Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

20 Haziran 2022 Pazartesi

Ayrıntıcılık ve Detaycılık Erdemsel Özelliği, Detaycılık Nedir?, Ayrıntıları Görmek Nasıl Olur?, Ayrıntıcılık ve Detaycılığın Felsefi Tanımı

Ayrıntıcılık ve Detaycılık Erdemsel Özelliği, Detaycılık Nedir?, Ayrıntıları Görmek Nasıl Olur?, Ayrıntıcılık ve Detaycılığın Felsefi Tanımı

Ayrıntılar, her olay ve durumda ve birde bir çalışma içinde bulunuluyorsa, ki yaşam zaten kendi yapısı ile ilgili bir çalışma halidir, bu çalışma esnasında ayrıntılar kesinlikle daha çok anlamak, daha çok bilmek, daha çok görmek, daha çok başarabilmek, algılayabilmek ve çözüm bulabilmek gibi bir çok olaya sebebiyet veren özellikte bir bakış açısıdır, inceleme ve gözlem halidir, özelliğidir. Detayları araştırmak, konuya dair başka bilgileri bulabilmek ayrıntıcılık erdemsel özelliği ile sağlanır. Yaşamda bir çok şeyin kendisine ait bir ayrıntısal, detaylı bilgileri bulunur. Yani kendi öz bilgisinin dışında ve buna bağlı olarak başka bilgiler, yakınındaki, içeriğindeki, çevresindeki, öncesindeki, sonrasındaki bilgiler ve onunla ilgili olan her yerin en ince detaylarına kadar incelenmesi, ayrıntılarını bulabilmek adına bir çalışma halidir ve bu yolla edinilen gözlemler, incelemeler ayrıntıların görülmesini ve ortaya çıkarılmasını sağlar. 

Bu yolla bir çok sorun bulunabilir, bir çok çözüm bulunabilir, bir çok yol denenebilir, bilinmeyenler anlaşılır, görülür, bulunur. Çok yönlü düşünerek ve bakarak konu hakkındaki bütün bilgileri, özellikleri, alanları, durumları incelemek ayrıntılara ulaşmaya sebebiyet verir. Sizinle temas eden olayların, konuların yada bilgilerin içerisine gizlenmiş olan gizli saklı oluşumları, bu erdemsel özellik sayesinde ortaya çıkarabilirsiniz.

Ve konu hakkında bu erdem sayesinde elimizde bir çok veri bulunur ve bu yüzden o konu hakkında çok daha kararlı ve bilgili olarak çalışmalarımıza devam ederiz. Ancak bir çalışma ile ilgili bütün bilgiler elimizde yok ise işte o zaman aslında her şeyi anlamış ve onu başarmış, o işteki çalışmamız yeterli olmuş anlamına gelmez. Bir çalışmanın başarılı olabilmesi için içeriğindeki bütün olayların, bilgilerin, konuların anlaşılmış, bilinmiş ve sebepler ve sonuçları ile çalışmanın bütün hatlarına hakim olunmuş olunması gerekilmektedir.

Yoksa diğer türlü baştan sağma olarak çalışmalar zaten kendi anlamının dışında bir şekilde uygulanıyor olacaktır. Varlıklar için çalışmalar oldukça önemlidir ve geleceğin bir parçasıdır ve içerisindeki bütün konular oldukça özenle ve gereken ilgi ve dikkat ile uygulanmalıdır ve işte ayrıntıcılık erdemsel özelliği de bu konuda varlıklara yardımcı olarak gereken şekilde çalışır. Sadece çalışmalarımız için değil, yaşamı ve hayatı yorumlamak konusunda da ayrıntıcılık erdemsel özelliği kullanılır. İlişkilerde, düşüncelerde, ideolojilerin öğrenilmesine kadar bir çok alanda bu erdemsel özellik aktif bir şekilde uygulanır ve faydası oldukça çoktur. Yaşamın içinde de ayrıntıları görmek yaşamı anlamlı kılar, güzelleştirir, değer katar, çünkü bir çok yaşamsal özelliğin farkında varılır. İçeriğindeki bu güzel anlam ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.