Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

22 Haziran 2022 Çarşamba

Psikoloji ve Davranışları İnceleyen Erdemsel Özelliği, Psikoloji Nedir?, Psikoloji ve Davranışların İncelenmesinin Felsefi Tanımı

Psikoloji ve Davranışları İnceleyen Erdemsel Özelliği, Psikoloji Nedir?, Psikoloji ve Davranışların İncelenmesinin Felsefi Tanımı

Bir varlığı, toplumu, oluşumları yönlendiren davranışsal ve karakterler olarak kendilerinde yaşatmayı benimsettikleri düşünsel ve duygusal bütünlüğe psikoloji adı verilir.  Bütün düşünsel ve duygusal karakteristik ve davranışlarını şekillendiren bilgileri, yapılanmaları onların nasıl bir psikolojiye sahip olduğunu ortaya çıkarır. Kendileri olmaları adına hazırlanmış bilgiler, istekler, amaçlar ve bunların bütünlüğünden oluşarak ortaya çıkan zihinsel yönelimler, psikolojiler olarak da ifade edilebilir. 

Bir varlığın psikolojisini incelemek istediğimizde kendi olma bilgileri, duyguları ve onları kullanma durumu, inançları, istekleri, amaçları ve benzeri şekilde varlığın kendi karakterini şekillendirmesine neden olan bütün düşünsel ve bilgisel etkilere bakarak onun psikolojisinin nasıl olduğu hakkında bir fikir edinebiliriz. Davranışlar, varlıkların yapılandırılmaları, bilgileri, özellikleri ile ilgilidir ve davranışları da içine alan psikoloji, bir bütün olarak varlığı, toplumu, oluşumları  inceleyerek onun davranışsal ve zihinsel sorunlarını ortaya çıkarmaya çalışır ve sevgi uyumlu olmak ile en iyi psikolojik durumu yaşayacak olan varlıklar, bu konuda kendi gelişim seviyeleri nedeni ile özenle incelenir ve onların seviyesine göre en iyi psikolojik çareler bulunur bu erdemsel özellik sayesinde. 

Yani bu erdemsel özellik, psikolojik bir danışman ve psikolog olarak ilgili alanın karakteri ve karakterinin davranışlarına nasıl yansıdığını ve bu durumun sorunlara neden olup olmadığını araştırır, gözlemler ve sorunlar bulursa kaynaklarını da bularak tedavi eder ve bu şekilde bir çalışma mekanizması ile erdemsel özellik olarak ve varlığın psikolojik durumunu sürekli gözlemde ve incelemede tutar ve çalışmaları ile sevginin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Psikoloji, varlığın zihinsel alanının düzenini de ifade eden bir tanım olarak da nitelendirilebilir. Düzenli düşünmeler, düzenli hayaller, rahatsız etmeyen düşünceler, olmayan takıntı ve saplantılar şeklinde düzenli ve seyrinde bir zihinsel alan iyi bir psikolojiyi ortaya çıkarır. Zaten varlıksal alanlarınızdaki dengesizlik öncelikle zihinsel alanlarınızda ortaya çıkar ve sorunları bu yolla daha çabuk anlarsınız. Varlıkların kendi karakterlerini, yaşamlarını, davranışlarını şekillendiren bilgilerin varlığı uygulama konusunda bir şartlandırmaya sokması sonrasında ortaya çıkan varlıksal davranış hali, psikolojik durumudur ve sevgi varlığı olma yolundaki varlık, artık sevgi dolu psikolojik halleri yaşamakla ilgili olacaktır. Ve bu erdemsel özellik, kendi bakış alanı ile varlığın psikolojik durumunu denetler ve sorunlar söz konusu olduğunda gereken şekilde çalışır, varlığı aydınlatır.