Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

20 Haziran 2022 Pazartesi

Objektif Bakış Açısı Erdemsel Özelliği, Objektif Bakış Açısı Nasıl Olur, Objektif Davranmak Nedir? Objektif Bakış Açısı ve Davranışın Felsefi Tanımı

Objektif Bakış Açısı Erdemsel Özelliği, Objektif Bakış Açısı Nasıl Olur, Objektif Davranmak Nedir?, Objektif Bakış Açısı ve Davranışın Felsefi Tanımı

Objektif bakış açısı bir olayı, konuyu taraf tutmadan bütün yönleri ile görerek, ilgilenerek, algılayarak, öğrenerek, dinleyerek sonuca varma durumudur. Mesela, varlıklar arasında bir konu yüzünden iki kişi fikir ayrılığına düşsün, ancak 3. kişi, birinin dostu ve aralarından su sızmıyor olsun ve bu fikir ayrılığı konusunda O'nun görüşü önemli olsun. Ve bu 3. kişi dostunu ve dostluğunu düşünmeden objektif, tarafsız olarak olayları inceleyerek kendi kararını söylerse, bu objektif bakış açısı ile davranmak anlamına gelir ve bu haliyle bir erdemi uygulamış olur. Ancak sırf dostu olduğu için öyle düşünmediği, inanmadığı o fikir ayrılığı söz konusu olan olayı, dostunu memnun edecek şekilde yorumlamışsa, objektif bakmaktan uzak, içerisinde olumsuz eylemlere de temas eden tavırlarında olması söz konusu olan bir karar vermiş olur. Varlıklar arasındaki ilişkilerde her konuda gereken şekilde objektif ve tarafsız düşünmek gereklidir, obsedörler ve benzer amaçlı varlıklar dışında. Onlara karşı nasıl davranılması gerektiği '' İyi ve Erdemsel Bilgilerin, Olumsuz Eylemleri Yasaklayıcı Bilgilerin Uygulanması Metodunu Açıklayan Erdemsel Özelliği '' bilgisinde açıklanmıştır. Ancak onlar dışındaki varlıklar arasındaki bütün sorunlarda objektif bakış açısı aynı zamanda adalet ve eşitliği de temsil eden bir bakış açısı olur. 

Ve objektif olmayan varlıklar, memnun etmeye çalıştığı varlık yada alanlar yüzünden gerçekleri açıklamadığı için haklı fikrini ispatlayamayan varlığın bu durumunun sorumluluğunu da almış olur. Bu sebeple varlıklar gereken yerlerde objektif bakış açısını kullanarak hareket etmelidirler, bu oldukça düzenli bir uygulamadır. 

Ancak bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak da varlıklarda kendisini gösterir ve bu güzel uygulama haliyle sevgiyi tamamlayan erdemlerden sayılır. 

Herkesin bir olduğu ve sevgiyi hedef almış olan yaşamları bulunan varlıklar arasında yaşanan bütün sorunlar, objektif bir bakış açısı ile değerlendirilmelidir, taraf tutulmamalıdır. Hatalar ve sorunlar bu şekilde de ortaya çıkarılır. Böyle davranmanın dışında kararların içine olumsuz eylemler girer ki, o zaman varlıklar tamamen sevgiye ters bir uygulama içinde olurlar. Böyle bir erdemin varlığından haberi olan varlıklar, kendilerinde bu erdemi yaşattıklarında, varlıksal alanlarında gereken yapılanma sağlanır ve zamanla objektif bakmayı bir yaşam tarzı haline getirirler. Oldukça fazla düzen getiren özellikleri ile sevginin içindeki yerini alır.