimizde, biz hiç bir şeyin peşinde olmayacağız hiç bir zaman, sadece kendi ailemiz ve kendi yaşamlarımızdır ilgilendiklerimiz ve kendi sevgiyle uyumlu olan amaçlarımızın... Bu tanım size olumsuz eylemlerin çekici gelmesinin saçmalığını başka bir şekilde de açıklar özelliklerdedir.

Şu aklınızdan çıkmamalı...

Bir olumsuz eylemi uyguluyor olmanız, size ve çevrenize bir zararının olmadığını düşünmenize neden olabilir ve ilk olumsuz eylemin amacı, içsel olarak diğerlerini çağrıştıracak ve onlarında yaşatılmasını normalleştirecek zemini hazırlamaktır sizin zihninizde, bakış açınızda... O bilgi türleri de birbirlerini çeker ve bütün şeklinde erdemlere düşman bilgilerdir hepsi de, olumsuz eylemleri yaşatan bilgiler, yani yaşanan yer neresi ise işte onlar oradadırlar, örnek önce kindar olunur, sonra şiddet, sonra düşman, sonra hırsız şeklinde olumsuzluklar en küçüğünden varlıklar içerisinde yer edinerek diğerlerini de çekmek ve yaşatmak özelliklerindedirler. İşte şehvette kendi özellikleri ile bu olumsuzlukları çekici göstermek şeklindeki başka bir olumsuz eylemdir ve tamamen yanlış, yaşatılmamalı, gereksiz ve yasaklanmalıdır.