Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

24 Aralık 2022 Cumartesi

Hiçlik Nedir, Hiçlik Nasıl Tanımlanır, Hiçliklerin Yapısı ve Özellikleri

Hiçlik Nedir, Hiçlik Nasıl Tanımlanır, Hiçliklerin Yapısı ve Özellikleri

Hiçlik bilginin olmadığı alanlar olarak tanımlanır. Yani orada bilgi yoksa orası hiçliktir ve bu şekilde bulunan alanlar tanımlanamaz özellikleri ile yaratılış içinde kendisine ait bu yapısı şeklinde hallerden birini oluşturur ve eşi benzeri olmayan şekilde, tüm yaratılışı içine almış özellikte bir oluşumla her şeyi sarmalar. Bütün yaratılış, olmuş olanlar ve olacak olanlar hiçlik alanlarının içindedir. Hiçlik alanının içindeki bilgidir aslında yaratılış. Yaratılış, içerik olarak bir çok bilgilerin oluşumlar olarak meydana geldiği bir yapılanmadır ve yeni bir oluşum meydana geldiğinde hiçlik alanında yapılanması sağlanır, hiçlikler bu şekilde bilginin bulunduğu alandan ayrılırlar.

Peki hiçlik nasıl tanımlanır? Bir boşluk olarak değil, bir karanlık olarak değil, bir tanımı ifade edecek şekilde değil, size sorulduğunda nasıl bir şey olduğunu göremiyorum ama hiçlikten öteye de geçemiyorum, beni engelleyen, bilmediğim ve yapısını anlayamadığım bir şey var şeklinde asla içeriği ile ilgili bilgi veremeyeceğiniz şekilde oluşumlar olarak örnekle tanımlanabilir.

Eğer içeriği ile ilgili bilgi vermek durumunda olursanız o zaman hiçlik olmazdı ve bir bilginin tezahür etmiş olduğu bir alan olurdu. Ve hiçlikler, bu güzel özellikleri ile buna ihtiyacı olan varlıkları, alanları çevrelemek, korumak gibi işlevleri bulundurmaktadırlar. Yani sizinle benim aramda bir hiçlik alanı olsa, siz hiç bir imkan ve şekilde bana ulaşamazdınız.

Bilgiyle ilgili olan hiç bir şey oradan geçemezdi. Bu tabii ki benim oluşturduğum bir hiçlik olması şartlı ile, kullanımının da sadece bana özel olması gibi özellikleri ile yaratılış içindeki hiç bir şey hiçlikten geçemez olur. Çünkü her şey bilgidir ve bilginin olmadığı tek yer hiçliktir. Bizler bu dünyasal hayatın zorunluluklarından kurtulduktan sonra hiçlik alanlarını kendimizi korumak ve yaşam alanlarımızı oluşturmak için kullanabiliriz. Obsedörlüğün kol gezdiği yaratılış içinde hiçlik alanlarından iyi bir koruma daha olamazdı. Hem bu özellikleri ile hem de yaşam hali olarak bir anlamı olması nedeniyle hiçlikler, yaratılışın en başından bu yana bulunan özellikleri olarak sayılırlar.

İlgili Alanların Yapılarında, Özelliklerinde Sorunların Ortaya Çıkması İçin Yapılan ve Bir Çok Olumsuzluğu İçeriğinde Barındıran Olumsuz Eylem, Zarar Vermek

İlgili Alanların Yapılarında, Özelliklerinde Sorunların Ortaya Çıkması İçin Yapılan ve Bir Çok Olumsuzluğu İçeriğinde Barındıran Olumsuz Eylem, Zarar Vermek

Zarar vermek, ilgili alanların yapılarında, özelliklerinde, durumlarında ve yaşamlarında sorunların ve problemlerin ortaya çıkmasını sağlamakla ilgili olan etkilere ve davranış ve uygulamalara verilen isimlerdir. Bir alanın kendi yapısında olumsuzlukların meydana gelmesini sağlamak o alana  zarar vermek anlamına gelir ve bizlere göre özellikle zarar verici özellikte belirtilmiş olan yasak bilgilerince davranmak, örnekle, zarar vermek anlamına da gelmektedir. Çok yönlü olarak anlaşılması özellikleri ile bir alanın kendi yaşamsal ve durumsal ve yapısal özelliklerinde sorunların ve bozulmaların meydana gelmesini sağlamak şeklindeki genel tanımla sevginin yapısına tamamen ters olan zararcılık, zarar vermek olumsuz eylemleri oldukça gereksiz, anlamsız ve yaşamsal alanları ve durumları olumsuz etkileyen özellikleri ile yasaklanmıştır. Zarar verici olmak yerine faydalı olmak şeklinde davranışlarımızı ve yaşamlarımızı düzenlemeliyiz

Sevgi Yasakları: Zarar Vermek Nedir?, Zararcılık Nedir?, Zarar Vermenin Zararları, Zarar Vermenin Felsefi Tanımı

Olumsuz Haliyle Zarar Verici Özellikleri Olabilen Eylem, Alışkanlıklar

Olumsuz Haliyle Zarar Verici Özellikleri Olabilen Eylem, Alışkanlıklar

Alışkanlık, bir şeyi sürekli yapmaktan kaynaklanarak varlıksal enerjiler duyusal özelliğinizin içerisindeki enerjilere tecrübeler şeklinde işlenen olayların, durumların, yaşamların yeniden, bu şekilde bir alanda işlenmiş olması kaydı ile yapmak istenmesi durumudur. Ve bu tanımla olumsuz eylemleri ifade ederek edinilmiş bütün alışkanlıklar ve bu şekilde uygulanabilecek alışkanlıklar yasaktır. Aksine sevgiyi tamamlayan erdemlere uygun şekilde edinilen alışkanlıklar ise sonrasında buradan erdemsel bilgilere ve sonrasında duyusal özelliklere dönüşebilme halleri ile yasaldır. Bazı duyusal özelliklerimizde olumsuzluklar alışkanlık maskesi altında gizlenmiştir, bunları birbirinden ayırmak gereklidir.

Sevgi Yasakları: Olumsuz Alışkanlıklar Nedir?, Alışkanlık Nedir?, Olumsuz Alışkanlıkların Zararları, Alışkanlıkların Felsefi Tanımı

Yapılan Hataların ve Yanlışların İlgili Alanları Çok Daha Olumsuz Etkilemesini Sağlamak Amacıyla Uygulanan Olumsuz Eylem, Utanç

Yapılan Hataların ve Yanlışların İlgili Alanları Çok Daha Olumsuz Etkilemesini Sağlamak Amacıyla Uygulanan Olumsuz Eylem, Utanç

Utanç, yapılan bir hata yada olumsuz bir olay sonrasında varlığın yada ilgili alanın kendisini kötü görmesi, hissetmesi, bu durum sonucunda çevresindekilere karşı küçük düşürüldüğünü zannetmesi durumudur ve kesinlikle yaşatılamaz, yasaktır. Ne gibi hatalar, yanlışlar yapılırsa yapılsın böyle kendini kötü hissetmesine gerek olmadan biran önce hatanın düzeltilmesi şeklinde bir çalışma yapılır ve utanmak gibi gereksiz şeyler yaşanmaz. Herkes hata yapabilir, bunun sonucunda eksikler görülür, doğrular ortaya çıkarılır ve utanmak, utanç duymak gibi olumsuz eylemler, yapılan hatalar ve yanlışlar sonucunda kesinlikle yaşanmaz. Yaşamda varlıkların başına her şey gelebilir ve bu şeyler yüzünden duygusal bir karışıklık içine girerek kendimizi kötü hissetmemeliyiz ve utanmayı, bu anlamları ile yasaklamalıyız, utanmak yerine konu ile ilgili çözüm bulmalıyız...

Sevgi Yasakları: Utanç Nedir?, Utanmak Nedir?, Utanmanın Zararları, Utanç Neden Duyulur?, Utanmanın Felsefi Tanımı

Zamanın Olumsuz Geçmesine Neden Olan ve Sorunların Söz Konusu Olduğunu İfade Eden Olumsuz Eylem, Üzülmek

Zamanın Olumsuz Geçmesine Neden Olan ve Sorunların Söz Konusu Olduğunu İfade Eden Olumsuz Eylem, Üzülmek

Üzülmek, bir varlığın sorunlarının olması ve bunu duyguları ile yaşaması anlamına gelir. Zamanının sorunlu geçmesi tanımı da yapılabilir. Duygularının da içine karıştığı bu sorun hali bitene kadar varlık üzüntüden kurtulamaz. Bu durumun bir uyarı, alarm olacağını unutmadan ancak buna sebep olan şeyler, üzücü şeyler yapmak, üzüntü oluşturacağını bilerek bunları yapmaya çalışmak, üzüleceğini bilerek o şeyde ısrar etmek, üzmek, üzücü olmak kesinlikle yasaktır. Üzülenlere destek olmamıza neden olan alarm durumundan faydalanıp, kesinlikle başkalarını üzücü şekilde davranışlar sergilememeliyiz. 

Sevgi Yasakları: Üzülmek Nedir?, Üzücü Olmanın, Üzmenin Zararları, Üzülmenin Felsefi Tanımı

Obsedör Bir Etki Etme Özelliği Olan Tesirler Üretmek ve Göndermek Olumsuz Eylemi

Obsedör Bir Etki Etme Özelliği Olan Tesirler Üretmek ve Göndermek Olumsuz Eylemi

Tesir, etki etme olarak kısaca tanımlanan ancak bu etki etme durumunun bilgiler yoluyla enerjetik oluşumların yapısı ile bütünleştirilerek ilgili alanlara gönderilmesi sağlanan ve bu halleri ile o enerjilerin içeriğindeki bilgiyi yaptırımlar şeklinde uygulatma hali yaşatmasına neden olan oluşumlardır. Burada kelime anlamı değil, oluşumsal yapısı kast edilmektedir. Ve bu şekilde başka varlıkların özgür iradeleri ve varlıksal alanları etkilenmeye çalışılır ki bu durum tamamen zarar verici ve olumsuz özellikleri ile yasaktır. Tesirler sadece varlıksal enerjilerle ancak oluşturabilir ve bu şekilde bir oluşumu sağlamak zaten diğer yasak olan kendinize zarar vermek anlamına gelir. Yani kolunuzu çıkarmak ve içine yine kolunuz gibi sayılan bir bilgi yazmak ve onu bir şey yapması için göndermek en başta sizin için zararlıdır. Ve olumlu sonuçlar için tesirler kullanılmadan, bilgilerin yaptırım gücüne başvurulur. Tesirlerle etkileme yöntemleri sadece obsedör varlıkların uygulamalarıdır. 

Sevgi Yasakları: Tesir Nedir?, Tesirlerin Zararları, Obsedör Tesirler Nasıl Olur?, Tesirin Felsefi Tanımı

Toplumları ve Alanları Korku ve Benzer Olumsuz Eylemleri Kullanarak İstenilen Şeyleri Yaptırmak İçin Ortaya Çıkmış Olumsuz Başka Bir Eylem, Terör, Terörizm

Toplumları ve Alanları Korku ve Benzer Olumsuz Eylemleri Kullanarak İstenilen Şeyleri Yaptırmak İçin Ortaya Çıkmış Olumsuz Başka Bir Eylem, Terör, Terörizm

Terör, toplumu korku kullanılarak istenilen şeyleri yaptırma eylemidir. Baskı, korku, tehdit ve diğer olumsuz eylemlerle toplumu, bir alanı korkutup kendi terörist olması ile ilgili konu hakkında amacına ulaşmasını sağlayan olumsuz eylemdir. Verilen zararın önemi olmadan yapmak istediğini sadece düşünen teröristler, olumsuz eylemlerin bir çoğunu kendi varlıklarında yaşatırlar ve böylece topluma tamamen zararlı bir hale gelirler. Korkutmak için saldırılar, kaçırmalar, hain planlar yaparak düzen bozmalar, varlıkların birlik ve bütünlüğünü bozmak için şiddetli olaylara sebep olmalar, hep terörizm kavramının kendisinde yaşatılmasına izin verilen toplumlarda yaşanan olumsuz eylemlerdir ve sevginin içeriğine ters olan özellikleri kesinlikle yasaktır, yanlıştır ve zararlıdır.

Terör Nedir?, Terörizm Nedir?, Terörün Zararları, Terör Olumsuz Eylemi

Sorumluluklarımızı Yerine Getirmeye Engel Olan Olumsuz Eylem, Tembellik

Sorumluluklarımızı Yerine Getirmeye Engel Olan Olumsuz Eylem, Tembellik

Tembellik, çalışmanın tersi olarak ifade edilen ve yapılması gereken işler varken onları yapmayarak ve bunların yapılması gerekliliği de söz konusu iken başka şeylerle uğraşmak tembelce bir tavır içinde olunduğunun ispatı olur. Tembellik, bir gelişim yolu izlenen yaşamda yaşanması gereken bir eylem değildir. Tembellik, zihinde, algılarda da yaşanarak bir uygulama halini yaşatır. Öyle durumlara gelinebilir ki, bir şeye bakmaya bile tembelce şekilde yaklaşılır. Bu durum bir alışkanlık ve olağan bir şeymiş gibi görünmeden gereken şekilde yasaklar arasındaki yerini alarak tembelce düşünceler, alışkanlıklar, istekler, hareketler içinde bulunulmaz.

Sevgi Yasakları: Tembellik Nedir?, Tembelliğin Zararları, Tembelliği Felsefi Tanımı

Baskı ve Korkularla Arkasında Başka Bir Amacı Uygulatmak İçin Kullanılan Olumsuz Eylem, Tehdit

Baskı ve Korkularla Arkasında Başka Bir Amacı Uygulatmak İçin Kullanılan Olumsuz Eylem, Tehdit

Tehdit, bir alana, varlığa yada yere baskıcı sözler ve hareketlerle, içeriğinde şiddetli yaklaşımlarında olduğu, bazen de korkutucu sonuçları içinde barındırabilen bir şeyin yapılması için söyleyen, yapılan, hareketler ve davranışlara verilen isimlerdir. Tehdit edilmesinin arkasında yapılması istenen bir olay olur. Ve tehdit edilince bunun halledileceği düşünülür. Bu gibi anlamsız uygulamalar kesinlikle yasaktır.

Tehditler, baskılar şeklinde yöntemlerle kimi alanlar ve kişiler amaçlarını, içeriğine korku ve diğer olumsuz eylemlerin uygulamalarını da ekleyerek yaptırmak isterler ve bu durum sevgiye ve içeriğindeki erdemlere tamamen ters bir uygulamadır. Bu yaşam alanında herkes eşit haklara sahiptir ve birilerinin yapmak istediği şeyler ve istemediği şeyler ancak onun verdiği kararlar ile belli olur ve bu kararı etkileyecek şekilde olumsuz eylemleri kullanmak, var olma hali yaşayan ve sevgiyle ilgili olan bizim gibi varlıkların uygulama yöntemi değildir.

Sevgi Yasakları: Tehdit Nedir?, Davranışsal Baskı Nedir?, Davranışsal Zorlama Nedir?, Tehdit, Baskı ve Zorlamanın Zararları, Tehdit, Baskı ve Zorlamaların Felsefi Tanımı

22 Aralık 2022 Perşembe

Cinsellik ve Özgürlük Erdemlerine Zarar Vermek Özelliklerinde Olan ve Varlıkları ve Alanları Olumsuzluk İçine Sürükleyen Olumsuz Eylemler, Taciz, Tecavüz, Gasp, Sadizm

Cinsellik ve Özgürlük Erdemlerine Zarar Vermek Özelliklerinde Olan ve Varlıkları ve Alanları Olumsuzluk İçine Sürükleyen Olumsuz Eylemler, Taciz, Tecavüz, Gasp, Sadizm

Taciz, bir oluşuma yada varlığa istemediği bir şeyi zorla yapmaya çalışmaktır, tecavüz istemediği bir şeyi zorla yapmaktır, gasp ona ait olanları zorla almak, sadizm yine bu zorla ve içeriğinde olumsuz eylemlerin bulunduğu hareketleri cinsellik ve benzeri ilişkiler içinde de yaşatmaktır. Bunların hepsi varlıkların bütün alanlarında tamamen yasaklanmalıdır. Hiç kimse, hiç bir oluşum bu gibi istenmeyen şeyleri zorla yaptıramaz. Varlıklar özgür iradeleri kapsamında kendi hayatlarını diledikleri gibi şekillendirirler ve bu şekillendirme kesinlikle başkalarına zarar verici özelliklerde olmamalıdır. O zaman bilgideki özgür irade kanununa ters davranması sebebiyle haksız duruma düşer ve bu durumda hakkında varlıkların gerekenleri yapması haklı bir davranış şekli olur. Taciz söz konusu olduğu zamanlarda karşıdaki varlığın bundan rahatsız olup olmaması gözlenir, eğer rahatsız olmuyorsa zaten zorlama eylemi de söz konusu olmaz. 

Tacizler zorla ve istenmeyen şeylerin yapılması şeklinde tanımlanır ve bu olumsuz eylem sevgiye ters bir şekilde yaşatılır. Tecavüz ise yapmaya çalışmanın dışında tamamen eyleme geçerek bunu gerçekleştirmektir, varlığın bütün hak ve hürriyetlerine saldırmaktır, özgürlüklerine sahip çıkmaya çalışarak iradesini kontrol altına almak, tecavüzü tanımlamaktadır. 

Bir çok konuda taciz ve tecavüz söz konusu olabilir. Zihinsel ve bedensel, cinsel, yaşamsal tacizler, tecavüzler tamamen varlıklara zarar veren ve toplu yaşam alanlarında kesinlikle uygulanmaması gereken olumsuz eylemlerdir. Gaspta özellikleri ile bu iki eyleme benzemektedir ve başkasına ait olanları zorla almak, başkasına ait olan alanlara zorla girmek, tehdit ve baskılarla başkasının hakkı olan şeylerde hak iddia etmek gibi tanımla açıklanabilir ve içeriğinde zorlama, baskı, tehdit, şiddet olan her şey haliyle olumsuzdur ve gaspta bu olumsuz eylemler arasında yerini alır. Bu örneklerle benzer olumsuz eylemlerinde neler olduğunu anlayabilirsiniz. 

Sevgi Yasakları: Sevgiyi Yok Edici Özellikleri Olan Taciz, Tecavüz, Gasp ve Sadizm Olumsuz Eylemlerinin Zararları ve Felsefi Tanımları, Taciz Nedir?, Tecavüz Nedir? Gasp Nedir? Sadizm Nedir?

Zihinsel ve Bedensel ve Yaşamsal Bir Çok Özellikte Sorunlar Ortaya Çıkaran Olumsuz Eylem, Şiddet ve Öfke

Zihinsel ve Bedensel ve Yaşamsal Bir Çok Özellikte Sorunlar Ortaya Çıkaran Olumsuz Eylem, Şiddet ve Öfke

İki türlü şiddet kavramı yaşatılmaktadır ve bunlardan biri davranışsal ve yaşamsal özellikleri bozucu olan şiddetli uygulamalardır, diğeri bir oluşumun yapısındaki verimliliği ve çok etkileme özelliğini arttırmakla ilgili olan şiddettir. Daha şiddetli yapmak demek, onun çok daha etkili bir şekilde çalışması anlamını ortaya çıkarmaktadır. Bu yasak bilgisi davranışsal ve yaşamsal özellikleri bozucu olan şiddetten bahsetmektedir. 

Şiddet, sarsıntılar, şoklar, ilgili olan alanda bozulmaların sağlanmasına yol açması şeklinde gösterilen ve zarar verici özelliği ile yapılanmış hareketler, uygulamalardır. Öfke de şiddetin bir reaksiyon şeklinde dışa vurum halidir. Öfkelenildiği zaman genellikle yanlış şeyler yapılır. Öfke, gerçekleri görmeyi engeller. Öfke içinde iken yapısal hal, bir reaksiyon hali içinde bulunarak ve bunun içine heyecanlar ve moralsizliğinde eklenmesi ile hakikati bulmak konusunda çaresizlik yaratır. Bu yüzden öfkeye neden olan durumlarda gözlenerek bütün oluşumların yapısından uygulanması yasaklanır. Ve bu iki olumsuz eylemin bir sonucu olarak kavga etmekte yasaklanacak bir olumsuz eylemdir. Kavgadan uzak durularak barışların yolu aranmalıdır.

Sevgi Yasakları: Şiddet ve Eğilimi Nedir?, Öfke ve Kavga Etmek Nedir?, Neden Öfkeli Olunur?, Neden Kavga Edilir?, Şiddet Eğilimi, Öfke ve Kavga Etmenin Zararları, Şiddet, Öfke ve Kavganın Felsefi Tanımı

Olumsuzlukları Çekici Gösterme Özellikleri İle Yaşatılan Olumsuz Eylem, Şehvet

Olumsuzlukları Çekici Gösterme Özellikleri İle Yaşatılan Olumsuz Eylem, Şehvet

Şehvet, olumsuz eylemleri çekici gösteren, düşündüren, bildiren durumlar, bilgiler, olaylardır. Yani içeriğinde olumsuz eylemler olan şakaların güzel gelmesi şehvete kapılmakla ilgili olur. Her hangi bir şekilde olumsuz eylemler olarak adlandırılan tüm bilgilerin çekici, ideal, yaşanabilir olduğunun sanılması şehveti simgeler. Bütün olumsuz eylemlerin çekici, özenilir ve beğenilir gelmesi durumunu yaşatmak kesinlikle yasaktır.

Şehvet denilen kavram bildiğimiz bütün olumsuz eylemlerin bir zararı olmadığı yanılgısına varlıkları ve alanları iten, olumsuz eylemlerin içeriğinde, onların çekici görünmesi için erdemsel özellikte oluşumları yaşatarak, hem o erdemin içeriğini, yapısını ve sevgiyle ilgili olan uyumunu bozmaktadırlar hem de istedikleri olumsuz eylemlerin varlıklarda ve alanlarda yaşatılması için imkan yaratılar. Buda tabii ki obsedör oluşumların bir düzensizliği olarak yaşam alanlarımızda yaşatılmıştır.

Sevgi Yasakları: Şehvet Nedir?, Şehvetin Zararları, Şehvetin Felsefi Tanımı

Kötülüğün ve Olumsuzluğun Gizlice Yapılması Amacıyla Uygulanan Olumsuz Eylem, Sinsilik

Kötülüğün ve Olumsuzluğun Gizlice Yapılması Amacıyla Uygulanan Olumsuz Eylem, Sinsilik

Sinsilik kısaca, bir veya bir çok olumsuz eylemi gizlice uygulamaya çalışmaktır. Kimsenin görmesini, bilmesini istemeden olumsuz eylemleri kendi içinde yaşatıp, çevresinde sanki kendi yapmamış gibi bir imajda çizerek, kötülüğü uygulama halidir. Suçu başkasının üzerine atmakta sinsiliğin bir sonucudur. Kendi yapısında olumsuz bir çok eylemi yaşatan sinsilik, bunu açıktan bir şekilde dışa vurmak yerine, gizliden gizliye yaşatarak, kimsenin anlamaması için özel çalışmalar içine girerek, olumsuz eylemleri yaşatır ve kendince bir amacı da olabilir yada bundan anlamsızca keyifte alabilir.

Sinsilik, sinsice düşünceler, sinsice hareketler, sinsilik içeren projeler ve çalışmalar, sinsiliğin her haliyle yaşatılması hallerini varlıklar ve ilgili alanlar, kendilerine ait olan her yerde yasaklamalıdırlar. Olumsuz eylemleri yaşatıyor olmak başlı başına varlıkları uçuruma götüren özelliklerdeyken, birde bunu gizlice yaparak kendi düştüğü hatayı kendi içinde çok özel bir şekilde muhafaza etme imkanını yaratmış olacaktır. Bu durum artık O'nun sırrı şeklinde, ikinci bir yüzü halini alan ve dışarıya başka şekilde davranan biri olarak yaşamasını sağlar. Hakikatin er yada geç ortaya çıkması gerçeği de sinsiliği açığa çıkarmakla ilgili olarak görülebilir. Sinsi varlıkların sinsilikle ilgili olan konuları açığa vuramaması, artık her zaman kendi içinde çevresinden ve toplum tarafından onaylanmayan bir kişiliği yaşattığı anlamına gelir. 

Sevgi Yasakları: Sinsilik Nedir?, Sinsilik Nasıl Anlaşılır?, Sinsiliğin Zararları, Sinsiliğin Felsefi Tanımı

Varlıkların ve Alanların Kendi Haklarına ve Özelliklerine Özen Gösterilmesi ve Dikkat Edilmesi Gerekliliğini Yok Eden Olumsuz Eylem, Saygısızlık

Varlıkların ve Alanların Kendi Haklarına ve Özelliklerine Özen Gösterilmesi ve Dikkat Edilmesi Gerekliliğini Yok Eden Olumsuz Eylem, Saygısızlık

Saygı, bir varlığın yada alanın diğerine duyduğu, var olması ile ilgili sevincin hareketlerle, davranışlarla ifade edilmesi şekli, ve bu var olma hakkından dolayı O'nun kendisi ile ilgili olan durumlarında ve alanlarında O'nun kurallarına uymaya çalışmak konusundaki uygulama hali, davranış biçimidir. Bu hakkından dolayı O'na kendisine davranılmasını istediği şekilde davranmaya çalışmaktır. Saygısızlık ise saygının zıt anlamlısı olarak saygının olmadığı hareketler, olaylar, düşünceler, bilgiler anlamına gelir.  Saygısızlık, bu tanımla karşı tarafın kendisine ait kurallarını çiğnemek anlamına da gelmektedir. Bir varlığın yada ilgili alanların kendince istediği bir yaşam tarzı, kendi oluşumsal istekleri vardır ve kendince kurallarla bunları yaşatmaktadır ve O, böyle var olmaktan hoşlanmaktadır ve O'nun için bu çok anlamlı ve kendisinin de uygularken mutlu olduğu şeylerdir ve kimseyi rahatsız etmediği sürece, kimsede O'na karışamaz ve herkes O'nun bu durumunu kabullenmek durumunda kalır. İşte bu olumlu davranış biçimi şeklindeki kabullenerek O'nun alanlarında O'na uygun davranmak, saygının yaşatıldığı anlamına gelir. Bu şekilde saygılı bir varlık, insan olunur.

Saygı Nedir? Saygısızlık Nedir? Saygı ve Saygısızlığın Felsefi Tanımı

Bir Çok Olumsuz Eylemi Kendi Yapısında Bulunduran ve Savunma Özellikleri İle Olumlu Olabilen Olumsuz Eylem, Savaş

Bir Çok Olumsuz Eylemi Kendi Yapısında Bulunduran ve Savunma Özellikleri İle Olumlu Olabilen Olumsuz Eylem, Savaş

Savaş, karşılıklı belirli alanların birbirlerini yok etmeye kadar giden, gerek araçlarla, gerek bilgilerle, gerek kendilerine ait mekanizmalarla uygulamasını yaptıkları, zarar verici, düzen bozucu ve yok edici özellikleri olan bir mücadele ve çalışmalar, çatışmalar ve saldırılar bütünüdür. Savaş, içeriğindeki olumsuz eylemleri yaşatma özellikleri ile savaşan bütün alanlar için, ülkeler, insanlar, organizasyonlar için sadece zarar verici özelliklerdedir. İçeriğinde şiddet, acımasızlık, merhametsizlik ve sevgiye ters olan bir çok eylemleri barındıran savaş, düzenleri alt üst eden özellikleri ile ne kadar büyük çapta ve büyük alanlarla ilgili olursa, etkisi de o denli büyük çapta zarar verici olur. '' Savaşın sadece şu hali, içeriğindeki olumlu erdemi yaşatması nedeni ile uygulanabilir özelliklerde olur. Savunma amaçlı, toplumunu ve kendini korumak maksadı ile yapılan savaş.'' Bu savaşma hali, kendisini savunan alanların içerisinde bulunmak zorunda olduğu bir savaştır ve aslında o alanlar, savaşın uygulayıcısı olmaktan daha çok kendisini savunmak ve müdafaa etmek gibi olumlu bir erdemi yaşatmaktadırlar. Bu hali ile savaşmak, sevgiyi tamamlayan bir erdem olarak sayılır. Bunların yapılmaması, yani tehlike ve saldırılarda kendilerini savunmamak ise ilgili alanlar için çok daha kötü sonuçları doğurur.

Sevgi Yasakları: Savaş Nedir?, Savaşın Zararları Nelerdir?, Kötülükler Bütünlüğü Olan Savaşın Tanımı, Düşünsel Alanların Savaşı, Savaşın Felsefi Tanımı

Bir Esaret Şeklinde Varlıkları Esir Edici Özellikleri ile Yaşanan Olumsuz Eylem, Saplantılar

Bir Esaret Şeklinde Varlıkları Esir Edici Özellikleri ile Yaşanan Olumsuz Eylem, Saplantılar

Saplantı, körü körüne bir şeye kendini adamak, o şeyin esiri olacak şekilde bir bağlanma hali yaratmak, anlamsızca ve otomatik bir hastalık gibi aslı astarı olmayan nedenlerden dolayı o şeye konsantre olmak halinden kurtulamamaktır. Bunun için varlıkları etkileyen bazı sebepler söz konusu olabilir. Mesela, bir varlık ile aşk yaşamak isteyen diğer varlığın, bunu istemeyen varlığın reddini saplantı haline getirmek ve ona bunu kabul ettirmek için türlü türlü durumlara girmek bir saplantıdır. Bu haliyle saplantılar yasaktır. Bu dünya yaşamında hiç bir şeyi saplantı haline getirmemek gereklidir, çok daha önemli durumlar ve konular karşımızdadır, varlıkların kendilerini paralayacak ve kendilerine zarar verecek şekilde bir bağlanmaların söz konusu olmaması gereklidir. Saplantılar ilgili alanlara zarar verici özellikte olan bağlılıklar ve isteklerdir. Bu isteklerin ve bağlılıkların etkisinden kurtulamaması haline saplantılar denilmektedir. İlgili alanları kendisinden başka düşünecek ve yapacak bir hareket bırakmamaya kadar giden düşüncelerin esiri olmasına neden olan saplantılar, zihinsel alanlarda kendisine özel bir hastalık şeklinde yer edinmelerle bulunurlar ve bu özellikleri ile sevginin yapına, özgür iradeye tamamen ters olan olumsuz eylemdir. 

Sevgi Yasakları: Saplantı Nedir?, Saplantıların Zararları, Saplantının Felsefi Tanımı

Varlıklara, Yaşamlarına ve İlişkilerine, Toplumsal Birlikteliklere Zarar Verici Özellikleri İle Yaşatılan Olumsuz Eylemler, Sapkınlık ve Sapıklık

Varlıklara, Yaşamlarına ve İlişkilerine, Toplumsal Birlikteliklere Zarar Verici Özellikleri İle Yaşatılan Olumsuz Eylemler, Sapkınlık ve Sapıklık

Sapkınlık, doğru ve düzgün seyreden, giden, ilerleyen bir halden sapma durumudur. Doğruluğa ve düzgün olan şeye karşı durma durumudur ve bu şekilde bir tanımla sapkınlık denilen olumsuz eylem, bizim için sevgiye ve içeriğindeki erdemlere karşı olma anlamını taşımaktadır ve hiç bir saptırı, yol, bilgi, konu, olay, düşünce, sapkınlık yaratacak oluşumlar, uygun bulunmadan kesinlikle yasak olarak sayılır.

Sapıklık ise, bir varlığın dengesini kaybederek, yaşamın değerlerini ve bilgilerini umursamadan kendisine ve çevresine zararlar verme haline gelmesine neden olan akli, zihinsel hastalık hali, psikopatça, yani bozuk psikolojinin uygulandığı hastalıklı bir davranış biçimidir. İçeriğindeki olumsuz eylemleri normal gibi uygulamaya çalışması şeklinde hastalığı yaşatılır. Bu açıklamalarla sapıklık ve sapkınlık her haliyle yasaktır.

Sevgi Yasakları: Sapıklık Nedir?, Sapkınlık Nedir?, Sapkınlıklar ve Sapıklık ve Bunları Yaşatmak ve Yaşamanın Zararları, Sapkınca Davranışlar ve Sapıklıklar Nasıl Olur?, Sapıklık ve Sapkınlığın Felsefi Tanımı

21 Aralık 2022 Çarşamba

Ulaşılmak İstenen Amaç İçin Olumlu Bekleyişleri Engelleyen ve Amaca Zarar Vermek Gibi Özellikleri Olan Olumsuz Eylem, Sabırsızlık

Ulaşılmak İstenen Amaç İçin Olumlu Bekleyişleri Engelleyen ve Amaca Zarar Vermek Gibi Özellikleri Olan Olumsuz Eylem, Sabırsızlık

Sabırsızlık, sabır etmenin tersidir. Bir işin sonucu için beklenen zamanın biran önce gelmesini istemek ve bu isteyişler sırasında heyecanlara kapılmak ve genellikle sabrederken bir çalışma içinde olunması gerekiyorken bu çalışmadan da vazgeçmeye neden olan, yapılan işin niteliğine göre sabır zamanlarının da değiştiği, yada ulaşılmak istenilen durum ile ilgili bir bekleme ve anlayışlı olma hali yaşanacaktır, işte bu şekilde zamanla ilgili olarak çok istediği bir şeyi sakinlik, sebat ve çalışarak beklemek sabırdır, bunu yapmamak sabırsızlıktır. Ve sabırsızlık yasaktır. Dünya yaşam alanı sistemindeki düzen sabırlı olmakla ilgili bir yapılanma içerisindedir. Sabırlı olarak dünya düzeninde ancak verimli olabiliriz. Zaman dünya yaşam alanı sisteminde olayları ve durumları hemen meydana getirebilmek şeklinde yapılanmamıştır ve bu sebeple sabırlı olmak zorunda bırakılmışızdır. 

Sevgi Yasakları: Sabırsızlık Nedir?, Sabırsızlığın Zararları, Sabırsızlığın Felsefi Tanımı

Varlıklarda, Alanlarda Düzensizliklerin ve İstenmeyen Durum ve Olayların Ortaya Çıkması ve Yaşatılması İle Tanımlanan Olumsuz Eylemler, Rahatsızlıklar

Varlıklarda, Alanlarda Düzensizliklerin ve İstenmeyen Durum ve Olayların Ortaya Çıkması ve Yaşatılması İle Tanımlanan Olumsuz Eylemler, Rahatsızlıklar

Rahatsızlık, bir varlığın yada oluşumun kendi normal olması gereken ve bu oluş hali ile kesinlikle mutsuzluğun söz konusu olmadığı, düzensizliğin söz konusu olmadığı, karışıklığın söz konusu olmadığı, anlamsızlıkların söz konusu olmadığı durumların söz konusu olması ile bu duruma rahat olmak dersek, rahatsızlık bu mutsuzluk, bu düzensizlik, bu karışıklık, bu anlamsızlıklardır ve buna etken sebepler söz konusudur. İlgili alanların zamanlarının istediği şekilde, düzenli ve yapısal ve özellikler açısından sorunsuz şekilde geçmesi ve halinden memnun olması rahat olduğu anlamını ortaya  çıkarır ve işte bunlarda bir eksiklik olması rahatsızlığı şeklinde tanımlanır.

Sevgi Yasakları: Rahatsızlık Nedir?, Rahatsız Edici Olmak Ne Demektir?, Rahatsız Etmenin Zararları, Rahatsız Ediciliğin Felsefi Tanımı

Doğruların, Gerçeklerin ve Pozitif Sonuçların Ortaya Çıkması Amacıyla Yapılan ve Olumsuz Olma Özellikleri İle de Kullanılan Erdem Yada Eylemler, Tartışmalar

Doğruların, Gerçeklerin ve Pozitif Sonuçların Ortaya Çıkması Amacıyla Yapılan ve Olumsuz Olma Özellikleri İle de Kullanılan Erdem Yada Eylemler, Tartışmalar

Tartışmada eleştiri gibi kendi içinde negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır ve bir konu hakkında derinlemesine yapılan, bütün ayrıntılarının konuşulması, bir topluluk halinde dile getirilmesi ve o konu hakkında detaylıca doğrularının yanlışlarının belirtilmesi, sonuçların çıkarılması, gözlemlerin yapılması, nedenlerin ve sonuçların konuşulması tartışmaktır ve bu güzel erdemler içeriği olumlu erdemlerle ilgili olduğu zaman oldukça faydalıdır. Ancak olumsuz eylemlerle ilgili olan tartışmalarda sonucu kavga ve akabinde küslük ve düşmanlığa giden olumsuz başlangıç eylemleridir. Ve bu haliyle olumsuz olanları yasak, olumluları ise yasaldır. 

Sevgi Yasakları: Tartışmak Nedir?, Negatif Tartışmanın Zararları, Tartışmanın Felsefi Tanımı

Bilmek, Öğrenmek, Anlamak İsteğinin Uygulama Hali Olan ve Olumlu ve Olumsuz Olma Özellikleriyle Kullanılan Erdem yada Eylemler, Meraklar

Bilmek, Öğrenmek, Anlamak İsteğinin Uygulama Hali Olan ve Olumlu ve Olumsuz Olma Özellikleriyle Kullanılan Erdem yada Eylemler, Meraklar

Merak, bir bilgi, konu hakkında o konuyu öğrenmek isteğinin duygularla ifade ediliş tarzıdır. Bu öğrenme isteğinin heyecanı duyulur. Ancak yerine göre negatif yerine göre pozitiftir. Pozitif merak, olumlu bilgilerin, olayların, bilinmesine hakkı olunan konuları merak etmektir ve bu merakların ardında öğretici mahiyette anlamlar vardır. Mesela, bir oyunun sonunda neler olduğunu merak etmek, o oyunu başarmakla ilgili başarıya götüren duygusal reaksiyonlar anlamına gelir. Yada bir varlığın özel zamanlarında ne yaptığını merak etmekte negatif merak anlamına gelir ve bunu merak halini yaşamadan varlığa sormak gerekir ki, bu türlü bir merak öncesinde neler yaptığını düşünmemeyi gerektirir. 

Sevgi Yasakları: Merak Nedir?, Negatif Merakın Zararları, Merakın Felsefi Tanımı

Aşırılıkları İsteklerde Yaşatan ve Yerine Göre Olumsuz Olma Özelliklerini Bulunduran Erdem Yada Eylemler, İhtiraslar ve Tutkular

Aşırılıkları İsteklerde Yaşatan ve Yerine Göre Olumsuz Olma Özelliklerini Bulunduran Erdem Yada Eylemler, İhtiraslar ve Tutkular

İhtiras ve tutku, bir isteğin aşırı derecede varlıklarda yada başka oluşumlarda yer edinmesidir. Bir şey istemek ve bu isteğin üzerinde durmak, bunu mutlaka olmalı şeklinde bir istekle de desteklemek, aklımızdan genellikle çıkaramadığımız, olması için sürekli çabalar gösterdiğimiz olaylar ihtiras ve tutkular şeklinde tanımlanırlar. İkisi de çok benzer özellikleri ile aynı anlamdadır. Tutkularda çok daha coşkulu hallerin olması söz konusu olabilmektedir. Ancak bunlar neyi istediğimiz ile ilgili pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılırlar ve negatif olanları yasak, yanlış, pozitif olanları ise olumlu şekilde kullanılabilir şekilde özelliklerden gösterdiğinden yasaldır, doğrudur. Bir şeyi eğer onun ardında faydalı bir olay varsa çok istemek gerekebilir. Bu pozitif ihtiras ve tutku o şeyi oluşturabilir. İstek güçlü bir varlıksal haldir ve samimi isteklerimiz bu konuda belirleyicidir.

Sevgi Yasakları: İhtiras Nedir?, Tutku Nedir?, Negatif İhtiras ve Tutkunun Zararları, İhtiras ve Tutkunun Felsefi Tanımı

Olumlu ve Olumsuz Olma Özellikleri İle Kullanılan Eylem yada Erdemsel Özellikler, Eleştiriler

Olumlu ve Olumsuz Olma Özellikleri İle Kullanılan Eylem yada Erdemsel Özellikler, Eleştiriler

Eleştiri, ilgili alanların kendi yapıları ve özellikleri ve çalışmaları ve durumları ile ilgili olarak bir yorum yapma şeklidir ve bu yorum başkası tarafından yapılması ile ilgili olarak yapılandırılır. Başka alanların başka alanlar hakkında yaptıkları yorumlara ve açıklamalara, onların durumları ve çalışmaları hakkında olan bu bilgilere, söylemlere eleştiriler denilmektedir.

Eleştiri, içeriği bakımından ikiye ayrılır ve bu açıdan bakıldığında hem yararlı hem de zararlıdır. Sırf yıkıcılık olması için, olumsuz hissettirmesi ve bozuculuk için yapılan eleştiriler vardır ve bunlar tamamen fayda sağlamaktan uzak, o alanı olumsuz etkilemek için yapılan eleştirilerdir ve bunları, arkasında nedenleri, amaçları, sebepleri, geçerli olan bilgilerinin olmaması ile anlayabiliriz. Bunun aksine birde pozitif olan gerçek yapıcı eleştiriler vardır ki bunlar ilgili alana fayda sağlar ve bu özellikleri ile yasaldır, yıkıcı ve yapıcı olmaktan uzak olanlar ise yasaktır. Negatif eleştiriler, bilerek ve isteyerek ilgili alanların olumsuzluğunu istemek için yapılan eleştirilerdir ve bu durumdan onların olumsuz etkilenmesi istenir, niyet bu şekildedir, ancak  pozitif olanlar ise olumsuz bir içerik gibide görünse niyetinde onun iyiliğini istemek ve bir düzen içerisinde olmasını sağlamakla ilgili olan eleştirilerdir, işte bu eleştiriler oldukça faydalıdır, kendisinin göremediği sorunları ve yanlışları görmesini sağlar ve bu açıdan sevgiye uyumlu olan yapısı ile kullanılır, ancak diğer eleştirinin içerisinde kötü niyet, yalan ve sahtecilik gibi, diğer alanlara zarar vermek gibi olumsuzluklar söz konusudur ve sevginin yapısına tamamen ters olan özellikleri ile yanlıştır, zararlıdır ve yasaktır.

Sevgi Yasakları: Eleştiri Nedir? Negatif Eleştirinin Zararları?, Negatif Eleştiri Neden Yapılır?, Eleştirinin Felsefi Tanımı

Görüntüde, İçerikte ve Anlamda Olumsuzluğun ve İticiliğin Yaşatıldığı Eylemler, Pislik ve Kirlilik

Görüntüde, İçerikte ve Anlamda Olumsuzluğun ve İticiliğin Yaşatıldığı Eylemler
, Pislik ve Kirlilik

Pislik bir şeyin yapısının itici, kötü, olumsuz olması ve görünmesi durumudur. İçeriğinde zarar verici ve olumsuz şekilde etkileme özellikleri olan alanlara ve durumlara pislik şeklinde tanımlamalar yaparız. Bu örnekle pis olan her şey sevginin yapısına ters ve yasaktır. Pis kokular, pis görüntüler, pis olaylar, pislik şeklinde oluşumlar kesinlikle yanlıştır, zararlı ve sevgiye terstir. Karışık, itici, göze ve algılara olumsuz ve düzensiz görünen, çirkin, istenmeyen ve bulunulmasından kesinlikle hoşnut olunmayan şeylerdir pis şeyler. Aynı zamanda kirlilikte benzer özellikleri ile sevginin yapısına ters, temizliğin zıttı olan tanımlamalardır. Kirli olan şeyler görüntüsünde, yapısında normalin dışında ve düzensiz, karışık, başka şeylerin bulaşarak anlamını karıştırdığı, yine istenmeyen bir durumu algılatan olumsuzluğun ortaya çıkması halidir, görüntü olarak iticilik ve rahatsızlık yaratır ve bu gibi durumların özellikle yaşatılması kesinlikle yanlış, zararlı ve sevginin yapısına ters olacak şekilde yasaktır. 

Sevgi Yasakları: Pislik Nedir?, Kirlilik Nedir?, Pis ve Kirli Olmanın Zararları, Pis ve Kirliliğin Felsefi Tanımı

Yerine Göre Olumlu ve Motive Edici, Yerine Göre İçeriğinde Yalanı Barındırabilen Özellikleri İle Zarar Verici Olarak Yaşatılan Eylem, İltifat

Yerine Göre Olumlu ve Motive Edici, Yerine Göre İçeriğinde Yalanı Barındırabilen Özellikleri İle Zarar Verici Olarak Yaşatılan Eylem, İltifat

İltifat, bir şeyi, varlığı yada oluşumu kendi özellikleri yada yaptıkları nedeni ile güzel sözlere layık görmek durumudur. İltifat da aynı anlamda kullanılır. Ancak bunlarda iki şekilde negatif ve pozitiftir. İltifat edilen yeri sırf memnun etmek adına yapılan övgüler, iltifatlar doğru davranmaktan uzak o yeri olumsuz etkileyen eylemlerdir. Kendisi ile ilgili aslı olmayan şeyleri duyan o yer, bunu gerçek sanabilir ve gerçek olmayan iltifat ona zarar verir. Ancak gerçek olan, arkasında dayanağı bulunan övgüler ve iltifatlar vardır ve bunlarda o yerlere kesinlikle mutluluk verir, kendisini iyi hissetmesini sağlar. Bir yer bazı şeyleri kendi bakış açısı ile göremez, ancak başkalarının yorumları ile kendisindeki özellikleri daha iyi görebilir ve bu durumda gerçek iltifatlar işe yarar bir erdem olarak sayılır. Biri çok güzelse ve bunu söyleyen için gerçekten güzelse, ona bu güzelliğini söylemek iltifat olur. Ama güzel değilse, sırf onu memnun etmek için bunu söylemişse işte bu zarar verici, yasak olan iltifat olur ve bu durum onun memnun olmamasından daha kötü sonuçlar doğurur. Hiç bir şey söylememek, yada illa fikrini istiyorsa gerçek düşüncelerini söylemek gereklidir. Aynı zamanda negatif iltifat, yalan yasağı ile de temas eder ve içeriğinde zaten olumsuz bir eylem bulunmaktadır zaten. Hiç kimse ve yer yalan bilgilerle memnun edilecek kadar çaresiz değildir ve o, zaten onu gerçek sandığı için memnun olmuştur. Bu yüzden övgü ve iltifatlarımıza dikkat etmeli, neyi neden, hangi sebeple söylediğimizi bilmeliyiz. Bu konuda da sebeplerimiz ve sonuçlarımız olmalı ve karşıdaki sorduğunda bunları açıklayarak onu daha da mutlu edebiliriz.

Sevgi Yasakları: İltifat Nedir?, Sahte İltifatların Zararları, İltifat Neden Edilir?, İltifatın Felsefi Tanımı

Erdemlerin Yozlaşmasına ve Anlamını Kaybetmesine Neden Olan Olumsuzlukları Olumlu Gibi Göstermeye Çalışan Olumsuz Eylem, Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek

Erdemlerin Yozlaşmasına ve Anlamını Kaybetmesine Neden Olan Olumsuzlukları Olumlu Gibi Göstermeye Çalışan Olumsuz Eylem, Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek

Olumsuz eylemlerin içeriğinin tamamen anlatılmış ve sonuçları ile belirtilmiş olmasına rağmen bunların içerisinde olumluluk aramak, olmamasına rağmen onları olumlu erdemler halinde göstermeye çalışmak tamamen yasaktır. Onlar bu eylem olarak algılanması süresince gereken şekilde düşünülmüştür ve kesinlik kazanmadan zaten bir bilgi, olumsuz eylemlerden sayılmaz. Ve bu kesinliğin kazandığı olumsuz eylemlerin olumlu gibi gösterilmesi ve bu konuda olumsuzlukları bilerek ve bundan emin olunduktan sonra onları olumluya dönüştürmeye çalışmak adına çalışmaların, konuşmaların yapılması tamamen yasaktır. Denenerek, sebep ve sonuçları ile olumsuz oldukları ispatlanmış bütün eylemleri olumluya çevirmeye çalışmak bağnazlığı yasaktır. Bunun felsefi ve yaşamsal onayının verilebilmesi gerekmektedir ki, bu listedekilerin hepsi tamamen olumsuzluğu belirgin özellikte olan eylemlerdir.

Sevgi Yasakları: Olumsuz Eylemleri Olumlu Gibi Göstermek Nedir?, Kötülükleri İyilik Gibi Göstermenin Zararları, Kötülükleri Gizlemek İçin İyiliklerin Kullanılmasının Felsefi Tanımı

Olumsuzluğu Olumlu Gibi Yansıtmaya Çalışan Diyalogların ve Eylemlerin Olumsuz Eylemi, Olumsuz Eylemleri Amaç Edinmiş Dolaylı Diyaloglar

Olumsuzluğu Olumlu Gibi Yansıtmaya Çalışan Diyalogların ve Eylemlerin Olumsuz Eylemi, Olumsuz Eylemleri Amaç Edinmiş Dolaylı Diyaloglar

Olumsuz eylemleri amaç edinerek yapılan diyaloglar, iletişimlerde aynı şekilde yasaktır. Yani olumsuz eylemlerden bahsetmiyormuş gibi yaparak aslında olumsuz eylemlerden bahsetmek durumu, dolaylı yollardan olumsuz eylemleri pozitif gösteren hareketler, konuşmalar, diyaloglar tamamen yasaktır ve bu konuda da niyetler gözlenerek gereken şekilde çalışılır. Olumsuz eylemleri amaç edinmiş diyaloglar, bakış açıları, yönlenmeler, istekler yasaktır. Bu durum sinsice bir uygulama hali olarak alanlarda ortaya çıkma şeklinde, aslında olumsuzluğu amaç edinerek dolaylı yollardan bunu belli etmeden yapmak ve görünürde iyiliklerle ilgili olmuş gibi yapmak şeklindeki davranışlar ve tutumlardır. 

Sevgi Yasakları: Olumsuz Eylemleri Amaç Edinmiş Dolaylı Diyaloglar Nedir?, Sinsice Yapılan Kötülüklerin Zararları, Varlıkların Kendilerini Kandırmalarına Neden Olan Sinsi Kötülüklerin Felsefi Tanımı

Varlıkların Yaşamını, Haklarını ve Bütün Özelliklerini ve İradesini Ele Geçirmeye Çalışan Alanların Uyguladığı Olumsuz Eylemler Bütünlüğü, Obsesyon

Varlıkların Yaşamını, Haklarını ve Bütün Özelliklerini ve İradesini Ele Geçirmeye Çalışan Alanların Uyguladığı Olumsuz Eylemler Bütünlüğü, Obsesyon

Obsesyon, takıntı şeklinde kelime anlamı olarak bilinse de ( aslında takıntı olarak obsesif kullanılır ), felsefi anlamda etki altında olmak, kalmak olarak kullanılır. Obsede etmekte, bir yeri, varlığı, alanı etkisi altına almak anlamında kullanılır. Bu etkileme durumu etkilenen alanın iradesini kontrol etmek şeklinde bir uygulamayı sağlamaktadır. Böyle etkiler yapan alanlara, varlıklara, organizasyonlara da obsedörler denilmektedir. Yani obsesyon, etki altına alarak iradesini kontrol etme olayı, obsede ise etki altında kalarak iradesini teslim etme durumu, obsedörlerde bunları yapan varlık ve alanlara verilen isim olarak tanımlanır. Obsesyon, günümüzün en tehlikeli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Henüz bilgi ve tecrübesi yeterli olmayan, kendisini yeterince geliştirmemiş varlıklar, alanlar başkalarının etkileri altında kalarak iradelerini onlara teslim etmek gibi bir yanlışın içine düşmektedirler ki, bu durum onları felakete götürücü özelliklerde bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır. 

Sevgi Yasakları: Obsesyon Nedir? Obsede Etmek Nedir? Obsedör Nedir? Obsesyonun Zararları, Obsesyon, Obsede ve Obsedörlük Olumsuz Eylemlerinin Felsefi Tanımlamaları

Israrcılığın ve Vazgeçilmeyen İsteklerin Yerine Göre Olumsuz Olabilme Özelliklerinde Olan Eylemi, İnatlaşmalar

Israrcılığın ve Vazgeçilmeyen İsteklerin Yerine Göre Olumsuz Olabilme Özelliklerinde Olan Eylemi, İnatlaşmalar

İnat, bir konuda körü körüne ısrar etme durumdur ve kendince bildiği şeyler yüzünden inat ederek o istediği şeyin olmasını isteme halidir. İnat bu anlamı ile ikiye ayrılır. Negatif ve pozitifler. Negatif olanları, zarar verici sonuçları olacak olan, yaşam halinin yapısına ters, içeriğinde faydalı bir durumun söz konusu olmadığı ve sonrasında da hiç birşeyin elde edilememesi durumunun yaşandığı, üzücülükle sonuçlanacak olan, gereksiz yere yapılması gibi sebep sonuçlara dayalı bilgilerle anlamsızlığı onaylanmış bütün ısrarlı istekler, yani inatlaşmalar, negatif inatlaşmalardır. Bunlar varlıklara sadece zarar verir, aynı zamanda olayın diğer tarafındaki oluşum ve varlığı rahatsız eder.  

Bunun dışında birde pozitif inat vardır oda faydalı bir çalışmayı bitirmek üzere kendisinde inatlaşma oluşturarak, körü körüne bir bitirme haline kendisini adayarak yaşanan inatlaşmalardır ve bu durum varlığın kendisine kalmış bir seçenek olarak yaşanır. Bu inat sonucunda elde edeceği başarı vardır ve bu inat kısa zamanda elde etmesini sağlar ancak kısa zamanda yapılan işlerin zorluğu ile mücadele etmek zorunda kalır. Faydalı olan konuların kesinliği söz konusu olduktan sonra o konu ile ilgili inat yaparak faydasını yaşatmak isteği normal olarak algılanır ancak bu durumda yine kesinlikle kazanması için gözlemlere tabi tutulur.

Sevgi Yasakları: İnat Nedir?, Pozitif İnat Nedir?, Negatif İnat Nedir?, Pozitif İnadın Yararları, Negatif İnadın Zararları, İnatlaşmaların Felsefi Tanımı

Olumlu Olabilme Özelliklerini İçeriklerinde Barındıran ve Yerine Göre Olumsuz Olarak Yaşatılan Eylemler, Negatif Hırs ve Endişe

Olumlu Olabilme Özelliklerini İçeriklerinde Barındıran ve Yerine Göre Olumsuz Olarak Yaşatılan Eylemler, Negatif Hırs ve Endişe

Negatif hırs ise, iki çeşide ayrılmış olan hırsın olumsuz olanıdır. Hırs, olumlu bir çalışma, yapılması gereken bir iş için kullanılması açısından faydalıdır. Hırs yapınca o iş ile ilgili kararlı bir duruş sergilenir ve o işi bitirene kadar başından kalkılmaz. Hırs, hırs edilen konu ile ilgili çok istekli bir şekilde uğraşmayı, çalışmayı, çaba göstermeyi kast eder. İşte bu anlamda ikiye ayrılır. Olumlu işler için yapılan hırs, bu yasaldır. Yaşam alanları içerisinde çalışmalarımız ve sevgiye uygun olan davranışlarımız için hırslar yapılabilir, bu faydalı sonucunda kazançların olacağı şekilde bir hırstır, çalışmaları ve iyilikleri tetikleyen ve başarılar elde etmemizi sağlayan hırslardır. Örnekle bir canlıya yardımcı olmak ve onun yaşamını kurtarmak için gösterilen hırs oldukça güzel ve doğru ve faydalıdır ve işte bu örnekteki gibi hırslar sevgiye uygun yapısı ile yasaldır. Ancak birde negatif olanı vardır oda kendisine faydalı olmayacak olan konularda hırs yapılmasıdır. Mesela, en çok kim keyif verici içecek konusuda bir hırs yapmanın hiç bir anlamı yoktur. Hırs yapan en çok içen olabilir, bu hırs onu bu konuda anlamsız bir başarıya götürebilir ancak en çok keyif verici tüketmek için harcanan zaman, çaba, çalışma, konsantre ve dahası için oldukça israf bir durumdur ve böyle anlamsız hırsların peşine düşerek kendisi için anlamlı olacak olan şeyleri göremez hale gelir sonunda. Negatif hırslar aynı zamanda içeriğindeki anlamsız konular yüzünden de yaşanırken mutsuz eden ve sonucunda problemlerin ortaya çıktığı hırs çeşididir. Bu yüzden bu gibi anlamsız hırsları negatif olarak tanımlayarak kesinlikle sevginin içeriğinde yasaklıyoruz. Bu gibi hırslar kesinlikle yaşam halinin içindeki varlıkların düşüncelerinde yer edinmemelidir.  Bu açıklamalar ile negatif hırslar zararlı, yanlış ve gereksiz, pozitif hırslar yararlı, zamanına göre gerekli ve uygulanması söz konusu olabilecek özelliklerdedirler.

Sevgi Yasakları: Negatif Hırs Nedir?, Negatif Endişe Nedir?, Negatif Hırs, Pozitif Hırs Ne Demektir?, Negatif Endişe, Pozitif Endişe Ne Demektir?, Hırs ve Endişenin Felsefi Tanımı

Ayrıştırıcılığın, Ötekileştirmenin, Düzensizliğin ve Kendine ve Başkalarına Zarar Verici Olmanın Olumsuz Eylemi, Nefret

Ayrıştırıcılığın, Ötekileştirmenin, Düzensizliğin ve Kendine ve Başkalarına Zarar Verici Olmanın Olumsuz Eylemi, Nefret

Nefret, bir alana yada oluşuma, varlığa yada konuya karşı duyulan aşırı itilim ve isteksizlikle, ayrıştırıcı olma durumu yaşatarak, ötekilemek ve öfkelenmek, kendisinden aşağıda yada uzakta görmek ve bu gibi yaklaşımlarla onun kötülüğünü istemek adına duyulan hisler, yaklaşımlar, düşüncelerin ve duyguların bütününden oluşan davranış biçimidir. Nefret edilen alanın olumsuzluğunun ve kötü durumda olmasının istenilmesi nefretin olumsuz bir eylem olmasından kaynaklanmaktadır.

Oysaki bir alanla yada varlıkla bir sorun yaşanıyor ise o alanın yada varlığın iyiliğini ve güzelliğini istemek ancak sorunu düzeltebilir ve işte nefret söz konusu olduğunda, o alanın yada varlığın iyi olmasını da istemek mümkün olamamaktadır, dolayısı ile sorun çok daha büyümektedir.

Sevgi Yasakları: Nefret Nedir?,  Nefretin Zararları, Nefret Neden Edilir?, Nefret Etmemek İçin Ne Yapılmalıdır?, Nefretin Felsefi Tanımı

Duyguların Çok Fazla Etkisinde Kalarak Akıl ve Mantık ve Zekadan Yoksun Davranışlara Neden Olan Olumsuz Eylem, Melankoli

Duyguların Çok Fazla Etkisinde Kalarak Akıl ve Mantık ve Zekadan Yoksun Davranışlara Neden Olan Olumsuz Eylem, Melankoli

Melankoli, duygulardan elde ettiği bilgilerin etkisinde kalarak ve bunları bir saplantı haline getirerek, akıl ve mantık özelliklerinden yoksun bir şekilde yaşama halidir. Duygular, kendi başlarına akıl ve mantık iş birliği olmadan, iradenin kontrolü olmadan ve diğer duyularla iş birliği içinde olmadan kullanıldığı zaman melankolik haller, duygusal saplantılar olmaya başlar. Mesela heyecanların ona yapacağı işte yön vermesi melankolik bir karar verme durumudur. Ben çok heyecanlanırım yapamam şeklindeki açıklama o oluşumu yanlışa sürükleyen bir kararın açıklamasıdır. Ben çok heyecanlanıyorum ve bunun bir sorun olduğu açık, oysaki bu konudaki heyecan aşılmalı ve ben onu yapmalıyım şeklindeki bir karar melankoliklikten uzaktır. Duygular kesinlikle akıl ve mantık iş birliği içindeyken oldukça anlamlı ve güzeldir. Akıl ve mantık da duygular olmadan oldukça zarar verici olur. Toplumu yönetme kararında olan ancak toplumunu sevmeyi akıl edememiş bir yönetici gibi. Melankoliklik duyguların bu şekilde başı boş bir halde varlığı etkisi altına alması durumuna denir ve belirli bir süre sonra artık bunlar saplantı olarak yaşanır. O duygusal durum onun için saplantılı bir hal alır. Rahatsız edici ne varsa, yada olmaması gereken kesinlikle bu kabul edilmemelidir. Çözüm ne ise bulunmalı ve rahatsızlık yok edilmelidir. Böyle melankolik haller, yaşam halinde varlıkların çocukluk zamanlarında kendilerini tanıma aşamasında görülebilir ancak bunlar geçicidir ve doğruyu anlayana kadardır ve çocukluğun melankoliklik durumlarıdır. Ancak bu, yetiştin varlıklar için söz konusu olmamalıdır. Belki özel zamanda kendi kendine eğlenirken ve hiç bir şeye etkisi yokken ve bu durumun farkındayken durum zarar verici olmayabilir. Bunun dışında melankolik haller yaşam halinin yönetimi, düzeni, işleyişi ile ilgili kesinlikle yönlendirici bir şekilde kullanılamaz. 

Sevgi Yasakları: Melankoli Nedir? Duygusal Saplantılar Nedir?, Melankolikliğin Zararları? Melankolikliğin Felsefi Tanımı

Dostlukları, Arkadaşlıkları ve Yaşamsal Birliktelikleri Ayrıştıran ve Yerine Göre Olumlu Olabilme Özellikleri Olan Olumsuz Eylem, Küsmek

Dostlukları, Arkadaşlıkları ve Yaşamsal Birliktelikleri Ayrıştıran ve Yerine Göre Olumlu Olabilme Özellikleri Olan Olumsuz Eylem, Küsmek

Küsmek, bir konu ve olay sonrasında bir alanla iletişimi kesmek, görüşmeye ara vermek, onu belirli bir süre ve kendince koyduğu kurallar neticesinde görmek istememek şeklinde yaşatılan bir olumsuz eylemdir. Bunun gerçekten geçerli bir nedeni varsa, ve belki de son çare olarak, bu durumun varlıksal olarak sizlere katkısı olacak ise küsmek faydalı bir uygulama olabilir. Ancak bunu bir huy haline getirerek her küçük sorunda uygulamak gibi ayrıştırıcı özelliklerdeki bu olumsuz eylemi bu haliyle yasaklamalı, diğer pozitif haliyle yasal olarak kullanmalısınız.

Sevgi Yasakları: Küsmek Nedir?, Yerine Göre Küsmek Doğrudur, Yerine Göre Küsmek Yanlıştır Ne Demektir?, Küsmenin Felsefi Tanımı

Rahatsız Edici ve Yakışık Olmayan Sözlerin ve Söylemlerin Olumsuz Eylemleri, Küfür ve Argo

Rahatsız Edici ve Yakışık Olmayan Sözlerin ve Söylemlerin Olumsuz Eylemleri, Küfür ve Argo

Küfür, yakışık olmayan sözler, söylemler, içeriğinde rahatsızlık duyulacak şekilde anlamların olduğu konuşmalar, başka birini rencide etmek amacı ile söylenmiş sözler, diğerini rahatsız edici sözler bütünü, duyanın bundan hoşnut olmadığı ve kibarlık ve naziklik ile tamamen zıt olarak bulunan olumsuz bir eylemdir. Olumsuz sözler ve argoda aynı anlamdadır ve yasaklanması gerekmektedir.

Sevgi Yasakları: Küfür, Olumsuz Sözler ve Argo, Sözler ve Söylemlerde Kırıcı Olmanın Zararları, Küfür Nedir?, Argo Nedir?, Kötü Sözler Nasıldır?, İtici ve Kırıcı Konuşmak Ne Anlama Gelir? Argo ve Küfrün Zararları

Gizlice veya Aleni Bir Şekilde Zarar Verici Planların ve Yapılanmaların Olumsuz Eylemi, Kumpas Kurmak

Gizlice veya Aleni Bir Şekilde Zarar Verici Planların ve Yapılanmaların Olumsuz Eylemi, Kumpas Kurmak

Bir yere, şeye yada varlığa karşı, zarar verecek, güç durumlara düşürecek, yapılarını bozacak ve sevgiye ters olarak bir oyun, düzen hazırlama işlemlerine kumpas kurmak, tuzak hazırlamak denir.

Kumpas Kurmak Nedir?, Tuzaklar Hazırlamak Nedir?, Kumpas Kurmanın Zararları, Tuzaklar Hazırlamanın Zararları, Kumpas ve Tuzakların Felsefi Tanımı