Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

21 Haziran 2022 Salı

Değişim Erdemsel Özelliği, Değişim Nedir? Değişimin Felsefi Tanımı

Değişim Erdemsel Özelliği, Değişim Nedir? Değişimin Felsefi Tanımı

Değişim, bir durumun başka bir duruma dönüşmesi, başkalaşım haline geçmesi anlamına gelir ve bu durum değişen şeylerin yapısına göre bazen kolay bazen de zor bir süreç olmaktadır. Her şeyin bilgi olduğu yaşamda bilgilerin değişmesi ve bu sebeple oluşumları değiştirmesi ve bu değişim sırasında bir çok yeni bilgilerin oluşumlarda yapılanması, eski bilgilerin etkilerinin gitmesi şeklinde örneklendirilebilecek bir süreci ifade eder değişim genel olarak. Değişmek, gerekli olması söz konusu olunca ancak doğru bir uygulama halidir. 

Değişmek aynı zamanda değişen durumdan artık olayları algılamak ve yorumlamak anlamlarını da taşır. Gelişen toplumlar, içeriğinde varlıkların gelişimi ve yaşamı gibi düzenin yapılandığı yaşam halleri içeriğinde değişimi yaşamak zorunda kalan, ancak bunun her zaman pozitif ve kendi istedikleri şekilde gerçekleşmesi gibi bir yönlendirmenin de hakimi olması şekliyle, gelişen ve büyüyen toplumların gözlemlenebilen özelliği olarak değişim, yaşamın kendisini geliştirmesi ile ilintili şekilde ortaya çıkar. 

Yeni bilgiler yeni imkanları ve olanakları da yanında getirerek, eski bilgilerin düzenlerini değiştirmek gibi bir oluşum sağlama özelliklidir ve bu yolla değişim yaşanmak zorunda olan bir erdem olur. Ancak varlıklar için ve varlıksal alanlarımız söz konusu olduğunda değişimde sevgiye olan uyumluluğu ile gözlemlenerek gerçekleşir. 

Değişim sonucunda sevgiye ters şeyler ortaya çıkarsa bu değişim zarar vericidir sonucu çıkarılabilir. Değişim yaşam halinde kendi amacına ve sevgi ile ilgili içeriğine uygun olacak şekilde yaşananlar ile ilgili söz konusu ancak olabilir. Değişimin bilgiler yoluyla olması sırasında eski bilgilerin her hangi bir şekilde alışkanlık yada değişime direnmesi gibi bir durumu söz konusu olmadan, yeni kabul edilen bilgilerin uygulanması hemen yapılır.

Sevgiyi uygulayan varlıklar için değişim, istenilen alanlarda tüm hatları ile hemen gerçekleştirilebilen bir durumdadır. Ve varlıksal alanlarımızın ve varlıkların temel direği olan sevgi ve içeriğindeki bilgiler asla değiştirilmeden, ona uyumlu değişimler ancak yaşayacağı durumlar olarak bilinir. 

Bu erdem, değişimler söz konusu olduğunda ve bununla ilgili sorunlar ortaya çıkarsa bu sorunları inceler, değişen alan ve nedenlerinin sevgiye olan uyumlarını kontrol eder, değişimin çok kolay sağlanması için özel etkilerde bulunur ve değişmek, bu erdemsel özellik sayesinde yaşam halinde kolay bir süreç olarak yaşanır. 

Değişimin bütün kanunlarını, yapılanmalarını görebilen değişim bilgisi, olması gereken ilgili alanların istenilen şekilde değişmesi için ona özel etkilerde bulunur ve o alan, uzun zamandır eski durumunda değilmiş gibi hemen değişimi onaylar, yaşar. Sevginin içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır.