Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

20 Haziran 2022 Pazartesi

Konsantrasyon Erdemsel Özelliği, Konsantrasyon Nedir?, Konsantrasyonun Felsefi Tanımı

Konsantrasyon Erdemsel Özelliği, Konsantrasyon Nedir? Konsantrasyonun Felsefi Tanımı

Konsantrasyon, bir alana, konuya, duruma odaklanarak o alan, konu ve durumun bilgisini alabilme özelliğidir. Konsantre olunan şeyler konusunda varlıklar bilgiler edinir, konsantre olmadığı alanlarda neler yaşandığını o an tam anlamı ile bilemez, nereye odaklanılıyor ise o an o alanın, durumun bilgilerini alıyor ve gereken şekilde uygulamasını yapıyor anlamına gelir. Konsantrasyon, ilgili konuya oldukça fazla şartlanarak onunla ilgili merkez bilgileri, ilgili olan bütün bilgileri alabilmekle ilgilidir. Mesela, şuan yazar tamamen bu bilgileri yazmaya konsantre olmuştur ve yazarken aynı zamanda hataları, yanlışları düşünmektedir, anlamlarını düşünmektedir ve şu an varlıksal durumu tamamen bu bilginin yazılmasını takip etmektedir ve şu an başka bir yerde olanlarla ilgili olamamaktadır. Kendisini bu duruma konsantre etmiştir ve bu şekilde odaklanma sayesinde bilgileri amacına uygun şekilde oluşturabilmektedir. 

Konsantrasyon sayesinde işler çok başarılı bir şekilde yapılır. Tamamen işler ile ilgili olmanın da dışında yaşamı algılamakta bir konsantrasyon meselesidir. Gerçeklik algısı da konsantrasyonla ilgili olarak kendisini açıklar. Konsantre olmak durumu, ilgili olunan konuya tamamen şartlanmış bir zihinsel alan ve o konu ile bir bütünmüş gibi düşünmek, bakış açısı geliştirmek ve konu ile ilgili olan bütün alanları sürekli ve daim bir şekilde incelemek haliyle yaşatılır.

Varlıklar içinde, bulunduğumuz ortam genel olarak tanımlanırken dünya hayatına konsantre edilmiştir ve yaşam alanı olarak buradaki yaşam şartlarına, bedenine, bütün duyuları konsantre olmuştur ve bu şekilde de bir alana odaklanmak tanımı ile kendisini yaşatmaktadır diyebiliriz, konsantrasyonu açıklamakla ilgili olarak. Ve bu haliyle de çok daha geniş bir şekilde konsantre olma durumu yaşanır. 

İşte konsantrasyonun bu özelliklerini bilen varlıklar, gerektiği zamanlarda bu özelliğini kullanırlar ve aynı zamanda bütün duyuların yada ilgili olarak nere varsa, konsantrasyon özelliğini kullanarak gereken bilgilerin algılanmasını sağlarlar. Farkındalık duyusal özelliği ve bir çok duyuyu ilgilendiren ve fark etmenin daha başka bir hali gibi yaşanan konsantrasyon özelliği, erdemler arasındaki yerini alır ve sevginin içeriğinde gereken şekilde çalışır. Konsantrasyon varlıklarda bir erdem olarak bulunmanın dışında, bütün yazılarımızda belirttiğimiz gibi bu özelliği çok fazla kullanan varlıklar için duyu olarak geliştirilmiş olması çok mümkündür. Konsantre özelliği ile yaşam çok daha detayları ile yorumlanır, gizli olan bilgiler çok daha çabuk ve kolay bir şekilde açığa çıkarılır, işler ve çalışmalar çok daha başarılı bir şekilde sonuçlanır. Sevgiyi tamamlayan varlıksal erdemlerden bir diğeridir.