Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

19 Haziran 2022 Pazar

Görmek Nedir? Görmek Duyusal Özelliği Nedir? Görmek Nasıl Yaşanır? Görmek Duyusunun Felsefi Tanımı

Görmek Nedir?  Görmek Duyusal Özelliği Nedir? Görmek Nasıl Yaşanır?  Görmek Duyusunun Felsefi Tanımı 

Görmek duyusal özelliği, varlıkların bilgiyi görüntüler ve şekilleri tanımlayarak, onların yapısını ve işlevlerini görme şeklindeki özellikle anlayarak elde etmelerini sağlayan duyusal özelliktir. Bu duyusal özellikte bazı diğer duyular gibi bedensel organlara bağlı durumdadır ve görmenin niteliği dünya şartlarında gözler olarak ifade edilen organla sağlanmaktadır. Gözler, kısıtlı görme özellikleri ile görmek duyusal özelliğinin aslında çok daha etkin bir şekilde çalışabilmesine engel olmaktadırlar. Mikro yapıları görememek, çok uzakları görememek, oluşumların içeriğini görememek, hakikati görememek gibi bir çok konuda görmek konusunda yine dünya şartlarınca duyumuz kısıtlanmıştır. Bu kısıtlama ise bu sefer gözler denilen bedensel organlar sayesinde ve görmek duyusal özelliğimizde bulunan kısıtlanma sağlayan bilgilerle olmaktadır. Görmek, varlıkların ilk ortaya çıktığında oluşan temel duyusal özelliklerinden biridir ve bu oluşum hali ile varlıklarda bulunan en eski duyusal özelliklerden biridir diyebiliriz. 

Duyusal özelliğin yapısındaki enerjetik güç, ilgili alanlardaki bilgileri görmek yoluyla alabilmeyi sağlayan özel bir yapıdadır. Görünen şeylerin bilgisini varlığa vermektedir ve varlıklarda bu şekilde yaşamlarını sürdürmektedir, gördükleri şeyleri tanımlamaktadır, ifade etmektedir ve ona göre bir yaşam yolu düzenlemektedirler. 

Dünya şartlarında olduğu gibi varlık şeklinde yaşayan bizler için görmek, diğer duyularla uyum içinde çalışır. Bu çalışmalar duyular için varlıkların yaşamlarını idame ettirici özelliklerde varlıksal bedenlerde uygulanması bilinen çalışmalardır. Bir çok duyusal özelliğin bu şekilde ortak bir çalışması sonrasında varlıklar tam olarak yaşamı anlayabilir, algılayabilir ve gereken şekilde yorumlayarak kararlar verebilirler. Duyuların bu şekilde uyum içinde çalışması, onların yaşamlarını sağlaması zorunluluğundan ileri gelen ve duyuların yapısının bu şekilde olması ile ilgili olarak geliştirilmiştir.

Görmek duyusal özelliği varlık için görünen şeylerin bilgisini alarak O'nu aydınlatması dışında birde varlığın duyusal özelliğine göstermesini istediği şeyi yazması, belirtmesi ile onu gösterebilecek özelliklerde yapılanmalara sahiptir. 

Yani duyusal özelliğinize dünya hayatındaki yaşam gibi bir yaşamı görmesi gerektiği şeklinde yazılan bilgiler sonucunda, en ileri teknolojik bilgisayar sistemlerinin hesaplamalarından bile üstün olacak şekilde çalışma yapısı ile varlığa hata oluşturmadan gereken şekilde istediği şeyleri gösterir.

 Bu şekilde diğer duyularda aynı durumlara sokularak varlıklar bir yaşam içinde olduğu sandırılabilir. Rüyalarınızda da görmek duyusal özelliği çalışmaktadır ancak diğer duyularla bir uyum içinde olmaktan uzak bir şekilde çalışması söz konusudur. Varlıklar için uyumak denilen eylemin aslında gereken bir durum olmadığını uyuduğunuzda bile çalışan görmek duyusal özelliğinizden anlayabilirsiniz. 

Bu duyusal özelliğin içeriğine müdahale edilmiş olması, varlıkları bir çok yanılgı yaşamlarına sürükleyebilir özelliklerde olur ve varlıkların hakikati görmek istemesi şeklindeki istekleri ve duyusal özelliklerindeki bilgisi, bu durumdan kurtulmaları için bir yol olarak sayılabilir. Varlıksal alanlarınız tamamen sizlerin iradesini uygulamakla ilgili alanlar olarak görmek duyusal özelliğinizdeki sorunlu durumlarda iradenizin, yani sizin aydınlamanızdan sonra kendisini düzenleyecek şekilde bir çalışma içine girer. Görmek nedir, hangi şartlarda görüyorum, ben neleri görmek istiyorum şeklindeki sorular ve onlara verilen cevaplarla sürekli meşgul olan varlıklar, bu duyusal özellikleri ile temas etmiş olarak onların yapılandırılması konusunda yardımcı olabilirler. Zaten bu duyusal özelliği tanımlayan bu bilgi, görmek duyusal özelliğini yeterince düzenleyecek şekilde bilgileri içermektedir ve kısıtlamalar, bilginizin olmadığı hallerle uygulanmış yapılanmalar, bu gibi çalışmalar sonrasında elbet varlıksal alanlarınızdan ve duyusal özelliklerinizden yok olacaktır. Daha önceki bir yazıda sorulmuş olan bu soru, konu itibarı ile bu açıklama içinde uygun görünmektedir.

Dokunduklarınız gerçekten gördükleriniz ve hissettikleriniz gibi midir yoksa onlar aslında başka yapılarda oluşumlar olarak bulunmaktadırlar ve sizler duyularınızın bir uyum içinde öyle görmeniz, öyle duymanız, öyle hissetmeniz şeklinde yapılandırılmasının yanılgısını mı yaşamaktasınız?

Dünya şartlarında aslında bizler, görülmesini istenen şeyleri görmekteyiz ve dünya hayatındaki kurulu düzeni görmemiz bunun en büyük ispatıdır.  

Son olarak görmek duyusal özelliği, kendisine has özellikleri ile varlıkların olmazsa olmazı olarak bulunan ve bilgiyi görüntüler ve şekiller şeklinde yorumlayarak bizlere ulaştırma imkanı sunan, en eski duyusal özelliklerimizden biridir. Hakikati görmeyi istemeniz ve bu konuda ısrarcı çalışmalarla duyunuzu yapılandırmanız, size sahtelik olarak görünen bütün yanlışlıkları yok edici mahiyette bir yapılanmayı sağlar.