Duyusal özellik olduğunu kulak, burun, göz gibi organlara bağlı olan duyma, koklama ve görme duyusal özellikleri gibi kendisinin de cinsel organlara bağlı olmasıyla kolaylıkla anlayabiliriz, cinselliğin duyu olduğu çok belirgin ve net bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

20 Haziran 2022 Pazartesi

Hüzün Erdemsel Özelliği, Hüzün Nedir?, Hüznün Felsefi Tanımı

Hüzün Erdemsel Özelliği, Hüzün Nedir?, Hüznün Felsefi Tanımı

Hüzün, bir durum yada olay yada konu yada çalışmalar sonrasında ortaya çıkan ve genellikle zor ve problemlerin içinde bulunduğu durum yada olaylardır bunlar anlam olarak... ve bir mücadelenin başarılı bir şekilde aşılmış olması hali yaşanmıştır ancak hüzünle ilgili olan varlık, bu zor ve problem olan durumu aşmıştır, sorunlarını bitirmiştir ve bu yaşananlar kendisi için çok önemlidir ve işte bu anlamlar bütünlüğü kendisi için oldukça anlamlı şeyleri ifade eder ve sonucunda ortaya çıkan bu anlam, içerik olarak erdemsel bazı bilgilerin özelliklerinin uygulanması sonucunu da doğurur ki, mesela mücadele, mesela azim, mesela cesaret, mesela çalışmak, ve bunları hakkıyla yaptığını anlatan hatıralar ve anılar ile bu durum, sonrasında hüznü yaşayan varlığın başardığı erdemlerin kendisinde yaşattığı anlamlara göre içeriği de değişen ve genişleyen özellikli olarak ortaya çıkar ve kendisini hüzün denilen bir duygu ve hislerin yaşandığı algılamalar içine bulur ve bu sırada, hüznüne sebep olan olayları, konuları, durumları düşünür ve bu düşünme hali, hüznün ortaya çıkma sebepleri olan erdemsel özelliklerdeki bilgi ve tecrübeler sayesinde olduğu için, yeniden ve tekrarlanan etkileri ile hüzün yaşatılmaya devam eder ve sanki, sobaya odun atmak gibi hüznü uzatma anlamı, çok daha kolay açıklanabilir olur, erdemsel düşünceleri odun sayarsak....

Ve yine hüzün hissi ve duygusal algısı da, huzur gibi yapılandırılarak yaşatılabilir özelliklerdeyken, bu dünya yaşamında hep bir şeylerin olması ile ortaya çıkması gibi bir şartlandırma bilgileri ile etkileşim içine sokulmuşlardır ve aslında bu güzel hüzün duyguları ile mutlu göz yaşlarının ( güzel ağlamak ) ortaya çıkması, çok anlamlı düşüncelerin içinde keyifle ve daha duygusal ve içten yüzmek, yaşanılası ve anlamlı bir erdemin hissini ve duygusal halini varlıklara yaşatır.

Hüzün duygusu, hissi öyle samimi ve anlamlı bir içerikle varlığı etkiler ki, geçmişinde yaşanan hatalı olan varlık ve olaylar önemsizleşir. Hüzün, varlığa içtenlik ve duygusallığı çok daha çabuk algılamak ve yaşamak gibi özellikler katar ve bu halleri ile yaşanılası bir erdem halinde, oldukça kıymetli ve kendisine ait enerjetik oluşumu ile varlıklar için gereken zamanlarını güzelleştirir.

Bir şeylerin aşılmış olması ve kendisinin bunun başarını olması durumları hatırlandıkça, O'nu hüzünlü bir hal içine sokacak anlamlar ortaya çıkarıldıkça, hüzünlü hal devam edecektir ve hüzün sırasında düşüncelere dalan varlık, hüzün konusunu gözden geçirir, yaşananları gözden geçirir, olanları inceler, film şeridi gibi izler, hüzün duygusu O'na kendi anlamını yaşatırken sanki varlığı tebrik eder, bu görüntüler ve sonrasında başarılı olmasından gelen anlamlar ve hepsinin ortaklaşa bilgisi ve anlamları, hüznün hissedilmesi için gereken bilgiyi oluşturur ve duygularına yansıyan hüzünsel durumları varlıklara yaşatır. Buda mutluluk gibi huzur gibi sadece kendi tadına özel bir anlamı olan duygu ve hislerin yaşanması halidir. Ve bu farklılığını ortaya koyacak şekilde kendisini hepsinden ayıracak özellikleri bulunan ve yaşandığı zaman kendisinin hüzün olduğunu ispatlar şekilde bir algıyı yaratan ve bu hali ile erdemler arasında yerini alan kıymetli bir erdemsel özelliktir. 

Yaşamı kıymetlendiren, değerli kılan, varlığın kendisini hisler ve duygular bakımından verimli halde algılatan, duygular ve düşüncelerin bir kontrol şeklinde uyumla varlığa hüzünler sırasında yaşatıldığı, oldukça güzel bir erdemin varlıklarda yaşanması halidir. Ve hüznün, bu tanımlarla anlamları ortaya çıkmış olur ve yaşadıkça nasıl bir erdem olduğunu daha iyi anlayarak ve dünya şartlarındaki zorlukların aşılması gibi engelleyici nedenlerin olmadığı zamanlarda da yaşayabilmek adına çalışmalar yapabilirsiniz. Sizin için hediye mahiyetinde bir erdemdir ve yaşanmışlığının tadı kendisine özeldir.