Yurtta Sevgi Dünya'da Sevgi...

25 Haziran 2022 Cumartesi

Sevgi Yasakları: Dedikodu Nedir?, Arkadan Konuşup Yüzüne Karşı Konuşamamak Ne Demektir?, İftira Nedir?, Dedikodu ve İftiranın Zararları, Dedikodu ve İftiranın Felsefi Tanımı

Sevgi Yasakları: Dedikodu Nedir?, Arkadan Konuşup Yüzüne Karşı Konuşamamak Ne Demektir?, İftira Nedir?, Dedikodu ve İftiranın Zararları, Dedikodu ve İftiranın Felsefi Tanımı

Dedikodu, bir varlığın başka bir varlık yada alan hakkında gerçek yada izni olmayan konularla ilgili konuşması ve bunu yaşatması durumudur. İftira ise hiç suçu olmadığı halde suçu başkasının üzerine atma eylemidir ve ikisi de kesinlikle yasaklanması gereken özelliklerdedir.

Dedikodu, içeriğinde yalanların bulunmasının normal olduğu bir kavram olma hali gibi birde, konunun muhattabı duysa bu konuyu, konuştuklarından rahatsız olacağı şekilde bir durumu yaşatan olumsuz eylemdir. Yani beni mesela diyelim, bir yerlerde benim için özel olan konuların kişiler arasında sanki kendi özel konuları gibi rahatça konuşmaları rahatsız edebilir, çünkü yaşamda bazı olaylar, durumlar, özellikler varlıkların kendilerine özel olacak şekilde yapılanmışlardır ve bu durumun başkalarının sohbet konusu olması hem gereksizdir, hemde konunun muhattabını rahatsız edebilir, nitekim özel olması o konuyu kendisinin sadece bilmesi, yaşaması, konuşması, görmesi gibi bir çok özelliği bulundurur kendisinde ve özel olmasının ayrıcalıklarıdır bunlar ve bu gibi özel durumlar yaşamı aslında renklendiren, varlıkların kendilerine ait şeylerin olması ve bunu kendileri dilediği gibi yaşaması özgürlükleri bakımından oldukça olumlu varlıksal özelliklerdir.

Ve bu gibi şeylerin özellikle konuşulması, rahatsız ediciliği biline biline dillendirilmesi, deşifre edilmesi, dedikoduyu tanımlar ve bu durum aynı zamanda içeriğinde saygısızlığı da getirir ve dedikodu içinde bulunanlar aynı şeyleri kendisi için konuşsalar ne düşünürdü şeklinde empati yaparak buna son vermenin doğru olduğunu görebilirler. Bu durum aslında hakkında dedikodu yapılandan ziyade dedikoduyu yapanları olumsuz etkileyen bir durumdur. Kendisi hakkında dedikodu yapılana bir şey olmaz, rahatsız olmasının dışında belirli bir süre ama yapanlar olumsuz bir eylemi yaşatıyor olmalarından dolayı, zihinsel alanlarında bu olumsuzluğa yer vermelerinden dolayı ve akabinde diğer olumsuz eylemleri de çağrıştırıcı içeriği ile kendilerine zarar verirler ve bu gibi sebepler yüzünden dedikodu, başkalarının arkasından konuşmak gibi olumsuz eylemler kesinlikle yasaktır.

Mümkün olduğunca yapmamaya özen göstermelisiniz, böyle bir olumsuzluğun normal birşeymiş gibi de algılandığı zamanları hatırlıyorum, aslında kötü bilgilerin, obsedör oluşumların bir tuzağı olarak sinsice varlıksal oluşumların yaşamlarına sokulmuştur. Başkası hakkında konuşmaya başladığınızda söylediklerinizin doğrumu olduğu ve bunları o duyarsa rahatsız olur mu gibi sorularla içinde bulunduğunuz iletişimin dedidoku mu yoksa değil mi, bu şekilde anlayabilirsiniz...

Birde iftira denilen bir eylem vardır ki, bu eylemin içinde bir çok olumsuz eylemde bulunmaktadır. Yalan, belki kin, belki ihanet yada olabilirliği söz konusu olan başka olumsuz eylemler iftiraya sebep olarak yapılanırlar ve başkası hakkında hiç bir şekilde gerçek olmayan, ve O'nun hiç bir suçunun olmadığı bir konu, olay üzerinden yalanlar söyleyerek O'nu suçlu durumuna düşürmek, toplumu, yada ilgili alanları O kişi yada alanla ilgili kandırmak, aldatmak ve bu vesile ile kendisini tatmin etmek yada emeline ulaşmak amacını uygulaması için yapılan, oldukça olumsuz ve çirkin bir eylemdir.

İftira atılan kişinin, alanın masum olması ve üzerinde böyle bir olumsuzluğun yaşatılması, sevgiyle ilgili bir yaşamı benimseyen bizlerin bulunduğu toplumsal alanda elbet masumu destekleyecek oluşumları meydana getirecektir ve iftira atan olmaktansa, iftiraya maruz kalmak daha iyidir ve maruz kalanın kendisinde bulunan bir erdem şeklindeki masumiyeti onu koruyacaktır.

Tamamen obsedör oluşumların ve tesirlerin bir yapılanması olan iftira, toplumları, iyilikleri, birlik ve beraberliği bozmak, yıkmak için üretilmiş oldukça olumsuz bir eylemdir ve tamamen yasaklanmıştır. Şu hiç bir zaman unutulmamalı ki, olumsuz eylemleri uygulayanlar kesinlikle uyguladıkları alana verdikleri zararın kendilerine verdiklerinden fazla olduğunu düşünmemelidirler. Bu eylemleri kendilerinde yaşatanların durumu diğerlerinden daha vahimdir ( obsedörlerin nasıl yaratıklar olduğunu ve yok olmaya mahkum olduklarını bu örnekle de anlayabilirsiniz, nitekim bütün olumsuz eylemleri onlar kendilerinde yaşatmaktadırlar ve yok olma nedenleri de işte budur... Yaşamda gördüğünü bütün kötülüklerin kaynakları obsedörlerdir, obsedörler diğer adıyla gerçek şeytanlardır... ) ve kesinlikle varlıksal alanlarımızda yasaklanmış bir eylem olarak iftira, diğer yandan dedikodu ve başkasının arkasından konuşmak gibi olumsuz eylemler, bu yasak bilgisi ile yasaklanmış şekilde sevgi içindeki yerini almıştır. Sevgiler