Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

13 Aralık 2022 Salı

Zihinsel Bir Hastalık ve Rahatsızlık Şeklinde Yaşatılan Olumsuz Eylemler, Aptallık ve Gerizekalılık

Zihinsel Bir Hastalık ve Rahatsızlık Şeklinde Yaşatılan Olumsuz Eylemler, Aptallık ve Gerizekalılık

Aptallık, varlıkların kendi zihinsel ve varlıksal özelliklerini olması gerektiği gibi kullanamaması durumundan ortaya çıkan ve gerilikle bağlantılı olan ve yeteneklerini, tecrübelerini, bilgilerini algılayamama, çevresinde olanları anlayamama durumu şeklinde varlıkta ortaya çıkan, akıl ve mantık gibi erdemleri kullanamamasına sebep olan olumsuz bir eylemdir.

Normalde zaten zamanın ve bir çok erdemin etkisi ile, toplum olarak iyilikle ilgili olmamız, gelişmek gibi bir iyiliğin içinde olmamıza bağlanan sonuçlarıyla bizlerde yaşanmaktadır ancak bu gibi olumsuz şeyleri varlıklarında yaşatanlar için bu gelişim fayda sağlamaz hale gelmektedir. Ve bu gibi aptallık içinde, zekada gerilik içinde olmayı tabii ki kimse istemez ancak obsedör oluşumların en büyük oyunların biridir bunlar...

Sevgi Yasakları: Aptallık Nedir?, Gerizekalılık Nedir?, Aptallığın Zararları, Gerizekalılığın Zararları, Aptallık ve Gerizekalılık Sağlayıcı Her şeyin Tanımı, Aptallık ve Gerizekalılık Üzerine Felsefi Tanım

Varlıkları Ötekileştiren, Küçük Düşüren ve Ayrıştıran Olumsuz Eylem, Alaycılık ve Küçük Düşürmek

Varlıkları Ötekileştiren, Küçük Düşüren ve Ayrıştıran Olumsuz Eylem, Alaycılık ve Küçük Düşürmek

Bir varlığı kendi özellikleri yüzünden olumsuz bir şekilde etkilemek, O'nu kendisinden imkanları ve şartları bakımından aşağı görerek küçük düşürmek olumsuz eylemidir. Böyle bir davranış biçimi hiç bir şekilde aklı başında bir varlığın uygulayabileceği bir davranış biçimi değildir. Herkesin kendisine göre özellikleri olan bir yaşam alanındayız ve bu zaten geçici bir durumdur ve geçici olmasa bile bu şekilde bakış açısı, başkasını itham ederek O'na zarar vermekten çok itham edene zarar veren bir olumsuz eylemdir, çünkü aşağılamak ve küçük düşürmek gibi olumsuz bir bakışın sahibi olmak demek yaşamı ve değerleri görememek ve önemli olanların benliği ile ilgili olduğunu sanmak hatasını yaşadığını anlatır ve bu durum O'nun yaşantısına, çevresine, çalışmalarına tamamen zarar verici olarak ve zamanla diğer olumsuz eylemleri de kendisine çekme özellikleri ile bencillik, kin ve diğerlerini de yaşatması çok kolay olacaktır. Bu şekilde davrandığı alan, varlık ise o anlık bunun etkisinde kalır ve sonrasında hatanın böyle davrananda olduğunu anlayarak yaşamına devam edebilir ancak bunu yaşatan için durum aynı şekilde gelişmez.

Sevgi Yasakları: Alaycılık Nedir?,  Küçük Düşürmek Nedir?, Alay Etmenin ve Küçük Düşürmenin Zararları, Alaycılığın ve Küçük Düşürmenin Felsefi Tanımı

Toplumları ve Varlıkları Ayrıştırıcı, Hakların Yenilmesine Sebep Olan Olumsuz Eylem, Adaletsizlik

Toplumları ve Varlıkları Ayrıştırıcı, Hakların Yenilmesine Sebep Olan Olumsuz Eylem, Adaletsizlik

Adalet, her konuda eşit davranılması ve eşit olarak hakların verilmesi şeklinde bir kanunu uygulatan erdemsel özelliktir. Eşitlik ise, iki yada ilgili alanların birbirleri ile söz konusu olan durumda şartlar ve imkanlar bakımından aynı olduğunu ifade eden bir bilgidir, anlayıştır, tanımlamadır. Ve bu erdemsel özelliğin uygulanmaması yasaktır. Yani her yaşam içindeki her alanda bu erdemlerin uygulanmasını alışkanlık haline getirmeliyiz, zorunluluklar şeklinde kendimizde yapılandırmalıyız. Bu erdemler sadece varlıkları ve toplumları refaha yöneltmek ve düzeni sağlamakla ilgili olmayıp kendisini yaşatan varlıkların, alanların yapısında, enerjetik ve algılarında da önemli değişiklikler yapmaktadır. Her erdemin kendisine ait güzel yaşanmışlıkları içeren enerjetik oluşumları onu yaşatmakla elde edilir ve eşitsizlik tamamen erdemin zıttı olarak uygulanan olumsuz bir uygulama halidir ve adaletsizlikte aynı şekilde tamamen toplumları, varlıkları kaosa sürükleyen oldukça olumsuz başka bir eylem olarak yaşamın bütün alanlarında yasaklanmalıdır. Herkes eşit olarak bir yaşamı paylaşmaktadır ve herkese adil şekilde davranılarak onun varlıksal hakları korunmalıdır.

Sevgi Yasakları: Adaletsizlik Nedir? Eşitsizlik Nedir?, Adaletsizliğin Zararları, Eşitsizliğin Zararları, Adaletsizliğin ve Eşitsizliğin Felsefi Tanımı

Nedensiz ve Amaçsız İsteklerin Olumsuz Eylemi, Aç Gözlülük

Nedensiz ve Amaçsız İsteklerin Olumsuz Eylemi, Aç Gözlülük 

Kendisine yetenlerle yetinmeyerek ve hiç ihtiyacı olmadığı halde her zaman daha da fazlasını istemekle ilgili olan olumsuz eylemdir. Bir varlığın ihtiyaç olarak kendisine gereken şeyler belirlidir, zevklerin karşılanması da ihtiyaçtır, her hangi bir konuda hazlar ve zevkler söz konusu iken ve onların karşılanması durumu yaşatılacakken, bunu seçmek açgözlülük olmaz. Açgözlülük, o zevke ihtiyacın yokken, istemiyorken elde etmekle ilgilidir. 

Sevgi Yasakları: Açgözlülük Nedir?, Aç Gözlülüğün Tanımı, Aç Gözlülüğün Zararları, Aç Gözlülüğün Felsefi Tanımı