Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Haziran 2022 Salı

Ciddiyet, Ciddilik Erdemsel Özelliği, Ciddi Olmak Nedir?, Ciddiyet Nedir?, Ciddi Olmak Nasıl Olur?, Ciddiyetin Felsefi Tanımı

Ciddiyet, Ciddilik Erdemsel Özelliği, Ciddi Olmak Nedir?, Ciddiyet Nedir?, Ciddi Olmak Nasıl Olur?, Ciddiyetin Felsefi Tanımı

Ciddiyet, ilgili konu yada alanlarla ilgili olarak anlamaya, algılamaya, bilmeye, gözlemlemeye ve benzeri bir çok erdemi uygulayabilmek için varlıksal alanların ve özelliklerin bir sükunetlik içinde konsantre olunan konuyu öğrenmeye çalışmak için yapılan, oldukça elverişli bir iletişim atmosferinin oluşturulduğu davranışsal bir tutumdur, tavırdır ve bu özellikleri ile erdemsel özellik olarak yaşanır. Bu uygulama halini bozacak olan sohbetler, konuşmalar, hareketler ciddi olmanın dışına çıkmakla ilgili olur ve ciddi olunması gereken konular genellikle önemli olan konular olarak sayılır. Her olay ve konuda ciddi bir hal takınılmaz. Ama önemli olan konular ciddi bir bakış açısı ile, kendisini yanıltacak olan başka etkenlerin olmamasını sağlayarak, sadece o konuya özel bir davranma hali ile, konuya şartlanmış şekilde uygulama yapmakla en iyi şekilde sonuçlara kavuşur. 

Ciddi olarak bir iş ile uğraşmak, o iş hakkında son derece kararlı olarak çalışmaya başlamak anlamına da gelir. Ciddi olmak durumlarında genellikle eğlenceli durumlar yaşanmaz, çünkü eğlence erdemsel özelliği varlıksal özelliklerimizin son derece güven duyduğu anlarda ve alanlarda ve zamanlarda yaşanır ancak ciddilik, bu anların ve zamanların söz konusu olmadığı anlarda daha çok yaşatılır. 

Ciddilik daha kontrollü, dengeli, amacını kafasına takmış bir şekilde uygulama yapma halidir. Bir konu hakkında ciddi olunuyorsa sadece o konuya şartlanılmış demektir. Ciddiyet, bir yaşam hali duruşudur. Ciddiyet, önemli olan çalışmalarda başarı sağlayan sonuçlar doğurur. Ciddi olunca çok daha başarılı gözlemler yapılır, çok daha detaylı ve incelemeci bir karaktere, hale bürünülür.

Ciddiyet içeriğindeki bu güzel anlamları ile varlıksal alanlarınızda erdem olarak bulunur ve sevginin içindeki yerini alır. Önemli olan bütün konular bu ciddi bakış açısı ile incelenir demiştik ve bir çalışma ve konunun incelenmesi dışında hayatımızda bir çok anımız ciddi olarak geçirdiğimiz zamanlardan oluşmaktadır. Bu bakış açısı ile çevremizi çok daha iyi algılayabilir, anlayabiliriz, olayın içindeki bilgiyi görmeye yarayan konsantrasyon erdeminin en çok kullandığı erdem olarak ciddiyet, bir çok erdemle temas içindedir. 

Bu erdemin yapısı tam olarak anlaşılarak, varlıklar gerektiği zamanlarda hemen ciddiyet halini alabilmelidirler ve gerekmediği zamanlarda kendi diğer erdemlerini uygulama halinde bulunmalıdırlar. 

Ciddiyetin, kendisine ait özel bir enerjetik durumu, hissi, algısı vardır ve bunu tanımlayan varlıklar bu enerjetik hal içine kısa bir süre içinde girerek ciddiyetin söz konusu olduğu olaylarda zamana yenik düşmeden hemen gerekenleri yapabilirler. Okurken, çalışırken, konuşurken, izlerken, anlamaya çalışırken, düşünürken hep ciddi bir yapılanma ile davranırız. 

Oldukça güzel ve gerekli ve varlıkların çoğunda duyu olarak yapılanmış olabilen, çünkü farklarında olmasalar da hayatın bir çok alanında ciddi bir şekilde davranmaktadırlar ancak kimilerinde erdem şeklinde bulunarak, sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır ve varlıksal alanlarımızda gereken şekilde çalışır.