Ruh dediğimizde bir bütünü ifade eden varlıksal alanın kast edildiğini, sevgi dediğimizde bahsedilen erdemlerin ve yasak bilgilerinin bütünlüğünden oluşan gücü, dünya denilince bir sistemle kendisini idame ettiren yaşam alanı olduğunu, ve bu gibi hakikatlerinde tek olduğunu, ikinci bir tanımının olmadığını bilin...

2 Ekim 2022 Pazar

Buraya Nasıl ve Neden Geldim ve Buradan Biran Önce Nasıl Çıkabilirim?

Buraya Nasıl ve Neden Geldim ve Buradan Biran Önce Nasıl Çıkabilirim?

Yani dünya gibi bu kadar sorunlu bir yaşam alanındaki varlıkların kendilerini adaması gereken aslında en mühim konu, '' buraya nasıl ve neden geldim ve buradan biran önce nasıl çıkabilirim'' olmalıdır. Bütün sorun aslında böyle bir düzeni olan sistemsel yaşam alanı dünyasıdır, bu bedenler, ıstırap kavramları, ihtiyaçlar, dünya yaşamı gereksinimleri, her şeyin başlıca sebebidir. Çok basit, sıradan, engel ve sınırlar dolu bir yaşamdır dünya yaşamı. Üzerinde yaşanan hayatın içeriği sonrasında gelmektedir.

Sevgi Devrimi,  Vil Solivyes

♫ Klasik Müzik, Spanish Ladies, US Navy Academy Men s Glee Club, Classic...

Sevgiye Uyumlu Şekilde Yaşanan Cinselliğin Erdemsel Özelliği, Vil İxix Sis

Sevgiye Uyumlu Şekilde Yaşanan Cinselliğin Erdemsel Özelliği, Vil İxix Sis

Vil İxix Sis Nedir?

Vil İxix Sis'in Felsefi Tanımı ve Yaşanma Şekli

Bu erdem varlıkların erdemsel özelliği olarak cinsellik duyusu ile bir bütün şeklinde çalışan, ve içeriğinde '' Cinsellik ve zevk, haz, heyecan ve coşku duyusal özelliklerini, Duygusal duyusal özelliklerini, Hissetmek duyusal özelliklerini, Sevgi filtresi erdemsel özelliklerini, Cinsiyet duyusal özelliklerini, Mis Vil Erdemsel Özelliği, Mutluluk ve Sevinç Erdemsel Özelliği, Huzur Erdemsel Özelliği, İşve, Cilve, Naz Erdemsel Özelliği,  Güzellik ve Güzel Görünmek ve Davranmak Erdemsel Özelliği, Temizlik, Temiz Olmak, Dinlenmek Yaşamın Tadını Çıkarmak Erdemsel Özelliği, Arzu Duyusal Özelliği,  Vil Anti Ox Erdemsel Özelliği '' bir bütün şeklinde içeriğinde yeri ve zamanına göre yaşanması şeklinde düzenlenerek bilgilerin ve tecrübelerin uygulaması yapılır. Aynı zamanda yaş sınırına gerek olmadan zaten cinsellik yaşama çağında bulunan varlıkların algılayabileceği ve uygulayabileceği hatta sevgi varlığı olmaları zamanlarının uygulaması olarak içerisindeki bütün bilgiler sevgi filtresi uygulamasından geçmiş, kesinlikle olumsuzlukların olmadığı erdemsel özellikte cinsel davranışları içermektedir.

Vil İxix Sis Erdemsel Özelliği, Sevgiye Uyumlu Şekilde İsteklerle Yaşanan Cinsel Zevklerin ve Hazların Erdemsel Özelliği.

Varlıkların Duyularındaki Yanlış Bilgileri, Obsedör Tesirleri ve Düzensizlikleri Yok Eden Erdemsel Özelliği

Varlıkların Duyularındaki Yanlış Bilgileri, Obsedör Tesirleri ve Düzensizlikleri Yok Eden Erdemsel Özelliği

Duyularımız gerek dünya şartlarınca kısıtlanmış olmalarıyla, gerek çevresel faktörlerin etkileriyle, okuduğumuz ve inandığımız yanlışlarla ve bunlar gibi bir çok olumsuz olaylar sonucunda tesirler, etkiler ve yanlış yapılanmalarla doludur. Ve bunun artık farkında olarak varlıklar bu tesirleri, etkileri gerçekleri öğrenerek ve bunlar üzerinde düşünsel çalışmalar gerektiren şekilde uğraşlarla, iyi bilgilerle bunları yok etme uygulaması içine girmelidirler. İşte bu bilgi, bununla ilgili varlıkları aydınlatarak onların şu zamana kadar edindikleri yanlış bilgileri anlaması, duyularında gerek kendileri sebepli, gerek başkalarının etkisi ile bulunan tesirleri yok etmesi, temizlemesi anlamında onlara yardımcı olacak özelliklerde anlamları kendi içeriğinde barındırır ve buna inanarak çalışan varlıklar duyularını kısıtlamalardan, olumsuz tesirlerden, bilgilerden temizlerler. Öyle ki bu bilgileri varlıkların kendileri düzenlemiş gibi bir durumda yanılgılar şeklinde duyularda oluşturulmuş olabilir, bunun da farkında olarak varlıklar için zararlı olan bütün etkileri, tesirleri ve bilgileri yok etmekle ilgili olur.

Duyularımızdaki Tesirleri, Etkileri, Yanlış Bilgileri Yok Edici Özellikteki Bilgi Erdemsel Özelliği, Duyulardaki Sorunlu Bilgileri ve Yapılanmaları Düzenlemek ve Düzeltmek Çalışması

1 Ekim 2022 Cumartesi

♫ Caz, Blues Müzik, 30 Şarkı, 1 Saat, 30 Songs, 1 Hour, Jazz, Blues Musi...

Obsesyonu, Obsedörleri ve Yok Olma Hallerini Yok Etme Amaçlı Yapılanan, Varlıkların İradelerinin Özgürlüklerini Amaçlayan Erdemsel Özellik, Anti Obsedörlük

Obsesyonu, Obsedörleri ve Yok Olma Hallerini Yok Etme Amaçlı Yapılanan, Varlıkların İradelerinin Özgürlüklerini Amaçlayan Erdemsel Özellik, Anti Obsedörlük

Obsesyon, takıntı şeklinde kelime anlamı olarak bilinse de, felsefi anlamda etki altında olmak, kalmak olarak kullanılır. Obsede etmekte, bir yeri, varlığı, alanı etkisi altına almak anlamında kullanılır. Bu etkileme durumu etkilenen alanın iradesini kontrol etmek şeklinde bir uygulamayı sağlamaktadır. Böyle etkiler yapan alanlara, varlıklara, organizasyonlara da obsedörler denilmektedir. Yani obsesyon, etki altına alarak iradesini kontrol etme olayı, obsede ise etki altında kalarak iradesini teslim etme durumu, obsedörlerde bunları yapan varlık ve alanlara verilen isim olarak tanımlanır. Obsesyon, günümüzün en tehlikeli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anti Obsedörlük Erdemsel Özelliği, Anti Obsedörlük Nedir?, Anti Obsedör Olmak Ne Demektir, Anti Obedörlüğün Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Korkunun, Şiddetin, Istırap ve Benzer Olumsuz Durumların Karşısında Durabilmemizi Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil Anti Ox

Korkunun, Şiddetin, Istırap ve Benzer Olumsuz Durumların Karşısında Durabilmemizi Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil Anti Ox

Bu erdemsel bilgi, tamamen korku, şiddet, panik, ıstırap, işkence, aptallaştırma gibi olumsuz eylemlerin yaşanmasına özellikle engel olmak için hazırlanmış bir bilgisel savunma mekanizması, önlem ve bu olumsuz eylemleri gözleyen aktif bir bilgi yapılanmasıdır. 

Korku, Şiddet, Negatif Panik, Istırap, İşkence, ve Aptallaştırmaya neden olan, zekada gerilik yapan her şeye karşı olan erdemsel özellik....

Bu olumsuz eylemler gerek tesirlerle, gerek başka yollarla verilerek bir dengesizlik yaşatılmaya çalışılırsa bile ve her zaman zarar verici alanların kullandığı etkiler çeşididir bunlar ve aynı zamanda bu bilgiler, her hangi bir şekilde içeriğindeki olumsuzlukları yaşatmamak ve çevrenizde bulundurmamak için sizi, sizin bilgi ve tecrübelerinizin uygulamaları ile korur. 

Vil Anti Ox Erdemsel Özelliği, Vil Anti Ox Nedir?, Vil Anti Ox'un Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

♫ Art Music Channel, Sanat Müzik Kanalı, Art, Sanat, artmusicchannel.com

Varlıkların Duyularındaki Bütün Sorunları Düzelten, Sorunların Anti Bilgisi Şeklinde Çalışan Erdemsel Özelliği, Duyulardaki Sorunların Anti Bilgisi

Varlıkların Duyularındaki Bütün Sorunları Düzelten, Sorunların Anti Bilgisi Şeklinde Çalışan Erdemsel Özelliği, Duyulardaki Sorunların Anti Bilgisi

Duyuların sağlıklı olması, yanlış, eksik ve olmaması gerekenleri araması ve bulup yok etmekle ilgili çalışan erdemsel özelliği,

Duyulardaki Sorunların Anti Bilgisi

Varlığın bu dünyanın kısıtlanmış yaşam alanına girdiğinde duyularının nasıl yapılandırıldığını bilen, yazılan bütün bilgilerin ne şekilde ve ne amaçla yazıldığını bilen, onları yok etmek için en iyi çözümleri bulan, bir anti çare şeklinde bilgiler ve çözümler üreten, duyuların içindeki bütün sorunları, varlığa hala oyunlar oynayan nedenleri bulan ve bunları en iyi şekilde yok eden bilgidir. Duyuların içindeki bu sorunlu alanların nereler olduğunu ve bu alanların ne gibi gerçekleri sakladığını bilen, ona göre bildirimlerde bulunan, varlığı aydınlatan ve duyuların bu sorunlarını biran önce yok edip, varlığın kendi varlığı için en iyisinin olması adına gereken çalışmaları yapan, duyulardaki sorunların anti bilgisi olarak ve yazılmayan sorunlarıda ortaya çıkaran özelliği ile gereken şekilde çalışır.

Duyulardaki Sorunların Anti Bilgisi Erdemsel Özelliği, Duyularımızdaki Sorunlar Nasıl Yok Edilir, Duyulardaki Sorunları Yok Eden Erdemsel Bilginin Felsefi Tanımı

Var Olmanın, Varlık Olmanın Bilgisini Varlıklarda Yapılandıran Erdemsel Özelliği, Varlık Bilgisi

Var Olmanın, Varlık Olmanın Bilgisini Varlıklarda Yapılandıran Erdemsel Özelliği, Varlık Bilgisi

Varlık bilgisi, her varlığın kendi oluşumundan sonra kendisine direk etkilerde bulunacak olan varlıksal hallerini ve yapısını tanımlayan, yaşam amacının da içerisinde bulunduğu, kendisini her halükarda etkilemesi gibi özellikleri ile yapılandırılan ve hazırlanan bilgi türüdür. Bu bilgi türü bu çalışma için gereken etkileri varlıklara sağlayan bilgi türüdür ve varlıklar kendilerinde bunları çok önce zamanlarından beri yapılandırmışlardır. Örnek olarak varlıkların kuralları, değiştirilemeyen varsa bilgileri, kendisi için önemli olan davranışlarını garanti olacak şekilde bir etki ile baki kılmak gibi bir çok özelliği, varlıkların kendi varlıksal alanlarında yapılandırılarak ve kendisine özel bir alanda saklanarak, varlığın kendisinden başka kimsenin ve hiç bir şeyin değiştiremeyeceği şekilde etkisini varlıklarda yaşatır.

Mesela sevgi varlığı olmak ve sevgi varlığını içeren bilgiler benim varlık bilgim alanımda beni her daim etkilemesi ile ilgili olarak yapılandırılmıştır şeklinde ve bu yapılanma sevginin uygulayıcısı olmamı desteklemektedir ve sizlerde varlık bilgisi alanlarınızın farkına vararak, ve bu gibi bilgilerinizin sizi etkilemesini istemeniz sayesinde yine varlıksal alanlarınız durumun önemine göre isteklerinizi varlık bilgisi alanlarınıza ekler ve uygulamaya çalıştığınız bilgilerin anlaşılması, algılanması, bilinmesi çok daha kolay olur. 

Varlık Bilgisi Erdemsel Özelliği, Varlık Bilgisi Nedir?, Varlık Bilgisinin Felsefi Tanımı

30 Eylül 2022 Cuma

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Nadia's Theme, Topher Mohr and Alex Elena, ...

Varlıkların Bedenlerini Yapılandıran ve Kendilerini En İdeal Şekilde Yaşayabilmelerini Sağlayan Duyusal Özelliği, Varlıksal Bedenler

Varlıkların Bedenlerini Yapılandıran ve Kendilerini En İdeal Şekilde Yaşayabilmelerini Sağlayan Duyusal Özelliği, Varlıksal Bedenler

Varlıklarımız bu dünya şartlarında yaşadığı insan bedenleri için bir duyuda geliştirmiştir. Bütün bedensel özelliklerinden, yaşam şekillerine, iç organlardan, boy, ten rengi, göz rengi ve benzeri görüntülerle ilgili olan özelliklere kadar insan bedenlerinin bütün hatları ile ilgilenen bir duyusal özellikte vardır. Dünya şartlarından kurtulduğumuz zaman, işte o zaman bu bedensel görüntüyü bu duyumuz sayesinde istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Dünya insan bedeni gibi kısıtlı bir şekilde tasarlanmış özellikleri ile varlıksal bedenlerimizin bütün ihtiyaçları ve ayarlamaları ile ilgilenen duyusal özellik, diğer duyuların bu bedenlerde nasıl yerinde uygulama yapacağı gibi ve daha bir çok başka konularda çalışarak varlıksal beden ayarlamalarımızı yapar. 

Varlıksal Beden Duyusal Özelliği, Varlık Bedenleri Nasıl Yapılanır?, İnsan Bedenlerini Yapılandıran Duyusal Özellik

Varlıksal Alan Gerçeklerinin ve Hakikatlerinin Ortaya Çıkması İçin Yapılandırılmış Duyusal Özellik, Rüyalar

Varlıksal Alan Gerçeklerinin ve Hakikatlerinin Ortaya Çıkması İçin Yapılandırılmış Duyusal Özellik, Rüyalar

Rüyalar, varlıkların uyuduğu zaman aslında uyumayan diğer duyusal özelliklerinin varlığını da kanıtlayan, uyumak gibi bir eylemin aslında bizler gibi enerjiden oluşan varlıklar için gereksiz olduğunu ispatlar özellikleri ile, varlıkların aslında kendi yapılarını bir nevi yaşatırcasına uygulamaya soktukları düşünsel görüntüler bütünüdür. Varlıklar dünya şartlarına geldikleri zaman rüya şeklinde bir oluşum yapılanmıştır. Aslında uyumak, yemek yemek, yorulmak gibi eylemleri kendi yapısında bulundurmayan varlıksal hallerimiz, bu dünyanın kısıtlayıcı yapılanması yüzünden bu türden olaylar yaşamak zorunda bırakılmıştır. İşte rüyalarda varlıkların uyutulamayan bazı özelliklerinin hala aktif bir şekilde çalışıyor olmasının kanıtı olarak yaşanır. Mesela rüyalarda farkındalık özelliği olmaz. 

Rüya Duyusal yada Erdemsel Özelliği, Rüya Nedir?, Rüyalar Nasıl Yaşanır?, Rüyada Farkındalık Olayı Nedir?, Rüyanın Felsefi Tanımı

29 Eylül 2022 Perşembe

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Wind Marching For Rain, Puddle of Infinity,...

Varlıkların Çalışmalarını Yönlendirmek, Düzenlemek İle İlgili Olarak Yapılanan Erdemsel Özelliği, Koordinatörlük

Varlıkların Çalışmalarını Yönlendirmek, Düzenlemek İle İlgili Olarak Yapılanan Erdemsel Özelliği, Koordinatörlük

Bu erdemsel özellik olayları, durumları, konuları, işleri, yapılanmaları, çalışmaları koordine etmeyi ifade etmektedir. Koordine ise bir düzen içindeki çalışma sisteminin bütün ayrıntılarını bilerek ilgili alanların yapması gereken çalışmalarını takip etmek, gereken denetleme uygulamasının başında durarak çalışmanın bir aksaklık söz konusu olmadan sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan bir çalışmalar metodudur. 

Sizler merkez duyusal özellik alanlarınızdan varlıksal alanlarınızı koordinede etmek şeklinde bir görevi yerine getirmektesiniz. 

Yapılandırmış bulunduğunuz varlıksal alanlarınızın sürekli takibe, ilgiliye ve çalışma sistemlerinin denetime ihtiyacı vardır ve bu erdemsel özelliğin kendi yapısında uygulamaya sokan varlıklar, bu konuda varlıksal alanlarını yönetmek konusunda çok daha başarılı şekilde işler yaparlar. Bu bilgi, aynı zamanda nasıl ve ne yöntemlerle koordine etmek konusunu varlığa bildirerek varlığın koordinatörlük özelliklerini geliştirir ve yönetim konusunda oldukça etkili olan bu erdem sayesinde merkez olmayı çok daha kolay başarır. 

Koordinatörlük Erdemsel Özelliği, Koordinatörlük Nedir?, Koordinatörlüğün Felsefi Tanımı

Eşitliğin, Güvenliğin, İyiliğin Yaşatıldığı Erdemsel Özellik, Birlik ve Beraberlik

Eşitliğin, Güvenliğin, İyiliğin Yaşatıldığı Erdemsel Özellik, Birlik ve Beraberlik

Birlik, varlıkların yapı olarak, içerik olarak, işlev olarak benzer olmalarından kaynaklanan, bir aşağı iki yukarı farklarla aslında bütün varlıkların, insan bedenindeki ruhsal varlıkların bu benzer özellikleri nedeni ile bir olması ve dünya hayatı gibi, yada başka birlik alanı oluşturulan alanların söz konusu olabilmesiyle de varlıkların, oluşumların bir bütün şeklinde algılanmasını sağlayan kavram birlik kavramıdır. Dünya hayatı üzerindeki bütün insanların varlıksal alanları, duyuları vardır ve insan olmasıyla da bir benzerlik söz konusu olan bu benzerlikler onları bir çok konuda birlik olunması şeklinde teşvik eder ve birlik kavramı sonucunda varlıklar içerisinde kendisine yapılmasını istemediği hiç bir şeyi başkasına da yapmamak gibi genel ve çözümü bol bir ifade ile davranmak durumunda kalırlar. Birlik kavramı varlıkları bir olmaya davet ederek sorunları bu şekilde çözmek adına bir yapılanmayı da ifade etmektedir. 

Birlik ve Beraberlik Erdemsel Özelliği, Birlik ve Beraberlik Nedir?, Birlik ve Beraberliğin Felsefi Tanımı

28 Eylül 2022 Çarşamba

♫ Klasik Müzik, Sad Minuet, Sir Cubworth, Classical Music, Musique Class...

Varlıkların Olayları, Durumları, Konuları ve Bilgileri Kendilerinde Onaylamasını Sağlayan Erdemsel Özelliği, Kabul Etmek

Varlıkların Olayları, Durumları, Konuları ve Bilgileri Kendilerinde Onaylamasını Sağlayan Erdemsel Özelliği, Kabul Etmek

Kabul etmek bir şeyi onaylamak, olması ile ilgili doğruluğunu kabullenmek, kendisi ile uyumlu olduğunu düşünmek, yapılması ile ilgili karar vermek ve benzeri şekilde konuların, olayların, durumların olması ve yapılması üzerine söylenen sözler, yapılan çalışmalardır, onaylamalardır. Bu durum varlıksal alanlarımızdaki bütün duyularımızın bilgi ve tecrübeleri neticesinde sonuca varan özelliklerde bir konudur. Ve kabul etmek, oldukça ciddi, varlıklarımız için son derece önemli, ve yanlış edilen kabuller söz konusu olduğunda oldukça tehlikeli bir konu olarak bulunmaktadır. Mesela, bir şeylerin varlıksal alanlarınıza girmesini edindiğiniz bilgilerden sonra kabul ederek izin verirsiniz ve varlıksal alanlarınıza asla bir şeyin girmemesi gerekmektedir. Kabul etmek erdemini mesela bu konuyla ilgili olarak şartlandırmalısınız. Kabul etmek konusunu, bu sebeple bir erdem olarak yapılandırarak yaşamınızda neleri neden kabul ettiğinizi, nasıl kabul ettiğinizi tanımlamalı, artık kabul ettiğiniz her şeyi detaylıca incelemelisiniz. Bana inan kelimesinden sonra tamam inanıyorum da bir kabuldür ve ne kadar ciddi olduğunuz bu durumun seyrini belirler. 

Kabul Etmek Erdemsel Özelliği, Kabul Etmek Nedir?, Kabul Etmenin Felsefi Tanımı

Varlıklarda Bir Duruşu ve Hayat Tarzını Belirleyen Yapılanmaları, Cinsiyet

Varlıklarda Bir Duruşu ve Hayat Tarzını Belirleyen Yapılanmaları, Cinsiyet

Efemine tercihlerin yaşatıldığı şekilde kadın olmak, bilinen kadınsılığı daha çok ifade eden, erkeksi tercihlerin yaşatıldığı şekilde erkek olmak, bilinen erkeksiliği daha çok ifade eden bir kavramdır. Kadınsılık ve erkeksilik, bir duruştur, bir davranış biçimi, karakterlere yansımış olan tavır halidir, varlıkların kendilerini ifade etmesine yarayan tanımlamalardan bir diğeridir. Ancak bu kavramlar kadın ve erkek kavramı, cinsellikle ilgili değildir. Tamamen kişiliklerin tavır, hal, davranış, yaşayışları ile ilgilidir, yani kadında olsa cinselliği vardır, erkekte olsa cinselliği vardır. Kadın ve erkek olmak bir duruştur. Bir karakter ve tavır halidir. Efeminelik, daha hassas, daha ince, daha narin, daha güzellikle ilgili ve erkeksiliğin ihtiyacı olan karakteri yaşatan özelliklerde bir kişilik durumudur ve erkeksilik, efemine olmak yerine efeminelerle birlikte olmak şeklinde bu ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili olan, efemineliğe nazaran daha düz, daha hiperaktif özellikler gösteren, efemineliğin verici olması durumunda alıcı olarak karşı tarafında bulunan tavır, duruş, karakterdir. Bu tanımlar varlıkların kendi bildikleri şekilde değiştirilebilir, onlara göre kadınsılık ne ise, erkeksilik ne ise odur geçerli olan, cinsiyet tamamen varlıkların kendilerini ifadelendirme şekli olarak yapılandırılan bir konudur. Ben dünya yaşamından örnekle kadınsılık ve erkeksilik tanımlamalarını yapmış bulunmaktayım. Cinsiyet konusunu cinsellikle bağdaştırılarak bir uyum halinde yaşatılarak karakterlere ve ifadelere yansıyan ve şekillendiren duruşlar, tavırlar olarak anlamalısınız. Bu iki ayrı cinsiyetinde karşılıklı olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermesi gibi bir uygulamanın sağlandığı şekilde varlıksal alanlarımızda yaşattığımız erdemsel özelliklerdir. 

Cinsiyet Erdemsel Özelliği, Cinsiyet Nedir?, Cinsiyetin Felsefi Tanımı

27 Eylül 2022 Salı

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, First of the Last, Silent Partner, Chill, A...

Varlığın Kendisini ve Çevresini Yaşamasını, Anlamasını, Bilmesini Sağlayan Duyusal Özelliği, Zihin

Varlığın Kendisini ve Çevresini Yaşamasını, Anlamasını, Bilmesini Sağlayan Duyusal Özelliği, Zihin

Zihin, varlıkların diğer duyusal özelliklerinin bütün bilgi ve tecrübelerinin buluşarak varlığın düşünceler ve hayaller yoluyla kendisini bilgilendirmesini sağlayan, varlığına yön vermesi için içerisinde hesaplamalardan, araştırmalara, yorumlamalardan, incelemelere kadar bir çok erdemi uyguladığı, varlığın bütün özelliklerinin, bilgi ve tecrübelerinin tek bir noktada buluşarak varlığa bir çalışma sahası sunan düşünme, sorgulama, karar verme ve sonucunda neyi istediğini ortaya çıkarmasını sağlayan bir çalışma sahası şeklinde tezahür eden duyusal özelliktir. Zihin duyusal özelliği bütün duyulara bu açıdan bağlıdır ve varlığın yaşadığı olaylarla ilgili anlık olarak duyularından bilgileri ve tecrübeleri alarak zihin duyusal özelliğinde bir oluşum içine sokar ki, biz bunlara düşünceler ve hayaller demekteyiz. Bütün duyuların bilgilerinden elde ettiğimiz sonuçlarla düşünür ve kendi varlıksal yaşantımız için kararlar veririz. Bu çalışmayı işte zihin duyusal özelliği sayesinde yaparız. Enerjetik yapısı bu şekilde bir çalışmayı uygulayacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Zihin Nedir? Zihin Nasıl Tanımlanır ? Zihnin Felsefi Tanımı

Var Olmanın Vazgeçilmez Yaşanılası Özellikleri, Zevk, Haz, Coşku, Heyecan

Var Olmanın Vazgeçilmez Yaşanılası Özellikleri, Zevk, Haz, Coşku, Heyecan

Zevk Nedir?

Zevk, bir varlığın odaklandığı ve ilgili olduğu o konu hakkında sonrasında ve öncesinde hazlar, tatlı heyecanlar, mutluluklar ve var olduğunu kıymetlendirmesine neden olan etkileri yaşatan özellikte uygulamaları ile zamanın her saniyesinin çok güzel ve yaşamakla ilgili olarak istekle geçmesine neden olan bilgisinin hissi ve duygusal sonucudur. Zevkin olduğu yerde o şeyden kesinlikle memnun kalınır. Zevk, memnun edicidir. Zevk almak demek memnun olduğu olayları kesinlikle yaşadığı anlamını doğurur ve nerede zevk alınmakla ilgili bir konu varsa, oradaki her şey halinden memnundur, razıdır, mutludur. Zevk mutluluk vericidir. Zevkler, aşırı mutluluğun duygusal açıdan yaşanması ile bir aracı olarak yapılandırıldığı şekliyle o konu ile ilgili istekler, memnuniyetler, mutluluklar yaratır ve bu şekilde genellikle kullanılır. Cinsel zevk, Müzik zevki, keyif verici zevkler gibi bir çok zevk çeşidi vardır ve bunlar hayatı yaşanılır kılan temel özelliklerden biridir. Zevkler olmasa o zaman dünya hayatında bulunmak konusu çok daha sıkıntılı olurdu. Ve bu erdemsel özellik bütün varlıklarda anladığı kadarı ile duyu şeklinde yapılanmıştır ve herkesin bu konuda duyusal bilgileri farklıdır. Mesela cinsellikten alınan zevk, varlığındaki sevgiye uyumlu yapılanmalarla güçlenen özelliklerdedir ve bu durumda herkes cinselliği yaşadığında aynı zevkleri almıyor, aynı şeyleri hissetmiyordur. Bu şekilde zevk, var olmanın anlamlı olmasını sağlayan bir erdem ve duyu olarak bulunur. 

Zevk Nedir? Haz Nedir? Coşku Nedir? Heyecan Nedir? Zevk, Haz, Coşku ve Heyecanın Felsefi Tanımı

♫ Klasik Müzik, Victoria, Density & Time, Classical Music, Musique Class...

Varlıkların Zihinsel Özelliklerini En Başarılı Şekilde Kullanmasını Sağlayan Erdemsel Özelliği, Zeka

Varlıkların Zihinsel Özelliklerini En Başarılı Şekilde Kullanmasını Sağlayan Erdemsel Özelliği, Zeka

Zeka, bir durum, konu, kavram, olay söz konusu olduğunda en sağlıklı şekilde ve akıl ve mantık gibi, ve diğer duyusal özelliklerin ve erdemsel bilgilerin imkanlarından da faydalanarak ve toplu bir düşünme ve karar verme yollarını da kullanarak, başarılı ve çabuk bir şekilde sonuca ulaşmayı sağlayan bir düşünme biçimi, yeteneği, özelliğidir. Varlığın sahip olduğu bütün duyularının bilgilerinin ve tecrübelerinin, bütün yeteneklerinin ortaklaşa bir çalışması sonrasında  ek olarak konu ile ilgili artı şekilde özenli ve dikkatli, hatasız çabukluk durumu, başarının sağlanabilmesi, en az uğraşlar gerektiren yolların bulunması ve gerekmedikçe diğer yolların tercih edilmemesi, imkanlarının ve fırsatlarının farkına vararak bu yönelmeleri de hesabı katıp, en sağlıklı sonuç ve çalışmaların sağlanması yöntemini de ekleyerek, diğer duyusal ve varlıksal bilgilerin ortaklaşa çıkardığı sonuçlarla bir yorum yaparak konuyu halletme durumu zekice karar vermeyi, davranmayı açıklar ve zeka, bu şekilde uygulanan düşünce, düşünme, akıl ve fikir yürütme işlemlerine verilen genel isim olarak tanımlanır.  

Zeka Erdemsel Özelliği, Zeka Nedir?, Zeki Nasıl Olunur?, Zekanın Felsefi Tanımı

Yaşamda Sizinle Temas Eden Her şeyi Sorgulamanızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil Şil Zi

Yaşamda Sizinle Temas Eden Her şeyi Sorgulamanızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil Şil Zi

Bu erdem, varlıkların kendileri ile temas eden her şeyin içeriğini, bilgisini, nedenlerini sorgulaması, anlaması adına hazırlanmış bir erdemdir. Yani biri size bir şey verdi, alelade bunu almak durumunu yaşamanızda bir haldir ancak bu erdemle bunu size neden verdi, ve verilen şeyin içeriğinde ne var gibi, yada marketten almak istediğiniz bir şey var, yine alelade almak konusu olabiliyorken aldığınız şeyin içeriği nelerden oluşuyor, son kullanma tarihini sorgulamak, yapısını incelemek, detayları ile ilgili bilgi almak gibi Vil Şil Zi erdeminin çalışmasının mahiyeti açıklanabilir. Sizinle temas eden bütün olayların, konuların içeriğini öğrenmek, bilmek zorundasınız, onların içinde size faydalı ve zararlı olabilecek oluşumların olması söz konusu olabilir ve bu konuda kendinizi koruma altına almanızı sağlayan özellikleri ile bu erdem, varlıklar için hazırlanmıştır. 

Vil Şil Zi Erdemsel Özelliği, Vil Şil Zi Nedir?, Vil Şil Zi'nin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

25 Eylül 2022 Pazar

♫ Caz, Blues Müzik, Super Blues, Unicorn Heads, Jazz, Blues Music, Jazz ...

Varlıkları Geliştirici ve İhtiyaçlarını Sağlayıcı Özellikleri İle Çalışan Duyusal Özelliği, Zaman

Varlıkları Geliştirici ve İhtiyaçlarını Sağlayıcı Özellikleri İle Çalışan Duyusal Özelliği, Zaman

Zaman, geliştirici, kendisine ait bir oluşturma gücü olan, bir çok özellik ve  eylemin, erdemin içeriğinde, yapısında bulunan, var olma halinin doğal bir özelliği şeklinde bir çok etki ve durumu yaşatan, ortaya çıkaran ve her varlığın kendisine özel duyu olarak tezahür etmiş varlıksal bir özelliktir. Zaman, yaşamın akışını sağlayan etki özelliği ile geçen anların, tarihlerle belirtilerek adlandırmaya alıştığımız yaşanan olayların başlıca sebeplerinden biridir. Bir olayın hem öncesi hem de sonrası olmak durumdadır ve ilk ve sonlar, eski ve yeniler, başlangıçlar ve bitişler, 1. ler 100. ler, önceki sonraki ve bunun gibi bir çok örnekle zamanın aslında yaşadığımız her olayın, durumun içerisinde var olduğunu söyleyebiliriz.

Bir partiye gitmek ve sonrasında gelmek ve bu olayı yaşamanın içerisinde zaman, gidip gelmek ve bu arada yaşananlar sırasında bir anlar ve olaylar dizilimi şeklinde anıları oluşturmak, değişime sebep olmak, ve geliştirici özellikleri ile kendisini gösterir. Zamanı durdurabilmek gibi özelliklerimiz olsaydı gelişimi, değişimi durdurmalı, karar verdiğimiz andaki özelliklerimiz ile kalmalıydık. Çünkü zaman, gelişim ve değişim özelliği ile bir uyum içinde çalışan bir duyudur. Dolayısı ile bu genel özellikleri yaşamayı da sonlandırmak zorunda kalırdık. Zaman olmaz ise her yaşanan parti ve içeriği ve yaşananlar hep aynı olurdu. Aynı tecrübeler edinilirdi. Aynı şeylere eğlenip, aynı şeyler görür ve duyardık. Hiç bir şey değişmeden ve gelişmeden, hep o belirlenen aralıktaki zamanı yaşayarak zamanı durdurabilir ve sonuç olarak aynılık içinde kalırdık. 

Zaman Nedir? Zamanın Yapısı ve Özellikleri Nelerdir?  Zamanın Felsefi Tanımı

Bir Mutluluk Kaynağı Olarak Yaşamları Düzenleştiren Erdemsel Özellik, Yardımlaşmak

Bir Mutluluk Kaynağı Olarak Yaşamları Düzenleştiren Erdemsel Özellik, Yardımlaşmak

Yardımlaşmak, bir varlığa, oluşuma, yaşam hali içindeki her hangi bir şeye, kendisinin yapamadığı şey yüzünden o yapamadığı şeyi yapmaya çalışmaktır ve bu durum, aile olmanın, kardeş olmanın, insan olmanın, böyle bir yaşam halinde bulunmanın bir sonucu olarak zaten yaşanır. Yardım etmek ilgili alanların sorunlarını çözmek gibi bir durumu yaşatması ile sevgiye olan uyumluluğu ile mutluluk kaynaklarından biridir. Yardım edende, edilende mutluluk duyar ve toplumsal yaşam alanlarında birlik ve beraberliği güçlendiren ve yaşatan özelliklerde erdemdir. Herkesin olan yaşam hali içinde yapılamayan bir şeyin nasıl yapılacağını bilen başka birinin olması onun kendi sorunu gibi algılaması için yeter ve bu erdem, işte bu durumda hemen gerekenin yapılmasını ve o şeyin yardımlarla halledilmesini sağlatır. Erdemin önemini ve gerekliliğini bilen alanlar için oldukça verimli sonuçların alınması söz konusu olur. Bu gibi erdemler bir toplum olarak yaşayan alanlar için oldukça bağlayıcı, birbirlerine tutunmalarına sağlayacak şekilde etkili, birleştirici özellikleri ile oldukça faydalıdırlar. Yardım istenildiği zaman yaşam halinde bunu yapabilen alanlar, oluşumlar, varlıklar, eğer ellerinden geliyorsa hemen yapmalıdırlar ancak yardımların gerçek yardım olması gibi konulara da dikkat edilmelidir, yoksa kötülüklerin iyi niyeti kullanmak istemesi gibi bir durum, yardımlaşmak erdemsel özelliğinde kullanılması söz konusu olan olumsuz bir eylemdir. Bu bizler yardımlaşmak mutluluk kaynağı ve yaşatılması gereken bir durumdur. Yardımcı olanı ve yardım edeni olumlu yönde geliştiren, güzelleştiren özellikleri ile yaşanır. Aynı zamanda bu erdemlerin yaşatılması sırasında edinilen yeni bilgiler, fikirler, tecrübelerde yardımlaşmanın ve dayanışmanın pozitif sonuçları olarak ilgili alanlara yansır.

Yardımlaşmak Nedir?, Dayanışma Nedir?, Yardımlaşma ve Dayanışmanın Felsefi Tanımı

24 Eylül 2022 Cumartesi

♫ Sinematik Müzik, Slow Hammers, The Mini Vandals, Cinematic Music, Cine...

Sevgi Bilgilerine Göre Alanları, Durumları, Oluşumları, Kavramları Filtre Etmekle İlgili Olarak Çalışan Erdemsel Özellik, Sevgi Bilgi Filtresi

Sevgi Bilgilerine Göre Alanları, Durumları, Oluşumları, Kavramları Filtre Etmekle İlgili Olarak Çalışan Erdemsel Özellik, Sevgi Bilgi Filtresi

İsminden anlaşılacağı gibi bu filtre, içeriğindeki anlamlara ters olan bilgi ve tecrübelerin varlıkların kesinlikle yaşamamasını, uygulamamasını, kendi varlıksal alanlarında bu filtreden geçmeyen bilgilerin bulunmamasını, eylem ve olayların yapılmamasını inceleyen, varlıklarında kontroller şeklinde uygulamasını yapabildiği bir bilgilerin ve tecrübelerin incelenmesi, filtre şeklinde arındırılmasını sağlayan uygulama çalışması yapan erdemsel özelliktir. Bu Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliğine inanıp yapılandırma sayesinde varlıksal alanlarınızda yer eder ancak aynı zamanda sizin de kontrollerinizi yapabileceğiniz özelliklerde olabilecek şekilde tanımlamaları yapılmıştır. Bu filtre, en çok yasaklarla ilgili uygulamaları yapmak çalışması içinde bulunmaktadır ve aynı zamanda erdemlerin yapısına ters olan bilgilerinde engellenmesini sağlamaktadır. 

Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliği, Erdemsel Bilgiler ve Olumsuz Eylemlerin Yasaklarından Oluşan Bilgi Filtresi Uygulaması, Yeni Erdemler

Varlığın Merkezsel Özelliklerini Yaşatan Duyusal Özelliği, Merkez Duyusal Özellik

Varlığın Merkezsel Özelliklerini Yaşatan Duyusal Özelliği, Merkez Duyusal Özellik

Duyularımız arasında öyle bir duyu vardır ki bu duyusal özellik, içeriğinde bütün duyuların çekirdek sayılabilecek merkez bilgisini bulundurup, aynı zamanda varlığın sahibi olan varlığı bu varlıksal oluşumda merkez, yönetici olduğunu ispatlar. Bu merkezlik duyusal özelliği bütün duyularla bağlantılı olarak onları yönetir, onların bilgi ve tecrübesi ile varlığı yönetir. Aynı zamanda yöneticilik ve merkezlik özelliği olan bu duyusal özelliğin gücü varlıksal bütün alanı sımsıkı birbirine bağlar, bir çekim kuvveti ile varlığın kendisine ait olan her şeyi bir arada tutar, varlığın iradesine bağlı olarak bu özelliği yaşatır. Bütün duyusal özelliklerinizin küre şeklinde olağan üstü enerjetik oluşumlar olduğunu ve onların merkezlerinde de duyuların içeriği ve görevi ile ilgili bilgilerinde olduğu başka bir küçük küre olduğunu düşünüp, bu merkezdeki küre duyusal bilgi alanlarının da merkezlik duyusal özelliğinin içindeki çekirdek duyu bilgilerine bağlı olarak çalıştığını, bütün duyuların kural, yaptırım ve bilgilerini aslında merkez duyusal özellikten aldığını düşünebilirsiniz. 

Merkez Duyusal Özellik, Merkez Duyu Nedir?, Varlığın Merkezi Olduğunu İfade Eden Duyusal Özelliği, Merkez Duyunun Felsefi Tanımı

23 Eylül 2022 Cuma

♫ Klasik Müzik, Dreams Become Real, Kevin MacLeod, Classical Music, Musi...

Varlıkların Kendilerinden, Kendi Alanlarından ve Oluşumlarından Sorumlu Olduğunu Açıklayan ve Yapılandıran Erdemsel Özellik

Varlıkların Kendilerinden, Kendi Alanlarından ve Oluşumlarından Sorumlu Olduğunu Açıklayan ve Yapılandıran Erdemsel Özellik

Varlıklar, bu dünya şartlarında yaşamaya başladığı andan sonra günümüze kadar varlıksal alanlarından bi haber yaşamak zorunda bırakılmıştır ve 6 tane duyu ile çaresiz insan olarak bir gerçeğe inandırılmıştır. Siz gerçekten duyularınızın altı tane olabileceğine ve zihninizde, varlıksal alanlarınızda, düşüncelerinizde bu kadar çok özellikli iken ve çevresini anlamlandırarak yaşamı tanımlayabilme gibi özellikleriniz de varken, hala inanabiliyor musunuz? Altı tane duyu ile ne yapabilirsiniz?

Yani duyu demek zorunda da değilsiniz, en azından ruhsal güçlerinizin çok özellikli olduğunu bilmelisiniz. Duyulardır aslında onların gerçek tanımlaması ancak insanlık bazı gerçeklere uzun zamandır sıkı sıkıya sarılarak yaşadığı için bunlardan kurtulması da çok kolay olmamaktadır. 

Varlıkların Kendi Alanlarında Kendilerini Tek Sorumlu Yapan Erdemsel Özelliği, Varlığın Merkezi Olmak Ne Demektir?, Varlığın Merkezi Olmanın Felsefi Tanımı

Yaratılış İçindeki Yok Olma Hallerini Yaşatan Alanlara Nasıl Davranılması Gerektiğini Açıklayan Erdemsel Özellik

Yaratılış İçindeki Yok Olma Hallerini Yaşatan Alanlara Nasıl Davranılması Gerektiğini Açıklayan Erdemsel Özellik

Bu erdemsel özellik, erdemsel ve duyusal bilgiler olarak bahsettiğimiz bütün iyi bilgilerin, içeriğindeki olumsuz eylemleri de yasaklayıcı olan erdemsel bilgilerin nasıl uygulanacağını açıklayarak bu uygulama yöntemi ile yaratılış içindeki bahsedilen halleri bu uygulamaya göre düzenlemeyi anlayacaksınız. Yani Yaratılışı tanımlayan 3 Hal isimli bilgide bahsedilen Yok Olma Hali yaşayan varlıklara bu bilgilerin uygulanması metodu farklıdır ancak sizin gibi var olma hali yaşayan varlıklar için bu bilgilerin uygulanması metodu farklıdır. Şöyle ki, yok olma hali yaşayan varlıklar aslında yok olmakla ilgili bir halin içindedirler ve onlar için yapılacak en iyi şey, hem kendileri, hem yaratılış hem de bizim için onları yok edebilmektir. Yani hiç bir şekilde var olmakla ilişkisi kalmayacak şekilde yaratılış içinden onu silmek, bitirmek gereklidir. Kendi kendilerine yok edici özellikleri zaten bunun ispatıdır ve onlar aslında bu yok oluşu yaşamamak için varlıkları birde obsede etmektedirler. 

İyi ve Erdemsel Bilgilerin, Olumsuz Eylemleri Yasaklayıcı Bilgilerin Uygulanması Metodunu Açıklayan Erdemsel Özelliği, Sevgi Bilgilerinin Obsedörler Üzerinde Uygulanması Metodları, Yasak Bilgileri ve Obsedörler Üzerinde Uygulama Yöntemleri

22 Eylül 2022 Perşembe

♫ Caz, Blues Müzik, Orange Sunset, Quincas Moreira, Jazz, Blues Music, J...

Varlıkların Var Olma Özelliklerini Kanıtlayan, Koruyan ve Sonsuzlaştıran Duyusal Özelliği, Vavasi

Varlıkların Var Olma Özelliklerini Kanıtlayan, Koruyan ve Sonsuzlaştıran Duyusal Özelliği, Vavasi

Varlıkların var olmasını kanıtlayan ve ne yapılırsa yapılsın ( varlık kendi istemediği sürece, obsede edilmediği ve bunu kabul etmediği sürece ) yok edilmesi söz konusu olmayan, buna göre kendisine hep bir var olma hali oluşturmak için varlığın varlıksal alanlarını kullanan, öncelikle varlığın kendi özü olacak şekilde, içeriğindeki bilgilerin sadece O'nu kullanan varlığın kendi bilgileri ve tecrübelerinden oluşan, bu duyusal özellik içinde varlık için kendileri ile ilgili bir arşiv kayıt tutma, bir eksiklik söz konusu olduğunda bilgi ve tecrübeleri buradan elde edebilme imkanını bulunduran, varlığın kendisini ifade eden anlamları taşıyan, varlığın var olması erdemini sağlam bir şekilde tutarak O'nun var olmasının garantisi şeklinde bir savunma ve koruma mekanizması halinde çalışan duyusal özelliğidir.

Ve vavasi duyusal özelliğinin içinde, varlığın en başından bu yana edindiği bütün bilgi ve tecrübeler kayıtlar şeklinde bulunur, diğer duyularında bir sorun olursa, bu bilgi ve tecrübeler vavasi duyusundan edinilir. 

Vavasi: Var Olma Özelliği Duyusal Özelliği, Var Olmak Nasıl Sağlanır?, Vavasi Nedir?, Var Olmayı Kanıtlayan ve Koruyan Duyusal Özellik

Sorunları Ortaya Çıkaran ve Hüznün ve Mutluluğun Güzel Göz Yaşlarını Temsil Eden Erdemsel Özellikler, Uyarıcı Üzülmek ve Güzel Ağlamak

Sorunları Ortaya Çıkaran ve Hüznün ve Mutluluğun Güzel Göz Yaşlarını Temsil Eden Erdemsel Özellikler, Uyarıcı Üzülmek ve Güzel Ağlamak

Üzülmek, sorunlu bir konu hakkında duyguları da kullanarak sadece soruna konsantre olma hali ile varlıksal canlılığı durdurma anıdır. Üzülürken varlıklar, genelde sıkıntılı bir hal içinde olurlar ve kendilerini üzen konuyu düşünürler sürekli. Bu konuda çareler aranmasını söz konusu yapar bu üzüntü durumu. Üzüntü durumu varken sorun hep aklında olur ve çare bulunmadığı sürece bu üzüntü hep kalır. Ve bu haliyle eğer üzücü bir olay yaşanırsa orada bir sorun vardır şeklinde sorunu algılamakla ilgili üzülmek konusu bu şekilde bir uyarıcı olarak yapılandırılır ancak kimseyi üzmek, üzüntüye sebep olmak, üzücülük ile ilgili kaynak olmak konuları kesinlikle yasaktır ve olumsuz eylemlerle ilgili bir durumdur. Biz, bu yasakları uyguladığımız halden farklı olarak, bir yerde üzülen varlıklar bulunursa orada bir sorun olduğunu anlamak ile ilgili uyarıcı üzüntü şeklinde bu durumu erdem olarak yapılandırarak kullanıyoruz. Ve üzüntüleri sadece bu açıdan ele alarak yorumlayıp, gereken çare olma çalışmalarını yapmalı, varlıkların üzüntülerini giderici olarak bir yardımlaşma içine girebilirsiniz. İşte bazı varlıkların dertlerini açıklayamaması sorunu üzerine de çare olabilecek bir durum olarak üzüntüler bu şekilde kullanılır. Erdem olarak gereken şekilde varlıksal alanlarınızda çalışır ve sevginin içindeki yerini alır.

Uyarıcı Üzülmek ve Güzel Ağlamak Erdemsel Özelliği, Uyarıcı Üzülmek Nedir?, Güzel Ağlamak Nedir?, Uyarıcı Üzülmenin ve Güzel Ağlamanın Felsefi Tanımı

21 Eylül 2022 Çarşamba

♫ Klasik Müzik, Victoria, Density & Time, Classical Music, Musique Class...

Yeniliklerin, Oluşumların ve Yaşamsal İmkanların Ortaya Çıkmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Üretkenlik

Yeniliklerin, Oluşumların ve Yaşamsal İmkanların Ortaya Çıkmasını Sağlayan Erdemsel Özellik, Üretkenlik

Üretkenlik, verimlilik olmayan bir şeyin ortaya çıkarılması durumu yada olan bir şeyden daha da fazla şeyler ortaya çıkarma halini, çalışmasını, uğraşını tanımlayan bir kavram olarak tanımlanır. Üretmek zaten faydalı hale getirmekle ortaya çıkmış bir varlıksal, bilgisel, oluşumsal, o yerin kendisinde olan özellik şeklinde de ifade edilebilen bir yetenek, anlayıştır. Çalışma isteğinin yeni bir şeyler ortaya çıkarmakla bağdaştırılarak gelişimi destekleyen, yenilikleri getiren, azim ve çaba ile de birlikte yol alan, çalışkanlığın bir sonucu olan bilinmeyenleri bildirmek, yepyeni bilgilerle tanışmak, farklı olanları deneyimlemek üretkenliğin bir sonucu olarak yaşatılır. Ve tabii ki her şey gibi sevgi uyumlu içerikleri üreten varlıkların ortaya çıkardığı sonuçlar yine aynı oranda sevgi uyumlu olacaktır ve bu uyum gözlenerek üretkenlik söz konusu edilmelidir. 

Üretkenlik, Verimlilik Erdemsel Özelliği, Üretkenlik ve Verimlilik Nedir?, Üretkenlik ve Verimliliğin Felsefi Tanımı

Yaşamı ve İlişkileri Pozitif Yönde Etkileyen ve Güçlendiren Erdemsel Özellik, Teşekkür Etmek

Yaşamı ve İlişkileri Pozitif Yönde Etkileyen ve Güçlendiren Erdemsel Özellik, Teşekkür Etmek

Teşekkür etmek, yapılan bir yardım, iyi bir iş, bir ince davranış, güzel bir söz sonrasında bunu yapan yerlere söylenen ve yaptığı şeyi karşılayacak ölçüde bundan memnun olduğunu ifade eden bir incelik sözüdür, memnun olma ifadesidir, yaptığı için minnettar olduğunu anlatmanın ve ilişkileri pozitif yönde etkileyici bir tavır alma halidir, sözlerle ifade edilerek teşekkür etmek şeklinde dile getirilir. Ve bu gibi sözler, toplum içinde birlik ve beraberlik sağlayıcı, saygıyı yaşatan, önemseyen bir cevap olarak kullanılır. Her hangi bir şekilde bu gibi olaylar yaşanınca teşekkür ederler ve bunu duyan diğer varlıklar, bundan mutlu olur ve yaptığı şeyi yapmış olmaktan dolayı sevinir. Teşekkür edilmesi, varlığın kendisini iyi hissetmesine neden olur, tabii ki samimi ve gerçek teşekkürlerdir bunlar. 

Teşekkür Etmek Erdemsel Özelliği, Teşekkür Etmek Nedir?, Teşekkür Nedir?, Teşekkür Etmenin Felsefi Tanımı

20 Eylül 2022 Salı

♫ Sinematik Müzik, A Whisper, ann annie , Cinematic Music, Cinematic son...

Güzelliğin, Bakımlılığın ve Sağlığın Erdemsel Özelliği, Temizlik

Güzelliğin, Bakımlılığın ve Sağlığın Erdemsel Özelliği, Temizlik

Temizlik, bir yerin, olayın, konunun, varlığın yada ilgili yerin düzenli, güzel, bakımlı, çekici, ferah, ve içinde bulunulduğu zaman diğer her şeye kolaylık, rahatlık ve mutluluk katan özellikleri olan bir yapılanma, oluşturma halidir, bir çalışmanın sonucu, bir çalışma şeklidir. 

Yaşam halinde her yer bu örnekle görüntüler ve mekanlar açısından temiz olmalıdır ve bu temizlik olağan hali olarak yaşanan bir durumdur. 

Aksi olan kirlilikler yaşam halinde bulunmamalı, bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Temizlikte iyilikle ilgili olarak bir düzen işi, kirlilikte olumsuzluklarla ilgili olarak bir düzensizlik işidir. 

Temizlik, Temiz Olmak Erdemsel Özelliği, Temizlik Nedir?, Temizliğin Felsefi Tanımı

Bir Düzenleme Çalışması Şeklinde ve İçeriğinde Bir Çok Erdemi Bulunduran Erdemsel Özellik, Tasarım

Bir Düzenleme Çalışması Şeklinde ve İçeriğinde Bir Çok Erdemi Bulunduran Erdemsel Özellik, Tasarım

Tasarlamak, dizayn etmek, düzensiz olanları bir düzene sokmak, onları güzellik bilgisi ve düzen ve geometa gibi ve daha bir çok duyusal ve erdemsel özelliklerin bilgileriyle ortaklaşa bir çalışma içine girerek yepyeni ve göze ve alana çok yakışan ve gereksinimleri karşılayan uygulamaların biçime girmiş hali olarak tanımlanır. Olmayan bir görüntülerden oluşan eşyaları, renkleri, görünen ve ilgili olunan alanları, kullanılan şeyleri, bir biçime sokmaya çalışmak sırasında ona kendinden de bilgiler eklemek yoluyla şeklini ve şemalini değiştirmek olayı tasarlamak anlamına gelir. 

Bu kendinden bilgi vermek, onun şekli hakkında nasıl olması gerektiğine karar vermek anlamına gelir ve bu şekilde kendi görüş ve anlayışlarınla, bilgiler bütünlüğü ve tecrübelerinle o yerleri, şeyleri, alanları, varlıkları, kendini, eşyaları tasarlayabilir ve bu durum varlığın kendisi olma bilgisi ile uyuşan bir durum olduğu için, her varlık zamanı gelince tasarım bilgisini edinmek isteyecektir ve bunun yaşamın zorunlu özelliği olduğunu anlayacaktır. 

Tasarım Erdemsel Özelliği, Tasarım Nedir?, Tasarım'ın Felsefi Tanımı

19 Eylül 2022 Pazartesi

♫ Klasik Müzik, Wistful Harp, Andrew Huang, Classical Music, Musique Cla...

Tatlar Yoluyla Bilgiyi Edinmenin Duyusal Özelliği, Tat

Tatlar Yoluyla Bilgiyi Edinmenin Duyusal Özelliği, Tat

Tat almak, varlığın bilgiyi çeşitli özellikteki ve bu çeşitlilikte olan özelliklerin sadece kendisine ait tarzı şeklindeki oluşumlarını bir inceleme, deneyimleyerek niteliğini ortaya çıkarma durumu gibi yaşayarak elde ettiği bilginin niteliği ile ilgili açıklamalar yapması ve bu durumunda diğer duyusal özellikler gibi kendisine özel olması, tat alma özelliği ile ilgili olarak gıdalar denilen tatların bütünleştiği araçlar, tatlı, ekşi, tuzlu gibi bir çok çeşitle ifade edilen tatların yorumlanmasını sağlayan duyusal özelliktir.

Tat Duyusal Özelliği, Tat Almak Nedir?, Tat Nasıl Bir Duyudur?, Tat Almanın Felsefi Tanımı

Yaşamı ve Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemler Bütünlüğü, Vil İssev

Yaşamı ve Hayatı Yaşanılır Kılan Erdemler Bütünlüğü, Vil İssev

Şirinlik, sempatiklik, cana yakınlık ve sevecenlik hepsi aynı anlamlar gibi de kullanılan benzer ifadelerdir. 

Şirinlik Nedir?

Şirinlik, şirin olmak daha çok zararsızlık ve sevimliliğin, birde çekici bir masumiyetin içinde bulunduğu, ne yapsa iyi niyetindendir şeklinde tanımlamaların yapılabileceği davranış biçimidir. 

Sempatiklik Nedir?

Sempatiklik, davranışların varlıklara çekici gelmesi, davranışlardan varlıkların hoşnut olması durumudur ve böyle davranmayı bilen varlıkların bu tavırları sempatik olarak adlandırılır. 

Cana Yakınlık Nedir?

Cana yakınlık, bütün varlıklar ile aynı yaşam halini paylaşmanın ve aynı toplumda olmanın ve hepimizin insan olması gibi benzer bir çok durumdan dolayı birbirimize bağlı ve ihtiyaç duyduğumuz gerçeğini hiç aklından çıkarmayarak varlıklara bu bilginin etkisi ile davranma durumu, cana yakınlığı ortaya çıkarır. 

Vil İssev Erdemsel Özelliği, Şirinlik, Sempatiklik, Cana Yakınlık ve Sevecenlik Erdemleri Bütünlüğü, Vil İssev Nedir? Vil İssev'in Felsefi Tanımı

18 Eylül 2022 Pazar

♫ Chill Out, Ambiyans Müzik, Neither Sweat Nor Tears, Dan Bodan, Chill, ...

Bilinmeyen Yanlışlıkların, Hataların Ortaya Çıkarılarak Düzeltilmesini Sağlayan Erdemsel Özellik, Şikayet

Bilinmeyen Yanlışlıkların, Hataların Ortaya Çıkarılarak Düzeltilmesini Sağlayan Erdemsel Özellik, Şikayet

Şikayet, bir konuda anlaşılan yanlışlığın konu ile ilgili olan alana bildirilmesi, düzeltilmesinin istenilmesi durumu ve bu haliyle oldukça faydalı olan ve konu ile ilgili olmayanların o konu hakkında bir çalışma içinde bulunmasına neden olan ve ilgili alana yardımlarının dokunulması gibi bir faydayı da sağlayan davranış biçimidir.

Herkes kendi görüş alanına göre bildiği ve gördüğü yanlışlıkları, bunların düzeltilmesi şeklinde bir bildirim ile ilgili alana bildirmek şeklinde bir pozitif uygulamayı kendisine görev edinerek hem yanlışlığın düzeltilmesini sağlarlar hem de yaşam halinin yapısına dair katkıda bulunurlar. Şikayetler oldukça fayda sağlayan ve herkesin kendi anladığı kadarı ile ettiği yardımlardır. 

Şikayet Erdemsel Özelliği, Şikayet Nedir?, Şikayetin Felsefi Tanımı

Yaşama Anlam ve Değer Katan Sanatsal İletişim Yöntemi, Şiirsel ve Edebi Anlatımlar

Yaşama Anlam ve Değer Katan Sanatsal İletişim Yöntemi, Şiirsel ve Edebi Anlatımlar

Şiir, bir konunun yazıyla ve cümleler arasında kafiyeler ve uyumun son derece muazzam bir şekilde kullanılarak konuların, olayların, açıklamaların anlatılması çalışmasıdır. Bu şekilde anlatımlarla etkileme durumu çok daha fazla olur ancak bunun bir yeri ve zamanı olması şeklinde bir durumda vardır. Çünkü şiirsel yazılar ve anlatımlar oldukça etkileyici bir özellik olarak, uygulandığı sırada içerikten çok kelimelerin ve cümlelerin güzelliği, uyumu, ifade ediliş hali etkilerde bulunur ve bu durum her zaman kullanılmak istenmeyebilir. Şiirsel anlatım, kendisine özel durumlarda ortaya çıkarılması şeklinde kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. 

Ancak bunun kullanılması anları da yaşanan hallerdendir ve yazıları, anlatımları güzelleştiren, kendince bambaşka bir etki alanı ile ortaya çıkaran anlatımlardır. Edebi anlatımlarda buna benzer özelliklerdedir ve bu anlatım çeşidinin içinde de uyum, güzel ve hoş gelecek şekilde anlatma yolu vardır. 

Yani açıklama yapılan konu ilgili olan alana O'nun beğeneceği şekilde, hiç bir rahatsızlık söz konusu olmadan, güzel düşünceler içine girerek konuyu algılaması sağlanarak yapılan anlatımlardır edebi anlatımlar. Şiirde kafiye ve bir ritim vardır ve edebi anlatımlarda daha çok masalsı hayallere kapılarak gerçekleri anlama durumu vardır. 

Şiirsel ve Edebi Anlatım Erdemsel Özelliği, Şiir Nedir?, Edebi Anlatım Nedir?, Şiirsel ve Edebi Anlatımın Felsefi Tanımı

17 Eylül 2022 Cumartesi

♫ Klasik Müzik, Danse Macabre - No Violin, Kevin MacLeod, Classical Musi...

Sorun, Sıkıntı, Dert ve Stres Meydana Getiren Olay ve Durumlardan Uzak Kalmamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil İssa Si

Sorun, Sıkıntı, Dert ve Stres Meydana Getiren Olay ve Durumlardan Uzak Kalmamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Vil İssa Si

Bu erdemsel özellik dertler, sıkıntılar, stresler konusunda varlıksal alanlarınızı bilgilendiren ve bu konuda sizi dikkatli olmaya çağıran, bu gibi sorunları yaşamamak için hayatınızı ve kendinizi düzenlemeniz gerektiği konusunda uyarıcı özellikleri ile gereken şekilde çalışır. Dünya şartlarında dert, sıkıntı ve stres sebebi olan bir çok konu vardır ve bunlardan elimizden geldiğince uzak durarak, uzak durma yollarını bularak temas etmeme imkanlarını yaşarız. 

Yaşamsal mecburiyetlerimiz yüzünden bunları yaşamak zorunda kalıyorum sorusu üzerine bunlar için erdemsel özelliklerin bilgilerini kullanarak dertleri, sıkıntıları ve stresleri olumlu olarak algılamak çalışması içine girebilir yada elinizden geldiğince bu olumsuzlukları erdemlerle telafi etme halini yaşatabilirsiniz. 

Sizin için dert olan konuların neler olduğunu, size sıkıntılar veren özellikle olaylar ve oluşumların bilgilerini, stres kaynaklarınızın nelerden oluştuğunu bildiren erdemsel özellik, bu konuda varlıklara bir farkındalık hali yaşatarak özellikte bu konuları yaşamanıza neden olan alanlara ve olaylara karışmamanız konusunda sizi uyarır, bilgilendirici ve aydınlatıcı özellikleri ile size hatırlatır. 

Vil İssa Si Erdemsel Özelliği, Dert, Sıkıntı, Stres Gözleyen Erdemsel Özellik, Vil İssa Si Nedir?, Vil İssa Si'nin Felsefi Tanımı, Yeni Erdemler

Verilen Kararların Arkasında Sabırla Durabilmenin Erdemsel Özelliği, Sebat

Verilen Kararların Arkasında Sabırla Durabilmenin Erdemsel Özelliği, Sebat

Sebat, bir kararın arkasında sabırla ve dayanıklı bir şekilde durabilme yeteneğidir. Bir karar veriyorsan ve şartlar zor olsa da bu kararının arkasında durabiliyorsan, seni çok zorlayanlar, kararından döndürmek isteyenler olsa da bunu yapmadan kararının arkasında duruyorsan işte sebatlı davranıyorsun anlamına gelmektedir. Yaşamlar verilen kararlardan sonra uygulanan olaylar zinciridir ve kararlarımız, ki özellikle geleceği çok etkileyen, toplumu etkileyen kararlarımız oldukça önemlidir. Bir kararın doğru bir karar olduğunu düşünüyorsan, verdiğin kararın yararları ve faydaları konusunda eminsen, senin için önemli olan şeyler açısından bu kararın sana destek olacak nitelikte ise, amacınla aynı doğrultuda, yaşamını destekliyor ise o zaman her ne olursa olsun bu kararın arkasında durman gereklidir, bu karar sana ve çevrene faydalıdır diyebiliriz ve kararının uygulayıcısı olarak senin iradenin kararının arkasında durulmasına ihtiyaç duyulur. İşte sebatla bu ihtiyaç giderilir.

Sebat Erdemsel Özelliği, Doğru Kararların Arkasında Durabilmek Erdemi, Sebat Nedir?, Sebatın Felsefi Tanımı