Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi, Love İn the Country Love in the World

18 Haziran 2022 Cumartesi

Fedakarlık Nedir? Fedakar Nasıl Olunur? Fedakarlığın Felsefi Tanımı

Fedakarlık Nedir? Fedakar Nasıl Olunur? Fedakarlığın Felsefi Tanımı

Fedakarlık, bir konuyla, bir durumla, bir olayla ilgili bir varlığın kendisinden bir şeyler vermek pahasına da olsa o konu, durum yada olayla ilgili başka bir varlığa yardımcı olması, bu sayede O'nu iyiye yönlendirmesi ve bunu yaparken hiç bir şekilde rahatsızlık duymaması ve karşılık beklememesi şeklindeki davranış biçimidir. Anneliğin bu konuda en iyi örnek olması ile birlikte sevgiyi tamamlayan insani ve varlıksal erdemlerden biridir...